Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET27 oktober 2021

Enorma mörkertal i brottsligheten mot åkeribranschen

Näringslivet lägger stora pengar på brottsförebyggande arbete, men hade koordineringen med polisen varit bättre så skulle dessa resurser i högre grad kunnat läggas på ett sätt så att det underlättade polisens arbete, säger Christer Brus, åkeriföretagare och ledamot i SME-kommittén.

Brottslighet och otrygghet hämmar företagens tillväxt- och utvecklingsmöjligheter. De senaste åren har tyvärr denna fråga blivit allt viktigare, och i den stora undersökningen om lokalt företagsklimat som presenterades den 22 september var den en av dem som nämndes oftast av kommunerna.

Olika branscher drabbas olika hårt och en av de mer påverkade är transportbranschen. Vi ställde därför några frågor om detta till Christer Brus som driver två åkeriföretag, Västerås distribution AB respektive Hägerstens Åkeri AB. Han är dessutom ordförande för Biltrafikens Arbetsgivareförbund, vice ordförande för Transportföretagen och ledamot i Svenskt Näringslivs SME-kommitté.

Christer, hur har frågan om brottslighet och otrygghet förändrats de senaste åren i din bransch?

Först, det är förstås inte bara i min bransch, utan detta är en stor fråga i många näringar och kriminaliteten växer i hela samhället. Som åkare har man många kunder och är faktiskt en del i allas interna logistikflöden. E-handeln har växt vilket genererar fler transporter och vi är med på ett hörn i alla sektorer. Så vi märker ju att handeln är också väldigt utsatt.

Vad är det för typ av brott som ni råkar ut för?

Dieselstölder är ett mycket vanligt brott. Det finns för övrigt två typer av dem, den industriella där tjuvarna bryter upp grindarna och kommer in med en tankbil och stjäl diesel. Våra lastbilars tankar är på 600–800 liter, så det finns stora mängder att ta och det krävs att brottet är välplanerat. Den andra varianten är den i mindre skala, där de kanske stjäl två dunkar, vilket räcker för en vanlig personbil. Vi har också lärt oss att inte låsa tanklocken, för när de bryter upp dem så förstör de hela tanken. Det blir dyrare och det ger också stillestånd i väntan på reservdelar.

Sen, apropå reservdelar, så passar en del gärna på att skruva loss delar i bilen, som fordonsdatorer och karossdetaljer. Gissningsvis är det ofta beställningsjobb, även om en del sådana stölder säkert sker spontant när de ändå slangar diesel.

Ni levererar ju allt möjligt gods, där måste väl en hel del vara stöldbegärligt?

Absolut. Vi har exempel på när de kriminella använder störsändare på nyckeln, då har de ett par minuter på sig att stjäla paket ur till exempel en paketbil. De har då direkt hittat och stulit värdefulla paket, så dessa brott är väl förberedda. Alla paket ser nämligen likadana ut numera, och idag har paketleveranser med telefoner och datorer inget märke e dyl på utsidan som avslöjar innehållet just av detta skäl. Så det är en typ av insiderbrott när de hittar ”rätt” paket på dessa ynka minuter.

En ytterligare variant är e-handelsbrott, och i detta en finansiell brottslighet. Personer köper saker med stulna kort och förfalskar fullmakter för att kunna hämta ut dem. Detta är solklar organiserad brottslighet som också drabbar oss som leverantörer, fastän vi på transportsidan bara är ett led i kedjan. Dessa är väldigt svåra att utreda för polisen då det är så många led. 

Hur ser ert förebyggande arbete ut? Det du kan berätta om förstås.

Vi har investerat i att sätta upp rejäla grindar och höga staket, vi har master med jättestarka lampor, vanlig respektive infraröd kameraövervakning som är kopplad till en larmcentral. Vi har också installerat digitala tankringar, som upplyser om oss när dieselstölder sker.

Det låter verkligen inte billigt!

Nej, det handlar om enorma kostnader, men det är lätt att motivera på grund av alla skador som det ger oss. Stölderna påverkar också allt jobb som blir försenat. Kommer vi in en måndagsmorgon och bilarna saknar diesel, så kan förseningarna bli jättestora och det drabbar alla leden.

Brukar polisanmälan leda till att brott uppklaras?

Nej, ytterst sällan om ens alls. Ibland stjäls det för ganska små värden, såsom kanske 5000 kronor, och då vet vi att polisen direkt kommer att lägga ner ärendet. Det finns ingen misstänkt och det är knappast någon i ”vår värld” som ligger bakom. Generellt på åkerierna så anmäls därför inte heller stölder vars värde ligger under självrisken och när värdet är över anmäler vi för att försäkringsbolaget kräver det. Så mörkertalen är enorma och vi som företagare i den här branschen är luttrade.

Så, hur kan situationen förbättras? Vilka åtgärder vill du se?

Vi behöver jobba mycket tätare med polisen. Vi måste också kommunicera bättre om att den kriminalitet som sker hos oss är av den kvalificerade och komplicerade arten. Vi behöver därför veta hur vi från vår sida ska agera så att vi kan angripa den tillsammans med polisen, inte minst då vi lägger så kopiöst med tid och pengar på det. Polisen är positiva vid våra propåer, men deras organisation känns inte riggad för den typen av gemensamt arbete.

Så idag jobbar branschen brottsförebyggande – men inte polisen?

Det ska finnas olika brottsförebyggande råd men det är oklart vad de bidrar med. Från transportföretagens sida så har vi satt ihop en kravlista, vilket bland annat innehåller att det ska finnas tydliga kontaktpersoner inom polisen och dedikerade trafikpoliser som kan sin sak och vilka regelverk som gäller. Dessutom behöver vi fler säkra uppställningsplatser.

Allt som stjäls ska transporteras och i högsta grad så vet vi att stöldgodset tas ur landet. Diesel å sin sida smugglas in och reservdelar smugglas ut. Stora stölder kräver tunga fordon. Så nyckelorden är samverkan och samordning mellan polis, tull och åkerierna.  

Vad skulle näringslivets organisationer kunna bidra med?

Vi skulle kunna jobba bättre med rapporteringsfrågan. Hur ska vi agera för att hjälpa polisen bättre? Näringslivet lägger stora pengar på brottsförebyggande arbete, men hade koordineringen med polisen varit bättre så skulle dessa resurser i högre grad kunnat läggas på ett sätt så att det underlättade polisens arbete. Sen så borde ju egentligen inte näringen behöva investera pengar i brottsförebyggande arbete, men det är ju en utopi idag. Då är det bättre att veta bästa praxis så att dessa investeringar gör mesta möjliga nytta.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist