Thomas Nielsen, Hotell Fridhemsgatan, Mora och Anna Hed, kommunalråd i Mora

Bostadsbrist orsakar kompetensbrist för Mora

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Mora kommun jobbar för att lösa kompetensförsörjningen till både lokala företag och kommunens egna verksamheter. En viktig fråga att lösa är bostadsbristen. "Vi får hit kompetent personal, men om de inte hittar någonstans att bo så flyttar de igen", säger kommunalrådet Anna Hed (C).

Anna Hed, kommunalråd Mora kommun 2019

Anna Hed, kommunalråd Mora kommun

Mora kommun ligger på plats 69 i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet och är därmed näst högst rankade i Dalarna, efter Rättvik.

– Vi tog fram en näringslivsstrategi tillsammans med näringslivet för några år sedan. Där kunde vi ringa in prioriterade områden som vi var överens om att arbeta med, säger Anna Hed.

Den kanske viktigaste frågan i strategin är kompetensförsörjningen. Mora har kommit ett par år in i den så kallade pensionspuckeln, där 40 procent av alla som arbetar i kommunen kommer att gå i pension inom en tioårsperiod.

– Här har vi precis sjösatt ett spännande projekt som heter Morakontraktet. Vi har anställt en projektledare som jobbar med att hitta samarbeten mellan skolan och näringslivet, där eleverna ska få mer kunskap om de företag och yrken som finns i Mora, säger Anna Hed.

Hon tycker att kommunen kan föregå med gott exempel genom att vara en bra arbetsgivare.

– Vi jobbar med det på flera plan, bland annat genom medarbetarundersökningar som blir underlag för handlingsplaner. Vi jobbar också med att stärka ledarskapet hos våra chefer, vissa chefer har haft för många anställda att ansvara för och där försöker vi att stötta upp med extra insatser. Det vi har sett är att nöjdheten hos kommunens personal ökar från år till år.

Under kommande mandatperiod tycker Anna Hed att företagen och kommunen måste jobba mer med att rekrytera tillsammans. Det vill säga att ställa frågan till personer som rekryteras om han eller hon har familjemedlemmar som flyttar med och vilken typ av jobb de personerna söker.

– Ofta rekryterar man ju en hel familj och inte bara en person. Här kan vi bli bättre från båda sidor. Risken är att de som inte får med sig familjen flyttar igen inom två år.

En annan viktig fråga är bostadsbristen.

– Om vi inte får fram bostäder är risken att kompetent personal flyttar från kommunen. Vi har jobbat hårt med att ta fram detaljplaner och vårt kommunala bostadsbolag Mora Strand har byggt mer de senaste åren än vad man gjorde på 1970-talet, men det räcker inte. Mora Strand har i dag 80 procent av beståndet och det är inte bra, vi vill ha en bättre blandning. Vi försöker nu att locka privata aktörer att bygga. Det är alltid svårt att hitta företag som vill bygga i mindre kommuner. Vi försöker sprida budskapet att vi har låg arbetslöshet i Mora och att här finns människor med betalningsförmåga.

Mora har länge haft en välmående lokal handel och ligger högt i handelsindex. Men konkurrensen från e-handeln är kännbar.

– Vi har haft aktörer som har funnits länge och som har tvingats lägga ner de senaste åren och det är tydligt att e-handeln är ett hot. Det vi ser är att handel föder handel, så därför är det viktigt att folk verkligen handlar lokalt. Vi i kommunen vill vara en förebild och lägger mycket kraft på våra upphandlingar för att visa att vi också vill handla lokalt.

Vad kan företagen själva göra för att förbättra företagsklimatet?
– Just när det kommer till kompetensförsörjningen är det viktigt att arbetsgivarna jobbar med frågorna. Vi har flera företag som är bra på att lyfta upp och utbilda egen personal i stället för att rekrytera spetskompetenser utifrån, och så fyller man på nerifrån i stället. Fler företag skulle kunna jobba på det här sättet.

Företagarkommentar: Thomas Nielsen, Hotell Fridhemsgatan, Mora

Thomas Nielsen -1

Thomas Nielsen, Hotell Fridhemsgatan

”Mora kommun har under de senaste åren visat att den tar frågan om företagsklimatet på allt större allvar. Vilket även den senaste mätningen från Svenskt Näringsliv visar. Det är även glädjande för mig som ordförande i Företagarna Mora att kommunen jobbar allt mer aktivt för att involvera oss som företagarförening i sin verksamhet. Just i dag samverkar vi kring ett antal områden som företagarfrukost/näringslivsfrukost, kompetensförsörjningsprojekt och nu är vi inbjudna att medverka i ett eventuellt bildande av ett gemensamt nyföretagarcentrum i samverkan med grannkommunerna Orsa och Älvdalen. Jag tycker just nu att Mora kommun och kommunstyrelsen visar en positiv utveckling i frågan om näringslivsklimatet och om de fortsätter att vara öppna för samverkan och feedback även framöver kommer den positiva utvecklingen att fortsätta.”

Mål för mandatperioden:
  • Mora kommun ska erbjuda företagare bästa tänkbara service och bemötande.
  • Kommunen ska skapa förutsättningar för ett näringsliv med internationell klass.
  • Genomfart Mora ska vara genomförd 2022.
  • Kommunen ska jobba med kompetensförsörjningsfrågor genom ett aktivt arbete mellan gymnasieskolan och näringslivet, kunskapsutveckling i den kommunala skolan samt förbättrad tillgång till universitet, högskolor och yrkeshögskolor.
  • Kommunen ska ha hög planberedskap och en förutseende översiktlig planering, skapa tillgång till bostäder och lediga tomter för mark, handel och industri.
  • Kommunens tjänstemän ska vara tillgängliga och ha ett positivt bemötande. Handläggningen ska vara rättssäker och kompetent och kommunen ska erbjuda snabb service och beslutsgång för företagsärenden.

Läs mer om Moras Näringsstrategi

Välkommen till ett dialogmöte om företagsklimatet i Mora kommun den 23 maj 2019

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Inspirerande Arbetsgivardag i Mora

ARBETSGIVARDAG För femte året i rad arrangerade Svenskt Näringsliv i Dalarna en arbetsgivardag för medlemmar i länet. Dagen bjöd på nyttig information och kunskap varvat med mingel och inspiration. "Bra innehåll och rätt frågor på det som presenteras vid de olika seminarierna. Verkligen höjd på de som medverkar här idag" är några av kommentarerna som vi fick av Patrik Eriksson, Anette Schönberg och Marielle Broberg Lund från Clockwork Mora AB.
NYHET Publicerad:

Sjudande näringsliv hos årets klättrare

RANKING 2019 Dalakommunen klättrar 158 placeringar, från plats 256 till 98 i årets undersökning. ”Det har aldrig varit roligare att vara företagare i Malung-Sälen”, säger Leif Nilsson.
NYHET Publicerad:

Malung-Sälens kommun klättrar flest placeringar i landet

RANKING 2019 Av Sveriges 290 kommuner placerar sig Vansbro, Rättvik, Leksand, Orsa och Malung-Sälen på topp 100 listan, detta när Svenskt Näringslivs årliga ranking av det lokala företagsklimatet presenteras. Malung-Sälen är faktiskt den kommun som klättrat mest av samtliga kommuner i hela Sverige, 158 platser upp från förra året till plats 98 totalt.
NYHET Publicerad:

Henrik Navjord - ny på jobbet som regionchef i Dalarna

NY PÅ JOBBET Henrik Navjord och har i dagarna tillträtt som regionchef för Svenskt Näringsliv i Dalarna. – Dalarna är ett spännande län med både stora möjligheter, men även en hel del utmaningar. Vi har en stor entreprenörsanda med många skickliga företagare som ska ha det bästa företagsklimatet för att kunna bedriva sina företag på ett sunt sätt. Jag tar mig an uppdraget med stor ödmjukhet, säger Henrik.
NYHET Publicerad:

Rut-avdraget bakom lyckad integration

SKATTER Rut-avdraget fördubblades första juli, från 25 000 till 50 000 kronor. Susanne Moffat, regionchef på hemserviceföretaget Homemaid i Falun, tycker att Rut är en vinst för hela samhället. "Det blir en språngbräda in i arbetslivet för väldigt många."
NYHET Publicerad:

Fraktsubventioner skapar osund konkurrens

OSUND KONKURRENS Förra året tog Mikael och Sofie Sjöstrand över nätbutiken Lek Ute i Falun. Som e-handlare tycker de att FN:s paketsubventioner skapar en osund konkurrens för e-handlare. "Kina är en stormakt, de behöver inte billigare frakter", säger Mikael Sjöstrand.
NYHET Publicerad:

Få företag i Dalarna ansöker om mönsterskydd

MÖNSTERSKYDD Bland de olika immaterialrättsliga skydden är mönsterskyddet det minst kända, säger Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt på Svenskt Näringsliv. Av den statistik som Patent- och registreringsverket nu presenterat, framgår att det från Dalarna bara gjordes en enda mönsterskyddsansökan under 2018.
NYHET Publicerad:

Försiktig satsning gav god lönsamhet

FÖRETAGSAMHET Nya produkter och samarbeten har hjälpt Grådö Mejeri att ta sig vidare efter den stora Milkokrisen. Snart går mejeriet för full kapacitet och kan behöva nyanställa.
"Vi har svårt att hitta utbildad personal", säger mejerichefen Staffan Eklöv.
NYHET Publicerad:

Fäbod får dispens för elektroniskt kassaregister

REGELKRÅNGEL Tin Gumuns på Karl Tövåsens fäbod utanför Vikarbyn blev rikskänd när hon tog strid mot Skatteverkets krav på elektroniskt kassaregister. Att driva en fäbod är ett kulturarv där elektroniska kassaregister inte fungerar i praktiken. Av den enkla anledningen att det saknas el på genuina fäbodar.
Nu har Tin Gumuns fått dispens från kravet igen, den här gången gäller dispensen i tre år.
 
NYHET Publicerad:

Skolan behöver ny syn på kunskap

NY RAPPORT En av de stora utmaningarna för Dalarna är svårigheterna att rekrytera arbetskraft. Detta problem sammanfaller med de låga kunskapsresultaten i svensk skola. Det visar en rapport från Svenskt Näringsliv som släpps i dag. För att komma åt problemen föreslår Svenskt Näringsliv att betydelsen av bas- och ämneskunskaper ska stärkas.
NYHET Publicerad:

"Vi vill inte behöva flytta jobb till Stockholm"

KOMPETENSFÖRSÖRJNING 70 nya jobb står på spel i Långshyttan. Men träindustriföretaget Setra har svårt att få tag i nya medarbetare med rätt kompetens. Därmed återstår alternativet att förlägga nya jobb för tjänstemän i Stockholm eller Gävle, något företaget vill undvika. "Det pratas ofta om att det inte finns högprofilerade karriärjobb på mindre orter och nu när vi har sådana tjänster så hittar vi inte rätt kompetens," säger Anna-Lena Gull på Setra Group.
NYHET Publicerad:

Malung-Sälen och Orsa tar stora steg framåt

FÖRETAGSKLIMAT Malung-Sälen och Orsa kommun tar stora steg framåt i årets undersökning av företagsklimatet i Dalarna och Vansbro kommun har länets allra bästa företagsklimat. Det framgår av Svenskt Näringslivs undersökning om företagsklimatet för 2019.
NYHET Publicerad:

Vasaloppet en motor för turism och ungdomsidrott

TILLVÄXT Den ideella verksamheten Vasaloppet har blivit en ekonomisk motor för turismen i Dalarna. På tio år har Vasaloppet dubblat sin omsättning. Det ger näring till både turismen och ungdomsidrotten. Varumärket har funnits i över 50 år och ägs av ideella föreningar. Varje år levererar arrangemanget 20 till 25 miljoner till det lokala och regionala föreningslivet. Nu hoppas Vasaloppet växa ytterligare med nya sommaraktiviteter.
NYHET Publicerad:

Konjunkturen tappar kraft i Dalarna

KONJUNKTUREN Konjunkturen viker nedåt för företagen i Dalarna, visar Svenskt Näringslivs konjunkturrapport. En del företag kommer att minska sin personalstyrka det kommande halvåret och lägre tillväxt är att vänta. Utrymmet företagens kostnadsökningar blir sämre vilket får betydelse för avtalsrörelsen.
NYHET Publicerad:

"Minska regelkrånglet i besöksnäringen"

REGELKRÅNGEL Myndigheternas stora regelbörda är en belastning för företag inom besöksnäringen. Sarah Larsson anläggningschef på Mora Parken vill se förenklingar för branschen. "Det känns som att arbetslagstiftningen är anpassad för kontorsjobb och inte för oss som behöver mer flexibilitet"
NYHET Publicerad:

Skistart och Outdoorexperten vill bli största nätbutiken

TILLVÄXT I Dalarna finns e-handelsbutiken Skistart som vill bli störst i landet inom friluftsliv. Detta tillsammans med sin nya partner Outdoorexperten i Västerås. Skistart har efter 13 intensiva år intagit platsen som Nordens största skidbutik på nätet. Detta trots att längdskidor är komplext att sälja då det ska mätas både vikt, spann och åkförmåga men här har ägarna Henrik Lindh och Johan Rehnström tagit hjälp av ny teknik och fixat en välfungerande lösning."Det är därför vi vill vara specialister, vi är bra på skidor och erbjuder garantier om kunden mot förmodan inte är nöjd," säger Johan Rehnström.
NYHET Publicerad:

"Vi ser världen som rekryteringsbas"

KOMPETENSFÖRSÖRJNING På ABB i Ludvika kommer medarbetarna från 50 olika nationaliteter. "Vi ser världen som vår rekryteringsbas och vi kommer att behöva rekrytera mer från utlandet i framtiden. Mångfald gör oss bättre och mer innovativa", säger platschefen Magnus Ström.
NYHET Publicerad:

Omsorgsföretagare krävs på tredubbla avgifter

TILLSTÅNDSPLIKT Vid årsskiftet införde Inspektionen för vård och omsorg, IVO, nya avgifter för privata omsorgsföretag. Annikas Hemtjänst måste betala 90 000 kronor till IVO. "Det är både tidsödande och dyrt", säger Annika Hedström som driver företaget.
NYHET Publicerad:

"Viktigt att vi inte bara pratar om Google"

FÖRETAGSKLIMAT Om Google bygger serverhallar i Horndal innebär det ett lyft för regionen, menar Avestas kommunalråd Lars Isacsson (S). "Jag tror att de kommer att locka kompetens till länet som blir till nytta för alla. Men grunden i tillväxtarbetet är fortfarande våra aktiva företag".
NYHET Publicerad:

Näringslivsfrågorna ges högsta prioritet i Hedemora

FÖRETAGSKLIMAT Att förbättra för näringslivet är en prioriterad fråga för Hedemoras styrande koalition. "Vi sitter verkligen inte stilla i båten, utan jobbar på flera olika fronter", säger kommunalrådet Ola Gilén (S).