Rapport19 februari 2023

Reformer för fler i arbete

Den här rapporten adresserar ett av de största strukturella ekonomiska problemen i Sverige – den dåligt fungerande arbetsmarknaden och det stora utanförskapet.

Analysen tar sin utgångspunkt i så kallad ”självförsörjningsgrad”, vilket definieras som att ha en månadsinkomst om minst 13 400 kronor efter skatt. Rapporten visar att fler än 1,3 miljoner människor i arbetsför ålder inte är självförsörjande enligt denna definition. Det motsvarar i storleksordningen en fjärdedel av individerna i åldern 20 – 64 och det statsfinansiella intäktsbortfallet uppgår till i storleksordningen 270 miljarder per år som en följd av detta.

Rapporten visar också att en stor grupp, 60 procent, av de som inte är självförsörjande år 2020 inte heller varit det något av de fem föregående åren, vilket visar att många fastnar i långvarigt utanförskap. Till stor del är utanförskapet etniskt betingat vilket är känt sedan tidigare.

I rapporten kategoriseras också de icke självförsörjande in i olika grupper beroende på hur långt från arbetsmarknaden man bedöms vara och ett omfattande reformpaket för de olika grupperna skisseras.

Skriven avJohan LidefeltSven-Olov DaunfeldtMaria Mikkonen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist