"Utanförskapet Sveriges största utmaning"

NYHET Publicerad

KOMMENTAR "Jag har inte svaren på varför unga bränner bilar och vandaliserar i sina egna bostadsområden. Men en sak vet jag. De politiska partierna i Sverige riskerar att permanenta ett utanförskap som leder till fortsatta och eskalerande konflikter. Alltför många känner att de inte får plats. Det stora utanförskapet, inte minst bland unga, är Sveriges största utmaning." Det skriver Jens Spendrup, nyvald ordförande för Svenskt Näringsliv.

Jens Spendrup, ordförande för Svenskt Näringsliv

Jens Spendrup är nyvald ordförande för Svenskt Näringsliv.

Foto: SÖREN ANDERSSON

Det går inte att blunda för även om många försöker. Var är ambitionerna? Var är idéerna som kan få Sverige tillbaka till full sysselsättning? I snart tio år har ungdomsarbetslösheten sällan varit nämnvärt lägre än 20 procent och en dryg miljon människor befinner sig idag i utanförskap.

Det är bra att den jobbpakt för unga människor som regeringen initierat nu kommer på plats för olika branscher. Socialdemokraternas förslag om 50 miljoner kronor mer till exportfrämjande åtgärder kan säkert bidra till några fler jobb. Ökade satsningar på arbetsmarknadspolitiska åtgärder kan vara legitimt för att kortsiktigt göra situationen bättre för människor som förlorat jobbet. Men för mig är det solklart att detta på långa vägar inte är tillräckligt.

Ambitionen borde vara att under de närmaste åren ta ordentliga steg för att reducera utanförskapet. Och då handlar det om att hundratusentals nya jobb måste komma till. Det borde vara utgångspunkten för den regering som sitter under nästa mandatperiod. Det är inte orimligt, men då räcker inte marginalpolitik till. Det krävs betydligt mer än så.

En viktig insikt är att det aldrig blir som det varit. Nostalgi eller hopp om att vrida klockan tillbaka fungerar inte. De som längtar tillbaka till den tid då jobben skulle administreras fram av politiker och tjänstemän har inte lärt av historien. Statskapitalism och branschprogram har med tydlighet visat sig vara misslyckad politik.

Vi kommer inte råda bot på den höga arbetslösheten enbart genom att göra ungdomar ”anställningsbara”. En grundförutsättning är att fler människor satsar på företagande. Det är när tusentals företagsamma människor ges de rätta förutsättningarna som nya idéer kommer fram och nya företag och jobb skapas.

När du läser detta jobbar uppskattningsvis 170 000 kineser med att tillverka produkter som du, jag och andra svenskar ska köpa. Det är en helt ny situation jämfört med för bara 30 år sedan. Vi har fått billigare konsumentvaror, en ny exportmarknad men också nya konkurrenter.

På drygt 30 år har det globala arbetsutbudet i världen ökat med 1,5 miljarder människor. Det sätter press på vår stela och dåligt fungerande arbetsmarknad.

Under samma tid har en teknisk revolution av enorma mått ägt rum. Kommunikationsrevolutionen för oss närmare varandra, gör oss mer upplysta och sprider goda idéer. Den medicinska utvecklingen har bidragit till att medellivslängden i världen ökat under de senaste decennierna.

Varje år lämnar miljontals människor fattigdom. Det är tidernas största välfärdsreform – och den pågår fortfarande i allt snabbare takt.

Allt detta är naturligtvis ytterst välkommet. Men det innebär också ständiga utmaningar för Sverige. Vi kan inte slå oss till ro.

Vi måste inse att omvandlingstrycket blir allt hårdare. Svenska företag möter nya, snabbväxande konkurrenter. Det är en konkurrens som vi kan klara – men bara om vi i har konkurrenskraftiga villkor för företagare.

Den stora politiska utmaningen för oss i väst, inte minst i Sverige, är just att inse vidden av de förändringar världen genomgår. Först då kommer den verkliga reformviljan att infinna sig. Först då kan fler få jobb och fler unga kan ta steget in på arbetsmarknaden och in i samhället.

Alla måste lära sig inse entreprenörernas avgörande roll i denna omvandlingsprocess och att en grundförutsättning för vår välfärd är att svenska företag är framgångsrika på världsmarknaden. Gör vi inte det riskerar Sverige att hamna på efterkälken. Då riskerar vi att goda idéer hamnar någon annanstans i världen och genererar nya arbetstillfällen där snarare än här. Då får vi inte hundratusentals nya jobb, utan de kommer att hamna i andra länder med bättre villkor.

Bra förutsättningar för företagsamma människor i Sverige borde därför vara en huvudfråga inför valet nästa år.

(artikel publicerad i dagens industri 23 maj 2013)

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Efterlängtad utredning om förbättrat trygghetssystem

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv är positiv till att regeringen tillsätter en utredning som ska lämna konkreta förslag som förenklar reglerna i trygghetssystemen för företagare. ”Det är angeläget att företagarens eget försäkringsskydd förbättras och görs mer förutsebart”, skriver försäkringsexpert Catharina Bäck.
NYHET Publicerad:

"Rätt om skatt på arbete, fel om skatt på kapital"

KOMMENTAR Skatteförslagen från Finanspolitiska rådet har allvarliga brister, eftersom det saknas analys av kapitalskatters snedvridande effekter. Även på momsområdet är analysen ofullständig, skriver skattechef Johan Fall.
NYHET Publicerad:

Viktigt med tydliga drivkrafter i omställningsförsäkring

KOMMENTAR Ett förslag till ny arbetslöshetsförsäkring har presenterats. "Systemet blir mer förutsägbart och administrationen för arbetsgivare enklare", skriver försäkringsexpert Pär Andersson.
NYHET Publicerad:

Nya styrelseledamöter invalda vid stämman

ÅRSSTÄMMA En ny styrelse har klubbats vid Svenskt Näringslivs ordinarie stämma den 28 maj. Omvald som ordförande är Fredrik Persson. Utöver det välkomnas bland annat tre nya ledamöter valda av stämman.
NYHET Publicerad:

Väl fungerande konkurrens viktigare än på länge

KOMMENTAR Den aktuella ekonomiska krisen kommer leda till stora förändringar på marknaderna. Då behövs en stark myndighet som säkrar justa spelregler. Det skriver konkurrensexpert Stefan Sagebro med anledning av förslaget att låta Konkurrensverket få beslutanderätt i konkurrensmål.
NYHET Publicerad:

Offensiv forskningsproposition krävs för att rädda näringslivets FoU

KOMMENTAR Coronakrisen har slagit hårt mot kunskapsintensiva företag och många FoU-projekt skjuts upp. För att dämpa krisens effekter på näringslivets FoU krävs både akuta åtgärder och insatser i den kommande forskningspropositionen, skriver Emil Görnerup, forsknings- och innovationspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Massarbetslöshet dyrare än effektiva krisåtgärder

CORONAKRISEN Det är helt avgörande att vi lyckas undvika massarbetslöshet. Det klarar vi bara om företagen finns kvar efter krisens akuta fas, skriver vd Jan-Olov Jacke.
NYHET Publicerad:

Rutinerad trio till Svenskt Näringslivs styrelse

ÅRSSTÄMMA Svenskt Näringslivs valberedning föreslår att tre nya styrelseledamöter utses i samband med föreningens ordinarie stämma den 28 maj. De är Johan Forssell, vd och koncernchef Investor, Martin Lundstedt, vd och koncernchef AB Volvo och Helena Stjernholm, vd Industrivärden.
NYHET Publicerad:

Staten har rollen som den sista linjens försäkringsbolag

KOMMENTAR Pandemier är i väldigt liten utsträckning försäkringsbara. Därför har staten rollen som den sista linjens försäkringsbolag. Det är ju till staten som företagen i alla år har betalat in sina skatter, skriver Jonas Frycklund, biträdande chefekonom.
NYHET Publicerad:

Så får vi igång den internationella handeln

CORONAKRISEN Den internationella handeln drabbas hårt av coronakrisen. Därför har Svenskt Näringsliv lyft ett antal förslag till regeringen som kan bidra till att få igång handeln och försörjningen av nödvändiga varor och tjänster, skriver Anna Stellinger, chef för Internationella och EU-frågor.
NYHET Publicerad:

Överenskommelser om pensions- och försäkringsfrågor

AVTAL Svenskt Näringsliv har tecknat överenskommelser med LO och PTK om vissa pensions- och försäkringsfrågor.
NYHET Publicerad:

Krisen kräver åtgärder över hela landet

CORONAKRISEN Svenskt Näringsliv tar nu kontakt med kommuner, regioner och länsstyrelser för att föreslå åtgärder som underlättar för företagen att klara coronakrisen. Det är viktigt både med åtgärder som stärker företagens likviditet och med åtgärder som frigör företagarnas tid till att hantera krisen.
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv föreslår nya krisåtgärder

CORONA Läget i Svenskt Näringslivs medlemsföretag har förvärrats dramatiskt under veckan, visar svar från företagarpanelen. Svenskt Näringsliv har därför idag lagt fram nya förslag på åtgärder till regeringen. "Nu är det viktigt med fler snabba och kraftfulla likviditetsstärkande åtgärder", säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Välkommet krispaket

CORONA – Vi upplever att regeringen har varit lyhörd i diskussionerna och tagit till sig av de förslag som vi har framfört. Reformen för korttidsarbete genomförs tidigare än beräknat och det införs flera åtgärder som syftar till att underlätta företagens likviditet, säger Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke efter regeringens krispaket.
NYHET Publicerad:

Läget i företagen och Coronakrisen

KRISÅTGÄRDER Många företag påverkas negativt av coronasmittan, skriver vd Jan-Olof Jacke i ett brev till regeringen och föreslår åtgärder som kan hjälpa företag att klara det akuta läget.
NYHET Publicerad:

Mattias Dahl: ”Bra att regeringen inför korttidsarbete – måste snabbt på plats”

KORTTIDSARBETE Regeringen lägger ett lagförslag om korttidsarbete. Mattias Dahl, vice vd, konstaterar att det kan rädda många svenska jobb, men att det inte får dröja för länge innan reformen kommer på plats.
NYHET Publicerad:

”Regeringen behöver vidta åtgärder”

CORONAVIRUSET Regeringen samlade tidigare idag representanter från det svenska näringslivet för att diskutera den pågående spridningen av coronaviruset. Svenskt Näringslivs vice vd Mattias Dahl var med på mötet.
NYHET Publicerad:

Med kloka lagar kan företagen klara klimatutmaningen

DEBATT Svenska företag är ledande i klimatomställningen. Årligen investeras tiotals miljarder kronor i innovationer och utveckling. Ett problem är att lagar och tillstånd inte hänger med i utvecklingen, skriver Fredrik Persson, ordförande, och vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Magnus Wallerå ny chef för utbildning, forskning & innovation

PÅ NY POST Magnus Wallerå är ny chef för Svenskt Näringslivs avdelning för utbildning, forskning och innovation. Han börjar sin tjänst 15 mars.