Thomas Nielsen, Hotell Fridhemsgatan, Mora och Anna Hed, kommunalråd i Mora

Bostadsbrist orsakar kompetensbrist för Mora

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Mora kommun jobbar för att lösa kompetensförsörjningen till både lokala företag och kommunens egna verksamheter. En viktig fråga att lösa är bostadsbristen. "Vi får hit kompetent personal, men om de inte hittar någonstans att bo så flyttar de igen", säger kommunalrådet Anna Hed (C).

Anna Hed, kommunalråd Mora kommun 2019

Anna Hed, kommunalråd Mora kommun

Mora kommun ligger på plats 69 i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet och är därmed näst högst rankade i Dalarna, efter Rättvik.

– Vi tog fram en näringslivsstrategi tillsammans med näringslivet för några år sedan. Där kunde vi ringa in prioriterade områden som vi var överens om att arbeta med, säger Anna Hed.

Den kanske viktigaste frågan i strategin är kompetensförsörjningen. Mora har kommit ett par år in i den så kallade pensionspuckeln, där 40 procent av alla som arbetar i kommunen kommer att gå i pension inom en tioårsperiod.

– Här har vi precis sjösatt ett spännande projekt som heter Morakontraktet. Vi har anställt en projektledare som jobbar med att hitta samarbeten mellan skolan och näringslivet, där eleverna ska få mer kunskap om de företag och yrken som finns i Mora, säger Anna Hed.

Hon tycker att kommunen kan föregå med gott exempel genom att vara en bra arbetsgivare.

– Vi jobbar med det på flera plan, bland annat genom medarbetarundersökningar som blir underlag för handlingsplaner. Vi jobbar också med att stärka ledarskapet hos våra chefer, vissa chefer har haft för många anställda att ansvara för och där försöker vi att stötta upp med extra insatser. Det vi har sett är att nöjdheten hos kommunens personal ökar från år till år.

Under kommande mandatperiod tycker Anna Hed att företagen och kommunen måste jobba mer med att rekrytera tillsammans. Det vill säga att ställa frågan till personer som rekryteras om han eller hon har familjemedlemmar som flyttar med och vilken typ av jobb de personerna söker.

– Ofta rekryterar man ju en hel familj och inte bara en person. Här kan vi bli bättre från båda sidor. Risken är att de som inte får med sig familjen flyttar igen inom två år.

En annan viktig fråga är bostadsbristen.

– Om vi inte får fram bostäder är risken att kompetent personal flyttar från kommunen. Vi har jobbat hårt med att ta fram detaljplaner och vårt kommunala bostadsbolag Mora Strand har byggt mer de senaste åren än vad man gjorde på 1970-talet, men det räcker inte. Mora Strand har i dag 80 procent av beståndet och det är inte bra, vi vill ha en bättre blandning. Vi försöker nu att locka privata aktörer att bygga. Det är alltid svårt att hitta företag som vill bygga i mindre kommuner. Vi försöker sprida budskapet att vi har låg arbetslöshet i Mora och att här finns människor med betalningsförmåga.

Mora har länge haft en välmående lokal handel och ligger högt i handelsindex. Men konkurrensen från e-handeln är kännbar.

– Vi har haft aktörer som har funnits länge och som har tvingats lägga ner de senaste åren och det är tydligt att e-handeln är ett hot. Det vi ser är att handel föder handel, så därför är det viktigt att folk verkligen handlar lokalt. Vi i kommunen vill vara en förebild och lägger mycket kraft på våra upphandlingar för att visa att vi också vill handla lokalt.

Vad kan företagen själva göra för att förbättra företagsklimatet?
– Just när det kommer till kompetensförsörjningen är det viktigt att arbetsgivarna jobbar med frågorna. Vi har flera företag som är bra på att lyfta upp och utbilda egen personal i stället för att rekrytera spetskompetenser utifrån, och så fyller man på nerifrån i stället. Fler företag skulle kunna jobba på det här sättet.

Företagarkommentar: Thomas Nielsen, Hotell Fridhemsgatan, Mora

Thomas Nielsen -1

Thomas Nielsen, Hotell Fridhemsgatan

”Mora kommun har under de senaste åren visat att den tar frågan om företagsklimatet på allt större allvar. Vilket även den senaste mätningen från Svenskt Näringsliv visar. Det är även glädjande för mig som ordförande i Företagarna Mora att kommunen jobbar allt mer aktivt för att involvera oss som företagarförening i sin verksamhet. Just i dag samverkar vi kring ett antal områden som företagarfrukost/näringslivsfrukost, kompetensförsörjningsprojekt och nu är vi inbjudna att medverka i ett eventuellt bildande av ett gemensamt nyföretagarcentrum i samverkan med grannkommunerna Orsa och Älvdalen. Jag tycker just nu att Mora kommun och kommunstyrelsen visar en positiv utveckling i frågan om näringslivsklimatet och om de fortsätter att vara öppna för samverkan och feedback även framöver kommer den positiva utvecklingen att fortsätta.”

Mål för mandatperioden:
  • Mora kommun ska erbjuda företagare bästa tänkbara service och bemötande.
  • Kommunen ska skapa förutsättningar för ett näringsliv med internationell klass.
  • Genomfart Mora ska vara genomförd 2022.
  • Kommunen ska jobba med kompetensförsörjningsfrågor genom ett aktivt arbete mellan gymnasieskolan och näringslivet, kunskapsutveckling i den kommunala skolan samt förbättrad tillgång till universitet, högskolor och yrkeshögskolor.
  • Kommunen ska ha hög planberedskap och en förutseende översiktlig planering, skapa tillgång till bostäder och lediga tomter för mark, handel och industri.
  • Kommunens tjänstemän ska vara tillgängliga och ha ett positivt bemötande. Handläggningen ska vara rättssäker och kompetent och kommunen ska erbjuda snabb service och beslutsgång för företagsärenden.

Läs mer om Moras Näringsstrategi

Välkommen till ett dialogmöte om företagsklimatet i Mora kommun den 23 maj 2019

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

”Det handlar bara om att överleva”  

CORONAKRISEN "Just nu är det helt värdelöst, det kommer inte in någonting", säger Lasse Söderberg, vd för Bergeå kem & vattentvätt AB.
NYHET Publicerad:

Ung företagsamhet lyfter Mora kommun

UNG FÖRETAGSAMHET Morapolitikernas uttalade fokus på Ung Företagsamhet i skolorna börjar ge resultat. Fler lärare har gått UF-utbildning och fler gymnasieprogram får möjlighet att driva UF-företag som en del av utbildningen. UF har blivit en strategi för kompetensförsörjning.
NYHET Publicerad:

Bilmetro ställer om för att klara av krisen

CORONAKRISEN Bilmetros planer för året ställdes på ända när coronakrisen slog till. Nybilsförsäljningen har minskat märkbart. Nu skär bolaget i sina kostnader för att ta sig igenom krisen.
NYHET Publicerad:

Dags att återstarta Dalarnas ekonomi

KRÖNIKA Corona-krisen har inneburit en ekonomisk inbromsning av sällan skådat slag. Det andra kvartalet är det värsta i modern tid och medför kraftigt ökad arbetslöshet, med de sociala och ekonomiska följderna det innebär. Detta resulterar inte minst i att offentlig sektor får färre skattekronor att fördela, i en tid när det redan är svårt att finansiera den gemensamma välfärden.
NYHET Publicerad:

Hur utvecklas företagsklimatet i Dalarna just nu

FÖRETAGSKLIMAT Det är en svår tid för såväl företag som kommuner där både liv och livsverk står på spel. Det är en tid när kommunernas inställning och välvilja att hjälpa och underlätta för företag har fått prövas på ett helt unikt sätt. Aldrig tidigare har kommunernas vilja och förmåga att göra vad de kan för att rädda sitt lokala näringsliv visat sig så tydligt i praktiken. Lite paradoxalt är detta kärnan i det som kännetecknar ett gott företagsklimat.
NYHET Publicerad:

Stor lättnad efter beskedet om slopat inreseförbud

VÄLKOMMET BESKED "Jag känner en stor lättnad. Det här förändrar allt. Jag blir precis mållös", säger Fredrik Gundhe, ägare och vd på Dala Kvalitetsskog i Insjön. Glädjen är inte att ta miste på sedan regeringen, efter en rekommendation från Europeiska rådet och kommissionen, meddelat att man kommer att införa undantag i inreseförbudet för säsongsarbetare inom trädgårds- och skogsnäringen.
NYHET Publicerad:

Kompetenslyft tar fjällhotellet ur krisen

BESÖKSNÄRING Anställda hos Sälens högfjällshotell går utbildningar inom marknadsföring och digitalisering under korttidspermitteringen. "Ingen mår bra av att sitta hemma 80 procent av sin arbetstid och inte veta vad man ska göra", säger Thommy Backner, vd och ägare.
NYHET Publicerad:

Mörka siffror för Dalarnas företag

KONJUNKTUREN Svenskt Näringslivs senaste konjunkturrapport visar att 61 procent av företagen i Dalarna har en lägre produktion och försäljningsvolym än för sex månader sedan. Siffrorna är alarmerande, säger Henrik Navjord, regionchef vid Svenskt Näringsliv Dalarna.
NYHET Publicerad:

Bemanningsförmedling istället för uppsägningar

CORONAKRISEN För att inte behöva säga upp sina anställda har dalaföretagaren Robin Sjöblom utvecklat bemanningsförmedlingen Uniser. Tjänsten gör det möjligt för företag som har tappat efterfrågan på grund av coronakrisen att hyra ut sin personal till verksamheter där behovet av arbetskraft är större.
NYHET Publicerad:

Coronakrisen slår hårt mot företag i Dalarna

OROVÄCKANDE SIGNALER Corona-krisen påverkar många företag i Dalarna. Bara 13 procent av företagen anser att de har en normal produktionskapacitet. Hela 52 procent av företagen i länet upplever finansierings- och likviditetsproblem.
NYHET Publicerad:

Vi behöver se ökad inhemsk turism i sommar

CORONAKRISEN Garpenbergs slott har funnits i över tvåhundra år, men har sällan varit så öde som nu. Coronakrisen har fått till följd att i princip samtliga gäster uteblivit. – Ju fler svenskar som väljer att semestra i Sverige, desto fortare kommer det gå att få näringslivet på fötter igen, menar ägaren John Sandh.
NYHET Publicerad:

Restaurangbranschen är Sveriges största integrationsmotor

CORONAKRISEN När restauranger, caféer och butiker tvingar säga upp sin personal till följd av corona-krisen försvinner den språngbräda in på arbetsmarknaden som dessa verksamheter har inneburit för många. Urban Italian Groups vd Brazer Bozlak varnar för konsekvenserna av detta.
NYHET Publicerad:

TSL redo att hjälpa vid arbetsbrist

OMSTÄLLNING Coronakrisen tvingar just nu många företag runt om i landet till både permitteringar och varsel och på TSL Trygghetsfonden står man nu redo. "Vår verksamhet är designad för att klara stora ökningar av antalet uppsagda, men detta är en extrem situation. Därför har vi skalat upp resurserna och justerat våra verksamhetsprocesser så att vi kan hantera alla de som kommer att behöva hjälp till nytt jobb", säger Markus Sandin, på Trygghetsfonden TSL region Mitt.
NYHET Publicerad:

Orsa Besparingsskog hjälper lokala företagare

CORONAKRISEN Orsa Besparingsskog grundades 1879 och redan från början var syftet att använda avkastningen för sådant som gynnade delägare och bygd. På grund av corona-krisen öppnar nu styrelsen upp möjligheten för företag att skicka in affärsförslag till Orsa Besparingsskog. Det berättar Joakim Myhrman, förvaltare vid Orsa Besparingsskog.
NYHET Publicerad:

Dalakommuner underlättar för krisande företag

CORONAKRISEN Coronakrisen innebär stora svårigheter för Dalarnas företag, varav många tvingas varsla och andra hotas av konkurs. För att underlätta för Dalarnas företag har kommunerna vidtagit olika typer av åtgärder för att mildra krisens effekter.
NYHET Publicerad:

Vi måste alla hjälpas åt

KRÖNIKA Nu när det nya coronaviruset på många sätt lamslår vårt samhälle gäller det att tänka på de företag som finns omkring oss. Varje gång du köper en tjänst eller produkt så är du med och bidrar till att hålla ett företag i länet igång och hjälper så att en anställd kan behålla sitt jobb. Det skriver Henrik Navjord i en krönika.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Livskraftiga jobb och företag riskerar att slås ut

DEBATT Under den gångna veckan har situationen för många av våra företag i Dalarna förvärrats dramatiskt. I våra kontakter med företagen vittnar nu allt fler om fallande intäkter, problem i produktion och oro över möjligheten att behålla medarbetare. Det slår brett även om vissa branscher givetvis är mer utsatta. Åtgärder behövs och några kommuner har fattat lokala beslut i hur man kan underlätta för det lokala näringslivet, jag hoppas ännu fler följer efter.
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.
NYHET Publicerad:

Anrikt bruk med ny miljöteknik

MILJÖ Arctic Paper Grycksbo utanför Falun började sin satsning mot en fossilfri produktion redan 2009. Bruket producerar idag 220 000 ton finpapper med noll utsläpp av fossila växthusgaser från sin produktion. "Miljöarbetet är väl förankrat i företagets ledning och affärsverksamhet, det finns i vår affärskultur, vårt dna", säger Michel Fejér vd för företaget.