Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET29 april 2021

Risk för bestående långtidsarbetslöshet trots snabb tillväxt

Problemen på arbetsmarknaden har ökat under pandemin och riskerar att bli bestående, trots att konjunkturen nu tar fart. Det visar en ny konjunkturprognos från Svenskt Näringsliv.

Arbetslösheten riskerar att förbli ett stort problem under lång tid framöver. Tyvärr räcker inte den snabba tillväxten för att komma tillrätta med problemen, konstaterar Jonas Frycklund, biträdande chefekonom.Foto: Ernst Henry Photography AB

Både den totala arbetslösheten och långtidsarbetslösheten har ökat snabbt under pandemin. Arbetslösheten beräknas uppgå till 8,6 procent 2021 (årsgenomsnitt) och bara sakta minska till 7,8 procent under 2022. Skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes och utrikes födda har vuxit ytterligare under krisen.

– Arbetslösheten riskerar att förbli ett stort problem under lång tid framöver. Människor som redan innan pandemin hade svårt att komma i arbete har nu hamnat ännu längre bak i kön. Tyvärr räcker inte den snabba tillväxten för att komma tillrätta med problemen. Behovet av strukturella reformer är större än någonsin, säger Svenskt Näringslivs biträdande chefekonom Jonas Frycklund.

I takt med att vaccineringarna rullar på i världens rika länder förväntas restriktionerna lättas. Den redan nu relativt starka tillväxten i svensk industri ökar och även tillväxten i de mest drabbade branscherna förväntas ta fart från en låg nivå. Tillväxten i Sverige beräknas bli 3,8 procent 2021 och 3,9 procent 2022. Trots omfattande stimulanser förväntas både inflation och räntor vara fortsatt låga under prognosperioden.

Stöden till företag under krisen har varit avgörande för att vi nu har livskraftiga företag som kan växa.
Jonas frycklund, biträdande chefekonom

– Stöden till företag under krisen har varit avgörande för att vi nu har livskraftiga företag som kan växa. Sveriges starka industri får nu draghjälp av en snabb internationell återhämtning.

Men återhämtningen i Sverige är mycket asymmetrisk. Både besöksnäringarna och handeln befinner sig fortfarande i djup kris. Prognosen bygger på att vaccinprogrammen verkligen fungerar och snabbt når stora delar av befolkningarna.

– Stöden måste finnas kvar och förbättras så länge som vi har restriktioner. Många företag i de värst drabbade branscherna tar nu av sina sista reserver, säger Jonas Frycklund.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist