Daniel Ekberg
Foto: Krisztina Andersson

Daniel Ekberg, Karöbolaget i Ronneby.

”Jaga inte småföretagarna med blåslampa”

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Försämra inte skattevillkoren och hjälp småföretagare genom att förenkla regelverken. Daniel Ekberg, företagare och huvudägare till nybildade Karöbolaget i Ronneby, har ett tydligt budskap till beslutsfattarna. "Kräv inte att småföretagare ska lägga huvuddelen av sin tid på en massa byråkratiskt tjafs för det finns det inte tid till, vi har en verksamhet att leda."

Daniel Ekberg driver sedan ett år tillbaka Karöbolaget tillsammans med sina två kollegor. Parallellt driver han även ett rekryteringsbolag och ett mindre investmentbolag. När Ronneby kommun, hösten 2017, gick ut med upphandling gällande restaurangverksamheten, stugbyn och gästhamnen Karön-Ekenäs i Ronneby, var Daniel Ekberg och hans kollegor inte sena med att vara med i anbudssvängen. De vann upphandlingen genom att lägga ett anbud som omfattade hela området.

– Vi såg det som ett koncept med oanade möjligheter att utveckla turism- och besöksnäringen inte bara i området utan även i hela närregionen, säger Daniel Ekberg.

Själv har han ingen krögarbakgrund men såg tidigt potential för området att utvecklas.

– Jag har länge haft målbilden klar. Eftersom min släkt på mammas sida kommer från Blekinge har jag varit i Ronneby och Ekenäs väldigt mycket som barn. Under åren har jag sett vilka möjligheter området har och så har jag tänkt att det väl kommer en upphandling någon gång. Vilket det också gjorde.

Att våga ta steget och satsa på att förverkliga idéer handlar om företagsamhet och företagande, menar Daniel Ekberg.

– Det finns så klart två sidor av myntet, å ena sidan innebär företagsamheten att få sätta sin egen prägel på saker och ting, vilket det också ligger en frihet i som jag värderar högt. Myntets baksida är risken man tar som företagare när man går in i en satsning och investering.

Drivkraften ligger i att se hur idéerna tar form och växer till något konkret, en utmaning i sig. Turismen och besöksnäringen behöver få en starkare position, särskilt i ett sådant litet län som Blekinge, menar Daniel Ekberg.

– Det är bara att inse fakta, det kommer inte att komma en stor bilfabrik eller någon jätteaktör inom tillverkningsindustrin och etablera sig. Men möjligheterna att utveckla och stärka turismen i länet, den har vi här och nu. Turismen är inget nollsummespel, den tjänar alla på men vi måste dra åt samma håll och se de värden vi har och som vi utveckla, säger Daniel Ekberg.

Kontakten och dialogen med tjänstemän och lokala politiker tycker Daniel Ekberg fungerar bra. Men det är inte tjänstemän och politiker på det lokala planet som sätter spelreglerna för företagen.

– Det ligger högre upp, även om politiker lokalt kan påverka och trycka på. Men de kan inte ändra på det byråkratiska systemet och på hur förändringar i skattesystemet slår mot småföretagen. Som småföretagare förväntas man, juridiskt och administrativt, svara för lika mycket som en koncernstab med 60–70 jurister. Det är alltifrån arbetsförmedlingen till blanketter som ska fyllas i, det är inte rimligt, säger Daniel Ekberg.

Det handlar om värdefull tid som läggs på tidsödande administration som måste tas från verksamheten.

– Jag förstår vikten av att myndigheterna behöver ha informationen men då måste man också hjälpa företagare och inte bara lägga en massa pålagor hela tiden. Gör undantag för företag med en viss storlek och förenkla istället för att försvåra.

 Attityden behöver förändras gentemot företagen. Misstroende i bemötandet från myndigheter är inget ovanligt, menar Daniel Ekberg.

– Man förutsätter att vi företagare fifflar. Jag förstår att man vill komma åt fuskare men tidsödande administration och byråkratiskt krångligt regelverk blir en kollektiv bestraffning som slår hårt mot fåmansföretagen.

Han lyfter skattesystemet som ytterligare ett område som behöver ses över för att gynna småföretagens möjligheter till tillväxt och jobbskapande. Förslag om att skärpa 3:12-reglerna har varit uppe på riksnivå, en förändring enligt förslaget är knappast något som skulle gynna företagens möjligheter att utvecklas eller skapa nya arbetstillfällen.

– Det är ju det här med inkomst av kapital, det ses som fult att tjäna pengar på pengar men för många företagare är ju det en stor del av verksamheten. Pengar genereras i företag och mer i småföretagen än i de stora bolagen. Fyra av fem jobb genereras i småföretag, så se till att uppskatta detta och premiera dem som vågar ta risken att starta företag, jaga inte småföretagen med blåslampa, säger Daniel Ekberg.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

”Myndigheter har mycket att lära”

FÖRETAGSKLIMAT Bemötandet från myndigheter måste bli bättre. Företagen känner sig många gånger motarbetade istället för hjälpta i djungeln av paragrafer och lagtexter. "Myndigheterna måste vara mer samarbetsinriktade och vilja hjälpa till istället för att stjälpa. Man riskerar att få böter för något man inte hade en aning om var fel. Informationen och dialogen med företagen måste bli bättre", säger Jonna Hermansson vd Norje Smidesfabrik AB i Sölvesborg.
NYHET Publicerad:

Vi vill hjälpa landets elever till bättre val

KOMMENTAR Mer än 2000 elever i Blekinge ska snart göra sina val till gymnasiet. För många är det ett av de första stora besluten i livet. Det är inte livsavgörande, men viktigt. Kompisar och föräldrar påverkar mycket, men även skolornas rykte. Hittills har det varit svårt att avgöra vilka gymnasier som faktiskt har lyckats bra.
NYHET Publicerad:

Hallå där, Nina Andersson, ny projektledare

NY PÅ JOBBET Vi välkomnar vår nya projektledare Nina Andersson till Svenskt Näringslivs regionkontor i Blekinge! Vi bad henne att svara på några snabba frågor för att lära känna henne lite bättre – läs hennes presentation här.
NYHET Publicerad:

”Basen är för liten”

REKRYTERING Bristen på kompetenser med rätt behörighet och teknisk bakgrund är kännbart även för Volvo Cars i Olofström. "Kompetensförsörjning är en överlevnadsfråga", säger Håkan Ljungbeck, kvalitets- och verksamhetsutvecklingschef. Mer samarbete och större långsiktighet är vägen framåt för att stärka kompetensförsörjningen i industrin.
NYHET Publicerad:

God Jul, alla företagare

KOMMENTAR Nu råder julstämning i Sverige. Jag vill passa på att tacka alla de företagare som på olika sätt har hjälpt oss i vårt arbete under året som har gått!
NYHET Publicerad:

Stark framtidstro bland Blekinges företagare

KONJUNKTURPROGNOS Många företagare planerar att öka investeringarna och antalet anställda de kommande sex månaderna. De blekingska företagarna är mer optimistiska än företagen i resten av Sverige, enligt Svenskt Näringslivs konjunkturbarometer. Samtidigt börjar högkonjunkturen bromsa in och riskerna i den internationella ekonomin är stora.
NYHET Publicerad:

Arbetsrättsexpert: ”Gör det enklare att byta arbete”

FÖRETAGARDAGEN En återkommande fråga inom politiken och i näringslivet är lagen om anställningsskydd (LAS). Under Svenskt Näringslivs företagardag, där företagare från hela landet deltog, diskuterades hur reglerna i lagen påverkar deras verksamhet. Ola Brinnen, arbetsrättsjurist på Svenskt Näringsliv, vill se en förändring. "Med en mer dansk modell skulle det bli enklare för både arbetstagaren och företagen", säger han.
NYHET Publicerad:

Alla elever på yrkesprogram borde få testa att driva företag

ARBETSGIVARDAGEN Antalet ungdomar som driver företag på gymnasiet via Ung Företagsamhet (UF) ökar varje år. Studier visar att dessa elever lyckas bättra senare i livet. De får i snitt högre lön och fler blir chefer. Samtidigt är det många elever som inte har möjlighet att driva UF-företag eftersom det inte ingår i deras gymnasieprogram. "Då hamnar kursen ofta i kläm med andra valbara kurser", säger Jennifer Stenfelt, regionchef för Ung Företagsamhet i Blekinge/Bromölla.
NYHET Publicerad:

Nya regler och fokus på vårdskatten för sjukskrivna medarbetare

ARBETSGIVARDAGEN Sjukfrånvaron i Sverige har gått upp och ner som en bergochdalbana genom åren. Just nu blir alltfler sjukskriva på grund av psykisk ohälsa, framförallt kvinnor. Det var några av trenderna som beskrevs när Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert på Svenskt Näringsliv, och Marie-Therese Siggelkow, samverkansansvarig på Försäkringskassan, talade på Arbetsgivardagen i Karlshamn.
NYHET Publicerad:

Missförstånd att det alltid krävs samtycke för att spara uppgifter

ARBETSGIVARDAGEN Det har nu gått mer än ett halvår sedan den nya dataskyddsförordningen, GDPR, trädde i kraft. Många missförstånd råder kring vad reglerna innebär, konstaterade Svenskt Näringslivs expert Carolina Brånby på Arbetsgivardagen i Blekinge. Exempelvis är det många som tror att det alltid krävs samtycke för att spara uppgifter. "Det finns flera andra grunder för att få spara uppgifter, och om möjligt bör man försöka använda någon av dem", säger Carolina Brånby.
NYHET Publicerad:

Pension är en djungel, men konkreta tips finns för arbetsgivare

ARBETSGIVARDAGEN Det är många regler att hålla reda på när det gäller pension, och som arbetsgivare kan det ibland vara svårt att få ordning på alla begrepp. På arbetsgivardagen i Blekinge föreläste Åsa Blomberg, Finfa, och Ambjörn Wahlberg, Grafiska företagen och TMF, om nyheter i pensionssystemet och vad man som arbetsgivare bör hålla extra koll på. "Det kan vara krångligt ibland, men det är väldigt viktigt. Det handlar om vår inkomst efter arbetslivet", säger Åsa Blomberg.
NYHET Publicerad:

”Vi kan inte blunda för riskbilden”

EKONOMI Produktivitetstillväxten måste öka om vi ska få fart på ekonomin. Vi kan inte blunda för riskbilden, menar Göran Grahn, nationalekonom på Svenskt Näringsliv när han mötte företagare, politiker och kommunala näringslivsrepresentanter från Blekinge vid ett frukostmöte i Karlshamn. Han gav sin analys över ekonomin, mot bakgrund av en ny konjunkturrapport som släpptes i dagarna.
NYHET Publicerad:

”Infrastrukturen har halkat efter”

REFORMER Sverige har den lägsta entreprenöriella aktiviteten med tillväxtambitionär. Här behövs reformer för att ta reda på orsaken.
NYHET Publicerad:

”En skev bild som målas upp”

SAMARBETE Den skeva bilden av hur en modern industri ser ut och fungerar måste förändras. Att medverka i projekt där skola och näringsliv samarbetar är ett sätt att vända förutfattade meningar och kunna säkra kompetensförsörjningen på sikt. Företaget Riflex Film i Ronneby deltar i projektet Delta Blekinge vars syfte är att stärka teknikföretagens och industriernas möjlighet att rekrytera arbetskraft med rätt kompetens genom att med olika aktiviteter och insatser inspirera unga kvinnor att söka sig till teknikbranschen.
NYHET Publicerad:

Företagens överlevnad stavas kompetensförsörjning

UTBILDNING Företag i teknikbranschen har svårt att rekrytera arbetskraft med rätt kompetens. Både företagen och skolorna i Ronneby ser nyttan av att ha ett bra samarbete. De vill tillsammans locka unga till industri- och teknikinriktade utbildningar och matcha utbildningarna med företagens behov av kompetens. ”Teknik för tjejer” är ett obligatoriskt inslag i undervisningen för alla tjejer i årskurs 8 i Ronneby kommun och ett exempel på insatserna att attrahera och inspirera unga att söka sig till yrken med teknisk inriktning.
NYHET Publicerad:

Kraftig ökning av patentansökningar från Blekinge

IMMATERIALRÄTT Mellan 2016 och 2017 ökade antalet nationella patentansökningar från Blekinge, från 12 till 17. Det är en kraftig ökning. ”Förhoppningsvis visar detta på en positiv trend för innovationskraften i Blekinge. Det är positivt att det finns innovativa företag i hela Sverige”, säger Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Var upplever Blekingeföretagen att företagsklimatet är bäst i länet?

FÖRETAGSKLIMAT I årets ranking av företagsklimatet ser vi en ny etta i Blekinge. Det är Olofström som nu tagit på sig ledartröjan. Det framgår när Svenskt Näringsliv nu presenterar sin ranking av länets och landets alla kommuner. "Det är glädjande att se Olofström som den kommun där företagen upplever det bästa företagsklimatet i Blekinge. Olofström är en motor i länet och med flera företag som jobbskapare och stor exportandel", säger Carina Centrén, regionchef Svenskt Näringsliv Blekinge.
NYHET Publicerad:

Ronnebys företag sätter avtryck i välfärden

VÄLFÄRDSAVTRYCK Arbetstillfällen som skapas i den privata sektorn ger avtryck i välfärden. Företagen i Ronneby bidrar med 1,5 miljarder kronor i skatter. Det motsvarar 10 700 förskoleplatser.
NYHET Publicerad:

”Jaga inte småföretagarna med blåslampa”

FÖRETAGSKLIMAT Försämra inte skattevillkoren och hjälp småföretagare genom att förenkla regelverken. Daniel Ekberg, företagare och huvudägare till nybildade Karöbolaget i Ronneby, har ett tydligt budskap till beslutsfattarna. "Kräv inte att småföretagare ska lägga huvuddelen av sin tid på en massa byråkratiskt tjafs för det finns det inte tid till, vi har en verksamhet att leda."
NYHET Publicerad:

Fler insatser bör göras för att förbättra företagsklimat i Karlskrona

FÖRETAGSKLIMAT Trots insatser upplever företagen brister i företagsklimatet i Karlskrona. Bland annat behöver dialogen med kommunledningen stärkas och informationen om kommunens service förbättras.