NYHET26 september 2021

Till minne av Lars Göran Johansson

Lars Göran Johansson avled den 24 september efter en kort tids sjukdom. Närmast sörjande är hustrun Isabel, mamma Margareta samt hans dotter Helena med familj.

Lars Göran Johansson.Foto: Ernst Henry Photography

Lars Göran, eller LG som de flesta av oss främst kände honom som, har under många år gjort viktiga insatser för Sverige och för det svenska näringslivet.

Under åren före folkomröstningen om Sveriges medlemskap i EU i november 1994 arbetade han som VD för kampanjorganisationen Ja till Europa som var en viktig del i opinionsarbetet inför detta avgörande beslut.

Ja till Europa samverkade med alla de krafter i svensk opinion som verkade för samma mål. Hans minnen från det arbetet finns samlade i hans bok ”Människor för JA!” (2014). Efter folkomröstningen anställdes han av Electrolux-chefen Leif Johansson som kommunikationsansvarig. Han lade ner ett omfattande och nyskapande arbete med att utveckla ett för koncernen gemensamt varumärke. LG stannade på Electrolux i 16 år innan han rekryterades till Svenskt Näringsliv 2011 som vice VD med ansvar för föreningens kommunikations- och opinionsbildningsarbete.

Även här ägnade han mycket energi åt organisationens varumärke och att flytta opinionen mot en ökad förståelse för företagens och företagsamhetens betydelse. Jag lärde känna LG som en klok och erfaren rådgivare under den tid vi arbetade tillsammans. Dessa egenskaper uppskattade jag särskilt när jag övertog uppdraget som Svenskt Näringslivs VD hösten 2018.

Hans personliga vänlighet uppskattade jag mycket men också den aldrig sinande nyfikenheten och förmågan att se frågor och utmaningar ur nya infallsvinklar. Men det som mest av allt etsat sig fast i minnet är kanske ändå att det alltid var LG som drev på för att vi måste vinna varje generation och att vi ständigt skall vara i dialog med nästa generations opinionsbildare och beslutsfattare.

Det är många i det svenska näringslivet och samhällslivet som nu känner en stor saknad efter en rådgivare, medarbetare eller vän som i olika roller betytt mycket för många under decennier. För mig personligen känns det som en stor förlust.

Skriven avJan-Olof Jacke
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist