NYHET31 maj 2022

Blekinges företagare – så tycker de om företagsklimatet

Fortsatt goda betyg för Sölvesborg i årets granskning av företagsklimatet, men kompetensbrist och brottslighet fortsätter att vara problematiskt.

I Svenskt Näringslivs undersökning om hur det står till med det lokala företagsklimatet får företagen möjlighet att svara på vad de tycker kommunerna ska prioritera. Företagen i Blekinge pekar främst på behovet av en bättre förståelse för företagande hos kommunens beslutsfattare. Även frågan om brott och otrygghet är en prioriterad fråga för de blekingska företagen, vilket följer en allmän trend i stora delar av södra Sverige. 27 procent av företagen i länet upplever att kriminaliteten påverkar dem negativt och brottsligheten beräknas sammantaget kosta företagen i Blekinge hela 1,1 miljarder kronor per år.

I Blekinge har 547 företagare svarat på Svenskt Näringslivs enkät om det lokala företagsklimatet. Tre kommuner får ett bättre resultat jämfört med förra årets mätning, medan två sjunker. Blekinge som helhet har ett snittbetyg för det sammanfattande omdömet på 3,4, vilket också är genomsnittet för hela landet. Bäst betyg av alla kommuner får Sölvesborg, följt av Ronneby. Lägst hamnar Karlskrona.

– Sölvesborg fortsätter sin resa med bättre betyg för varje år och en anledning bör vara att företagen upplever kommunen som lyhörd gentemot deras behov och önskemål. Detta har varit tydligt bland annat gällande brott och otrygghet, där kommunen haft fortlöpande dialoger med företagen om hur de tillsammans ska vända utvecklingen. På frågan om brott och otrygghet ökar betyget rejält, menar Johan Dalén, Svenskt Näringslivs regionchef för Blekinge.

Hela 72 procent av de tillfrågade företagen har haft kontakter med sin kommun under året. Detta ligger en bra bit över Sverigesnittet och ett exempel är att 28 procent, mot landets genomsnitt på 20 procent, haft kontakter avseende förbättring av företagsklimatet.

Läs också
Blekinge.pdf

– Det är positivt att dialog om dessa viktiga frågor sker mellan kommun och företag och det bör också öka i omfattning. En kommun som visar förståelse för företagens utmaningar kan också tidigt motverka sådant som fungerar sämre. Detta kan gälla allt från infrastrukturfrågor till handläggningstider, eller hur företagen upplever att de kan få rätt information, säger Johan Dalén.

Två saker sticker ut negativt i företagens omdömen; upphandling och tillgång till relevant kompetens. Båda får betyg under medel och den sistnämnda har till och med försämrats något sedan förra året.

– Kompetensförsörjning är inget unikt problem för Blekinge, utan företag i hela landet signalerar problem med att finna nya medarbetare med rätt kompetens. En del kan dock lösas på kommunal eller på länsnivå, med en dialog med företagen om vilka yrkesutbildningar som ytterligare behöver skapas eller utökas. Även här är nyckeln alltså dialog med företagen, understryker Johan Dalén.

Susanne Ydstedt

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist