Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET23 maj 2013

"Utanförskapet Sveriges största utmaning"

"Jag har inte svaren på varför unga bränner bilar och vandaliserar i sina egna bostadsområden. Men en sak vet jag. De politiska partierna i Sverige riskerar att permanenta ett utanförskap som leder till fortsatta och eskalerande konflikter. Alltför många känner att de inte får plats. Det stora utanförskapet, inte minst bland unga, är Sveriges största utmaning." Det skriver Jens Spendrup, nyvald ordförande för Svenskt Näringsliv.

Jens Spendrup är nyvald ordförande för Svenskt Näringsliv.
Foto: SÖREN ANDERSSON

Det går inte att blunda för även om många försöker. Var är ambitionerna? Var är idéerna som kan få Sverige tillbaka till full sysselsättning? I snart tio år har ungdomsarbetslösheten sällan varit nämnvärt lägre än 20 procent och en dryg miljon människor befinner sig idag i utanförskap.

Det är bra att den jobbpakt för unga människor som regeringen initierat nu kommer på plats för olika branscher. Socialdemokraternas förslag om 50 miljoner kronor mer till exportfrämjande åtgärder kan säkert bidra till några fler jobb. Ökade satsningar på arbetsmarknadspolitiska åtgärder kan vara legitimt för att kortsiktigt göra situationen bättre för människor som förlorat jobbet. Men för mig är det solklart att detta på långa vägar inte är tillräckligt.

Ambitionen borde vara att under de närmaste åren ta ordentliga steg för att reducera utanförskapet. Och då handlar det om att hundratusentals nya jobb måste komma till. Det borde vara utgångspunkten för den regering som sitter under nästa mandatperiod. Det är inte orimligt, men då räcker inte marginalpolitik till. Det krävs betydligt mer än så.

En viktig insikt är att det aldrig blir som det varit. Nostalgi eller hopp om att vrida klockan tillbaka fungerar inte. De som längtar tillbaka till den tid då jobben skulle administreras fram av politiker och tjänstemän har inte lärt av historien. Statskapitalism och branschprogram har med tydlighet visat sig vara misslyckad politik.

Vi kommer inte råda bot på den höga arbetslösheten enbart genom att göra ungdomar ”anställningsbara”. En grundförutsättning är att fler människor satsar på företagande. Det är när tusentals företagsamma människor ges de rätta förutsättningarna som nya idéer kommer fram och nya företag och jobb skapas.

När du läser detta jobbar uppskattningsvis 170 000 kineser med att tillverka produkter som du, jag och andra svenskar ska köpa. Det är en helt ny situation jämfört med för bara 30 år sedan. Vi har fått billigare konsumentvaror, en ny exportmarknad men också nya konkurrenter.

På drygt 30 år har det globala arbetsutbudet i världen ökat med 1,5 miljarder människor. Det sätter press på vår stela och dåligt fungerande arbetsmarknad.

Under samma tid har en teknisk revolution av enorma mått ägt rum. Kommunikationsrevolutionen för oss närmare varandra, gör oss mer upplysta och sprider goda idéer. Den medicinska utvecklingen har bidragit till att medellivslängden i världen ökat under de senaste decennierna.

Varje år lämnar miljontals människor fattigdom. Det är tidernas största välfärdsreform – och den pågår fortfarande i allt snabbare takt.

Allt detta är naturligtvis ytterst välkommet. Men det innebär också ständiga utmaningar för Sverige. Vi kan inte slå oss till ro.

Vi måste inse att omvandlingstrycket blir allt hårdare. Svenska företag möter nya, snabbväxande konkurrenter. Det är en konkurrens som vi kan klara – men bara om vi i har konkurrenskraftiga villkor för företagare.

Den stora politiska utmaningen för oss i väst, inte minst i Sverige, är just att inse vidden av de förändringar världen genomgår. Först då kommer den verkliga reformviljan att infinna sig. Först då kan fler få jobb och fler unga kan ta steget in på arbetsmarknaden och in i samhället.

Alla måste lära sig inse entreprenörernas avgörande roll i denna omvandlingsprocess och att en grundförutsättning för vår välfärd är att svenska företag är framgångsrika på världsmarknaden. Gör vi inte det riskerar Sverige att hamna på efterkälken. Då riskerar vi att goda idéer hamnar någon annanstans i världen och genererar nya arbetstillfällen där snarare än här. Då får vi inte hundratusentals nya jobb, utan de kommer att hamna i andra länder med bättre villkor.

Bra förutsättningar för företagsamma människor i Sverige borde därför vara en huvudfråga inför valet nästa år.

(artikel publicerad i dagens industri 23 maj 2013)

Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist