NYHET23 maj 2023

Bättre förståelse och dialog högt på Blekinges företags önskelista

I årets mätning av företagsklimatet i Blekinges kommuner har resultaten i det sammanfattande omdömet stigit i två kommuner och sänkts i tre kommuner. Sämst enskilda omdöme får frågan om kommunernas upphandling. Högst på önskelistan finns dock bättre förståelse för företagande hos kommunens beslutsfattare, vilken upplevs vara bristfällig av företagen i Blekinge.

”Genom att använda det här materialet i en konstruktiv dialog kan företagen och kommunen tillsammans arbeta för att skapa ett bättre företagsklimat”, säger Johan Dalén.Foto: Mostphotos

Genomsnittet för Blekinges sammanfattande omdöme (3,4) är oförändrat sedan 2022 och ger länet en 13:e plats av landets 21 län, vilket är strax under rikssnittet.

Viktiga frågor för företagen i år handlade främst om bättre förståelse för företagande hos kommunens beslutsfattare, bättre dialog mellan kommunen och företagen, samt minskad brottslighet och ökad trygghet.

I årets mätning når snittet på landets alla kommuner den högst uppmätta siffran i enkätens 22-åriga historia. I 127 kommuner stiger det sammanfattande omdömet, medan det sjunker i 79 kommuner. Totalt svarande i Sverige är 32 401 företagare och 5760 politiker. Den totala svarsfrekvensen är 46 procent.

Det viktigaste med den här mätningen är att politiker och tjänstemän får ett utmärkt redskap för att kunna förbättra företagsklimatet där det eventuellt brister.
Johan Dalén, regionchef

574 företag i Blekinge har svarat på enkäten i år. Svarsfrekvensen är 49 procent och svaren kommer från en blandning av branscher och företagsstorlekar. I år har även kommunpolitiker svarat på enkäten.

Johan Dalén
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

– Det viktigaste med den här mätningen är att politiker och tjänstemän får ett utmärkt redskap för att kunna förbättra företagsklimatet där det eventuellt brister. Svaren består av företagens egna upplevelser och sätter strålkastaren på vad som är bra och vad som kan bli bättre. Genom att använda det här materialet i en konstruktiv dialog kan företagen och kommunen tillsammans arbeta för att skapa ett bättre företagsklimat. Men då måste kommunen satsa på konkreta åtgärder som verkligen gör nytta, säger Svenskt Näringslivs regionchef Johan Dalén.

Undersökningen visar att 71 procent av länets företag har haft kontakt med kommunen det senaste året, ofta med anledning av tillstånd, tillsyn och kontroll Det är på den kommunala nivån som de flesta företagen kommer i kontakt med myndighetsutövning, vilket gör kommunens service gentemot företagen ännu viktigare. Utöver detta visar undersökningen att företagen i stor utsträckning påverkas av brott och otrygghet.

– Ett gott företagsklimat är viktigt för att företagen ska kunna växa och utvecklas, vilket förutom ökat välstånd också är nödvändigt för samhällets gemensamma utveckling. Ska det gå bra för Blekinge måste det också gå bra för de företagen i länet. Därför är min uppmaning till kommunerna att använda materialet i undersökningen på ett förnuftigt sätt; i sin analys, i dialog och som underlag för kommande beslut. Vi befinner oss ju faktiskt fortfarande i början av en ny mandatperiod och därför har kommunpolitikerna fyra färska år att utnyttja till att göra skillnad, säger Johan Dalén.

När företagen anger vad som är viktigast för kommunerna att ta tag i anges:

  • Bättre förståelse för företagande hos kommunens beslutsfattare (41 procent)
  • Bättre dialog mellan kommunen och företagen (40 procent)
  • Minskad brottslighet och ökad trygghet (38 procent)
  • Fler bostäder (32 procent)
  • Lägre kommunala avgifter (32 procent)

Vill du veta mer?

Vill du se resultatet för just din kommun? Gå in på www.foretagsklimat.se och klicka dig fram.

Verktyg för ett bättre företagsklimat – Guider för nedladdning hittar du här.

Lokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist