deltagare
Foto: Krisztina Andersson

Företagen i Karlshamns kommun lyfter samarbete, dialog och information som inspel för ett förbättrat företagsklimat.

Alla i kommunen ska förstå vikten av bemötande och information

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Karlshamn har ett något förbättrat företagsklimat men ligger fortfarande under vad som räknas som godtagbart. Företagen lyfter samarbete, dialog och information som inspel för ett förbättrat företagsklimat.

Det visar resultatet från Svenskt Näringslivs senaste undersökning av det lokala företagsklimatet. Ett resultat som var underlag för dialog mellan företagare, politiker och tjänstemän i Karlshamn och där man diskuterade vilka konkreta åtgärder som måste vidtas för att förbättringar ska bli verklighet. 

– Jag tycker det är glädjande och positivt att vi nu har lyckats vända trenden med alla de insatser som har gjorts den senaste tiden. Det har varit ett antal år där företagsklimatet har vikt nedåt men nu äntligen kan vi se att det börjar vända. Det tar vi med oss i det fortsatta utvecklingsarbetet, säger Mathias Wijk, näringslivschef i Karlshamns kommun. 

Jens och Jennie Ekenberg som driver Ekenbergs Auktioner, ser ökat samarbete mellan företagen för att på det sättet fungera som en starkare påverkanspart och attrahera fler företag att etablera sig i kommunen i syfte att skapa ett gynnsamt företagsklimat.

Dialogmöte Karlshamn3
Foto: Krisztina Andersson

Jens och Jennie Ekenberg, Ekenbergs Auktioner.

– Vi måste hjälpas åt mer och samarbeta för att kunna bli en starkare påtryckande part i näringslivsfrågorna, säger Jens Ekenberg.

Maria Hjelm Nilsson, MH Utbildning, vill att näringslivsfrågorna ska få ökat mandat i politiken. 

– Näringslivsfrågorna måste få större utrymme och mandat. Det kvittar hur mycket vi företagare än kontaktar näringslivsenhetens tjänstemän om de inte har mandat att ta några beslut. Då faller ju också servicen, säger Maria Hjelm Nilsson.

Hon pekade på skillnaden mellan företagens och politikernas uppfattning om företagsklimatet. Politikerna är mer positiva och ger högre betyg än företagen själva på samtliga frågeställningar i undersökningen.

– Det är ju intressant varför det är så. Då skulle man kunna uppmana fler företagare att engagera sig politiskt för att få in företagsfrågorna i politiken. Det kan vara ett sätt att påverka och närma sig varandra i uppfattning, säger Maria Hjelm Nilsson.

När man pratar om myndighetsutövandet och handläggningstider kommer flera synpunkter och förslag från företagen på vad som behöver åtgärdas. Tomas Petterson, vd Foodtankers AB, lyfter fram att man som företagare vill få en återkoppling vilken person som handlägger ens ärende och inom vilken tid man kan förväntas sig få ett beslut. 

Dialogmöte Karlshamn4

Camilia Qvist, EC Konsult AB

Foto: Krisztina Andersson

– Om jag har en förväntan på att få svar på min bygglovsansökan inom tre veckor men att det tar sex veckor så kan jag förstå det om jag får information om varför det drar ut på tiden och var i processen min ansökan befinner sig. Om jag inte får någon respons och information om varför svaret på min ansökan dröjer, blir jag förbannad och besviken på att svaret dragit ut på tiden utan att jag fått någon förklaring till varför, tillägger Camilia Qvist, EC Konsult AB.

– Om jag som företagare behöver komma i kontakt med en tjänsteman på kommunen för att få svar på en fråga är det som att ta sig genom en djungel. Det måste finnas en enkel väg in, säger Anna Lindqvist, vd på bilföretaget Jeppssons.

Dialogmöte Karlshamn2
Foto: Krisztina Andersson

Mikael Persson, näringslivsutvecklare, Karlshamns kommun i samtal med Anna Lindqvist, vd på AB Sven Jeppsson, och Peter Nilsson, vd på JN von Bergen och Son AB.

Näringslivschefen Mathias Wijk mötte synpunkten genom att flagga för näringslivslotsen.

– Näringslivslotsen är en service för företagen. Den funktionen kommer vi att utveckla från och med i höst. Istället för att som i dagsläget köra näringslivslotsen varannan vecka, kommer vi att utöka servicen med att ha lotsen tillgänglig och öppen för företagen varje vecka, säger Mathias Wijk.

Kommunikation och information var återkommande områden på dialogmötet för ett förbättrat företagsklimat. 

– Vi måste bli bättre på att kommunicera och informera. Ett exempel är vid handläggningstider i samband med bygglovsansökan. Här måste vi stärka upp med bättre kommunikation och information om var i processen ansökan ligger, när man kan förvänta sig ett svar och så vidare, säger Daniel Wäppling, kommundirektör i Karlshamns kommun.   

Kommunalrådet Per-Ola Mattsson, (S), fyllde i.

– Det räcker inte med att kommunikationen och dialogen mellan kommunledningen och företagen fungerar om inte förståelsen för mottagaren finns i hela den kommunala organisationen. Det är ett internt arbete som måste fortsätta. Det finns inget quick fix, det är ett ständigt pågående samtal ut i alla led i organisationen om vikten av bemötande och information, säger Per-Ola Mattsson. 

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Hallå där, Filip Wägbo, näringslivschef i Olofström

FÖRETAGSKLIMAT Att göra företagsbesök och lära känna många av Olofströms drivna entreprenörer är något som Olofströms nye vikarierande näringslivschef, Filip Wägbo, ser mycket fram emot i sin nya roll i kommunen. Läs vår korta intervju med honom här.
NYHET Publicerad:

Karlshamn deltar i utvecklingsprogram för att stärka företagsklimatet

FÖRETAGSKLIMAT Karlshamn är en av ett fåtal utvalda kommuner som under 2020 kommer att delta i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram. Programmet, vars syfte är att förbättra det lokala företagsklimatet genom att utveckla kommunens arbete kring ledarskap, kommunikation, digitalisering och serviceinriktad myndighetsutövning, startar nu under våren. "Jag hoppas att vi med detta sänder ut tydliga signaler, både internt i organisationen och externt till våra företagare, att vi prioriterar de här frågorna", säger kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattsson.
NYHET Publicerad:

Näringslivsarbetet måste genomsyra hela organisationen

KRÖNIKA "Det pratas ofta om hur skattekronorna ska fördelas, men fortfarande alldeles för sällan om hur de skapas. Våra företag skapar jobb som generar skatteintäkter till vår gemensamma välfärd. Partifärg borde inte spela någon roll när vi pratar om att Sveriges företag är viktiga, att Sveriges företag förtjänar goda förutsättningar och att Sveriges företag är våra välfärdsskapare." Så skriver Nina Andersson, Svenskt Näringsliv Blekinge, i sin krönika.
NYHET Publicerad:

”Infrastrukturen hänger inte med”

ELFÖRSÖRJNING Kapaciteten i elnäten räcker inte till och kommunerna ligger efter i säkerställandet av elförsörjningen. Det är ett allvarligt problem som påverkar näringslivsutvecklingen negativt och kan skapa bekymmer att uppnå klimatmålen. "För att kunna ladda den nya generationens bilar behöver vi tre gånger så mycket ström jämfört med tidigare", säger vd Anna Lindqvist.
NYHET Publicerad:

Modellen som lyfte Rättvik nu på väg till Blekinge?

RÄTTVIKSMODELLEN Rättviks kommun började arbeta mer rådgivande, de bytte avgiftssystem och fick bättre företagsklimat. Modellen lyfts fram som ett tydligt exempel på hur samverkan mellan näringsliv och kommun främjar näringslivsutvecklingen.
NYHET Publicerad:

Möten som ger näring för unga entreprenörer

UNG FÖRETAGSAMHET Initiativet till näringslivsfrukostar är uppskattade inslag i utvecklingen av Ung Företagsamhet för UF-elever. Frukosttillfällena ger UF-eleverna möjlighet att knyta värdefulla kontakter som inspirerar i deras fortsatta företagsamhet.
NYHET Publicerad:

”Behåll servicen så vi överlever”

FÖRETAGSAMHET Att fördela uppdragen i ett offentligt ramavtal på fler aktörer vinner både företagen och upphandlaren på.
NYHET Publicerad:

”Rättviksmodellen är så mycket mer än bara efterhandsdebitering” 

REGELKRÅNGEL Macken Gulf i Olofström har varit i familjens ägo sedan 1946. Deras fokus ligger på service och tillgänglighet, något som fått kunderna att fortsätta handla på macken. Men tiden de måste lägga på byråkrati och regelkrångel undanhåller verksamheten från utveckling, menar ägare Marcus Axelsson.
NYHET Publicerad:

Karlskronaföretagare: ”Låt företagen bidra”

FÖRETAGSKLIMAT Använd företagens kompetenser i försörjningsutvecklingen och öka kommunernas attraktivitet. Det var ett av budskapen från företagen på dialogmötet om det lokala företagsklimatet i Karlskrona nyligen.
NYHET Publicerad:

Prisdumpare i offentliga upphandlingar skadar de seriösa företagen

FÖRETAGSAMHET Regelkrångel, myndighetsutövning, kompetensbrist och oseriösa aktörer som dumpar priserna för att vinna upphandlingar är politiska områden som påverkar möjligheterna för svenska företag att växa. Det framkom när politiker, tjänstepersoner och företagare tillsammans med Svenskt Näringsliv besökte företag i Sölvesborg.
NYHET Publicerad:

Blekingeföretag efterfrågar proaktivt arbete hos myndigheter

FÖRETAGSKLIMAT Beslutsfattare och kommunala tjänstepersoner har ingen aning om de lokala företagens expansionsplaner. Därför måste det till en utvecklad samverkan mellan företag och kommun för att möjligheterna till tillväxt ska kunna skapas. Detta framkom vid ett dialogmöte nyligen med företagare, lokala och regionala beslutsfattare samt riksdagsledamöter på Björketorps Gård, Ronneby. Där diskuterades tillväxt, företagsklimat och hur konkurrenskraften i Blekinge kan öka.
NYHET Publicerad:

Rankingresultatet: Här finns Blekinges bästa företagsklimat

RANKING När Svenskt Näringsliv rankar kommunerna efter var det upplevs vara bäst att starta och driva företag klättrar Sölvesborg 39 placeringar och får därmed Blekinges bästa företagsklimat 2019. 
NYHET Publicerad:

Inför rankingen 2019 – utgångsläget i Blekinge

FÖRETAGSKLIMAT Den 24 september släpper Svenskt Näringsliv resultatet av den årliga rankingen av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Men, varför mäter vi företagsklimatet och hur ser förutsättningarna för Blekinge ut i år?
NYHET Publicerad:

Svenska företag bidrar till att rädda klimatet

MILJÖN Klimatutmaningen är en av vår tids största utmaningar. Forskningen är tydlig, den globala uppvärmningen måste begränsas, helst till under 1,5 grader. För att klara det måste världens utsläpp gå mot netto-noll till mitten av seklet.
NYHET Publicerad:

Hallå där, riksdagsledamot Magnus Manhammar

INTERVJU Vi har träffat riksdagsledamoten Magnus Manhammar (S) från Blekinge läns valkrets för en kort intervju. Ett år har snart gått sedan riksdagsvalet 2018 – hur har hans år varit? Vad anser han behövs för att skapa ett ännu bättre företagsklimat?
NYHET Publicerad:

”Maktlös i ena fallet – skyldig till agerande i andra fallet”

REGELKRÅNGEL Den 1 juli i år tillträdde den nya lagen om ett utökat rökförbud som bland annat förbjuder rökning på uteserveringar och idrottsplatser. Den nya lagen har blivit en vattendelare hos företagare, där en av synpunkterna av lagen är bristande tydlighet och information. Erik Olsson, ICA Maxi i Olofström, är i grunden positiv till tanken om att ingen ska behöva utsättas för oönskad tobaksrök, men påpekar prioriteringen av införandet och utformningen av lagen. 
NYHET Publicerad:

Blekinges företag förtjänar Rättviksmodellen!

KOMMENTAR "Svenskt Näringsliv i Blekinge jobbar ständigt för att skapa en mer tillväxtfrämjande myndighetsutövning i länet. Min önskan är att den så kallade Rättviksmodellen ska implementeras i Blekinges samtliga kommuner. Det skulle innebära en tillstånd- och tillsynshandläggning som bygger på minskad byråkrati och regelkrångel utan att för den saken skull tumma på säkerhet, miljö och lagar." Det skriver Nina Andersson, projektledare på Svenskt Näringsliv i Blekinge i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Blekinge kan använda immaterialrättigheter betydligt mer

IMMATERIALRÄTT Patent- och registreringsverket har nyligen presenterat sin statistik för 2018. Året innan kunde rapporteras om ett ökat antal nationella patentansökningar från Blekinge, från 12 för 2016 till 17. Procentuellt sätt var det en väldigt kraftig ökning. "Förhoppningen var då att detta var en positiv trend för innovationskraften i Blekinge", säger Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Så får vi mer pang för pengarna

UPPHANDLING Den offentliga marknaden är stor, mycket stor. Enligt Upphandlingsmyndigheten uppgick värdet på den offentliga marknaden år 2016 till 683 miljarder, eller 17 procent av BNP. Det saknas dock fullt tillförlitlig statistik och många menar att marknaden sannolikt är ännu större. En del menar att det handlar om över 1000 miljarder kronor per år.
NYHET Publicerad:

Dags för miljöskatter att designas bättre

SKATTER Svenskt Näringsliv är av uppfattningen att elektronikskatten, den s.k. kemikalieskatten, aldrig borde ha införts och att den bör avskaffas. Skatten infördes med miljöargument men den eventuella miljönyttan är tveksam och den har påtagliga negativa effekter för svenska företag i form av bl.a. ökad administration och försämrad konkurrenskraft.