samling personer inför gemensam företagsresa.
Foto: Krisztina Andersson

Företagare, politiker och tjänstepersoner samlades för gemensam företagsresa.

”Behåll servicen så vi överlever”

NYHET Publicerad

FÖRETAGSAMHET Att fördela uppdragen i ett offentligt ramavtal på fler aktörer vinner både företagen och upphandlaren på.

Bransch- och arbetsgivarorganisationen IN, Installatörsföretagen, har tagit fram en handbok för offentliga upphandlingarna i installationsbranschen, dvs både VVS- och elteknikföretag. Rekommendationerna är riktade till offentliga aktörer som stat, kommun och regioner. Handboken, som ska ses som en vägledning, är utformad med hänseende till bestämmelserna i LOU. Förslag, tips och råd är relevanta även vid upphandling enligt de övriga upphandlingslagarna, LUF och LUFS.

– Vi rekommenderar att man tittar på denna skrift inför nästa upphandling gällande ramavtal av eltekniktjänster, sa Andreas Eliasson, delägare och VD för elteknik på ELIAS Syd AB i Bräkne-Hoby, när han tillsammans med Ingmar Eliasson, grundare och VD för ELIAS Sweden AB, tog emot politiker och tjänstepersoner vid ett företagsbesök. Andreas förklarade även att det i praktiken är en omställning när man vinner ett ramavtal med exempelvis en kommun.

Företagsresa Ronneby 6_2019-10-02
Foto: Krisztina Andersson

Andréas och Ingmar Eliasson, Elias Syd AB, gav konkreta exempel på hur offentliga upphandlingar inom elteknik och elarbeten kan förbättras.

– Normalt förfarande har varit att det elteknikföretag som ingår ramavtalet som vinnare gör alla löpande jobb på samtliga kommunens anläggningar eller bolag. Det blir inte så mycket över till de som kommer på andra eller tredje plats i upphandlingen. Det blir då en stor omställning om man vinner ett avtal och än värre när man blir av med det.

Andreas förslag är att framförallt kommunerna, som i Blekinge brukar köpa eltekniktjänster för motsvarande ca 4-8 årsarbetare, i första hand tar till sig informationen i handboken från branschorganisationen. Då kan de i andra hand fokusera mer kraft på att dela upp avtalet på anläggningar eller bolag så att det även finns en poäng med att komma på andra eller tredje plats. Istället för att ett enda företag vinner hela anbudet, som det i praktiken brukar bli.

Det finns vinster både för den offentliga upphandlaren och för företagen, det finns det goda exempel på, sa Andreas Eliasson. Det finns ingen elfirma som är specialister på allt, varje installatör har sin spetskunskap och sitt kompetensområde.

Det finns kommuner i landet som arbetar i enlighet med modellen med gott resultat. I ett litet län som Blekinge skulle kommunerna med fördel kunna gå samman och utforma enhetliga anbudsunderlag där en del i underlaget skulle kunna vara kommunspecifik.

– Kommunerna har säkert olika prioriteringar kring viktning och inriktning på uppköpet, på det här sättet gynnas båda parter, sa Ingmar Eliasson.

Dagens företagsamma resa fortsatte till Johan Olsson, ICA-handlare i Bräkne-Hoby.

Företagsresa Ronneby 5_2019-10-02
Foto: Krisztina Andersson

Att behålla servicen och utveckla infrastrukturen även utanför tätorten är avgörande för företagens överlevnad, sa Johan Olsson, företagare i Bräkne-Hoby i samband med företagsbesöket.

– En fungerande service och infrastruktur på orten är nödvändig. Behåll servicen så att vi överlever. Det måste byggas fler bostäder för att attrahera framför allt barnfamiljer att bosätta sig i orterna utanför tätorten. Företag som vi i service- och livsmedelsbranschen är direkt beroende av våra lokala kunder för att överleva och säkra jobben, var Johan Olssons budskap till de lokala beslutsfattarna.

Företagsresa Ronneby 2_2019-10-02
Foto: Krisztina Andersson

Johan Olsson, ICA-handlare i Bräkne-Hoby, berättade om förutsättningar och villkor som företagare i livsmedelsbranschen.

Andra områden som diskuterades rörde tillsyn och tillstånd inom livsmedelsbranschen. Johan Olsson gav exempel kopplat till livsmedelshantering och matsvinn.

Företagsresa Ronneby 3_2019-10-02
Foto: Krisztina Andersson

Johan Olsson, företagare i livsmedelsbranschen, diskuterade företagsfrågor med Peter Bowin, (V), ledamot i kommunfullmäktige i Ronneby.

– Det är en jättefråga för hela branschen. Det är självklart och nödvändigt att ha livsmedelslagar att rätta sig efter men i vissa fall säger lagarna emot sig själva. Särskilt när vi pratar matsvinn. Om vi grillar en kyckling i butiken och packar den i etiketterad påse, så måste vi enligt lag slänga den efter 2–3 timmar om den inte har sålts. Men om vi däremot lägger den i värmeskåp för att sälja den över disk, går det bra att kyla ner den och paketera den för försäljning. Vad är skillnaden? sa Johan Olsson.

Företagsresa Ronneby 4_2019-10-02
Foto: Krisztina Andersson

Stadsarkitekt Helena Revelj lyssnade på ICA-handlaren Johan Olssons synpunkter.

Roger Fredriksson (M), Ronnebys kommunalråd lovade att ta med företagens synpunkter i det fortsatta näringslivsutvecklande arbetet, främst när det gäller myndighetsutövning vid bygglovshandläggning och offentliga upphandlingar.

Torbjörn Lind, näringslivschef, tryckte på kommunens roll som rådgivande part i kontakten med företagen.

– Näringslivsklimatet bär sig inte av en näringslivschef, det är något som gäller samtliga verksamheter i hela kommunkoncernen. En av de saker vi har jobbat med för att stärka företagsklimatet är att vara proaktiv och ta fasta på vår rådgivande roll.

Krisztina Andersson

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Tobakslagen slår olika

FÖRETAGSKLIMAT Regeltillämpningen av den nya tobakslagen slår olika mot företagen. I vissa kommuner räcker det med att skicka in en blankett med ansökan om att få sälja tobaksvaror men det i andra kommuner krävs olika intyg tillsammans med ansökan.
NYHET Publicerad:

Hallå där, Filip Wägbo, näringslivschef i Olofström

FÖRETAGSKLIMAT Att göra företagsbesök och lära känna många av Olofströms drivna entreprenörer är något som Olofströms nye vikarierande näringslivschef, Filip Wägbo, ser mycket fram emot i sin nya roll i kommunen. Läs vår korta intervju med honom här.
NYHET Publicerad:

Karlshamn deltar i utvecklingsprogram för att stärka företagsklimatet

FÖRETAGSKLIMAT Karlshamn är en av ett fåtal utvalda kommuner som under 2020 kommer att delta i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram. Programmet, vars syfte är att förbättra det lokala företagsklimatet genom att utveckla kommunens arbete kring ledarskap, kommunikation, digitalisering och serviceinriktad myndighetsutövning, startar nu under våren. "Jag hoppas att vi med detta sänder ut tydliga signaler, både internt i organisationen och externt till våra företagare, att vi prioriterar de här frågorna", säger kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattsson.
NYHET Publicerad:

Näringslivsarbetet måste genomsyra hela organisationen

KRÖNIKA "Det pratas ofta om hur skattekronorna ska fördelas, men fortfarande alldeles för sällan om hur de skapas. Våra företag skapar jobb som generar skatteintäkter till vår gemensamma välfärd. Partifärg borde inte spela någon roll när vi pratar om att Sveriges företag är viktiga, att Sveriges företag förtjänar goda förutsättningar och att Sveriges företag är våra välfärdsskapare." Så skriver Nina Andersson, Svenskt Näringsliv Blekinge, i sin krönika.
NYHET Publicerad:

”Infrastrukturen hänger inte med”

ELFÖRSÖRJNING Kapaciteten i elnäten räcker inte till och kommunerna ligger efter i säkerställandet av elförsörjningen. Det är ett allvarligt problem som påverkar näringslivsutvecklingen negativt och kan skapa bekymmer att uppnå klimatmålen. "För att kunna ladda den nya generationens bilar behöver vi tre gånger så mycket ström jämfört med tidigare", säger vd Anna Lindqvist.
NYHET Publicerad:

Modellen som lyfte Rättvik nu på väg till Blekinge?

RÄTTVIKSMODELLEN Rättviks kommun började arbeta mer rådgivande, de bytte avgiftssystem och fick bättre företagsklimat. Modellen lyfts fram som ett tydligt exempel på hur samverkan mellan näringsliv och kommun främjar näringslivsutvecklingen.
NYHET Publicerad:

Möten som ger näring för unga entreprenörer

UNG FÖRETAGSAMHET Initiativet till näringslivsfrukostar är uppskattade inslag i utvecklingen av Ung Företagsamhet för UF-elever. Frukosttillfällena ger UF-eleverna möjlighet att knyta värdefulla kontakter som inspirerar i deras fortsatta företagsamhet.
NYHET Publicerad:

”Behåll servicen så vi överlever”

FÖRETAGSAMHET Att fördela uppdragen i ett offentligt ramavtal på fler aktörer vinner både företagen och upphandlaren på.
NYHET Publicerad:

”Rättviksmodellen är så mycket mer än bara efterhandsdebitering” 

REGELKRÅNGEL Macken Gulf i Olofström har varit i familjens ägo sedan 1946. Deras fokus ligger på service och tillgänglighet, något som fått kunderna att fortsätta handla på macken. Men tiden de måste lägga på byråkrati och regelkrångel undanhåller verksamheten från utveckling, menar ägare Marcus Axelsson.
NYHET Publicerad:

Karlskronaföretagare: ”Låt företagen bidra”

FÖRETAGSKLIMAT Använd företagens kompetenser i försörjningsutvecklingen och öka kommunernas attraktivitet. Det var ett av budskapen från företagen på dialogmötet om det lokala företagsklimatet i Karlskrona nyligen.
NYHET Publicerad:

Prisdumpare i offentliga upphandlingar skadar de seriösa företagen

FÖRETAGSAMHET Regelkrångel, myndighetsutövning, kompetensbrist och oseriösa aktörer som dumpar priserna för att vinna upphandlingar är politiska områden som påverkar möjligheterna för svenska företag att växa. Det framkom när politiker, tjänstepersoner och företagare tillsammans med Svenskt Näringsliv besökte företag i Sölvesborg.
NYHET Publicerad:

Blekingeföretag efterfrågar proaktivt arbete hos myndigheter

FÖRETAGSKLIMAT Beslutsfattare och kommunala tjänstepersoner har ingen aning om de lokala företagens expansionsplaner. Därför måste det till en utvecklad samverkan mellan företag och kommun för att möjligheterna till tillväxt ska kunna skapas. Detta framkom vid ett dialogmöte nyligen med företagare, lokala och regionala beslutsfattare samt riksdagsledamöter på Björketorps Gård, Ronneby. Där diskuterades tillväxt, företagsklimat och hur konkurrenskraften i Blekinge kan öka.
NYHET Publicerad:

Rankingresultatet: Här finns Blekinges bästa företagsklimat

RANKING När Svenskt Näringsliv rankar kommunerna efter var det upplevs vara bäst att starta och driva företag klättrar Sölvesborg 39 placeringar och får därmed Blekinges bästa företagsklimat 2019. 
NYHET Publicerad:

Inför rankingen 2019 – utgångsläget i Blekinge

FÖRETAGSKLIMAT Den 24 september släpper Svenskt Näringsliv resultatet av den årliga rankingen av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Men, varför mäter vi företagsklimatet och hur ser förutsättningarna för Blekinge ut i år?
NYHET Publicerad:

Svenska företag bidrar till att rädda klimatet

MILJÖN Klimatutmaningen är en av vår tids största utmaningar. Forskningen är tydlig, den globala uppvärmningen måste begränsas, helst till under 1,5 grader. För att klara det måste världens utsläpp gå mot netto-noll till mitten av seklet.
NYHET Publicerad:

Hallå där, riksdagsledamot Magnus Manhammar

INTERVJU Vi har träffat riksdagsledamoten Magnus Manhammar (S) från Blekinge läns valkrets för en kort intervju. Ett år har snart gått sedan riksdagsvalet 2018 – hur har hans år varit? Vad anser han behövs för att skapa ett ännu bättre företagsklimat?
NYHET Publicerad:

”Maktlös i ena fallet – skyldig till agerande i andra fallet”

REGELKRÅNGEL Den 1 juli i år tillträdde den nya lagen om ett utökat rökförbud som bland annat förbjuder rökning på uteserveringar och idrottsplatser. Den nya lagen har blivit en vattendelare hos företagare, där en av synpunkterna av lagen är bristande tydlighet och information. Erik Olsson, ICA Maxi i Olofström, är i grunden positiv till tanken om att ingen ska behöva utsättas för oönskad tobaksrök, men påpekar prioriteringen av införandet och utformningen av lagen. 
NYHET Publicerad:

Blekinges företag förtjänar Rättviksmodellen!

KOMMENTAR "Svenskt Näringsliv i Blekinge jobbar ständigt för att skapa en mer tillväxtfrämjande myndighetsutövning i länet. Min önskan är att den så kallade Rättviksmodellen ska implementeras i Blekinges samtliga kommuner. Det skulle innebära en tillstånd- och tillsynshandläggning som bygger på minskad byråkrati och regelkrångel utan att för den saken skull tumma på säkerhet, miljö och lagar." Det skriver Nina Andersson, projektledare på Svenskt Näringsliv i Blekinge i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Blekinge kan använda immaterialrättigheter betydligt mer

IMMATERIALRÄTT Patent- och registreringsverket har nyligen presenterat sin statistik för 2018. Året innan kunde rapporteras om ett ökat antal nationella patentansökningar från Blekinge, från 12 för 2016 till 17. Procentuellt sätt var det en väldigt kraftig ökning. "Förhoppningen var då att detta var en positiv trend för innovationskraften i Blekinge", säger Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Så får vi mer pang för pengarna

UPPHANDLING Den offentliga marknaden är stor, mycket stor. Enligt Upphandlingsmyndigheten uppgick värdet på den offentliga marknaden år 2016 till 683 miljarder, eller 17 procent av BNP. Det saknas dock fullt tillförlitlig statistik och många menar att marknaden sannolikt är ännu större. En del menar att det handlar om över 1000 miljarder kronor per år.