deltagare
Foto: Krisztina Andersson

Företagen i Karlshamns kommun lyfter samarbete, dialog och information som inspel för ett förbättrat företagsklimat.

Alla i kommunen ska förstå vikten av bemötande och information

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Karlshamn har ett något förbättrat företagsklimat men ligger fortfarande under vad som räknas som godtagbart. Företagen lyfter samarbete, dialog och information som inspel för ett förbättrat företagsklimat.

Det visar resultatet från Svenskt Näringslivs senaste undersökning av det lokala företagsklimatet. Ett resultat som var underlag för dialog mellan företagare, politiker och tjänstemän i Karlshamn och där man diskuterade vilka konkreta åtgärder som måste vidtas för att förbättringar ska bli verklighet. 

– Jag tycker det är glädjande och positivt att vi nu har lyckats vända trenden med alla de insatser som har gjorts den senaste tiden. Det har varit ett antal år där företagsklimatet har vikt nedåt men nu äntligen kan vi se att det börjar vända. Det tar vi med oss i det fortsatta utvecklingsarbetet, säger Mathias Wijk, näringslivschef i Karlshamns kommun. 

Jens och Jennie Ekenberg som driver Ekenbergs Auktioner, ser ökat samarbete mellan företagen för att på det sättet fungera som en starkare påverkanspart och attrahera fler företag att etablera sig i kommunen i syfte att skapa ett gynnsamt företagsklimat.

Dialogmöte Karlshamn3
Foto: Krisztina Andersson

Jens och Jennie Ekenberg, Ekenbergs Auktioner.

– Vi måste hjälpas åt mer och samarbeta för att kunna bli en starkare påtryckande part i näringslivsfrågorna, säger Jens Ekenberg.

Maria Hjelm Nilsson, MH Utbildning, vill att näringslivsfrågorna ska få ökat mandat i politiken. 

– Näringslivsfrågorna måste få större utrymme och mandat. Det kvittar hur mycket vi företagare än kontaktar näringslivsenhetens tjänstemän om de inte har mandat att ta några beslut. Då faller ju också servicen, säger Maria Hjelm Nilsson.

Hon pekade på skillnaden mellan företagens och politikernas uppfattning om företagsklimatet. Politikerna är mer positiva och ger högre betyg än företagen själva på samtliga frågeställningar i undersökningen.

– Det är ju intressant varför det är så. Då skulle man kunna uppmana fler företagare att engagera sig politiskt för att få in företagsfrågorna i politiken. Det kan vara ett sätt att påverka och närma sig varandra i uppfattning, säger Maria Hjelm Nilsson.

När man pratar om myndighetsutövandet och handläggningstider kommer flera synpunkter och förslag från företagen på vad som behöver åtgärdas. Tomas Petterson, vd Foodtankers AB, lyfter fram att man som företagare vill få en återkoppling vilken person som handlägger ens ärende och inom vilken tid man kan förväntas sig få ett beslut. 

Dialogmöte Karlshamn4

Camilia Qvist, EC Konsult AB

Foto: Krisztina Andersson

– Om jag har en förväntan på att få svar på min bygglovsansökan inom tre veckor men att det tar sex veckor så kan jag förstå det om jag får information om varför det drar ut på tiden och var i processen min ansökan befinner sig. Om jag inte får någon respons och information om varför svaret på min ansökan dröjer, blir jag förbannad och besviken på att svaret dragit ut på tiden utan att jag fått någon förklaring till varför, tillägger Camilia Qvist, EC Konsult AB.

– Om jag som företagare behöver komma i kontakt med en tjänsteman på kommunen för att få svar på en fråga är det som att ta sig genom en djungel. Det måste finnas en enkel väg in, säger Anna Lindqvist, vd på bilföretaget Jeppssons.

Dialogmöte Karlshamn2
Foto: Krisztina Andersson

Mikael Persson, näringslivsutvecklare, Karlshamns kommun i samtal med Anna Lindqvist, vd på AB Sven Jeppsson, och Peter Nilsson, vd på JN von Bergen och Son AB.

Näringslivschefen Mathias Wijk mötte synpunkten genom att flagga för näringslivslotsen.

– Näringslivslotsen är en service för företagen. Den funktionen kommer vi att utveckla från och med i höst. Istället för att som i dagsläget köra näringslivslotsen varannan vecka, kommer vi att utöka servicen med att ha lotsen tillgänglig och öppen för företagen varje vecka, säger Mathias Wijk.

Kommunikation och information var återkommande områden på dialogmötet för ett förbättrat företagsklimat. 

– Vi måste bli bättre på att kommunicera och informera. Ett exempel är vid handläggningstider i samband med bygglovsansökan. Här måste vi stärka upp med bättre kommunikation och information om var i processen ansökan ligger, när man kan förvänta sig ett svar och så vidare, säger Daniel Wäppling, kommundirektör i Karlshamns kommun.   

Kommunalrådet Per-Ola Mattsson, (S), fyllde i.

– Det räcker inte med att kommunikationen och dialogen mellan kommunledningen och företagen fungerar om inte förståelsen för mottagaren finns i hela den kommunala organisationen. Det är ett internt arbete som måste fortsätta. Det finns inget quick fix, det är ett ständigt pågående samtal ut i alla led i organisationen om vikten av bemötande och information, säger Per-Ola Mattsson. 

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Ungdomar, er tid är nu

KOMPETENS Det blir inte alltid som man har tänkt sig. Det här året gäller också det i högre grad än annars. Enligt Ungdomsbarometern (UB) säger tre av tio gymnasieungdomar att deras framtidsplaner förändrats på grund av coronapandemin.
NYHET Publicerad:

För miljön och klimatets skull krävs visioner

MILJÖN Den kris som världen och Sverige går igenom 2020 har satt många spår i samhället. Det gäller inte minst ekonomin och hur vi ska kunna återstarta världen. Många debattörer har påtalat att en återstart behöver vara ”grön” och att det är viktigt att vi tar tillfället i akt att investera i klimatsmarta lösningar. Men problemet ligger inte i att investeringarna ska vara gröna utan när och om det blir några investeringar. För i grunden handlar investeringar i grön teknik mindre om pengar och desto mer om brist på visioner, långa tillståndstider och byråkrati.
NYHET Publicerad:

Förtroendet för kommunala upphandlingar har aldrig varit lägre

UPPHANDLING Svenskt Näringsliv mäter varje år företagsklimatet i kommunerna. Bland annat hur företagen upplever att upphandlingarna fungerar i kommunerna. Resultatet i år var nedslående - betyget har aldrig varit lägre, 2,63 på en 6-gradig skala. 
NYHET Publicerad:

Johan Dalén ny regionchef i Blekinge

NY PÅ JOBBET I mitten av augusti har Svenskt Näringsliv i Blekinge en ny regionchef då nuvarande regionchef Carina Centrén lämnar över ansvaret till Johan Dalén.
NYHET Publicerad:

Coronakrisen synliggör skatteproblem

SKATTER Coronapandemin har ställt hela vår tillvaro på ända. Sedan mitten av mars har många företag och i vissa fall hela branscher befunnit sig i fritt fall. Andra företag har drabbats genom brutna leveranskedjor, handelshinder och arbetskraft som stoppats vid gränsen. Ingen har lämnats oberörd. 
NYHET Publicerad:

”Det krävs stora stimulansåtgärder för att återhämta oss ur krisen”

EU Bara månader efter att den nya EU-kommissionen tillträdde och presenterade sina planer för den kommande mandatperioden slog coronapandemin till. Till de stora utmaningarna, som Brexit och en ny långtidsbudget, lades nu ytterligare en: att få EU att återhämta sig ur en medicinsk och ekonomisk kris. Vi har träffat chefen på Svenskt Näringslivs EU-kontor i Bryssel, Anders Edholm, för att höra vad svenska företag bör hålla koll på i EU den närmaste tiden.
NYHET Publicerad:

Prioritera elförsörjningen nu

ENERGI Nu är vi i snabb takt på väg in i en ny tidsålder. I Sverige har vi ett av världens mest fossilfria elsystem. Ungefär 98 procent av elen vi använder produceras utan koldioxidutsläpp. Dessutom sker produktionen till en låg kostnad vilket har inneburit en viktig konkurrensfördel för svensk industri. Det är ingen överdrift att säga att låga och stabila elpriser har varit en grundförutsättning för vårt välstånd.
NYHET Publicerad:

Blickar framåt och vill få hjulen att snurra igen

KRÖNIKA I sommartider brukar de flesta känna glädje och inspiration. Man har gjort en summering av hur verksamheten gått det senaste halvåret och gjort upp planer för det kommande halvåret och förhoppningsvis då med en känsla av nöjdhet och framtidstro.
NYHET Publicerad:

Det är dags att återstarta Sverige

DEBATT Coronapandemin har lett till stora nedgångar i ekonomin. Ett ambitiöst återstartsprogram behöver nu startas igång för att stärka vår konkurrenskraft inför framtiden, skriver Jan-Olof Jacke, vd på Svenskt Näringsliv, och Carina Centrén, regionchef Svenskt Näringsliv Blekinge, i denna debattartikel.
NYHET Publicerad:

Bluffaktura – så här gör du

SÄKERHET Bluffakturor är något som drabbar företagen under hela året. Särskilt besvärligt är det under sommaren då ordinarie personal inte är på plats och därför inte heller erfarenheten kring vilka leverantörer företaget använder och således vilka fakturor som ska betalas. Här får du tips på hur du hanterar en bluffaktura.
NYHET Publicerad:

Så undviker du bluffakturor och vd-bedrägerier

SÄKERHET Bluffakturor och internetbedrägerier är något som drabbar företagen under hela året. Särskilt besvärligt är det under sommaren då ordinarie personal inte är på plats och därför inte heller erfarenheten kring vilka leverantörer företaget använder och således vilka fakturor som ska betalas. Nina Jelver, bedrägeriexpert på Svensk Handel, listar sina bästa tips för hantering av bluffakturor och vd-bedrägerier. 
NYHET Publicerad:

”Tack för den här tiden, nu väntar nya utmaningar”

KRÖNIKA Nina Andersson gör sin sista arbetsdag hos oss på Svenskt Näringsliv. Här sammanfattar hon sina intryck av att ha arbetat i företagens tjänst, och vad hon tar med sig till sitt nya jobb.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsprång efter krisen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING För många företag har det sedan i mitten av mars handlat om att hantera coronakrisens mest akuta effekter. Många åtgärder har vidtagits och ett stort antal verksamheter har varslat, sagt upp eller permitterat sin personal. Nu går tankarna till hur man kan göra det bästa av tiden fram tills dess att det vänder. Kan man kanske till och med stå starkare när hjulen börjar snurra igen? 
NYHET Publicerad:

Högt tryck på omställning – så stöttar TRR företagen

VARSEL Att vara företagsledare och chef har alltid sina utmaningar, men för många är det tuffare än någonsin just nu. Magnus Gustafsson, regionchef för TRR i Blekinge, berättar om hur de stöttar företag som står inför omställning. 
NYHET Publicerad:

Så tycker Blekinges företagare om sina kommuner

FÖRETAGSKLIMAT Blekinges företagare ger ett bra betyg till mobil- och bredbandsnätet i länet, men man är inte fullt lika nöjd när det gäller kommunernas upphandlingar. Det visar Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning av företagsklimatet i landets alla kommuner.
NYHET Publicerad:

Viktiga stöd måste förlängas

KOMMENTAR Många företag kämpar för sin överlevnad under coronakrisen. Nya siffror visar att en stor andel av företagen redan har, eller kommer att, utnyttja de olika stödpaketen. Men om de inte förlängs riskerar vi fler konkurser och neddragningar.
NYHET Publicerad:

Krisen blir lång, enligt företagen i Blekinge

KONJUNKTUR Många företag i Blekinge har upplevt en nedgång i försäljning och produktion det senaste halvåret. Det visar Svenskt Näringslivs senaste företagarpanel. Få av dem tror på en snabb återhämtning. 29 procent av företagen tror till och med att tappet kommer att fortsätta de närmaste sex månaderna.
NYHET Publicerad:

Hållbar design gav seger

UNG FÖRETAGSAMHET I tider då många aktiviteter och fysiska möten ställs in har Ung Företagsamhet istället valt att ställa om hela sin tävlingsdag till ett digitalt format. Design By Ronneby UF satsade på hållbar design och kammade hem inte mindre än fyra kategorier i Ung Företagsamhets digitala regionfinal, däribland Årets UF-företag. Den 19 maj deltar företaget i SM-finalen, som även den kommer att ske digitalt. 
NYHET Publicerad:

TSL står rustade för omställningsvåg

ARBETSMARKNAD Coronakrisen tvingar just nu många företag runt om i landet till både permitteringar och varsel och på TSL Trygghetsfonden står man nu redo. "Vår verksamhet är designad för att klara stora ökningar av antalet uppsagda, men detta är en extrem situation. Därför har vi skalat upp resurserna och justerat våra verksamhetsprocesser så att vi kan hantera alla de som kommer att behöva hjälp till nytt jobb", säger Katina Korlevska, TSL Trygghetsfonden region Syd.
NYHET Publicerad:

Coronakrisen tvingar restaurang Kronolaxen att tänka om

FÖRETAGSAMHET Fiskepremiären i Mörrum lockar årligen tusentals besökare och brukar vara den bästa tiden på året för restaurang Kronolaxen. I år blev den inte alls av. Likt många andra företag inom restaurangnäringen har restaurang Kronolaxen drabbats hårt av inställda arrangemang och av att folk stannar hemma. Nu försöker de ställa om genom att baka frallor till lokalbefolkningen och erbjuda hemkörning av mat.