deltagare
Foto: Krisztina Andersson

Företagen i Karlshamns kommun lyfter samarbete, dialog och information som inspel för ett förbättrat företagsklimat.

Alla i kommunen ska förstå vikten av bemötande och information

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Karlshamn har ett något förbättrat företagsklimat men ligger fortfarande under vad som räknas som godtagbart. Företagen lyfter samarbete, dialog och information som inspel för ett förbättrat företagsklimat.

Det visar resultatet från Svenskt Näringslivs senaste undersökning av det lokala företagsklimatet. Ett resultat som var underlag för dialog mellan företagare, politiker och tjänstemän i Karlshamn och där man diskuterade vilka konkreta åtgärder som måste vidtas för att förbättringar ska bli verklighet. 

– Jag tycker det är glädjande och positivt att vi nu har lyckats vända trenden med alla de insatser som har gjorts den senaste tiden. Det har varit ett antal år där företagsklimatet har vikt nedåt men nu äntligen kan vi se att det börjar vända. Det tar vi med oss i det fortsatta utvecklingsarbetet, säger Mathias Wijk, näringslivschef i Karlshamns kommun. 

Jens och Jennie Ekenberg som driver Ekenbergs Auktioner, ser ökat samarbete mellan företagen för att på det sättet fungera som en starkare påverkanspart och attrahera fler företag att etablera sig i kommunen i syfte att skapa ett gynnsamt företagsklimat.

Dialogmöte Karlshamn3
Foto: Krisztina Andersson

Jens och Jennie Ekenberg, Ekenbergs Auktioner.

– Vi måste hjälpas åt mer och samarbeta för att kunna bli en starkare påtryckande part i näringslivsfrågorna, säger Jens Ekenberg.

Maria Hjelm Nilsson, MH Utbildning, vill att näringslivsfrågorna ska få ökat mandat i politiken. 

– Näringslivsfrågorna måste få större utrymme och mandat. Det kvittar hur mycket vi företagare än kontaktar näringslivsenhetens tjänstemän om de inte har mandat att ta några beslut. Då faller ju också servicen, säger Maria Hjelm Nilsson.

Hon pekade på skillnaden mellan företagens och politikernas uppfattning om företagsklimatet. Politikerna är mer positiva och ger högre betyg än företagen själva på samtliga frågeställningar i undersökningen.

– Det är ju intressant varför det är så. Då skulle man kunna uppmana fler företagare att engagera sig politiskt för att få in företagsfrågorna i politiken. Det kan vara ett sätt att påverka och närma sig varandra i uppfattning, säger Maria Hjelm Nilsson.

När man pratar om myndighetsutövandet och handläggningstider kommer flera synpunkter och förslag från företagen på vad som behöver åtgärdas. Tomas Petterson, vd Foodtankers AB, lyfter fram att man som företagare vill få en återkoppling vilken person som handlägger ens ärende och inom vilken tid man kan förväntas sig få ett beslut. 

Dialogmöte Karlshamn4

Camilia Qvist, EC Konsult AB

Foto: Krisztina Andersson

– Om jag har en förväntan på att få svar på min bygglovsansökan inom tre veckor men att det tar sex veckor så kan jag förstå det om jag får information om varför det drar ut på tiden och var i processen min ansökan befinner sig. Om jag inte får någon respons och information om varför svaret på min ansökan dröjer, blir jag förbannad och besviken på att svaret dragit ut på tiden utan att jag fått någon förklaring till varför, tillägger Camilia Qvist, EC Konsult AB.

– Om jag som företagare behöver komma i kontakt med en tjänsteman på kommunen för att få svar på en fråga är det som att ta sig genom en djungel. Det måste finnas en enkel väg in, säger Anna Lindqvist, vd på bilföretaget Jeppssons.

Dialogmöte Karlshamn2
Foto: Krisztina Andersson

Mikael Persson, näringslivsutvecklare, Karlshamns kommun i samtal med Anna Lindqvist, vd på AB Sven Jeppsson, och Peter Nilsson, vd på JN von Bergen och Son AB.

Näringslivschefen Mathias Wijk mötte synpunkten genom att flagga för näringslivslotsen.

– Näringslivslotsen är en service för företagen. Den funktionen kommer vi att utveckla från och med i höst. Istället för att som i dagsläget köra näringslivslotsen varannan vecka, kommer vi att utöka servicen med att ha lotsen tillgänglig och öppen för företagen varje vecka, säger Mathias Wijk.

Kommunikation och information var återkommande områden på dialogmötet för ett förbättrat företagsklimat. 

– Vi måste bli bättre på att kommunicera och informera. Ett exempel är vid handläggningstider i samband med bygglovsansökan. Här måste vi stärka upp med bättre kommunikation och information om var i processen ansökan ligger, när man kan förvänta sig ett svar och så vidare, säger Daniel Wäppling, kommundirektör i Karlshamns kommun.   

Kommunalrådet Per-Ola Mattsson, (S), fyllde i.

– Det räcker inte med att kommunikationen och dialogen mellan kommunledningen och företagen fungerar om inte förståelsen för mottagaren finns i hela den kommunala organisationen. Det är ett internt arbete som måste fortsätta. Det finns inget quick fix, det är ett ständigt pågående samtal ut i alla led i organisationen om vikten av bemötande och information, säger Per-Ola Mattsson. 

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Så vill Blekinges kommuner stötta företagen i coronakrisen

CORONA Från såväl nationellt som lokalt håll genomförs nu många åtgärder för att mildra krisen som följer i coronavirusets spår. Om du är intresserad av vad som görs i just din kommun så samlar vi här länkar till de åtgärder som är beslutade runt om i Blekinge.
NYHET Publicerad:

Få medlemsstöd i hanteringen av Coronakrisen

CORONAKRISEN Hur kan du som företagare och arbetsgivare bäst hantera Corona-krisen? Vilken hjälp finns att få? Och hur kan få nytta av korttidspermitteringen och de andra åtgärder som presenterats i de olika stödpaketen? Flera av våra medlemsorganisationer erbjuder nu webinarier där du som företagare kan få hjälp att orientera sig i dessa frågor.
NYHET Publicerad:

Företag och jobb måste räddas

CORONA Läget i näringslivet har försämrats dramatiskt under den senaste veckan i sviterna av corona/covid-19 och framförallt på grund av insatserna för att stoppa dess spridning.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Åtgärder mot coronakrisen på lokal nivå

CORONA Många företag drabbas nu hårt av den rådande coronakrisen. Det behövs kraftfulla och snabba åtgärder för att dämpa fallet. På lokal nivå finns det åtgärder som kommuner, regioner och länsstyrelser kan göra för att mildra effekterna av krisen. Vi har listat ett antal förslag till åtgärder.
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.
NYHET Publicerad:

Tid för konstruktiv samverkan

LIKVIDITET Svenskt Näringsliv skrev i måndags till regeringen och la fram en rad konstruktiva förslag som behöver komma på plats för att stötta företagen i den rådande kris som är på grund av covid-19.
NYHET Publicerad:

Alla elever borde få möjlighet att driva UF-företag

UNG FÖRETAGSAMHET Skola och näringsliv behöver fler arenor för möten och dialog för att kunna stärka och utveckla samarbetet. Det vittnar inte minst lärare och unga entreprenörer om. Tillfällen som frukostträffar stärker de ungas entreprenörskap.
NYHET Publicerad:

“Sorgligt med myndigheter som missbrukar möjligheterna att skapa företagsnytta”

REGELKRÅNGEL För lantbrukare som vill expandera sin verksamhet är proceduren om att godkännas som tillståndspliktig verksamhet oerhört kostsam och tidskrävande. Många företagare expanderar därför sin verksamhet upp till gränsen för tillståndsplikt. Detta skapar ett tillstånd för företagen som stannar i sin utveckling istället för att expandera. Per Brunberg som driver Björketorps gård utanför Ronneby delar bilden av den långa tillståndsprocessen. 
NYHET Publicerad:

Tobakslagen slår olika

FÖRETAGSKLIMAT Regeltillämpningen av den nya tobakslagen slår olika mot företagen. I vissa kommuner räcker det med att skicka in en blankett med ansökan om att få sälja tobaksvaror men det i andra kommuner krävs olika intyg tillsammans med ansökan.
NYHET Publicerad:

Hallå där, Filip Wägbo, näringslivschef i Olofström

FÖRETAGSKLIMAT Att göra företagsbesök och lära känna många av Olofströms drivna entreprenörer är något som Olofströms nye vikarierande näringslivschef, Filip Wägbo, ser mycket fram emot i sin nya roll i kommunen. Läs vår korta intervju med honom här.
NYHET Publicerad:

Karlshamn deltar i utvecklingsprogram för att stärka företagsklimatet

FÖRETAGSKLIMAT Karlshamn är en av ett fåtal utvalda kommuner som under 2020 kommer att delta i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram. Programmet, vars syfte är att förbättra det lokala företagsklimatet genom att utveckla kommunens arbete kring ledarskap, kommunikation, digitalisering och serviceinriktad myndighetsutövning, startar nu under våren. "Jag hoppas att vi med detta sänder ut tydliga signaler, både internt i organisationen och externt till våra företagare, att vi prioriterar de här frågorna", säger kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattsson.
NYHET Publicerad:

Näringslivsarbetet måste genomsyra hela organisationen

KRÖNIKA "Det pratas ofta om hur skattekronorna ska fördelas, men fortfarande alldeles för sällan om hur de skapas. Våra företag skapar jobb som generar skatteintäkter till vår gemensamma välfärd. Partifärg borde inte spela någon roll när vi pratar om att Sveriges företag är viktiga, att Sveriges företag förtjänar goda förutsättningar och att Sveriges företag är våra välfärdsskapare." Så skriver Nina Andersson, Svenskt Näringsliv Blekinge, i sin krönika.
NYHET Publicerad:

”Infrastrukturen hänger inte med”

ELFÖRSÖRJNING Kapaciteten i elnäten räcker inte till och kommunerna ligger efter i säkerställandet av elförsörjningen. Det är ett allvarligt problem som påverkar näringslivsutvecklingen negativt och kan skapa bekymmer att uppnå klimatmålen. "För att kunna ladda den nya generationens bilar behöver vi tre gånger så mycket ström jämfört med tidigare", säger vd Anna Lindqvist.
NYHET Publicerad:

Modellen som lyfte Rättvik nu på väg till Blekinge?

RÄTTVIKSMODELLEN Rättviks kommun började arbeta mer rådgivande, de bytte avgiftssystem och fick bättre företagsklimat. Modellen lyfts fram som ett tydligt exempel på hur samverkan mellan näringsliv och kommun främjar näringslivsutvecklingen.
NYHET Publicerad:

Möten som ger näring för unga entreprenörer

UNG FÖRETAGSAMHET Initiativet till näringslivsfrukostar är uppskattade inslag i utvecklingen av Ung Företagsamhet för UF-elever. Frukosttillfällena ger UF-eleverna möjlighet att knyta värdefulla kontakter som inspirerar i deras fortsatta företagsamhet.
NYHET Publicerad:

”Behåll servicen så vi överlever”

FÖRETAGSAMHET Att fördela uppdragen i ett offentligt ramavtal på fler aktörer vinner både företagen och upphandlaren på.
NYHET Publicerad:

”Rättviksmodellen är så mycket mer än bara efterhandsdebitering” 

REGELKRÅNGEL Macken Gulf i Olofström har varit i familjens ägo sedan 1946. Deras fokus ligger på service och tillgänglighet, något som fått kunderna att fortsätta handla på macken. Men tiden de måste lägga på byråkrati och regelkrångel undanhåller verksamheten från utveckling, menar ägare Marcus Axelsson.
NYHET Publicerad:

Karlskronaföretagare: ”Låt företagen bidra”

FÖRETAGSKLIMAT Använd företagens kompetenser i försörjningsutvecklingen och öka kommunernas attraktivitet. Det var ett av budskapen från företagen på dialogmötet om det lokala företagsklimatet i Karlskrona nyligen.