"Utanförskapet Sveriges största utmaning"

NYHET Publicerad

KOMMENTAR "Jag har inte svaren på varför unga bränner bilar och vandaliserar i sina egna bostadsområden. Men en sak vet jag. De politiska partierna i Sverige riskerar att permanenta ett utanförskap som leder till fortsatta och eskalerande konflikter. Alltför många känner att de inte får plats. Det stora utanförskapet, inte minst bland unga, är Sveriges största utmaning." Det skriver Jens Spendrup, nyvald ordförande för Svenskt Näringsliv.

Jens Spendrup, ordförande för Svenskt Näringsliv

Jens Spendrup är nyvald ordförande för Svenskt Näringsliv.

Foto: SÖREN ANDERSSON

Det går inte att blunda för även om många försöker. Var är ambitionerna? Var är idéerna som kan få Sverige tillbaka till full sysselsättning? I snart tio år har ungdomsarbetslösheten sällan varit nämnvärt lägre än 20 procent och en dryg miljon människor befinner sig idag i utanförskap.

Det är bra att den jobbpakt för unga människor som regeringen initierat nu kommer på plats för olika branscher. Socialdemokraternas förslag om 50 miljoner kronor mer till exportfrämjande åtgärder kan säkert bidra till några fler jobb. Ökade satsningar på arbetsmarknadspolitiska åtgärder kan vara legitimt för att kortsiktigt göra situationen bättre för människor som förlorat jobbet. Men för mig är det solklart att detta på långa vägar inte är tillräckligt.

Ambitionen borde vara att under de närmaste åren ta ordentliga steg för att reducera utanförskapet. Och då handlar det om att hundratusentals nya jobb måste komma till. Det borde vara utgångspunkten för den regering som sitter under nästa mandatperiod. Det är inte orimligt, men då räcker inte marginalpolitik till. Det krävs betydligt mer än så.

En viktig insikt är att det aldrig blir som det varit. Nostalgi eller hopp om att vrida klockan tillbaka fungerar inte. De som längtar tillbaka till den tid då jobben skulle administreras fram av politiker och tjänstemän har inte lärt av historien. Statskapitalism och branschprogram har med tydlighet visat sig vara misslyckad politik.

Vi kommer inte råda bot på den höga arbetslösheten enbart genom att göra ungdomar ”anställningsbara”. En grundförutsättning är att fler människor satsar på företagande. Det är när tusentals företagsamma människor ges de rätta förutsättningarna som nya idéer kommer fram och nya företag och jobb skapas.

När du läser detta jobbar uppskattningsvis 170 000 kineser med att tillverka produkter som du, jag och andra svenskar ska köpa. Det är en helt ny situation jämfört med för bara 30 år sedan. Vi har fått billigare konsumentvaror, en ny exportmarknad men också nya konkurrenter.

På drygt 30 år har det globala arbetsutbudet i världen ökat med 1,5 miljarder människor. Det sätter press på vår stela och dåligt fungerande arbetsmarknad.

Under samma tid har en teknisk revolution av enorma mått ägt rum. Kommunikationsrevolutionen för oss närmare varandra, gör oss mer upplysta och sprider goda idéer. Den medicinska utvecklingen har bidragit till att medellivslängden i världen ökat under de senaste decennierna.

Varje år lämnar miljontals människor fattigdom. Det är tidernas största välfärdsreform – och den pågår fortfarande i allt snabbare takt.

Allt detta är naturligtvis ytterst välkommet. Men det innebär också ständiga utmaningar för Sverige. Vi kan inte slå oss till ro.

Vi måste inse att omvandlingstrycket blir allt hårdare. Svenska företag möter nya, snabbväxande konkurrenter. Det är en konkurrens som vi kan klara – men bara om vi i har konkurrenskraftiga villkor för företagare.

Den stora politiska utmaningen för oss i väst, inte minst i Sverige, är just att inse vidden av de förändringar världen genomgår. Först då kommer den verkliga reformviljan att infinna sig. Först då kan fler få jobb och fler unga kan ta steget in på arbetsmarknaden och in i samhället.

Alla måste lära sig inse entreprenörernas avgörande roll i denna omvandlingsprocess och att en grundförutsättning för vår välfärd är att svenska företag är framgångsrika på världsmarknaden. Gör vi inte det riskerar Sverige att hamna på efterkälken. Då riskerar vi att goda idéer hamnar någon annanstans i världen och genererar nya arbetstillfällen där snarare än här. Då får vi inte hundratusentals nya jobb, utan de kommer att hamna i andra länder med bättre villkor.

Bra förutsättningar för företagsamma människor i Sverige borde därför vara en huvudfråga inför valet nästa år.

(artikel publicerad i dagens industri 23 maj 2013)

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Krisen kräver åtgärder över hela landet

CORONAKRISEN Svenskt Näringsliv tar nu kontakt med kommuner, regioner och länsstyrelser för att föreslå åtgärder som underlättar för företagen att klara coronakrisen. Det är viktigt både med åtgärder som stärker företagens likviditet och med åtgärder som frigör företagarnas tid till att hantera krisen.
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv föreslår nya krisåtgärder

CORONA Läget i Svenskt Näringslivs medlemsföretag har förvärrats dramatiskt under veckan, visar svar från företagarpanelen. Svenskt Näringsliv har därför idag lagt fram nya förslag på åtgärder till regeringen. "Nu är det viktigt med fler snabba och kraftfulla likviditetsstärkande åtgärder", säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Välkommet krispaket

CORONA – Vi upplever att regeringen har varit lyhörd i diskussionerna och tagit till sig av de förslag som vi har framfört. Reformen för korttidsarbete genomförs tidigare än beräknat och det införs flera åtgärder som syftar till att underlätta företagens likviditet, säger Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke efter regeringens krispaket.
NYHET Publicerad:

Läget i företagen och Coronakrisen

KRISÅTGÄRDER Många företag påverkas negativt av coronasmittan, skriver vd Jan-Olof Jacke i ett brev till regeringen och föreslår åtgärder som kan hjälpa företag att klara det akuta läget.
NYHET Publicerad:

Mattias Dahl: ”Bra att regeringen inför korttidsarbete – måste snabbt på plats”

KORTTIDSARBETE Regeringen lägger ett lagförslag om korttidsarbete. Mattias Dahl, vice vd, konstaterar att det kan rädda många svenska jobb, men att det inte får dröja för länge innan reformen kommer på plats.
NYHET Publicerad:

”Regeringen behöver vidta åtgärder”

CORONAVIRUSET Regeringen samlade tidigare idag representanter från det svenska näringslivet för att diskutera den pågående spridningen av coronaviruset. Svenskt Näringslivs vice vd Mattias Dahl var med på mötet.
NYHET Publicerad:

Med kloka lagar kan företagen klara klimatutmaningen

DEBATT Svenska företag är ledande i klimatomställningen. Årligen investeras tiotals miljarder kronor i innovationer och utveckling. Ett problem är att lagar och tillstånd inte hänger med i utvecklingen, skriver Fredrik Persson, ordförande, och vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Magnus Wallerå ny chef för utbildning, forskning & innovation

PÅ NY POST Magnus Wallerå är ny chef för Svenskt Näringslivs avdelning för utbildning, forskning och innovation. Han börjar sin tjänst 15 mars.
NYHET Publicerad:

Johan Jakobsson ny chef för Kommunikation & Opinionsbildning

PERSONALNYTT Johan Jakobsson blir ny chef för Kommunikation & Opinionsbildning. Han tillträder tjänsten den 1 mars 2020.
NYHET Publicerad:

Svenska företag hoppas på sjunde största ekonomin

INTERNATIONELL HANDEL En ung, folkrik subkontinent genomgår en gigantisk omställning. Läget attraherar svenska företag. Under det svenska statsbesöket i Indien etablerar en nästan hundra personer stor näringslivsdelegation kontakter för kommande affärer.
NYHET Publicerad:

Effektivisering handlar inte om att springa fortare

KOMMENTAR Kommunsektorns kris kan undvikas, visar en ny rapport från Svensk Näringsliv. Lösningen är inte att springa fortare utan att lära av de mest framgångsrika kommunerna och tillämpa ny teknik. Mjuka faktorer som ledning, styrning, uppföljning och upphandling är avgörande för effektiviteten i en kommun, skriver Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

Leif Johansson: Svenskt Näringsliv har stor trovärdighet

OPINIONSBILDNING Den svenska industrinestorn Leif Johansson var med och startade Svenskt Näringsliv för 20 år sedan. Han anser att organisationen behövs nu mer än någonsin. ”Vi är en kör men sjunger olika stämmor”, säger han.
NYHET Publicerad:

Tung näringslivsdelegation på dansk mark

NÄRINGSLIV När kronprinsessparet besökte Danmark i veckan, så ledde Fredrik Persson, Svenskt Näringslivs ordförande, den svenska näringslivsdelegationen.
NYHET Publicerad:

Uppskattad jubilar fyller 10 år

KOMMENTAR Yrkeshögskolan fyller tio år. Värna skolans särart och låt den stå modell för fler utbildningsformer, skriver Mia Bernhardsen, utbildningspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

"Regeringsförklaringen innehåller flera goda ambitioner"

NYA POLITISKA ÅRET "Regeringsförklaringen innehåller flera goda ambitioner. Nu gäller det för regeringen att förverkliga dem i praktisk politik. Vi är redo att bidra konstruktivt i det arbetet." Det säger Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Sverige behöver en yrkesutbildningspolitik i världsklass

Utbyggnaden av yrkeshögskolan fordrar tuffa prioriteringar. Bland annat måste den gymnasiala yrkesutbildningen tydligare kopplas till företagen, skriver Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation.
NYHET Publicerad:

Sverige i innovationstopp – men är det en pyrrhusseger?

KOMMENTAR Sverige skuggar Schweiz i toppen på listan över innovativa länder. Framgången till trots, så finns det saker att fundera över i ett internationellt perspektiv. En är att den här typen av rankingar ofta ser mer bakåt än framåt, skriver Christina Wainikka, policyexpert immaterialrätt.
NYHET Publicerad:

Jacke: Arbetsmarknaden bör regleras på nationell nivå

KOMMENTAR "Frågor som rör arbetsmarknaden bör även i fortsättningen regleras på nationell nivå", säger Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke om att Ylva Johansson föreslås bli ny EU-kommissionär.
NYHET Publicerad:

De privata aktörerna är en del av lösningen

KOMMENTAR De privata aktörerna är en del av lösningen