NYHET14 maj 2024

Företag i Blekinge möter allt större hinder för tillväxt

Andelen företag i Blekinge län som ser hinder för att växa har ökat rejält. Det visar en ny undersökning från Svenskt Näringsliv.

Åtta av tio företag i Blekinge vill utvidga sin verksamhet, men samtidigt ser sju av tio betydande hinder för tillväxt och en väsentlig andel växer inte alls. Största hindren är svårigheter att rekrytera personal med rätt kompetens samt regelkrångel och byråkrati.Foto: Michael Erhardsson (Mostphotos)

Svenskt Näringsliv undersöker årligen tillväxten i svenska företag genom rapporten Företagens regionala utveckling. Årets upplaga av undersökningen visar en kraftig ökning av andelen företag i Blekinge län som möter hinder för att växa.

Johan Dalén, regionchef Svenskt Näringsliv.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Åtta av tio företag i länet vill utvidga sin verksamhet, men samtidigt ser sju av tio betydande hinder för tillväxt och en väsentlig andel växer inte alls. Största hindren är svårigheter att rekrytera personal med rätt kompetens samt regelkrångel och byråkrati. Även höga arbetsgivaravgifter pekas ut som en bromskloss i sammanhanget. Och enligt undersökningen är var femte företag i Blekinge inte lönsamt.

– Här finns ett tydligt budskap till våra politiker om att många företagare kämpar i motvind. Nu krävs beslut som förbättrar företagens möjligheter att verka, växa och anställa fler. Det handlar inte bara om arbetstillfällen, utan i förlängningen också om vårt välstånd, säger Johan Dalén, regionchef på Svenskt Näringsliv i Blekinge.

Sammantaget visar rapporten på en stor, outnyttjad potential bland företagen i landet. Med bättre företagsklimat skulle de kunna bidra till Sveriges tillväxt i ännu högre grad än idag – och på så vis lägga grunden för framtida välstånd och välfärd.

TillväxtRegelkrångelKompetensbristBlekinge
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist