NYHET7 mars 2023

”Det måste löna sig att jobba”

I slutet av februari lanserade Svenskt Näringsliv rapporten ”Reformer för fler i arbete” som analyserar hur vanligt det är att personer inte är självförsörjande över tid. Gruppen icke-självförsörjande består av individer i långvarigt eller till och med livslångt utanförskap och av personer som är tillfälligt arbetslösa och relativt snabbt kommer tillbaka till arbetsmarknaden.

”Jag har haft flera intervjuer där kandidaten tackar nej till jobb trots att de inte har några andra alternativ”, säger Christina Nilsson på Meritum, Sölvesborg.

Resultaten visar att en fjärdedel av alla svenskar i arbetsför ålder, på ett eller annat sätt, måste försörjas av andra. Det innebär att 700 000 personer under en sexårsperiod aldrig nådde upp till den inkomstnivå som krävs för att definieras som självförsörjande. Slutligen presenterar rapporten ett batteri av åtgärder som kan förbättra förhållandena för arbetsgivare och ge fler möjligheter till arbete.

Christina Nilsson, vd Meritum i Sverige AB.

Christina Nilsson är vd på Meritum i Sverige AB med huvudkontor i Sölvesborg och som med sina ca 60 anställda erbjuder städtjänster i Skåne, Blekinge, Småland och i Stockholmsregionen. Hon vittnar om att trots många försök till matchning av individer och arbete måste förutsättningarna bli bättre för både arbetsgivare och arbetssökande.

– Det måste löna sig att jobba. Vi ser alldeles för många som hellre stannar hemma än jobbar för att det inte lönar sig. Ingen människa utvecklas genom att gå hemma. Jag har haft flera intervjuer där kandidaten tackar nej till jobb trots att de inte har några andra alternativ. Bekvämligheten är alldeles för hög samtidigt som många arbetsgivare behöver mer personal och är beredda att anställa, säger Christina Nilsson.

Som arbetsgivare skulle bättre möjligheter till instegsjobb vara betydande i sökandet efter kandidater samtidigt som de ekonomiska incitamenten att gå från bidrag till arbete behöver stärkas för att vi ska se förändring. Individer kan behöva resa längre, eller ta ett jobb oavsett bekvämlighet.

– Vi skapar mer utanförskap och kriminalitet om detta inte ändras. Unga måste får fler chanser till jobb och vi arbetsgivare måste få bättre förutsättningar för att anställa. Ett jobb kan innebära sociala kontakter och språkinlärning för de som behöver. Aktiviteter som utvecklar människor och bidrar i samhället, säger Christina Nilsson.

Självförsörjningsgraden behöver öka och bör vara en av de främsta inrikespolitiska prioriteringarna framöver. Det måste vara en hörnsten med syfte att inkludera människor genom riktiga jobb och egen försörjning.

ArbetsmarknadUtanförskapArbetsgivarfrågor
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist