"Utanförskapet Sveriges största utmaning"

NYHET Publicerad

KOMMENTAR "Jag har inte svaren på varför unga bränner bilar och vandaliserar i sina egna bostadsområden. Men en sak vet jag. De politiska partierna i Sverige riskerar att permanenta ett utanförskap som leder till fortsatta och eskalerande konflikter. Alltför många känner att de inte får plats. Det stora utanförskapet, inte minst bland unga, är Sveriges största utmaning." Det skriver Jens Spendrup, nyvald ordförande för Svenskt Näringsliv.

Jens Spendrup, ordförande för Svenskt Näringsliv

Jens Spendrup är nyvald ordförande för Svenskt Näringsliv.

Foto: SÖREN ANDERSSON

Det går inte att blunda för även om många försöker. Var är ambitionerna? Var är idéerna som kan få Sverige tillbaka till full sysselsättning? I snart tio år har ungdomsarbetslösheten sällan varit nämnvärt lägre än 20 procent och en dryg miljon människor befinner sig idag i utanförskap.

Det är bra att den jobbpakt för unga människor som regeringen initierat nu kommer på plats för olika branscher. Socialdemokraternas förslag om 50 miljoner kronor mer till exportfrämjande åtgärder kan säkert bidra till några fler jobb. Ökade satsningar på arbetsmarknadspolitiska åtgärder kan vara legitimt för att kortsiktigt göra situationen bättre för människor som förlorat jobbet. Men för mig är det solklart att detta på långa vägar inte är tillräckligt.

Ambitionen borde vara att under de närmaste åren ta ordentliga steg för att reducera utanförskapet. Och då handlar det om att hundratusentals nya jobb måste komma till. Det borde vara utgångspunkten för den regering som sitter under nästa mandatperiod. Det är inte orimligt, men då räcker inte marginalpolitik till. Det krävs betydligt mer än så.

En viktig insikt är att det aldrig blir som det varit. Nostalgi eller hopp om att vrida klockan tillbaka fungerar inte. De som längtar tillbaka till den tid då jobben skulle administreras fram av politiker och tjänstemän har inte lärt av historien. Statskapitalism och branschprogram har med tydlighet visat sig vara misslyckad politik.

Vi kommer inte råda bot på den höga arbetslösheten enbart genom att göra ungdomar ”anställningsbara”. En grundförutsättning är att fler människor satsar på företagande. Det är när tusentals företagsamma människor ges de rätta förutsättningarna som nya idéer kommer fram och nya företag och jobb skapas.

När du läser detta jobbar uppskattningsvis 170 000 kineser med att tillverka produkter som du, jag och andra svenskar ska köpa. Det är en helt ny situation jämfört med för bara 30 år sedan. Vi har fått billigare konsumentvaror, en ny exportmarknad men också nya konkurrenter.

På drygt 30 år har det globala arbetsutbudet i världen ökat med 1,5 miljarder människor. Det sätter press på vår stela och dåligt fungerande arbetsmarknad.

Under samma tid har en teknisk revolution av enorma mått ägt rum. Kommunikationsrevolutionen för oss närmare varandra, gör oss mer upplysta och sprider goda idéer. Den medicinska utvecklingen har bidragit till att medellivslängden i världen ökat under de senaste decennierna.

Varje år lämnar miljontals människor fattigdom. Det är tidernas största välfärdsreform – och den pågår fortfarande i allt snabbare takt.

Allt detta är naturligtvis ytterst välkommet. Men det innebär också ständiga utmaningar för Sverige. Vi kan inte slå oss till ro.

Vi måste inse att omvandlingstrycket blir allt hårdare. Svenska företag möter nya, snabbväxande konkurrenter. Det är en konkurrens som vi kan klara – men bara om vi i har konkurrenskraftiga villkor för företagare.

Den stora politiska utmaningen för oss i väst, inte minst i Sverige, är just att inse vidden av de förändringar världen genomgår. Först då kommer den verkliga reformviljan att infinna sig. Först då kan fler få jobb och fler unga kan ta steget in på arbetsmarknaden och in i samhället.

Alla måste lära sig inse entreprenörernas avgörande roll i denna omvandlingsprocess och att en grundförutsättning för vår välfärd är att svenska företag är framgångsrika på världsmarknaden. Gör vi inte det riskerar Sverige att hamna på efterkälken. Då riskerar vi att goda idéer hamnar någon annanstans i världen och genererar nya arbetstillfällen där snarare än här. Då får vi inte hundratusentals nya jobb, utan de kommer att hamna i andra länder med bättre villkor.

Bra förutsättningar för företagsamma människor i Sverige borde därför vara en huvudfråga inför valet nästa år.

(artikel publicerad i dagens industri 23 maj 2013)

 

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Tung näringslivsdelegation på dansk mark

SVENSKT NÄRINGSLIV När kronprinsessparet besöker Danmark under veckan, så leder Fredrik Persson, Svenskt Näringslivs ordförande, den svenska näringslivsdelegationen.
NYHET Publicerad:

Uppskattad jubilar fyller 10 år

KOMMENTAR Yrkeshögskolan fyller tio år. Värna skolans särart och låt den stå modell för fler utbildningsformer, skriver Mia Bernhardsen, utbildningspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

"Regeringsförklaringen innehåller flera goda ambitioner"

NYA POLITISKA ÅRET "Regeringsförklaringen innehåller flera goda ambitioner. Nu gäller det för regeringen att förverkliga dem i praktisk politik. Vi är redo att bidra konstruktivt i det arbetet." Det säger Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Sverige behöver en yrkesutbildningspolitik i världsklass

Utbyggnaden av yrkeshögskolan fordrar tuffa prioriteringar. Bland annat måste den gymnasiala yrkesutbildningen tydligare kopplas till företagen, skriver Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation.
NYHET Publicerad:

Sverige i innovationstopp – men är det en pyrrhusseger?

KOMMENTAR Sverige skuggar Schweiz i toppen på listan över innovativa länder. Framgången till trots, så finns det saker att fundera över i ett internationellt perspektiv. En är att den här typen av rankingar ofta ser mer bakåt än framåt, skriver Christina Wainikka, policyexpert immaterialrätt.
NYHET Publicerad:

Jacke: Arbetsmarknaden bör regleras på nationell nivå

KOMMENTAR "Frågor som rör arbetsmarknaden bör även i fortsättningen regleras på nationell nivå", säger Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke om att Ylva Johansson föreslås bli ny EU-kommissionär.
NYHET Publicerad:

De privata aktörerna är en del av lösningen

KOMMENTAR De privata aktörerna är en del av lösningen
NYHET Publicerad:

Mattias Dahl ny chef för arbetsgivarfrågor

PÅ NY POST Mattias Dahl blir ny vice vd med ansvar för arbetsgivarfrågor på Svenskt Näringsliv. Han är sedan 2016 vd på Transportföretagen. Mattias Dahl tillträder tjänsten den 1 september 2019.
NYHET Publicerad:

Parterna bildar gemensamt bolag för försäkringsinformation

FÖRSÄKRINGAR Svenskt Näringsliv, LO och PTK bildar ett gemensamt bolag som ska samla och utveckla informationen till arbetare, tjänstemän och arbetsgivare om kollektivavtalade försäkringar och pensioner. Verksamheten ska vara igång senast 1 januari 2021.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv vill inspirera unga till yrkesutbildning under Järvaveckan

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Utbildning är en nyckel till kompetensförsörjning. Därför är Svenskt Näringsliv på plats under Järvaveckan och pratar yrkesutbildning och framtidsyrken.
NYHET Publicerad:

Välkommen till Svenskt Näringsliv i Almedalen 2019

POLITIKERVECKAN I vår fina trädgård bjuder vi på seminarier om aktuella ämnen som svensk konkurrenskraft och välstånd, företagsklimat och kommunernas myndighetsutövning och framtidens arbetsmarknad.
NYHET Publicerad:

"Näringslivet kan fortsätta vara en motor i klimatarbetet"

STÄMMAN 2019 "Svenskt Näringsliv kommer att med ännu större kraft driva klimatfrågorna. Vi är redo att anta utmaningen, men även regering och riksdag måste göra sina delar av jobbet." Det sade vd Jan-Olof Jacke i ett tal på stämman på torsdagen.
NYHET Publicerad:

De sitter i den nya styrelsen

STÄMMA 2019 Svenskt Näringslivs stämma och dess medlemsorganisationer har utsett ny styrelse.
NYHET Publicerad:

Vi har redan sänkt överskottsmålet

KOMMENTAR Sedan årsskiftet gäller det nya lägre överskottsmålet. Att målet sänktes var bra och välavvägt, eftersom statsfinanserna i nuvarande läge är tillräckligt bra. Men nu vill LO-ekonomerna sänka överskottsmålet igen. Trots att knappt fem månader har gått, skriver Jonas Frycklund, biträdande chefekonom.
NYHET Publicerad:

Pensionspopulismen har nått regeringen

KOMMENTAR Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) visar i flera oroande uttalanden – senast i Svenska Dagbladet den 9 maj – att Socialdemokraterna vacklar betänkligt som försvarare av pensionssystemet. Grunden för detta är livsinkomstprincipen som innebär att pension är ett resultat av arbete. Ju mer eller ju längre vi arbetar, desto högre blir pensionen.
NYHET Publicerad:

Kommissionen genomför stor översyn av statsstödsreglerna

KOMMENTAR Statsstödsreglerna avgör när företag i Sverige och andra medlemsländer kan motta stöd i olika former från det offentliga. EU-kommissionen har nu sjösatt en omfattande utvärdering av reglerna, som ska ligga till grund för nästa kommissions revideringsarbete. Svenska företag har möjlighet att påverka regelverkens långsiktiga utformning, skriver konkurrens- och statsstödsexpert Stefan Sagebro.
NYHET Publicerad:

Sverige behöver en samlad FoU-politik för akademi och näringsliv

KOMMENTAR Svensk forskningspolitik kräver en uppryckning. Bland annat måste näringslivet involveras i större utsträckning. Regeringen har möjlighet att göra något åt situationen i nästa forskningsproposition. Det skriver Tobias Krantz och Emil Görnerup.
NYHET Publicerad:

Utsläppsfri el krävs för en klimatsmart och digital framtid

KOMMENTAR Genomförandegruppen inom ramen för Energiöverenskommelsen har stora utmaningar att ta tag i gällande elsystemet som inte diskuterades innan överenskommelsen gjordes. Den kraftigt ökade elanvändningen, leveranssäkerheten och att elnätet inte räcker till är tre sådana utmaningar, skriver energiexperten Maria Sunér Fleming.
NYHET Publicerad:

Bakläxa för Arbetsförmedlingens kontroller

KOMMENTAR Idag redovisar Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, nya graverande siffror som visar på omfattande brister i Arbetsförmedlingens myndighetsutövning. Det är endast en i raden av granskningar som visar att kontrollfunktionen för aktivt arbetssökande står med uppenbara problem. Situationen riskerar att urholka legitimiteten för centrala arbetsmarknadsinstitutioner, skriver Pär Andersson, socialförsäkringsexpert.
NYHET Publicerad:

Låt inte ePrivacy dränka digitala möjligheter

KOMMENTAR Om ePrivacyförordningen får fel utformning, så beskär det möjligheterna till elektronisk överföring och lagring av data. Det är negativt för alla som kommunicerar digitalt. Kasta förslaget i soptunnan och börja om, skriver Carolina Brånby, jurist digital policy.