NYHET28 september 2022

Kommun slår nytt Blekingerekord i företagsklimat

3 av Blekinges 5 kommuner klättrar i Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet i landets kommuner. Sölvesborg fortsätter att klättra och landar på plats 48 i landet. Det är den bästa placeringen för en Blekingekommun någonsin.  

Årets ranking av företagsklimatet är här. Sölvesborg slår nytt rekord.

Sedan 2001 har Svenskt Näringsliv årligen rankat företagsklimatet i landets kommuner. Rankingen baserar sig till två tredjedelar på en enkätundersökning, där företagare själva får svara på hur nöjda de är med den egna kommunen. Detta kompletteras sedan med statistiska faktorer kring kommunernas utveckling och förutsättningar.

-      Alla kommuner behöver värna sitt företagande. Utan företagare som skapar jobb, inga skatteintäkter till skola, vård och omsorg, säger Johan Dalén, regionchef på Svenskt Näringsliv i Blekinge.

Flera kommuner har under de senaste åren gjort imponerande förbättringar av företagsklimatet och klättrat från rankinglistans nedre till över del. Den bästa förbättringen i år står Karlshamn för, som klättrar 59 placeringar upp till plats 211.

-      Kommunen har arbetat aktivt med att vara ute och träffa företagen och lyssna på de behov som finns i näringslivet, säger Johan Dalén.

Även Ronneby klättrar många placeringar i år, från plats 201 till 161. Sölvesborg är den kommun som förbättrat sig allra mest på längre sikt, från plats 170 till 48, på sju år.

-      Det är en långsiktig men stabil klättring. I år förbättrar sig kommunen på i stort sett alla parametrar och får en rekordbra placering i Blekinge, säger Johan Dalén.

En utblick över landet visar att det är möjligt att ha ett bra företagsklimat oavsett var kommunen ligger. I 15 av landets 21 län finns det åtminstone en kommun på topp 50 i rankingen.

-      Resultatet visar att alla kommuner kan nå ett bra företagsklimat, oberoende av var i landet de ligger. Men bland de 50 bästa finns inte en enda av landets 25 största kommuner. De små och medelstora klarar sig betydligt bättre. Stora kommuner måste bli bättre på dialog, information och attityderna gentemot företag hos politiker och tjänstepersoner. Det visar vår undersökning tydligt, kommenterar Jens Hedström, chef för Region & Marknad på Svenskt Näringsliv.

Årets lista - så gick det för Blekinges kommuner

KommunRankingFörändring
Sölvesborg48+29
Ronneby161+40
Karlshamn211+59
Olofström223-21
Karlskrona264-29

Om rankingen

Sedan 2001 sammanställer Svenskt Näringsliv en årlig ranking av det lokala företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet med rankingen är att visa var i landet det är mest gynnsamt att starta och driva företag. 2022 års ranking utgörs till två tredjedelar av enkätsvar från 32 000 företagare, och till en tredjedel av statistiska faktorer från SCB och UC. Se årets rankinglista och utvecklingen över tid på foretagsklimat.se.  

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist