NYHET20 september 2023

Årets ranking: Alla kommuner behöver värna sitt företagande

I årets ranking av det lokala företagsklimatet i Blekinges fem kommuner klättrar Olofström och Karlskrona uppåt på listan medan Sölvesborg, Karlshamn och Ronneby tappar placeringar från föregående år.

Foto: TT Bild

Sedan 2001 har Svenskt Näringsliv årligen rankat företagsklimatet i landets kommuner. Rankingen baserar sig till två tredjedelar på en enkätundersökning, där företagare själva får svara på hur nöjda de är med den egna kommunen. Detta kompletteras sedan med statistiska faktorer kring kommunernas utveckling och förutsättningar.

Johan Dalén
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

– Det har varit ännu ett utmanande år för Sveriges företag, med en skakig omvärld och en ekonomi med skenande inflation, täta räntehöjningar och ökande priser på el och de flesta insatsvaror. Därför blir det extra viktigt att alla kommuner värnar om sitt företagande. Utan företagare som skapar jobb, inga skatteintäkter till skola, vård och omsorg. Ett gott företagsklimat är helt avgörande för tillväxt och utveckling av vår gemensamma välfärd, säger Johan Dalén, regionchef på Svenskt Näringsliv i Blekinge.

Flera kommuner har under de senaste åren gjort imponerande förbättringar av företagsklimatet och klättrat uppåt på rankinglistan. Den största förbättringen i år står Karlskrona för, som klättrar 42 placeringar upp till plats 222.

– Kommunen har verkligen pekat ut näringslivsfrågor som ett prioriterat område och varit tydliga med att kommunicera detta. I år förbättrar sig kommunen inom i stort sett alla parametrar, säger Johan Dalén

Även Olofström klättrar många placeringar i år, från plats 223 till 187. I enkätresultatet ökade det sammanfattande omdömet i Olofström med 0,1 betygssteg, och avrundas således till 3,3. Det var en tydlig förbättring när det kommer till kommunens service och bemötande samt upphandling.

– Olofström har arbetat tydligt och målmedvetet med sitt företagsklimat under flera års tid och deltog också i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram förra året. Klättringen uppåt fortsätter, och den största förbättringen ser vi just i service och bemötande där företagen uppger en positiv utveckling, säger Johan Dalén.

En utblick över landet visar att det är möjligt att ha ett bra företagsklimat oavsett var kommunen ligger.

– Det är glädjande att alla kommuner kan nå ett bra företagsklimat över tid, oberoende av var i landet de finns. Vi ser att en bra dialog med näringslivet och ett tydligt politiskt ledarskap som engagerar sig i både mål och uppföljning, är centrala framgångsfaktorer för de kommuner som förbättrar sig över tid, säger Jens Hedström, chef för Region & Marknad på Svenskt Näringsliv.

Årets lista – så gick det för Blekinges kommuner

KommunRankingplacering 2023Förändring i placering från 2022
Sölvesborg78-30
Olofström187+36
Ronneby202-41
Karlskrona222+42
Karlshamn228-17

Om rankingen

Sedan 2001 sammanställer Svenskt Näringsliv en årlig ranking av det lokala företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet med rankingen är att visa var i landet det är mest gynnsamt att starta och driva företag. 2023 års ranking utgörs till två tredjedelar av enkätsvar från 32 000 företagare, och till en tredjedel av statistiska faktorer från SCB och UC. Se årets rankinglista och utvecklingen över tid på foretagsklimat.se

Lokalt Företagsklimat
Skriven avSara Dahlberg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist