Daniel Ekberg
Foto: Krisztina Andersson

Daniel Ekberg, Karöbolaget i Ronneby.

”Jaga inte småföretagarna med blåslampa”

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Försämra inte skattevillkoren och hjälp småföretagare genom att förenkla regelverken. Daniel Ekberg, företagare och huvudägare till nybildade Karöbolaget i Ronneby, har ett tydligt budskap till beslutsfattarna. "Kräv inte att småföretagare ska lägga huvuddelen av sin tid på en massa byråkratiskt tjafs för det finns det inte tid till, vi har en verksamhet att leda."

Daniel Ekberg driver sedan ett år tillbaka Karöbolaget tillsammans med sina två kollegor. Parallellt driver han även ett rekryteringsbolag och ett mindre investmentbolag. När Ronneby kommun, hösten 2017, gick ut med upphandling gällande restaurangverksamheten, stugbyn och gästhamnen Karön-Ekenäs i Ronneby, var Daniel Ekberg och hans kollegor inte sena med att vara med i anbudssvängen. De vann upphandlingen genom att lägga ett anbud som omfattade hela området.

– Vi såg det som ett koncept med oanade möjligheter att utveckla turism- och besöksnäringen inte bara i området utan även i hela närregionen, säger Daniel Ekberg.

Själv har han ingen krögarbakgrund men såg tidigt potential för området att utvecklas.

– Jag har länge haft målbilden klar. Eftersom min släkt på mammas sida kommer från Blekinge har jag varit i Ronneby och Ekenäs väldigt mycket som barn. Under åren har jag sett vilka möjligheter området har och så har jag tänkt att det väl kommer en upphandling någon gång. Vilket det också gjorde.

Att våga ta steget och satsa på att förverkliga idéer handlar om företagsamhet och företagande, menar Daniel Ekberg.

– Det finns så klart två sidor av myntet, å ena sidan innebär företagsamheten att få sätta sin egen prägel på saker och ting, vilket det också ligger en frihet i som jag värderar högt. Myntets baksida är risken man tar som företagare när man går in i en satsning och investering.

Drivkraften ligger i att se hur idéerna tar form och växer till något konkret, en utmaning i sig. Turismen och besöksnäringen behöver få en starkare position, särskilt i ett sådant litet län som Blekinge, menar Daniel Ekberg.

– Det är bara att inse fakta, det kommer inte att komma en stor bilfabrik eller någon jätteaktör inom tillverkningsindustrin och etablera sig. Men möjligheterna att utveckla och stärka turismen i länet, den har vi här och nu. Turismen är inget nollsummespel, den tjänar alla på men vi måste dra åt samma håll och se de värden vi har och som vi utveckla, säger Daniel Ekberg.

Kontakten och dialogen med tjänstemän och lokala politiker tycker Daniel Ekberg fungerar bra. Men det är inte tjänstemän och politiker på det lokala planet som sätter spelreglerna för företagen.

– Det ligger högre upp, även om politiker lokalt kan påverka och trycka på. Men de kan inte ändra på det byråkratiska systemet och på hur förändringar i skattesystemet slår mot småföretagen. Som småföretagare förväntas man, juridiskt och administrativt, svara för lika mycket som en koncernstab med 60–70 jurister. Det är alltifrån arbetsförmedlingen till blanketter som ska fyllas i, det är inte rimligt, säger Daniel Ekberg.

Det handlar om värdefull tid som läggs på tidsödande administration som måste tas från verksamheten.

– Jag förstår vikten av att myndigheterna behöver ha informationen men då måste man också hjälpa företagare och inte bara lägga en massa pålagor hela tiden. Gör undantag för företag med en viss storlek och förenkla istället för att försvåra.

 Attityden behöver förändras gentemot företagen. Misstroende i bemötandet från myndigheter är inget ovanligt, menar Daniel Ekberg.

– Man förutsätter att vi företagare fifflar. Jag förstår att man vill komma åt fuskare men tidsödande administration och byråkratiskt krångligt regelverk blir en kollektiv bestraffning som slår hårt mot fåmansföretagen.

Han lyfter skattesystemet som ytterligare ett område som behöver ses över för att gynna småföretagens möjligheter till tillväxt och jobbskapande. Förslag om att skärpa 3:12-reglerna har varit uppe på riksnivå, en förändring enligt förslaget är knappast något som skulle gynna företagens möjligheter att utvecklas eller skapa nya arbetstillfällen.

– Det är ju det här med inkomst av kapital, det ses som fult att tjäna pengar på pengar men för många företagare är ju det en stor del av verksamheten. Pengar genereras i företag och mer i småföretagen än i de stora bolagen. Fyra av fem jobb genereras i småföretag, så se till att uppskatta detta och premiera dem som vågar ta risken att starta företag, jaga inte småföretagen med blåslampa, säger Daniel Ekberg.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Hallå där, Filip Wägbo, näringslivschef i Olofström

FÖRETAGSKLIMAT Att göra företagsbesök och lära känna många av Olofströms drivna entreprenörer är något som Olofströms nye vikarierande näringslivschef, Filip Wägbo, ser mycket fram emot i sin nya roll i kommunen. Läs vår korta intervju med honom här.
NYHET Publicerad:

Karlshamn deltar i utvecklingsprogram för att stärka företagsklimatet

FÖRETAGSKLIMAT Karlshamn är en av ett fåtal utvalda kommuner som under 2020 kommer att delta i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram. Programmet, vars syfte är att förbättra det lokala företagsklimatet genom att utveckla kommunens arbete kring ledarskap, kommunikation, digitalisering och serviceinriktad myndighetsutövning, startar nu under våren. "Jag hoppas att vi med detta sänder ut tydliga signaler, både internt i organisationen och externt till våra företagare, att vi prioriterar de här frågorna", säger kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattsson.
NYHET Publicerad:

Näringslivsarbetet måste genomsyra hela organisationen

KRÖNIKA "Det pratas ofta om hur skattekronorna ska fördelas, men fortfarande alldeles för sällan om hur de skapas. Våra företag skapar jobb som generar skatteintäkter till vår gemensamma välfärd. Partifärg borde inte spela någon roll när vi pratar om att Sveriges företag är viktiga, att Sveriges företag förtjänar goda förutsättningar och att Sveriges företag är våra välfärdsskapare." Så skriver Nina Andersson, Svenskt Näringsliv Blekinge, i sin krönika.
NYHET Publicerad:

”Infrastrukturen hänger inte med”

ELFÖRSÖRJNING Kapaciteten i elnäten räcker inte till och kommunerna ligger efter i säkerställandet av elförsörjningen. Det är ett allvarligt problem som påverkar näringslivsutvecklingen negativt och kan skapa bekymmer att uppnå klimatmålen. "För att kunna ladda den nya generationens bilar behöver vi tre gånger så mycket ström jämfört med tidigare", säger vd Anna Lindqvist.
NYHET Publicerad:

Modellen som lyfte Rättvik nu på väg till Blekinge?

RÄTTVIKSMODELLEN Rättviks kommun började arbeta mer rådgivande, de bytte avgiftssystem och fick bättre företagsklimat. Modellen lyfts fram som ett tydligt exempel på hur samverkan mellan näringsliv och kommun främjar näringslivsutvecklingen.
NYHET Publicerad:

Möten som ger näring för unga entreprenörer

UNG FÖRETAGSAMHET Initiativet till näringslivsfrukostar är uppskattade inslag i utvecklingen av Ung Företagsamhet för UF-elever. Frukosttillfällena ger UF-eleverna möjlighet att knyta värdefulla kontakter som inspirerar i deras fortsatta företagsamhet.
NYHET Publicerad:

”Behåll servicen så vi överlever”

FÖRETAGSAMHET Att fördela uppdragen i ett offentligt ramavtal på fler aktörer vinner både företagen och upphandlaren på.
NYHET Publicerad:

”Rättviksmodellen är så mycket mer än bara efterhandsdebitering” 

REGELKRÅNGEL Macken Gulf i Olofström har varit i familjens ägo sedan 1946. Deras fokus ligger på service och tillgänglighet, något som fått kunderna att fortsätta handla på macken. Men tiden de måste lägga på byråkrati och regelkrångel undanhåller verksamheten från utveckling, menar ägare Marcus Axelsson.
NYHET Publicerad:

Karlskronaföretagare: ”Låt företagen bidra”

FÖRETAGSKLIMAT Använd företagens kompetenser i försörjningsutvecklingen och öka kommunernas attraktivitet. Det var ett av budskapen från företagen på dialogmötet om det lokala företagsklimatet i Karlskrona nyligen.
NYHET Publicerad:

Prisdumpare i offentliga upphandlingar skadar de seriösa företagen

FÖRETAGSAMHET Regelkrångel, myndighetsutövning, kompetensbrist och oseriösa aktörer som dumpar priserna för att vinna upphandlingar är politiska områden som påverkar möjligheterna för svenska företag att växa. Det framkom när politiker, tjänstepersoner och företagare tillsammans med Svenskt Näringsliv besökte företag i Sölvesborg.
NYHET Publicerad:

Blekingeföretag efterfrågar proaktivt arbete hos myndigheter

FÖRETAGSKLIMAT Beslutsfattare och kommunala tjänstepersoner har ingen aning om de lokala företagens expansionsplaner. Därför måste det till en utvecklad samverkan mellan företag och kommun för att möjligheterna till tillväxt ska kunna skapas. Detta framkom vid ett dialogmöte nyligen med företagare, lokala och regionala beslutsfattare samt riksdagsledamöter på Björketorps Gård, Ronneby. Där diskuterades tillväxt, företagsklimat och hur konkurrenskraften i Blekinge kan öka.
NYHET Publicerad:

Rankingresultatet: Här finns Blekinges bästa företagsklimat

RANKING När Svenskt Näringsliv rankar kommunerna efter var det upplevs vara bäst att starta och driva företag klättrar Sölvesborg 39 placeringar och får därmed Blekinges bästa företagsklimat 2019. 
NYHET Publicerad:

Inför rankingen 2019 – utgångsläget i Blekinge

FÖRETAGSKLIMAT Den 24 september släpper Svenskt Näringsliv resultatet av den årliga rankingen av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Men, varför mäter vi företagsklimatet och hur ser förutsättningarna för Blekinge ut i år?
NYHET Publicerad:

Svenska företag bidrar till att rädda klimatet

MILJÖN Klimatutmaningen är en av vår tids största utmaningar. Forskningen är tydlig, den globala uppvärmningen måste begränsas, helst till under 1,5 grader. För att klara det måste världens utsläpp gå mot netto-noll till mitten av seklet.
NYHET Publicerad:

Hallå där, riksdagsledamot Magnus Manhammar

INTERVJU Vi har träffat riksdagsledamoten Magnus Manhammar (S) från Blekinge läns valkrets för en kort intervju. Ett år har snart gått sedan riksdagsvalet 2018 – hur har hans år varit? Vad anser han behövs för att skapa ett ännu bättre företagsklimat?
NYHET Publicerad:

”Maktlös i ena fallet – skyldig till agerande i andra fallet”

REGELKRÅNGEL Den 1 juli i år tillträdde den nya lagen om ett utökat rökförbud som bland annat förbjuder rökning på uteserveringar och idrottsplatser. Den nya lagen har blivit en vattendelare hos företagare, där en av synpunkterna av lagen är bristande tydlighet och information. Erik Olsson, ICA Maxi i Olofström, är i grunden positiv till tanken om att ingen ska behöva utsättas för oönskad tobaksrök, men påpekar prioriteringen av införandet och utformningen av lagen. 
NYHET Publicerad:

Blekinges företag förtjänar Rättviksmodellen!

KOMMENTAR "Svenskt Näringsliv i Blekinge jobbar ständigt för att skapa en mer tillväxtfrämjande myndighetsutövning i länet. Min önskan är att den så kallade Rättviksmodellen ska implementeras i Blekinges samtliga kommuner. Det skulle innebära en tillstånd- och tillsynshandläggning som bygger på minskad byråkrati och regelkrångel utan att för den saken skull tumma på säkerhet, miljö och lagar." Det skriver Nina Andersson, projektledare på Svenskt Näringsliv i Blekinge i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Blekinge kan använda immaterialrättigheter betydligt mer

IMMATERIALRÄTT Patent- och registreringsverket har nyligen presenterat sin statistik för 2018. Året innan kunde rapporteras om ett ökat antal nationella patentansökningar från Blekinge, från 12 för 2016 till 17. Procentuellt sätt var det en väldigt kraftig ökning. "Förhoppningen var då att detta var en positiv trend för innovationskraften i Blekinge", säger Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Så får vi mer pang för pengarna

UPPHANDLING Den offentliga marknaden är stor, mycket stor. Enligt Upphandlingsmyndigheten uppgick värdet på den offentliga marknaden år 2016 till 683 miljarder, eller 17 procent av BNP. Det saknas dock fullt tillförlitlig statistik och många menar att marknaden sannolikt är ännu större. En del menar att det handlar om över 1000 miljarder kronor per år.
NYHET Publicerad:

Dags för miljöskatter att designas bättre

SKATTER Svenskt Näringsliv är av uppfattningen att elektronikskatten, den s.k. kemikalieskatten, aldrig borde ha införts och att den bör avskaffas. Skatten infördes med miljöargument men den eventuella miljönyttan är tveksam och den har påtagliga negativa effekter för svenska företag i form av bl.a. ökad administration och försämrad konkurrenskraft.