NYHET21 december 2021

Efter två år på paus – låt 2022 bli ett år av visioner  

För ganska precis ett år sedan avslutade jag 2020 års julkrönika med en förhoppning om ”ett ljusare 2021 - med vaccin, lyfta restriktioner och en längtan efter aktivitet och socialt umgänge som skyndar på en gradvis återhämtning av ekonomin”. 

”Det är olyckligt, för det som Sverige just nu behöver mest av allt är visioner, handlingskraft och ett brett samförstånd om att ett starkt näringsliv och livskraftiga företag är lösningen på vårt största problem – utanförskapet”, skriver Johan Dalén regionchef Svenskt Näringsliv Blekinge.

Vaccinet kom förvisso, och med det ett minskat tryck på vården och möjlighet till resande och möten under ansvarsfulla former – förutsättningar för ett fungerande näringsliv och därmed vår välfärd.
Men såhär ett år senare diskuteras återigen nya restriktioner och stödåtgärder, och vi kan konstatera att pandemin blivit mer utdragen och omfattande än vad de flesta av oss nog trott.

”Jobb är grundläggande. Alla som kan jobba ska jobba. Det gäller lika för alla.” Så sa Magdalena Andersson i sitt installationstal på S-kongressen, ett par veckor innan hon utsågs till Sveriges statsminister.
”Alla barn ska se sina föräldrar arbeta och bidra till samhällsbygget. Det ger stolthet, viktiga förebilder, men också en insikt om vad som en dag också förväntas av dem”. Den visionen delar vi fullt ut med statsministern, liksom övertygelsen om att det är i Sveriges företag som de nödvändiga jobben uppstår. 

Tyvärr är det i övrigt ganska sparsmakat med såväl visioner som initiativ i svensk politik för närvarande. Vi på Svenskt Näringsliv tar aldrig partipolitisk ställning, vårt fokus är alltid näringspolitik, i alla politiska färger. Men man kan konstatera att det knappa året fram till valet riskerar att präglas av låsta positioner, hoppande majoriteter och politiskt spel, snarare än om sakfrågor och nödvändiga reformer. 

Det är olyckligt, för det som Sverige just nu behöver mest av allt är visioner, handlingskraft och ett brett samförstånd om att ett starkt näringsliv och livskraftiga företag är lösningen på vårt största problem – utanförskapet. Företag som får förutsättningar att gå bra genererar inte bara de medel som är en förutsättning för vår välfärd – när de växer och nyanställer, hjälper de människor att kunna gå från beroende till självförsörjning. 

I Blekinge län står 20 589 personer utanför arbetsmarknaden i arbetsför ålder. Bara 74 procent av blekingarna i den åldersgruppen försörjer sig av egen kraft.
Att få ett arbete och ett sammanhang är framför allt viktigt för den enskilde, men också en stor vinst för samhället. Utanförskapet för hela Sverige beräknas kosta samhället 270 miljarder årligen i transfereringar och uteblivna skatter. En minskning av utanförskapet med 20 procent skulle frigöra mer än 54 miljarder kronor till statskassan varje år – pengar som skulle kunna användas till att ytterligare förbättra vår välfärd, till att bekämpa den brottslighet som fler och fler tyvärr har egna erfarenheter av, eller att sänka skattetrycket och låta människor få behålla mer av sin förtjänade inkomst. Det är starka motiv till att bryta utanförskapet. Men framför allt: Våra barns viktigaste förebilder ska vara föräldrar som går till jobbet. 

Företag skapar skattepengar, välfärd och jobb och sitter på nyckeln till de flesta av Sveriges problem och utmaningar.
Det är inte företagens ansvar eller uppgift att skapa fler jobb, men företag som får rätt förutsättningar från politiken kommer både att växa och anställa fler – och på sätt är det företagen som, med rätt förutsättningar från politiken, sitter på nycklarna till att bryta utanförskapet. Men för att företag ska kunna växa och nyanställa, behöver de också tillgång till rätt kompetens. Nya LAS är en viktig reformering som både kommer att skapa flexibilitet och ge stora möjligheter till kompetensutveckling och omställning. Det livslånga lärandet är något som kommer att betonas och bli centralt på den nya arbetsmarknaden. Men fortfarande är kompetensbristen svenska företags största tillväxthinder. Samtidigt som många branscher skriker efter arbetskraft, ökar ändå utanförskapet - framför allt i grupperna unga och utrikes födda. För att råda bot på den missmatchen behöver vi ett utbildningssystem som i betydligt högre utsträckning levererar det som företagen efterfrågar. En tidigare introduktion till näringslivet i skolan och Ung Företagsamhet på alla skolor är andra åtgärder som skulle förbättra matchningen. 

Att klara klimatomställningen är helt avgörande för framtiden och i den omställningen vill och kan företagen vara motorn. Men då krävs också rätt förutsättningar.
I dag ser vi hur långa tillståndsprocesser hindrar expansioner och utbyggnaden av elinfrastrukturen, samt hur bristen på planerbar el omöjliggör nya, stora etableringar och hämmar allt från laddinfrastruktur till stabil tillgång för stor tillverkningsindustri. Att beskedet i slutförvarsfrågan fortfarande dröjer och att det både är nödvändigt och lönsamt att elda fossilt i Karlshamnsverken är två stora underbetyg till svensk elpolitik. Sverige har verkligen chansen att ta ledartröjan i världen när det gäller den gröna omställningen – men då krävs det att alla dessa viktiga bitar är på plats. 

Covid 19-pandemin har utöver allt mänskligt lidande också gjort en hel del saker tydliga. Det har blivit smärtsamt uppenbart hur fort det går att rasera principer och stänga gränser – vilket orsakat komponentbrist, långa leveranstider och ökade råvarupriser. Att den fria rörligheten är nyckeln till vårt välstånd har blivit tydligt för de flesta under pandemin, och när rörligheten in och ut ur länder hämmas och både spetskompetens och enklare arbetskraft hindras, då får det allvarliga konsekvenser.
Samtidigt ser vi att helt nya arbetssätt och nya arbetsmarknadsregioner växer fram i pandemins spår. 

Tack vare den fria företagsamheten har pengar skapats, som bland mycket annat har kunnat användas till forskning, som i sin tur lett fram till ett vaccin som räddat många liv. Som så ofta förr visade det sig även i pandemin att det var privata, vinstdrivande företag som stod för framtagandet av vaccin. Det är ju just detta som är det fina, när det går bra för svenska företag skapas förutsättningarna för hela vårt samhälle att fungera - både direkt och indirekt. 

Vi på Svenskt Näringsliv i Blekinge län arbetar varje dag med att vara företagens röst i debatten, och för att det ska bli lättare och lönsammare att driva företag i Blekinge och Sverige. Och kanske är det så att vårt arbete aldrig varit så viktigt som nu. Att ständigt föra upp näringslivets frågor högst på den politiska agendan, det är vårt viktiga uppdrag – inte minst under det valår som vi nu är inne i. 

Det är i samtal och möten som förståelse, lösningar och förbättringar uppstår, och jag vill verkligen tacka alla er som mötts i samtal under 2021 – företagare, politiker och tjänstemän inom kommuner, region och riksdag, som deltagit i våra samtal och tagit till sig av våra förslag och idéer. Men också andra beslutsfattare, media och företrädare för andra organisationer som arbetar för att företagande ska löna sig. Även era insatser har varit extra värdefulla ett år som detta. 

Jag önskar er alla en riktigt vilsam och avkopplande julhelg!
God jul och gott nytt år!

Johan Dalén, regionchef Svenskt Näringsliv Blekinge län

Svenskt NäringslivBlekinge
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist