deltagare
Foto: Krisztina Andersson

Företagen i Karlshamns kommun lyfter samarbete, dialog och information som inspel för ett förbättrat företagsklimat.

Alla i kommunen ska förstå vikten av bemötande och information

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Karlshamn har ett något förbättrat företagsklimat men ligger fortfarande under vad som räknas som godtagbart. Företagen lyfter samarbete, dialog och information som inspel för ett förbättrat företagsklimat.

Det visar resultatet från Svenskt Näringslivs senaste undersökning av det lokala företagsklimatet. Ett resultat som var underlag för dialog mellan företagare, politiker och tjänstemän i Karlshamn och där man diskuterade vilka konkreta åtgärder som måste vidtas för att förbättringar ska bli verklighet. 

– Jag tycker det är glädjande och positivt att vi nu har lyckats vända trenden med alla de insatser som har gjorts den senaste tiden. Det har varit ett antal år där företagsklimatet har vikt nedåt men nu äntligen kan vi se att det börjar vända. Det tar vi med oss i det fortsatta utvecklingsarbetet, säger Mathias Wijk, näringslivschef i Karlshamns kommun. 

Jens och Jennie Ekenberg som driver Ekenbergs Auktioner, ser ökat samarbete mellan företagen för att på det sättet fungera som en starkare påverkanspart och attrahera fler företag att etablera sig i kommunen i syfte att skapa ett gynnsamt företagsklimat.

Dialogmöte Karlshamn3
Foto: Krisztina Andersson

Jens och Jennie Ekenberg, Ekenbergs Auktioner.

– Vi måste hjälpas åt mer och samarbeta för att kunna bli en starkare påtryckande part i näringslivsfrågorna, säger Jens Ekenberg.

Maria Hjelm Nilsson, MH Utbildning, vill att näringslivsfrågorna ska få ökat mandat i politiken. 

– Näringslivsfrågorna måste få större utrymme och mandat. Det kvittar hur mycket vi företagare än kontaktar näringslivsenhetens tjänstemän om de inte har mandat att ta några beslut. Då faller ju också servicen, säger Maria Hjelm Nilsson.

Hon pekade på skillnaden mellan företagens och politikernas uppfattning om företagsklimatet. Politikerna är mer positiva och ger högre betyg än företagen själva på samtliga frågeställningar i undersökningen.

– Det är ju intressant varför det är så. Då skulle man kunna uppmana fler företagare att engagera sig politiskt för att få in företagsfrågorna i politiken. Det kan vara ett sätt att påverka och närma sig varandra i uppfattning, säger Maria Hjelm Nilsson.

När man pratar om myndighetsutövandet och handläggningstider kommer flera synpunkter och förslag från företagen på vad som behöver åtgärdas. Tomas Petterson, vd Foodtankers AB, lyfter fram att man som företagare vill få en återkoppling vilken person som handlägger ens ärende och inom vilken tid man kan förväntas sig få ett beslut. 

Dialogmöte Karlshamn4

Camilia Qvist, EC Konsult AB

Foto: Krisztina Andersson

– Om jag har en förväntan på att få svar på min bygglovsansökan inom tre veckor men att det tar sex veckor så kan jag förstå det om jag får information om varför det drar ut på tiden och var i processen min ansökan befinner sig. Om jag inte får någon respons och information om varför svaret på min ansökan dröjer, blir jag förbannad och besviken på att svaret dragit ut på tiden utan att jag fått någon förklaring till varför, tillägger Camilia Qvist, EC Konsult AB.

– Om jag som företagare behöver komma i kontakt med en tjänsteman på kommunen för att få svar på en fråga är det som att ta sig genom en djungel. Det måste finnas en enkel väg in, säger Anna Lindqvist, vd på bilföretaget Jeppssons.

Dialogmöte Karlshamn2
Foto: Krisztina Andersson

Mikael Persson, näringslivsutvecklare, Karlshamns kommun i samtal med Anna Lindqvist, vd på AB Sven Jeppsson, och Peter Nilsson, vd på JN von Bergen och Son AB.

Näringslivschefen Mathias Wijk mötte synpunkten genom att flagga för näringslivslotsen.

– Näringslivslotsen är en service för företagen. Den funktionen kommer vi att utveckla från och med i höst. Istället för att som i dagsläget köra näringslivslotsen varannan vecka, kommer vi att utöka servicen med att ha lotsen tillgänglig och öppen för företagen varje vecka, säger Mathias Wijk.

Kommunikation och information var återkommande områden på dialogmötet för ett förbättrat företagsklimat. 

– Vi måste bli bättre på att kommunicera och informera. Ett exempel är vid handläggningstider i samband med bygglovsansökan. Här måste vi stärka upp med bättre kommunikation och information om var i processen ansökan ligger, när man kan förvänta sig ett svar och så vidare, säger Daniel Wäppling, kommundirektör i Karlshamns kommun.   

Kommunalrådet Per-Ola Mattsson, (S), fyllde i.

– Det räcker inte med att kommunikationen och dialogen mellan kommunledningen och företagen fungerar om inte förståelsen för mottagaren finns i hela den kommunala organisationen. Det är ett internt arbete som måste fortsätta. Det finns inget quick fix, det är ett ständigt pågående samtal ut i alla led i organisationen om vikten av bemötande och information, säger Per-Ola Mattsson. 

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Blekinges företag förtjänar Rättviksmodellen!

KOMMENTAR "Svenskt Näringsliv i Blekinge jobbar ständigt för att skapa en mer tillväxtfrämjande myndighetsutövning i länet. Min önskan är att den så kallade Rättviksmodellen ska implementeras i Blekinges samtliga kommuner. Det skulle innebära en tillstånd- och tillsynshandläggning som bygger på minskad byråkrati och regelkrångel utan att för den saken skull tumma på säkerhet, miljö och lagar." Det skriver Nina Andersson, projektledare på Svenskt Näringsliv i Blekinge i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Blekinge kan använda immaterialrättigheter betydligt mer

IMMATERIALRÄTT Patent- och registreringsverket har nyligen presenterat sin statistik för 2018. Året innan kunde rapporteras om ett ökat antal nationella patentansökningar från Blekinge, från 12 för 2016 till 17. Procentuellt sätt var det en väldigt kraftig ökning. "Förhoppningen var då att detta var en positiv trend för innovationskraften i Blekinge", säger Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Så får vi mer pang för pengarna

UPPHANDLING Den offentliga marknaden är stor, mycket stor. Enligt Upphandlingsmyndigheten uppgick värdet på den offentliga marknaden år 2016 till 683 miljarder, eller 17 procent av BNP. Det saknas dock fullt tillförlitlig statistik och många menar att marknaden sannolikt är ännu större. En del menar att det handlar om över 1000 miljarder kronor per år.
NYHET Publicerad:

Dags för miljöskatter att designas bättre

SKATTER Svenskt Näringsliv är av uppfattningen att elektronikskatten, den s.k. kemikalieskatten, aldrig borde ha införts och att den bör avskaffas. Skatten infördes med miljöargument men den eventuella miljönyttan är tveksam och den har påtagliga negativa effekter för svenska företag i form av bl.a. ökad administration och försämrad konkurrenskraft.
NYHET Publicerad:

Alla i kommunen ska förstå vikten av bemötande och information

FÖRETAGSKLIMAT Karlshamn har ett något förbättrat företagsklimat men ligger fortfarande under vad som räknas som godtagbart. Företagen lyfter samarbete, dialog och information som inspel för ett förbättrat företagsklimat. Det visar resultatet från Svenskt Näringslivs senaste undersökning av det lokala företagsklimatet – ett resultat som var underlag för dialog mellan företagare, politiker och tjänstemän i Karlshamn och där man diskuterade vilka konkreta åtgärder som måste vidtas för att förbättringar ska bli verklighet.
NYHET Publicerad:

Hallå där, Morgan Bengtsson, nytillträtt kommunalråd i Olofström

INTERVJU "Jag vill ha en bra dialog med företagen i kommunen. Alla vill vi mot samma mål, det bästa för Olofström och det bästa för näringslivet. Vi utvecklas och växer tillsammans." Så säger Olofströms nya kommunalråd Morgan Bengtsson (S) i en kort intervju om hans tankar kring sin nya roll i kommunen.
NYHET Publicerad:

Hundra dagar med Blekingefokus

SOMMARKRÖNIKA "Det finns så mycket bra med Blekinge, potentialen är enorm. Det är viktigt att prata om vad som är bra med det lokala företagsklimatet. Det gör jag både gärna och ofta. Men för att kunna förbättra måste vi också våga prata om det som inte fungerar." Så skriver Nina Andersson, projektledare Svenskt Näringsliv i Blekinge, när hon i sin sommarkrönika summerar sina första hundra dagar på jobbet.
NYHET Publicerad:

Skapa bättre enhetlighet kring lagtolkningar

FÖRETAGSKLIMAT Det ska vara lätt för företagen att göra rätt, man ska kunna förstå upphandlingsunderlag, tillståndsrestriktioner eller kravspecifikationer för att kunna göra de insatser som regelverket kräver. Företagsklimatet och tillväxtfrämjande myndighetsutövning var temat när företag, politiker och tjänstemän möttes för att diskutera vad som krävs för att det ska bli bättre och enklare att driva företag i Olofström.
NYHET Publicerad:

”Infrastrukturen är vårt största problem”

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Utbyggd infrastruktur med bättre tågförbindelser och en hubb till Europa. Det är exempel på vad företagen listar som viktiga förutsättningar för att klara säkra kompetensförsörjningen.
NYHET Publicerad:

Länets bästa företagsklimat finns i Sölvesborg 

FÖRETAGSKLIMAT Sölvesborg har bäst företagsklimat i Blekinge. Det visar Svenskt Näringslivs senaste undersökningen av hur företagare upplever företagsklimatet i kommunen. Det sammanfattande omdömet om hur företagen upplever det lokala företagsklimatet landar på 3,8 vilket är högre än rikssnittet och de bästa i Blekinge.
NYHET Publicerad:

Nu krävs satsningar på kvalitet i skolan

UTBILDNING Trots en arbetslöshet på 9,4 procent finns stora svårigheter att hitta kompetent arbetskraft i Blekinge. Om möjligheterna för alla att få jobb ska förbättras krävs det att kunskapsnivåerna i skolan ökar. Därför föreslår Svenskt Näringsliv höjda krav på lärarutbildningarna, en nationell skolpeng samt satsningar för att höja kunskapsnivån hos såväl låg- som högpresterande elever.
NYHET Publicerad:

Ronneby backar i företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT Företagen i Ronneby upplever att företagsklimatet i kommunen blivit sämre. Det visar Svenskt Näringslivs färska undersökning där ett hundratal företagare svarat. Ronny Johannesson, entreprenör och ordförande i vd-gruppen i Ronneby, efterlyste bättre system kring upphandling på ett dialogmöte nyligen mellan företagare, tjänstemän och politiker i kommunen. 
NYHET Publicerad:

”Anpassa tillsynsavgifterna”

MYNDIGHETSUTÖVNING ”Ärvda” miljötillstånd sätter krokben för småföretag i tillverkningsbranschen som får betala för mer tillsyn än vad som utförs. Det framkom när företagare, politiker och representanter från Karlshamns näringslivsenhet träffades för att diskutera förutsättningar och villkor för småföretag i tillverkningsbranschen med fokus på myndighetsutövning. Patrik Jarlhage på Contura Steel i Mörrum är en av de företagare som belyser problematiken med tillsynsavgifter som inte är anpassade efter verksamheten.
NYHET Publicerad:

Vi vill se fler unga företagsamma i Blekinge

UNG FÖRETAGSAMHET Andelen unga i Blekinge som börjar leda eller driva företag blir allt färre. Förra året var det bara 0,8 procent, färre än var hundrade ungdom, som tog steget ut att bli företagare. Det är den lägsta siffran sedan Svenskt Näringsliv började mäta företagsamheten 2008. "Dagens unga är framtidens framgångsrika företagare och jobbskapare. För Sveriges välstånd behöver vi fler som vågar driva företag", säger Nina Andersson, projektledare på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Här ger företagen högst betyg i Blekinge

FÖRETAGSKLIMAT Företagen upplever att det har blivit bättre att driva företag i Sölvesborg. Det visar Svenskt Näringslivs årliga undersökning av företagsklimatet. Kommunen får både det högsta betyget i Blekinge och uppvisar den största ökningen jämfört med förra året. Karlshamns kommun har förbättrat sig i nästan samtliga svar, men sticker trots det ut och hamnar som enda kommun i Blekinge med ett betyg under 3, som är gränsen för ett godtagbart företagsklimat. 
NYHET Publicerad:

”Sätt timpeng på tillsyn”

TILLSYNSAVGIFTER Jacob Berg är krögare och driver Restaurang Kronolaxen i Mörrum. Han ger tummen upp för de företagsfrämjande insatser som har gjorts men efterlyser ett bättre anpassat system när det gäller tillsynsavgifter.
NYHET Publicerad:

Vård, skola, omsorg – tacka företagen

FÖRETAGSKLIMAT Det är företagen som gör att det finns pengar att spendera till vård, skola och omsorg. Via den nya tjänsten Välfärdsskaparna kan företagen själva räkna ut vilket bidrag de ger till välfärden.
NYHET Publicerad:

Blekingska företagare satsar, trots risker i ekonomin

FÖRETAGARPANELEN Nästan fem av tio företag i Blekinge planerar att öka sin produktion det kommande halvåret. En av sju planerar att dra ned. Det visar Svenskt Näringslivs företagarpanel. Blekingska företag är något mer pessimistiska om framtiden än företagarna i övriga Sverige.
NYHET Publicerad:

Krögare optimistiska till ny e-tjänst – mindre krångel utlovas

FÖRETAGSKLIMAT Det ska vara lika enkelt att söka serveringstillstånd i hela Blekinge, och hela processen ska kunna skötas digitalt. Det är tanken bakom e-tjänsten Serverat, som nu rullas ut i Blekinges fem kommuner. Länet  ska nu erbjuda en helt digital process. "Denna typ av kontakt med myndigheter uppskattar jag som företagare på grund av de tydliga stegen som i sin tur är tidsbesparande", säger David Berg, vd på restaurang Havsviken i Karlskrona.
NYHET Publicerad:

Regelkrångel oroar caféägare

PERSONALLIGGARE Oro för att göra fel och rädsla för böter. Det har blivit konsekvensen av de nya reglerna för personalliggare. Carina Olsson, som driver Kickis Café och Kickis Green i Olofström, är kritisk mot att utvärderingen av de nya reglerna dröjer. "Det känns som att politikerna fattat ett beslut utan att förstå hur det slår mot företagen i verkligheten", säger Carina Olsson.