Thomas Nielsen, Hotell Fridhemsgatan, Mora och Anna Hed, kommunalråd i Mora

Bostadsbrist orsakar kompetensbrist för Mora

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Mora kommun jobbar för att lösa kompetensförsörjningen till både lokala företag och kommunens egna verksamheter. En viktig fråga att lösa är bostadsbristen. "Vi får hit kompetent personal, men om de inte hittar någonstans att bo så flyttar de igen", säger kommunalrådet Anna Hed (C).

Anna Hed, kommunalråd Mora kommun 2019

Anna Hed, kommunalråd Mora kommun

Mora kommun ligger på plats 69 i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet och är därmed näst högst rankade i Dalarna, efter Rättvik.

– Vi tog fram en näringslivsstrategi tillsammans med näringslivet för några år sedan. Där kunde vi ringa in prioriterade områden som vi var överens om att arbeta med, säger Anna Hed.

Den kanske viktigaste frågan i strategin är kompetensförsörjningen. Mora har kommit ett par år in i den så kallade pensionspuckeln, där 40 procent av alla som arbetar i kommunen kommer att gå i pension inom en tioårsperiod.

– Här har vi precis sjösatt ett spännande projekt som heter Morakontraktet. Vi har anställt en projektledare som jobbar med att hitta samarbeten mellan skolan och näringslivet, där eleverna ska få mer kunskap om de företag och yrken som finns i Mora, säger Anna Hed.

Hon tycker att kommunen kan föregå med gott exempel genom att vara en bra arbetsgivare.

– Vi jobbar med det på flera plan, bland annat genom medarbetarundersökningar som blir underlag för handlingsplaner. Vi jobbar också med att stärka ledarskapet hos våra chefer, vissa chefer har haft för många anställda att ansvara för och där försöker vi att stötta upp med extra insatser. Det vi har sett är att nöjdheten hos kommunens personal ökar från år till år.

Under kommande mandatperiod tycker Anna Hed att företagen och kommunen måste jobba mer med att rekrytera tillsammans. Det vill säga att ställa frågan till personer som rekryteras om han eller hon har familjemedlemmar som flyttar med och vilken typ av jobb de personerna söker.

– Ofta rekryterar man ju en hel familj och inte bara en person. Här kan vi bli bättre från båda sidor. Risken är att de som inte får med sig familjen flyttar igen inom två år.

En annan viktig fråga är bostadsbristen.

– Om vi inte får fram bostäder är risken att kompetent personal flyttar från kommunen. Vi har jobbat hårt med att ta fram detaljplaner och vårt kommunala bostadsbolag Mora Strand har byggt mer de senaste åren än vad man gjorde på 1970-talet, men det räcker inte. Mora Strand har i dag 80 procent av beståndet och det är inte bra, vi vill ha en bättre blandning. Vi försöker nu att locka privata aktörer att bygga. Det är alltid svårt att hitta företag som vill bygga i mindre kommuner. Vi försöker sprida budskapet att vi har låg arbetslöshet i Mora och att här finns människor med betalningsförmåga.

Mora har länge haft en välmående lokal handel och ligger högt i handelsindex. Men konkurrensen från e-handeln är kännbar.

– Vi har haft aktörer som har funnits länge och som har tvingats lägga ner de senaste åren och det är tydligt att e-handeln är ett hot. Det vi ser är att handel föder handel, så därför är det viktigt att folk verkligen handlar lokalt. Vi i kommunen vill vara en förebild och lägger mycket kraft på våra upphandlingar för att visa att vi också vill handla lokalt.

Vad kan företagen själva göra för att förbättra företagsklimatet?
– Just när det kommer till kompetensförsörjningen är det viktigt att arbetsgivarna jobbar med frågorna. Vi har flera företag som är bra på att lyfta upp och utbilda egen personal i stället för att rekrytera spetskompetenser utifrån, och så fyller man på nerifrån i stället. Fler företag skulle kunna jobba på det här sättet.

Företagarkommentar: Thomas Nielsen, Hotell Fridhemsgatan, Mora

Thomas Nielsen -1

Thomas Nielsen, Hotell Fridhemsgatan

”Mora kommun har under de senaste åren visat att den tar frågan om företagsklimatet på allt större allvar. Vilket även den senaste mätningen från Svenskt Näringsliv visar. Det är även glädjande för mig som ordförande i Företagarna Mora att kommunen jobbar allt mer aktivt för att involvera oss som företagarförening i sin verksamhet. Just i dag samverkar vi kring ett antal områden som företagarfrukost/näringslivsfrukost, kompetensförsörjningsprojekt och nu är vi inbjudna att medverka i ett eventuellt bildande av ett gemensamt nyföretagarcentrum i samverkan med grannkommunerna Orsa och Älvdalen. Jag tycker just nu att Mora kommun och kommunstyrelsen visar en positiv utveckling i frågan om näringslivsklimatet och om de fortsätter att vara öppna för samverkan och feedback även framöver kommer den positiva utvecklingen att fortsätta.”

Mål för mandatperioden:
  • Mora kommun ska erbjuda företagare bästa tänkbara service och bemötande.
  • Kommunen ska skapa förutsättningar för ett näringsliv med internationell klass.
  • Genomfart Mora ska vara genomförd 2022.
  • Kommunen ska jobba med kompetensförsörjningsfrågor genom ett aktivt arbete mellan gymnasieskolan och näringslivet, kunskapsutveckling i den kommunala skolan samt förbättrad tillgång till universitet, högskolor och yrkeshögskolor.
  • Kommunen ska ha hög planberedskap och en förutseende översiktlig planering, skapa tillgång till bostäder och lediga tomter för mark, handel och industri.
  • Kommunens tjänstemän ska vara tillgängliga och ha ett positivt bemötande. Handläggningen ska vara rättssäker och kompetent och kommunen ska erbjuda snabb service och beslutsgång för företagsärenden.

Läs mer om Moras Näringsstrategi

Välkommen till ett dialogmöte om företagsklimatet i Mora kommun den 23 maj 2019

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Dalakommuner underlättar för krisande företag

CORONAKRISEN Coronakrisen innebär stora svårigheter för Dalarnas företag, varav många tvingas varsla och andra hotas av konkurs. För att underlätta för Dalarnas företag har kommunerna vidtagit olika typer av åtgärder för att mildra krisens effekter.
NYHET Publicerad:

Vi måste alla hjälpas åt

KRÖNIKA Nu när det nya coronaviruset på många sätt lamslår vårt samhälle gäller det att tänka på de företag som finns omkring oss. Varje gång du köper en tjänst eller produkt så är du med och bidrar till att hålla ett företag i länet igång och hjälper så att en anställd kan behålla sitt jobb. Det skriver Henrik Navjord i en krönika.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Livskraftiga jobb och företag riskerar att slås ut

DEBATT Under den gångna veckan har situationen för många av våra företag i Dalarna förvärrats dramatiskt. I våra kontakter med företagen vittnar nu allt fler om fallande intäkter, problem i produktion och oro över möjligheten att behålla medarbetare. Det slår brett även om vissa branscher givetvis är mer utsatta. Åtgärder behövs och några kommuner har fattat lokala beslut i hur man kan underlätta för det lokala näringslivet, jag hoppas ännu fler följer efter.
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.
NYHET Publicerad:

Anrikt bruk med ny miljöteknik

MILJÖ Arctic Paper Grycksbo utanför Falun började sin satsning mot en fossilfri produktion redan 2009. Bruket producerar idag 220 000 ton finpapper med noll utsläpp av fossila växthusgaser från sin produktion. "Miljöarbetet är väl förankrat i företagets ledning och affärsverksamhet, det finns i vår affärskultur, vårt dna", säger Michel Fejér vd för företaget.
NYHET Publicerad:

Snickeriföretag efterlyser standard för miljöbedömningar

REGELKRÅNGEL Omsorg om människa och miljö har ända sedan starten för 22 år sedan varit en viktig ledstjärna för Dala Ledstång och Snickeri. Därför är det ett hårt slag för delägaren Anna-Karin Tyskhagen, när hon numera förlorar affärer på grund av att företaget inte mäktar med att få verksamheten godkänd enligt branschens alla olika miljöbedömningar.
NYHET Publicerad:

Utbildningssystemet för yrkesbytare måste bli bättre

VUXENUTBILDNING "Systemet för vuxna som vill byta arbete fungerar inte, detta trots att många branscher skriker efter kompetent personal". Det menar Anneli Gunnars som är vd och skolchef vid Älvdalens Utbildningscentrum. På sikt ger detta mycket negativa effekter för företagen i utsatta branscher.
NYHET Publicerad:

Miljöomställning ger sur bi(l)effekt

SKATTER Politiska beslut minskar omsättningen med över 15 miljoner kronor hos Kents Bilcentrum. När argumenten dessutom inte håller då säger en irriterad bilhandlare Per Gruvris ifrån. Han får medhåll från stora delar av bilförsäljningsbranschen när han hävdar att bonus/malus-systemet varken är bra för företagen eller miljön.
NYHET Publicerad:

Brist på lönsamhet en utmaning för logistikbranschen

TRANSPORT Frakter och logistik får inte kosta pengar, det ska bara finnas och det ska fungera. Tyvärr är det en bild många har av en bransch som går på knäna för att överleva. ”Fler måste förstå att branschen har stora utmaningar på grund av bristen på lönsamhet”, säger Anna Gåsste som är CFO hos DalaFrakt.
NYHET Publicerad:

Mattias Holmström ny näringspolitisk rådgivare 

NY PÅ JOBBET Den 1 februari börjar Mattias Holmström som näringspolitisk rådgivare på Svenskt Näringsliv med placering i Sundsvall. Mattias kommer att arbeta i de fem norra regionerna Västernorrland, Dalarna, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten.
NYHET Publicerad:

Byggprogrammet i Malung-Sälen bäst i Dalarna

UTBILDNING I Dalarnas län ska cirka 3 200 niondeklassare och deras föräldrar under de närmaste veckorna välja gymnasieprogram inför nästa läsår. För att hjälpa dem att göra genomtänkta val visar vi på Svenskt Näringsliv i Dalarna hur elever från olika gymnasieprogram har klarat sig på arbetsmarknaden med siffror från Ekonomifaktas Gymnasiepejl.
NYHET Publicerad:

Ge Dalarnas gymnasieelever möjlighet att driva företag

DEBATT Människors kreativitet, mod och initiativkraft lägger grunden för ökad ekonomisk utveckling och ökat välstånd. Ett vitalt näringsliv med många entreprenörer skapar jobb och de skatteintäkter som finansierar välfärden. Det är också avgörande för att lösa många av de problem vi ser idag, inte minst med miljö och klimat. Här kan Ung Företagsamhet spela en viktig roll för framtiden.
NYHET Publicerad:

Kemikalieskatten – varken bra för handeln eller miljön

MILJÖSKATT Det är snart två och ett halvt år sedan kemikalieskatten infördes. Med skatten ville riksdagen minska användningen av farliga flamskyddsmedel i elektronik och stimulera övergång till mer miljö- och hälsovänliga alternativ. Åke Arnesson som bland annat driver Arkos Home i Insjön menar att det inte fungerar och att det är dags för politikerna att tänka om.
NYHET Publicerad:

Nu har du som företagare chansen att påverka våra politiker och tjänstemän!

FÖRETAGSKLIMAT Den 2 januari skickades årets enkät om det lokala företagsklimatet ut till cirka 60 000 företagare i Sverige. Det är ni företagare som kan ge oss de rätta svaren, detta så vi tillsammans kan fortsätta arbetet med att förbättra och utveckla företagsklimatet i länet och i din kommun.
NYHET Publicerad:

2020 fortsätter vi arbetet...

JULHÄLSNING 2020 fortsätter vi arbetet med att företagsklimatet ska stå högt på agendan hos våra myndigheter och beslutsfattare.
NYHET Publicerad:

Dalaföretagen signalerar avmattning

KONJUNKTUR Svensk och global konjunktur ser allt svagare ut, det visar en ny konjunkturprognos från Svenskt Näringsliv. Tillväxten mattas av och blir låg under kommande år med svag utveckling av produktivitet och sysselsättning. En avmattning som även syns hos dalaföretagen.
NYHET Publicerad:

"Vi måste ha skatter som är rimliga och regler som är möjliga att efterleva"

SME Anna Grånäs Jakobsson har tagit plats i Svenskt Näringslivs SME-kommitté. Tillsammans med 35 andra ledamöter ska hon vara ett stöd till Svenskt Näringslivs ledning i frågor som rör små och medelstora företag. Rättviksföretagaren brinner för företagarfrågor och vill gärna vara med och bidra till en positiv syn på företagande samt bättre villkor för företagen.
NYHET Publicerad:

Skyll inte på lagstiftningen – gör istället er hemläxa!

UPPHANDLING Det pågår en intensiv debatt kring nyligen gjorda upphandlingar. Oavsett upphandling så skyller mer eller mindre alla som deltar i debatten på lagen om offentlig upphandling och kräver att denna ska ändras. Det påstås bland annat att det är lagens fel att upphandlande myndigheter måste köpa till ”lägsta pris”, att lagen förhindrar upphandlare att tala med leverantörer och att det enligt lagen inte får ställas krav på referenser. Inget kunde vara mer fel. Självklart får man beakta kvalitet i upphandlingen, tala med varandra och ställa krav på referensobjekt eller referenser.
NYHET Publicerad:

Ansvarsfulla avtal säkrar Dalarnas jobb och välfärd

DEBATT Konjunkturen bromsar nu in, inte bara i Dalarna och resten av Sverige, utan även på viktiga exportmarknader. Nu gäller det att fortsätta med ansvarsfulla avtal. Den svenska löneökningstakten måste växlas ned för att säkra jobb och välfärd och det gäller i synnerhet för Dalarna med så många exportberoende företag.