NYHET27 januari 2022

Viktigt steg för att parternas överenskommelse ska bli lagstiftning

I dag skickar regeringen förslag till ny lagstiftning om trygghet, omställning och anställningsskydd på remiss till Lagrådet. Det är ett viktigt steg för att lagstiftning baserad på parternas överenskommelse ska kunna träda i kraft 30 juni i år.

Torbjörn Johansson, avtalssekreterare LO, Martin Wästfelt, ordförande PTK:s förhandlingschefsgrupp och Mattias Dahl, vice vd Svenskt Näringsliv.

Ett nytt huvudavtal kan tecknas av parterna när den lagstiftning, de förordningar och de övriga politiska beslut som krävs för att parternas överenskommelse ska bli verklighet har trätt i kraft. Förslaget är att de nya lagarna ska träda i kraft 30 juni 2022, och börja tillämpas 1 oktober samma år.

– Lagrådsremisserna visar att regeringen på ett bra sätt tagit hänsyn till de synpunkter som inkommit, samtidigt som man tydligt tagit hänsyn till parternas överenskommelse under processens gång. Vi välkomnar det och gläds också åt att överenskommelsen stärks i takt med att fler fackförbund ansluter sig, säger Mattias Dahl, vice vd för Svenskt Näringsliv.

Överenskommelsen breddar synen på anställningstrygghet, som förutom anställningsskydd också handlar om den trygghet som ligger i möjligheten att utveckla kompetens för det jobb man har eller för det jobb man vill ha i framtiden.

– Behovet av omställning är på många sätt akut för både den enskilde medarbetaren och för arbetsmarknaden i stort. Nu skapar arbetsmarknadens parter och politiken tillsammans förutsättningar för verklig anställningstrygghet. Trygghetsöverenskommelsen ger kraftigt förbättrade ekonomiska och praktiska möjligheter till omställning genom utbildning under arbetslivet – både för anställda och för personer som är mellan jobb, säger Martin Wästfelt, ordförande i PTK:s förhandlingschefsgrupp.

Ny form av studiestöd

En väsentlig del av överenskommelsen är en helt ny typ av studiestöd, det så kallade omställningsstudiestödet. Det ger individen möjlighet att vidareutbilda sig senare i livet med upp till 80 procent av lönen, för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Omställningsstudiestödet omfattar även den som har en visstidsanställning, projektanställning eller jobbar deltid.

– Omställningsstudiestödet ger stora förutsättningar för våra medlemmar att inte bara i kris, utan även under anställning utbilda sig. Att det även ges till såväl deltidsanställda som visstidsanställda kommer ge kvinnliga medlemmar ökad möjlighet omställning, säger Torbjörn Johansson, avtalssekreterare LO.

Det är parternas uppfattning att de ändringar som gjorts efter synpunkter från remissinstanser är i linje med parternas intentioner med partsöverenskommelsen och att förslagen i lagrådsremisserna alltså är förenliga med partsöverenskommelsen.

Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist