Thomas Nielsen, Hotell Fridhemsgatan, Mora och Anna Hed, kommunalråd i Mora

Bostadsbrist orsakar kompetensbrist för Mora

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Mora kommun jobbar för att lösa kompetensförsörjningen till både lokala företag och kommunens egna verksamheter. En viktig fråga att lösa är bostadsbristen. "Vi får hit kompetent personal, men om de inte hittar någonstans att bo så flyttar de igen", säger kommunalrådet Anna Hed (C).

Anna Hed, kommunalråd Mora kommun 2019

Anna Hed, kommunalråd Mora kommun

Mora kommun ligger på plats 69 i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet och är därmed näst högst rankade i Dalarna, efter Rättvik.

– Vi tog fram en näringslivsstrategi tillsammans med näringslivet för några år sedan. Där kunde vi ringa in prioriterade områden som vi var överens om att arbeta med, säger Anna Hed.

Den kanske viktigaste frågan i strategin är kompetensförsörjningen. Mora har kommit ett par år in i den så kallade pensionspuckeln, där 40 procent av alla som arbetar i kommunen kommer att gå i pension inom en tioårsperiod.

– Här har vi precis sjösatt ett spännande projekt som heter Morakontraktet. Vi har anställt en projektledare som jobbar med att hitta samarbeten mellan skolan och näringslivet, där eleverna ska få mer kunskap om de företag och yrken som finns i Mora, säger Anna Hed.

Hon tycker att kommunen kan föregå med gott exempel genom att vara en bra arbetsgivare.

– Vi jobbar med det på flera plan, bland annat genom medarbetarundersökningar som blir underlag för handlingsplaner. Vi jobbar också med att stärka ledarskapet hos våra chefer, vissa chefer har haft för många anställda att ansvara för och där försöker vi att stötta upp med extra insatser. Det vi har sett är att nöjdheten hos kommunens personal ökar från år till år.

Under kommande mandatperiod tycker Anna Hed att företagen och kommunen måste jobba mer med att rekrytera tillsammans. Det vill säga att ställa frågan till personer som rekryteras om han eller hon har familjemedlemmar som flyttar med och vilken typ av jobb de personerna söker.

– Ofta rekryterar man ju en hel familj och inte bara en person. Här kan vi bli bättre från båda sidor. Risken är att de som inte får med sig familjen flyttar igen inom två år.

En annan viktig fråga är bostadsbristen.

– Om vi inte får fram bostäder är risken att kompetent personal flyttar från kommunen. Vi har jobbat hårt med att ta fram detaljplaner och vårt kommunala bostadsbolag Mora Strand har byggt mer de senaste åren än vad man gjorde på 1970-talet, men det räcker inte. Mora Strand har i dag 80 procent av beståndet och det är inte bra, vi vill ha en bättre blandning. Vi försöker nu att locka privata aktörer att bygga. Det är alltid svårt att hitta företag som vill bygga i mindre kommuner. Vi försöker sprida budskapet att vi har låg arbetslöshet i Mora och att här finns människor med betalningsförmåga.

Mora har länge haft en välmående lokal handel och ligger högt i handelsindex. Men konkurrensen från e-handeln är kännbar.

– Vi har haft aktörer som har funnits länge och som har tvingats lägga ner de senaste åren och det är tydligt att e-handeln är ett hot. Det vi ser är att handel föder handel, så därför är det viktigt att folk verkligen handlar lokalt. Vi i kommunen vill vara en förebild och lägger mycket kraft på våra upphandlingar för att visa att vi också vill handla lokalt.

Vad kan företagen själva göra för att förbättra företagsklimatet?
– Just när det kommer till kompetensförsörjningen är det viktigt att arbetsgivarna jobbar med frågorna. Vi har flera företag som är bra på att lyfta upp och utbilda egen personal i stället för att rekrytera spetskompetenser utifrån, och så fyller man på nerifrån i stället. Fler företag skulle kunna jobba på det här sättet.

Företagarkommentar: Thomas Nielsen, Hotell Fridhemsgatan, Mora

Thomas Nielsen -1

Thomas Nielsen, Hotell Fridhemsgatan

”Mora kommun har under de senaste åren visat att den tar frågan om företagsklimatet på allt större allvar. Vilket även den senaste mätningen från Svenskt Näringsliv visar. Det är även glädjande för mig som ordförande i Företagarna Mora att kommunen jobbar allt mer aktivt för att involvera oss som företagarförening i sin verksamhet. Just i dag samverkar vi kring ett antal områden som företagarfrukost/näringslivsfrukost, kompetensförsörjningsprojekt och nu är vi inbjudna att medverka i ett eventuellt bildande av ett gemensamt nyföretagarcentrum i samverkan med grannkommunerna Orsa och Älvdalen. Jag tycker just nu att Mora kommun och kommunstyrelsen visar en positiv utveckling i frågan om näringslivsklimatet och om de fortsätter att vara öppna för samverkan och feedback även framöver kommer den positiva utvecklingen att fortsätta.”

Mål för mandatperioden:
  • Mora kommun ska erbjuda företagare bästa tänkbara service och bemötande.
  • Kommunen ska skapa förutsättningar för ett näringsliv med internationell klass.
  • Genomfart Mora ska vara genomförd 2022.
  • Kommunen ska jobba med kompetensförsörjningsfrågor genom ett aktivt arbete mellan gymnasieskolan och näringslivet, kunskapsutveckling i den kommunala skolan samt förbättrad tillgång till universitet, högskolor och yrkeshögskolor.
  • Kommunen ska ha hög planberedskap och en förutseende översiktlig planering, skapa tillgång till bostäder och lediga tomter för mark, handel och industri.
  • Kommunens tjänstemän ska vara tillgängliga och ha ett positivt bemötande. Handläggningen ska vara rättssäker och kompetent och kommunen ska erbjuda snabb service och beslutsgång för företagsärenden.

Läs mer om Moras Näringsstrategi

Välkommen till ett dialogmöte om företagsklimatet i Mora kommun den 23 maj 2019

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Fraktsubventioner skapar osund konkurrens

OSUND KONKURRENS Förra året tog Mikael och Sofie Sjöstrand över nätbutiken Lek Ute i Falun.
Som e-handlare tycker de att FN:s paketsubventioner skapar en osund konkurrens för e-handlare.
"Kina är en stormakt, de behöver inte billigare frakter", säger Mikael Sjöstrand.
NYHET Publicerad:

Få företag i Dalarna ansöker om mönsterskydd

MÖNSTERSKYDD Bland de olika immaterialrättsliga skydden är mönsterskyddet det minst kända, säger Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt på Svenskt Näringsliv. Av den statistik som Patent- och registreringsverket nu presenterat, framgår att det från Dalarna bara gjordes en enda mönsterskyddsansökan under 2018.
NYHET Publicerad:

Henrik Navjord ny regionchef för Svenskt Näringsliv Dalarna

NY REGIONCHEF Den första september tillträder Henrik Navjord tjänsten som ny regionchef för Svenskt Näringsliv i Dalarna. Han kommer närmast från en tjänst som chef för en specialistgrupp inom Länsförsäkringar Bank i Dalarna.
NYHET Publicerad:

Försiktig satsning gav god lönsamhet

FÖRETAGSAMHET Nya produkter och samarbeten har hjälpt Grådö Mejeri att ta sig vidare efter den stora Milkokrisen. Snart går mejeriet för full kapacitet och kan behöva nyanställa.
"Vi har svårt att hitta utbildad personal", säger mejerichefen Staffan Eklöv.
NYHET Publicerad:

Fäbod får dispens för elektroniskt kassaregister

REGELKRÅNGEL Tin Gumuns på Karl Tövåsens fäbod utanför Vikarbyn blev rikskänd när hon tog strid mot Skatteverkets krav på elektroniskt kassaregister. Att driva en fäbod är ett kulturarv där elektroniska kassaregister inte fungerar i praktiken. Av den enkla anledningen att det saknas el på genuina fäbodar.
Nu har Tin Gumuns fått dispens från kravet igen, den här gången gäller dispensen i tre år.
 
NYHET Publicerad:

Skolan behöver ny syn på kunskap

NY RAPPORT En av de stora utmaningarna för Dalarna är svårigheterna att rekrytera arbetskraft. Detta problem sammanfaller med de låga kunskapsresultaten i svensk skola. Det visar en rapport från Svenskt Näringsliv som släpps i dag. För att komma åt problemen föreslår Svenskt Näringsliv att betydelsen av bas- och ämneskunskaper ska stärkas.
NYHET Publicerad:

"Vi vill inte behöva flytta jobb till Stockholm"

KOMPETENSFÖRSÖRJNING 70 nya jobb står på spel i Långshyttan. Men träindustriföretaget Setra har svårt att få tag i nya medarbetare med rätt kompetens. Därmed återstår alternativet att förlägga nya jobb för tjänstemän i Stockholm eller Gävle, något företaget vill undvika. "Det pratas ofta om att det inte finns högprofilerade karriärjobb på mindre orter och nu när vi har sådana tjänster så hittar vi inte rätt kompetens," säger Anna-Lena Gull på Setra Group.
NYHET Publicerad:

Malung-Sälen och Orsa tar stora steg framåt

FÖRETAGSKLIMAT Malung-Sälen och Orsa kommun tar stora steg framåt i årets undersökning av företagsklimatet i Dalarna och Vansbro kommun har länets allra bästa företagsklimat. Det framgår av Svenskt Näringslivs undersökning om företagsklimatet för 2019.
NYHET Publicerad:

Vasaloppet en motor för turism och ungdomsidrott

TILLVÄXT Den ideella verksamheten Vasaloppet har blivit en ekonomisk motor för turismen i Dalarna. På tio år har Vasaloppet dubblat sin omsättning. Det ger näring till både turismen och ungdomsidrotten. Varumärket har funnits i över 50 år och ägs av ideella föreningar. Varje år levererar arrangemanget 20 till 25 miljoner till det lokala och regionala föreningslivet. Nu hoppas Vasaloppet växa ytterligare med nya sommaraktiviteter.
NYHET Publicerad:

Konjunkturen tappar kraft i Dalarna

KONJUNKTUREN Konjunkturen viker nedåt för företagen i Dalarna, visar Svenskt Näringslivs konjunkturrapport. En del företag kommer att minska sin personalstyrka det kommande halvåret och lägre tillväxt är att vänta. Utrymmet företagens kostnadsökningar blir sämre vilket får betydelse för avtalsrörelsen.
NYHET Publicerad:

"Minska regelkrånglet i besöksnäringen"

REGELKRÅNGEL Myndigheternas stora regelbörda är en belastning för företag inom besöksnäringen. Sarah Larsson anläggningschef på Mora Parken vill se förenklingar för branschen. "Det känns som att arbetslagstiftningen är anpassad för kontorsjobb och inte för oss som behöver mer flexibilitet"
NYHET Publicerad:

Skistart och Outdoorexperten vill bli största nätbutiken

TILLVÄXT I Dalarna finns e-handelsbutiken Skistart som vill bli störst i landet inom friluftsliv. Detta tillsammans med sin nya partner Outdoorexperten i Västerås. Skistart har efter 13 intensiva år intagit platsen som Nordens största skidbutik på nätet. Detta trots att längdskidor är komplext att sälja då det ska mätas både vikt, spann och åkförmåga men här har ägarna Henrik Lindh och Johan Rehnström tagit hjälp av ny teknik och fixat en välfungerande lösning."Det är därför vi vill vara specialister, vi är bra på skidor och erbjuder garantier om kunden mot förmodan inte är nöjd," säger Johan Rehnström.
NYHET Publicerad:

"Vi ser världen som rekryteringsbas"

KOMPETENSFÖRSÖRJNING På ABB i Ludvika kommer medarbetarna från 50 olika nationaliteter. "Vi ser världen som vår rekryteringsbas och vi kommer att behöva rekrytera mer från utlandet i framtiden. Mångfald gör oss bättre och mer innovativa", säger platschefen Magnus Ström.
NYHET Publicerad:

Omsorgsföretagare krävs på tredubbla avgifter

TILLSTÅNDSPLIKT Vid årsskiftet införde Inspektionen för vård och omsorg, IVO, nya avgifter för privata omsorgsföretag. Annikas Hemtjänst måste betala 90 000 kronor till IVO. "Det är både tidsödande och dyrt", säger Annika Hedström som driver företaget.
NYHET Publicerad:

"Viktigt att vi inte bara pratar om Google"

FÖRETAGSKLIMAT Om Google bygger serverhallar i Horndal innebär det ett lyft för regionen, menar Avestas kommunalråd Lars Isacsson (S). "Jag tror att de kommer att locka kompetens till länet som blir till nytta för alla. Men grunden i tillväxtarbetet är fortfarande våra aktiva företag".
NYHET Publicerad:

Näringslivsfrågorna ges högsta prioritet i Hedemora

FÖRETAGSKLIMAT Att förbättra för näringslivet är en prioriterad fråga för Hedemoras styrande koalition. "Vi sitter verkligen inte stilla i båten, utan jobbar på flera olika fronter", säger kommunalrådet Ola Gilén (S).
NYHET Publicerad:

Bra kommunal service är Säters filosofi

FÖRETAGSKLIMAT Säters kommun har haft en positiv utveckling de senaste åren, med låg arbetslöshet och stor efterfrågan på bostäder. " När vi blir fler invånare vill vi också växa på företagssidan", säger kommunalrådet Mats Nilsson (S).
NYHET Publicerad:

Dalarnas unga är företagsamma

NY RAPPORT Dalarna är ett av få län där nyföretagsamheten ökar. Den ökar sett till totalen, men också för såväl kvinnor som för unga personer. Det framgår av Svenskt Näringslivs rapport, Företagsamheten i Dalarna 2019. "Dalarnas framtid är beroende av att vi har starka och växande företag. Och bakom varje företag finns det en eller flera människor. I den här rapporten sätter vi fokus på dem", säger Teresa Bergkvist regionchef på Svenskt Näringsliv i Dalarna.
NYHET Publicerad:

Förenklingar och dialog ska lyfta Dalarnas näringsliv

UPPHANDLING Genom att arbeta strategiskt med upphandlingsfrågor kan kommuner både förbättra det lokala företagsklimatet och få större nytta för skattemedlen. Det har man insett i Dalarna och nu börjar Upphandlingscenters arbete märkas hos företagen.
NYHET Publicerad:

Bygg- och tjänstesektorn visar starkast konjunktur i Dalarna

KONJUNKTUREN Arbetsmarknaden inom den privata sektorn i Dalarna har utvecklats något bättre det senaste halvåret jämfört med snittet för övriga Sverige. Störst tillväxt kommande halvår väntas inom bygg- och tjänstesektorn. Det framgår av Svenskt Näringslivs konjunkturrapport för första kvartalet 2019.