samling personer inför gemensam företagsresa.
Foto: Krisztina Andersson

Företagare, politiker och tjänstepersoner samlades för gemensam företagsresa.

”Behåll servicen så vi överlever”

NYHET Publicerad

FÖRETAGSAMHET Att fördela uppdragen i ett offentligt ramavtal på fler aktörer vinner både företagen och upphandlaren på.

Bransch- och arbetsgivarorganisationen IN, Installatörsföretagen, har tagit fram en handbok för offentliga upphandlingarna i installationsbranschen, dvs både VVS- och elteknikföretag. Rekommendationerna är riktade till offentliga aktörer som stat, kommun och regioner. Handboken, som ska ses som en vägledning, är utformad med hänseende till bestämmelserna i LOU. Förslag, tips och råd är relevanta även vid upphandling enligt de övriga upphandlingslagarna, LUF och LUFS.

– Vi rekommenderar att man tittar på denna skrift inför nästa upphandling gällande ramavtal av eltekniktjänster, sa Andreas Eliasson, delägare och VD för elteknik på ELIAS Syd AB i Bräkne-Hoby, när han tillsammans med Ingmar Eliasson, grundare och VD för ELIAS Sweden AB, tog emot politiker och tjänstepersoner vid ett företagsbesök. Andreas förklarade även att det i praktiken är en omställning när man vinner ett ramavtal med exempelvis en kommun.

Företagsresa Ronneby 6_2019-10-02
Foto: Krisztina Andersson

Andréas och Ingmar Eliasson, Elias Syd AB, gav konkreta exempel på hur offentliga upphandlingar inom elteknik och elarbeten kan förbättras.

– Normalt förfarande har varit att det elteknikföretag som ingår ramavtalet som vinnare gör alla löpande jobb på samtliga kommunens anläggningar eller bolag. Det blir inte så mycket över till de som kommer på andra eller tredje plats i upphandlingen. Det blir då en stor omställning om man vinner ett avtal och än värre när man blir av med det.

Andreas förslag är att framförallt kommunerna, som i Blekinge brukar köpa eltekniktjänster för motsvarande ca 4-8 årsarbetare, i första hand tar till sig informationen i handboken från branschorganisationen. Då kan de i andra hand fokusera mer kraft på att dela upp avtalet på anläggningar eller bolag så att det även finns en poäng med att komma på andra eller tredje plats. Istället för att ett enda företag vinner hela anbudet, som det i praktiken brukar bli.

Det finns vinster både för den offentliga upphandlaren och för företagen, det finns det goda exempel på, sa Andreas Eliasson. Det finns ingen elfirma som är specialister på allt, varje installatör har sin spetskunskap och sitt kompetensområde.

Det finns kommuner i landet som arbetar i enlighet med modellen med gott resultat. I ett litet län som Blekinge skulle kommunerna med fördel kunna gå samman och utforma enhetliga anbudsunderlag där en del i underlaget skulle kunna vara kommunspecifik.

– Kommunerna har säkert olika prioriteringar kring viktning och inriktning på uppköpet, på det här sättet gynnas båda parter, sa Ingmar Eliasson.

Dagens företagsamma resa fortsatte till Johan Olsson, ICA-handlare i Bräkne-Hoby.

Företagsresa Ronneby 5_2019-10-02
Foto: Krisztina Andersson

Att behålla servicen och utveckla infrastrukturen även utanför tätorten är avgörande för företagens överlevnad, sa Johan Olsson, företagare i Bräkne-Hoby i samband med företagsbesöket.

– En fungerande service och infrastruktur på orten är nödvändig. Behåll servicen så att vi överlever. Det måste byggas fler bostäder för att attrahera framför allt barnfamiljer att bosätta sig i orterna utanför tätorten. Företag som vi i service- och livsmedelsbranschen är direkt beroende av våra lokala kunder för att överleva och säkra jobben, var Johan Olssons budskap till de lokala beslutsfattarna.

Företagsresa Ronneby 2_2019-10-02
Foto: Krisztina Andersson

Johan Olsson, ICA-handlare i Bräkne-Hoby, berättade om förutsättningar och villkor som företagare i livsmedelsbranschen.

Andra områden som diskuterades rörde tillsyn och tillstånd inom livsmedelsbranschen. Johan Olsson gav exempel kopplat till livsmedelshantering och matsvinn.

Företagsresa Ronneby 3_2019-10-02
Foto: Krisztina Andersson

Johan Olsson, företagare i livsmedelsbranschen, diskuterade företagsfrågor med Peter Bowin, (V), ledamot i kommunfullmäktige i Ronneby.

– Det är en jättefråga för hela branschen. Det är självklart och nödvändigt att ha livsmedelslagar att rätta sig efter men i vissa fall säger lagarna emot sig själva. Särskilt när vi pratar matsvinn. Om vi grillar en kyckling i butiken och packar den i etiketterad påse, så måste vi enligt lag slänga den efter 2–3 timmar om den inte har sålts. Men om vi däremot lägger den i värmeskåp för att sälja den över disk, går det bra att kyla ner den och paketera den för försäljning. Vad är skillnaden? sa Johan Olsson.

Företagsresa Ronneby 4_2019-10-02
Foto: Krisztina Andersson

Stadsarkitekt Helena Revelj lyssnade på ICA-handlaren Johan Olssons synpunkter.

Roger Fredriksson (M), Ronnebys kommunalråd lovade att ta med företagens synpunkter i det fortsatta näringslivsutvecklande arbetet, främst när det gäller myndighetsutövning vid bygglovshandläggning och offentliga upphandlingar.

Torbjörn Lind, näringslivschef, tryckte på kommunens roll som rådgivande part i kontakten med företagen.

– Näringslivsklimatet bär sig inte av en näringslivschef, det är något som gäller samtliga verksamheter i hela kommunkoncernen. En av de saker vi har jobbat med för att stärka företagsklimatet är att vara proaktiv och ta fasta på vår rådgivande roll.

Krisztina Andersson

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Så vill Blekinges kommuner stötta företagen i coronakrisen

CORONA Från såväl nationellt som lokalt håll genomförs nu många åtgärder för att mildra krisen som följer i coronavirusets spår. Om du är intresserad av vad som görs i just din kommun så samlar vi här länkar till de åtgärder som är beslutade runt om i Blekinge.
NYHET Publicerad:

Få medlemsstöd i hanteringen av Coronakrisen

CORONAKRISEN Hur kan du som företagare och arbetsgivare bäst hantera Corona-krisen? Vilken hjälp finns att få? Och hur kan få nytta av korttidspermitteringen och de andra åtgärder som presenterats i de olika stödpaketen? Flera av våra medlemsorganisationer erbjuder nu webinarier där du som företagare kan få hjälp att orientera sig i dessa frågor.
NYHET Publicerad:

Företag och jobb måste räddas

CORONA Läget i näringslivet har försämrats dramatiskt under den senaste veckan i sviterna av corona/covid-19 och framförallt på grund av insatserna för att stoppa dess spridning.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Åtgärder mot coronakrisen på lokal nivå

CORONA Många företag drabbas nu hårt av den rådande coronakrisen. Det behövs kraftfulla och snabba åtgärder för att dämpa fallet. På lokal nivå finns det åtgärder som kommuner, regioner och länsstyrelser kan göra för att mildra effekterna av krisen. Vi har listat ett antal förslag till åtgärder.
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.
NYHET Publicerad:

Tid för konstruktiv samverkan

LIKVIDITET Svenskt Näringsliv skrev i måndags till regeringen och la fram en rad konstruktiva förslag som behöver komma på plats för att stötta företagen i den rådande kris som är på grund av covid-19.
NYHET Publicerad:

Alla elever borde få möjlighet att driva UF-företag

UNG FÖRETAGSAMHET Skola och näringsliv behöver fler arenor för möten och dialog för att kunna stärka och utveckla samarbetet. Det vittnar inte minst lärare och unga entreprenörer om. Tillfällen som frukostträffar stärker de ungas entreprenörskap.
NYHET Publicerad:

“Sorgligt med myndigheter som missbrukar möjligheterna att skapa företagsnytta”

REGELKRÅNGEL För lantbrukare som vill expandera sin verksamhet är proceduren om att godkännas som tillståndspliktig verksamhet oerhört kostsam och tidskrävande. Många företagare expanderar därför sin verksamhet upp till gränsen för tillståndsplikt. Detta skapar ett tillstånd för företagen som stannar i sin utveckling istället för att expandera. Per Brunberg som driver Björketorps gård utanför Ronneby delar bilden av den långa tillståndsprocessen. 
NYHET Publicerad:

Tobakslagen slår olika

FÖRETAGSKLIMAT Regeltillämpningen av den nya tobakslagen slår olika mot företagen. I vissa kommuner räcker det med att skicka in en blankett med ansökan om att få sälja tobaksvaror men det i andra kommuner krävs olika intyg tillsammans med ansökan.
NYHET Publicerad:

Hallå där, Filip Wägbo, näringslivschef i Olofström

FÖRETAGSKLIMAT Att göra företagsbesök och lära känna många av Olofströms drivna entreprenörer är något som Olofströms nye vikarierande näringslivschef, Filip Wägbo, ser mycket fram emot i sin nya roll i kommunen. Läs vår korta intervju med honom här.
NYHET Publicerad:

Karlshamn deltar i utvecklingsprogram för att stärka företagsklimatet

FÖRETAGSKLIMAT Karlshamn är en av ett fåtal utvalda kommuner som under 2020 kommer att delta i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram. Programmet, vars syfte är att förbättra det lokala företagsklimatet genom att utveckla kommunens arbete kring ledarskap, kommunikation, digitalisering och serviceinriktad myndighetsutövning, startar nu under våren. "Jag hoppas att vi med detta sänder ut tydliga signaler, både internt i organisationen och externt till våra företagare, att vi prioriterar de här frågorna", säger kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattsson.
NYHET Publicerad:

Näringslivsarbetet måste genomsyra hela organisationen

KRÖNIKA "Det pratas ofta om hur skattekronorna ska fördelas, men fortfarande alldeles för sällan om hur de skapas. Våra företag skapar jobb som generar skatteintäkter till vår gemensamma välfärd. Partifärg borde inte spela någon roll när vi pratar om att Sveriges företag är viktiga, att Sveriges företag förtjänar goda förutsättningar och att Sveriges företag är våra välfärdsskapare." Så skriver Nina Andersson, Svenskt Näringsliv Blekinge, i sin krönika.
NYHET Publicerad:

”Infrastrukturen hänger inte med”

ELFÖRSÖRJNING Kapaciteten i elnäten räcker inte till och kommunerna ligger efter i säkerställandet av elförsörjningen. Det är ett allvarligt problem som påverkar näringslivsutvecklingen negativt och kan skapa bekymmer att uppnå klimatmålen. "För att kunna ladda den nya generationens bilar behöver vi tre gånger så mycket ström jämfört med tidigare", säger vd Anna Lindqvist.
NYHET Publicerad:

Modellen som lyfte Rättvik nu på väg till Blekinge?

RÄTTVIKSMODELLEN Rättviks kommun började arbeta mer rådgivande, de bytte avgiftssystem och fick bättre företagsklimat. Modellen lyfts fram som ett tydligt exempel på hur samverkan mellan näringsliv och kommun främjar näringslivsutvecklingen.
NYHET Publicerad:

Möten som ger näring för unga entreprenörer

UNG FÖRETAGSAMHET Initiativet till näringslivsfrukostar är uppskattade inslag i utvecklingen av Ung Företagsamhet för UF-elever. Frukosttillfällena ger UF-eleverna möjlighet att knyta värdefulla kontakter som inspirerar i deras fortsatta företagsamhet.
NYHET Publicerad:

”Behåll servicen så vi överlever”

FÖRETAGSAMHET Att fördela uppdragen i ett offentligt ramavtal på fler aktörer vinner både företagen och upphandlaren på.
NYHET Publicerad:

”Rättviksmodellen är så mycket mer än bara efterhandsdebitering” 

REGELKRÅNGEL Macken Gulf i Olofström har varit i familjens ägo sedan 1946. Deras fokus ligger på service och tillgänglighet, något som fått kunderna att fortsätta handla på macken. Men tiden de måste lägga på byråkrati och regelkrångel undanhåller verksamheten från utveckling, menar ägare Marcus Axelsson.
NYHET Publicerad:

Karlskronaföretagare: ”Låt företagen bidra”

FÖRETAGSKLIMAT Använd företagens kompetenser i försörjningsutvecklingen och öka kommunernas attraktivitet. Det var ett av budskapen från företagen på dialogmötet om det lokala företagsklimatet i Karlskrona nyligen.