"Utanförskapet Sveriges största utmaning"

NYHET Publicerad

KOMMENTAR "Jag har inte svaren på varför unga bränner bilar och vandaliserar i sina egna bostadsområden. Men en sak vet jag. De politiska partierna i Sverige riskerar att permanenta ett utanförskap som leder till fortsatta och eskalerande konflikter. Alltför många känner att de inte får plats. Det stora utanförskapet, inte minst bland unga, är Sveriges största utmaning." Det skriver Jens Spendrup, nyvald ordförande för Svenskt Näringsliv.

Jens Spendrup, ordförande för Svenskt Näringsliv

Jens Spendrup är nyvald ordförande för Svenskt Näringsliv.

Foto: SÖREN ANDERSSON

Det går inte att blunda för även om många försöker. Var är ambitionerna? Var är idéerna som kan få Sverige tillbaka till full sysselsättning? I snart tio år har ungdomsarbetslösheten sällan varit nämnvärt lägre än 20 procent och en dryg miljon människor befinner sig idag i utanförskap.

Det är bra att den jobbpakt för unga människor som regeringen initierat nu kommer på plats för olika branscher. Socialdemokraternas förslag om 50 miljoner kronor mer till exportfrämjande åtgärder kan säkert bidra till några fler jobb. Ökade satsningar på arbetsmarknadspolitiska åtgärder kan vara legitimt för att kortsiktigt göra situationen bättre för människor som förlorat jobbet. Men för mig är det solklart att detta på långa vägar inte är tillräckligt.

Ambitionen borde vara att under de närmaste åren ta ordentliga steg för att reducera utanförskapet. Och då handlar det om att hundratusentals nya jobb måste komma till. Det borde vara utgångspunkten för den regering som sitter under nästa mandatperiod. Det är inte orimligt, men då räcker inte marginalpolitik till. Det krävs betydligt mer än så.

En viktig insikt är att det aldrig blir som det varit. Nostalgi eller hopp om att vrida klockan tillbaka fungerar inte. De som längtar tillbaka till den tid då jobben skulle administreras fram av politiker och tjänstemän har inte lärt av historien. Statskapitalism och branschprogram har med tydlighet visat sig vara misslyckad politik.

Vi kommer inte råda bot på den höga arbetslösheten enbart genom att göra ungdomar ”anställningsbara”. En grundförutsättning är att fler människor satsar på företagande. Det är när tusentals företagsamma människor ges de rätta förutsättningarna som nya idéer kommer fram och nya företag och jobb skapas.

När du läser detta jobbar uppskattningsvis 170 000 kineser med att tillverka produkter som du, jag och andra svenskar ska köpa. Det är en helt ny situation jämfört med för bara 30 år sedan. Vi har fått billigare konsumentvaror, en ny exportmarknad men också nya konkurrenter.

På drygt 30 år har det globala arbetsutbudet i världen ökat med 1,5 miljarder människor. Det sätter press på vår stela och dåligt fungerande arbetsmarknad.

Under samma tid har en teknisk revolution av enorma mått ägt rum. Kommunikationsrevolutionen för oss närmare varandra, gör oss mer upplysta och sprider goda idéer. Den medicinska utvecklingen har bidragit till att medellivslängden i världen ökat under de senaste decennierna.

Varje år lämnar miljontals människor fattigdom. Det är tidernas största välfärdsreform – och den pågår fortfarande i allt snabbare takt.

Allt detta är naturligtvis ytterst välkommet. Men det innebär också ständiga utmaningar för Sverige. Vi kan inte slå oss till ro.

Vi måste inse att omvandlingstrycket blir allt hårdare. Svenska företag möter nya, snabbväxande konkurrenter. Det är en konkurrens som vi kan klara – men bara om vi i har konkurrenskraftiga villkor för företagare.

Den stora politiska utmaningen för oss i väst, inte minst i Sverige, är just att inse vidden av de förändringar världen genomgår. Först då kommer den verkliga reformviljan att infinna sig. Först då kan fler få jobb och fler unga kan ta steget in på arbetsmarknaden och in i samhället.

Alla måste lära sig inse entreprenörernas avgörande roll i denna omvandlingsprocess och att en grundförutsättning för vår välfärd är att svenska företag är framgångsrika på världsmarknaden. Gör vi inte det riskerar Sverige att hamna på efterkälken. Då riskerar vi att goda idéer hamnar någon annanstans i världen och genererar nya arbetstillfällen där snarare än här. Då får vi inte hundratusentals nya jobb, utan de kommer att hamna i andra länder med bättre villkor.

Bra förutsättningar för företagsamma människor i Sverige borde därför vara en huvudfråga inför valet nästa år.

(artikel publicerad i dagens industri 23 maj 2013)

 

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Vi har redan sänkt överskottsmålet

KOMMENTAR Sedan årsskiftet gäller det nya lägre överskottsmålet. Att målet sänktes var bra och välavvägt, eftersom statsfinanserna i nuvarande läge är tillräckligt bra. Men nu vill LO-ekonomerna sänka överskottsmålet igen. Trots att knappt fem månader har gått, skriver Jonas Frycklund, biträdande chefekonom.
NYHET Publicerad:

Pensionspopulismen har nått regeringen

KOMMENTAR Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) visar i flera oroande uttalanden – senast i Svenska Dagbladet den 9 maj – att Socialdemokraterna vacklar betänkligt som försvarare av pensionssystemet. Grunden för detta är livsinkomstprincipen som innebär att pension är ett resultat av arbete. Ju mer eller ju längre vi arbetar, desto högre blir pensionen.
NYHET Publicerad:

Kommissionen genomför stor översyn av statsstödsreglerna

KOMMENTAR Statsstödsreglerna avgör när företag i Sverige och andra medlemsländer kan motta stöd i olika former från det offentliga. EU-kommissionen har nu sjösatt en omfattande utvärdering av reglerna, som ska ligga till grund för nästa kommissions revideringsarbete. Svenska företag har möjlighet att påverka regelverkens långsiktiga utformning, skriver konkurrens- och statsstödsexpert Stefan Sagebro.
NYHET Publicerad:

Sverige behöver en samlad FoU-politik för akademi och näringsliv

KOMMENTAR Svensk forskningspolitik kräver en uppryckning. Bland annat måste näringslivet involveras i större utsträckning. Regeringen har möjlighet att göra något åt situationen i nästa forskningsproposition. Det skriver Tobias Krantz och Emil Görnerup.
NYHET Publicerad:

Utsläppsfri el krävs för en klimatsmart och digital framtid

KOMMENTAR Genomförandegruppen inom ramen för Energiöverenskommelsen har stora utmaningar att ta tag i gällande elsystemet som inte diskuterades innan överenskommelsen gjordes. Den kraftigt ökade elanvändningen, leveranssäkerheten och att elnätet inte räcker till är tre sådana utmaningar, skriver energiexperten Maria Sunér Fleming.
NYHET Publicerad:

Bakläxa för Arbetsförmedlingens kontroller

KOMMENTAR Idag redovisar Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, nya graverande siffror som visar på omfattande brister i Arbetsförmedlingens myndighetsutövning. Det är endast en i raden av granskningar som visar att kontrollfunktionen för aktivt arbetssökande står med uppenbara problem. Situationen riskerar att urholka legitimiteten för centrala arbetsmarknadsinstitutioner, skriver Pär Andersson, socialförsäkringsexpert.
NYHET Publicerad:

Låt inte ePrivacy dränka digitala möjligheter

KOMMENTAR Om ePrivacyförordningen får fel utformning, så beskär det möjligheterna till elektronisk överföring och lagring av data. Det är negativt för alla som kommunicerar digitalt. Kasta förslaget i soptunnan och börja om, skriver Carolina Brånby, jurist digital policy.
NYHET Publicerad:

Dags att reformera ansvarsreglerna för skatter

KOMMNENTAR Det skatterättsliga företrädaransvaret behöver bli föremål för en omfattande översyn där frågan får bred och allsidig belysning i en offentlig utredning, skriver skatteexpert Lynda Ondrasek Olofsson
NYHET Publicerad:

LO jämför äpplen och päron i lönestatistiken

KOMMENTAR LO fortsätter att jämföra äpplen och päron i lönestatistiken. Att kvinnor som grupp arbetar betydligt färre timmar än män tar LO inte hänsyn till i sin Jämställdhetsbarometer. Men ska vi får en saklig debatt kring kvinnors och mäns löner kräver det att vi mäter och jämför samma saker, skriver Emelie Nordström, ansvarig för jämställdhetsfrågor.
NYHET Publicerad:

Elefanten i rummet – hur ska totalförsvaret finansieras?

DEBATT Det sägs ofta att ”säkerhet måste få kosta”. Detta är helt korrekt, men frågan är för vem? Näringslivet ställer gärna upp och gör sin bit, men staten måste ta sitt ansvar som garant för säkerheten och allmännyttan. Det finns inga gratisluncher eller magiska genvägar, skriver Karl Lallerstedt, ansvarig för säkerhetspolicyfrågor.
NYHET Publicerad:

Immaterialrätten – slagfältet i handelskrigen

KOMMENTAR I allt fler sammanhang talas om risken för handelskrig mellan olika länder och regioner i världen. En protektionistisk inställning går stick i stäv med det som på många sätt byggt vårt välstånd. Men vi behöver faktiskt också lyfta blicken och diskutera hur svenska företagets kunskapsbaserade tillgångar kan skyddas i en internationell kontext, skriver Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt.
NYHET Publicerad:

Otillräckliga förslag från högskoleutredning

KOMMENTAR Förslagen från Styr- och resursutredningen är otillräckliga. De privata företagen står för jobb och välfärd i Sverige – och huvuddelen av svensk forskning. Ändå spelar de en undanskymd roll i utredningen. Och de utmaningar som den högre utbildningen och forskningen står inför i en allt tuffare global konkurrens nämns inte alls.
NYHET Publicerad:

Rekordmånga får driva yrkesutbildningar

KOMMENTAR Rekordmånga får tillstånd att driva yrkesutbildningar, visar siffror från Myndigheten för yrkeshögskolan. "Det är goda nyheter för den som jobbat för en expansion av yrkeshögskolan", skriver Mia Bernhardsen, utbildningspolitisk expert yrkesutbildning för vuxna.
NYHET Publicerad:

Jacke: Hamnkonflikten är orimlig

KOMMENTAR Hamnarbetarförbundets pågående landsomfattande strejker och blockader är orimliga på flera sätt, konstaterar Jan-Olof Jacke, vd. Nu brådskar det att få lagstiftning på plats.
NYHET Publicerad:

Näringslivet kräver ny exportstrategi

DEBATT Den nya regeringen måste ta hjälp av företagen och vidareutveckla exportstrategin från 2015. En rad punkter måste förbättras för att den svenska exportsektorn ska klara av kommande utmaningar, skriver företrädare från Svenskt Näringsliv, Teknikföretagen och Almega.
NYHET Publicerad:

Möjligheter och risker i skattepolitiken framöver

KOMMENTAR Idag får Sverige till sist en regering. Den sakpolitiska överenskommelsen mellan S, C, L och MP kommer att ha stor betydelse för skattepolitiken framöver, då en lång rad punkter i överenskommelsen behandlar skatter.
NYHET Publicerad:

Viktigt att reformer nu snabbt genomförs

FÖRETAGSKLIMAT Sverige kan ha en välfärd i världsklass, men bara om vår konkurrenskraft också är i världsklass, konstaterar vd Jan-Olof Jacke. Avskaffad värnskatt och sänkta marginalskatter väcker förhoppningar, liksom en utredning om LAS.
NYHET Publicerad:

Tuffa krav på den som vill driva skola

KOMMENTAR Skolinspektionen använder sin mest kraftfulla åtgärd för att hantera problem i en kommunal skola. Karin Rebas, skolpolitisk expert, tycker det är bra att myndigheten tar krafttag för att få en förändring till stånd.
NYHET Publicerad:

Värna den väl fungerande tjänstepensionen

PENSION Alltför långtgående politiska förslag riskerar att kraftigt försämra den välfungerande tjänstepensionen för drygt två miljoner tjänstemän och 35 000 arbetsgivare, helt i onödan. Förslagen underminerar den svenska modellen och bör göras om i grunden, skriver pensionsexperterna Dan Wallberg, PTK, och Ingvar Backle, Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Tre av fyra svenskar underskattar hur mycket de betalar i skatt

KOMMENTAR Företagare kan göra skillnad och öka kunskapen om skatter. Idag visar hela 39 procent av företagen hela lönen på lönebeskeden men det behöver bli fler för att vi ska få en skattedebatt som handlar om hela skatten, skriver Johan Fall, skattechef.