NYHET31 maj 2022

Genomtänkt kommunikation gör Sölvesborg till en raket i rankingen

Sölvesborg har gått som en raket i Svenskt Näringslivs undersökning av det lokala företagsklimatet de senaste åren, något näringslivschef Stefan Olofsson gläds över.

Johanna Olofsson, VD för Teko Tryck i Sölvesborg och Stefan Olofsson, näringslivschef i Sölvesborg.

- Vi har en bra trend, men jag är övertygad om att det finns ett par nyckelfaktorer. Ett är att vi har nära samarbete med våra politiker, vi har daglig kontakt och gör mycket tillsammans. De är med på företagsbesök och aktiva i olika forum. Det gör att de får förståelse för hur viktigt näringslivet är.

En annan framgångsfaktor är enligt Stefan Olofsson att Näringslivskontoret jobbar aktivt med att vara synliga, och har mycket dialog med företagen.

- Vi berättar vad vi gör, delar aktiviteter i sociala medier och nyhetsbrev, det skapar förståelse och intresse. Förra året lyfte företagen just vår kommunikation i enkätsvaren. Det skapar också ett mervärde genom att det marknadsför Sölvesborg som destination.

Frågorna har funnits på agendan hela tiden, berättar Stefan Olofsson, men teamet runt honom har funnits i fyra-fem år och under den tiden har arbetet intensifierats. Bland annat arbetar man med ett system för ”en väg in”.

- Säg att någon kommer och vill starta ett företag här och har tusen frågor. I stället för att skicka runt dem i kommunhuset samlar vi alla nyckelpersoner kring ett bord, och så reder vi ut alla funderingar på en gång, så de kan gå vidare med sin idé direkt. Det är ett riktigt framgångskoncept.  

Och svaret på frågan varför arbetet med det lokala arbetslivsklimatet är så viktigt tycker han är självklar.

- Det är ju extremt viktigt med bra näringsliv i kommunen, ju fler som arbetar och drar in skatt desto bättre för alla, det är ganska självklart. Ett blomstrande näringsliv lockar nya företag och nya kommuninvånare, det gynnar hela kommunen, säger Stefan Olofsson.

Johanna Olofsson, VD för Teko Tryck i Sölvesborg, lyfter också kommunikationen som en nyckelfaktor.

- Näringslivskontoret gör ett bra jobb, de är aktiva, de är ute och syns mycket. Det märks att de vill tänka nytt och har nya idéer, att de vill att det ska fungera.

Johanna Olofsson berättar att de har mycket kontakt med Näringslivskontoret, som regelbundet anordnar studiebesök och näringslivsträffar, och medverkar i olika forum. Det är tydligt att de som arbetar med frågorna på kommunen vill nå ut och är öppna för nya möjligheter, menar hon.

- Det är nästan det viktigaste, man måste se möjligheterna. Det klart man måste följa reglerna, men attityden hos tjänstemän och handläggare gör skillnad. Vill man att det ska gå? Ett aktivt näringsliv är grunden för en levande landsbygd och levande småstäder, det handlar om en företagaranda och den behöver kommunen dela, konstaterar Johanna Olofsson.

Amanda Wollstad

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist