Thomas Nielsen, Hotell Fridhemsgatan, Mora och Anna Hed, kommunalråd i Mora

Bostadsbrist orsakar kompetensbrist för Mora

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Mora kommun jobbar för att lösa kompetensförsörjningen till både lokala företag och kommunens egna verksamheter. En viktig fråga att lösa är bostadsbristen. "Vi får hit kompetent personal, men om de inte hittar någonstans att bo så flyttar de igen", säger kommunalrådet Anna Hed (C).

Anna Hed, kommunalråd Mora kommun 2019

Anna Hed, kommunalråd Mora kommun

Mora kommun ligger på plats 69 i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet och är därmed näst högst rankade i Dalarna, efter Rättvik.

– Vi tog fram en näringslivsstrategi tillsammans med näringslivet för några år sedan. Där kunde vi ringa in prioriterade områden som vi var överens om att arbeta med, säger Anna Hed.

Den kanske viktigaste frågan i strategin är kompetensförsörjningen. Mora har kommit ett par år in i den så kallade pensionspuckeln, där 40 procent av alla som arbetar i kommunen kommer att gå i pension inom en tioårsperiod.

– Här har vi precis sjösatt ett spännande projekt som heter Morakontraktet. Vi har anställt en projektledare som jobbar med att hitta samarbeten mellan skolan och näringslivet, där eleverna ska få mer kunskap om de företag och yrken som finns i Mora, säger Anna Hed.

Hon tycker att kommunen kan föregå med gott exempel genom att vara en bra arbetsgivare.

– Vi jobbar med det på flera plan, bland annat genom medarbetarundersökningar som blir underlag för handlingsplaner. Vi jobbar också med att stärka ledarskapet hos våra chefer, vissa chefer har haft för många anställda att ansvara för och där försöker vi att stötta upp med extra insatser. Det vi har sett är att nöjdheten hos kommunens personal ökar från år till år.

Under kommande mandatperiod tycker Anna Hed att företagen och kommunen måste jobba mer med att rekrytera tillsammans. Det vill säga att ställa frågan till personer som rekryteras om han eller hon har familjemedlemmar som flyttar med och vilken typ av jobb de personerna söker.

– Ofta rekryterar man ju en hel familj och inte bara en person. Här kan vi bli bättre från båda sidor. Risken är att de som inte får med sig familjen flyttar igen inom två år.

En annan viktig fråga är bostadsbristen.

– Om vi inte får fram bostäder är risken att kompetent personal flyttar från kommunen. Vi har jobbat hårt med att ta fram detaljplaner och vårt kommunala bostadsbolag Mora Strand har byggt mer de senaste åren än vad man gjorde på 1970-talet, men det räcker inte. Mora Strand har i dag 80 procent av beståndet och det är inte bra, vi vill ha en bättre blandning. Vi försöker nu att locka privata aktörer att bygga. Det är alltid svårt att hitta företag som vill bygga i mindre kommuner. Vi försöker sprida budskapet att vi har låg arbetslöshet i Mora och att här finns människor med betalningsförmåga.

Mora har länge haft en välmående lokal handel och ligger högt i handelsindex. Men konkurrensen från e-handeln är kännbar.

– Vi har haft aktörer som har funnits länge och som har tvingats lägga ner de senaste åren och det är tydligt att e-handeln är ett hot. Det vi ser är att handel föder handel, så därför är det viktigt att folk verkligen handlar lokalt. Vi i kommunen vill vara en förebild och lägger mycket kraft på våra upphandlingar för att visa att vi också vill handla lokalt.

Vad kan företagen själva göra för att förbättra företagsklimatet?
– Just när det kommer till kompetensförsörjningen är det viktigt att arbetsgivarna jobbar med frågorna. Vi har flera företag som är bra på att lyfta upp och utbilda egen personal i stället för att rekrytera spetskompetenser utifrån, och så fyller man på nerifrån i stället. Fler företag skulle kunna jobba på det här sättet.

Företagarkommentar: Thomas Nielsen, Hotell Fridhemsgatan, Mora

Thomas Nielsen -1

Thomas Nielsen, Hotell Fridhemsgatan

”Mora kommun har under de senaste åren visat att den tar frågan om företagsklimatet på allt större allvar. Vilket även den senaste mätningen från Svenskt Näringsliv visar. Det är även glädjande för mig som ordförande i Företagarna Mora att kommunen jobbar allt mer aktivt för att involvera oss som företagarförening i sin verksamhet. Just i dag samverkar vi kring ett antal områden som företagarfrukost/näringslivsfrukost, kompetensförsörjningsprojekt och nu är vi inbjudna att medverka i ett eventuellt bildande av ett gemensamt nyföretagarcentrum i samverkan med grannkommunerna Orsa och Älvdalen. Jag tycker just nu att Mora kommun och kommunstyrelsen visar en positiv utveckling i frågan om näringslivsklimatet och om de fortsätter att vara öppna för samverkan och feedback även framöver kommer den positiva utvecklingen att fortsätta.”

Mål för mandatperioden:
  • Mora kommun ska erbjuda företagare bästa tänkbara service och bemötande.
  • Kommunen ska skapa förutsättningar för ett näringsliv med internationell klass.
  • Genomfart Mora ska vara genomförd 2022.
  • Kommunen ska jobba med kompetensförsörjningsfrågor genom ett aktivt arbete mellan gymnasieskolan och näringslivet, kunskapsutveckling i den kommunala skolan samt förbättrad tillgång till universitet, högskolor och yrkeshögskolor.
  • Kommunen ska ha hög planberedskap och en förutseende översiktlig planering, skapa tillgång till bostäder och lediga tomter för mark, handel och industri.
  • Kommunens tjänstemän ska vara tillgängliga och ha ett positivt bemötande. Handläggningen ska vara rättssäker och kompetent och kommunen ska erbjuda snabb service och beslutsgång för företagsärenden.

Läs mer om Moras Näringsstrategi

Välkommen till ett dialogmöte om företagsklimatet i Mora kommun den 23 maj 2019

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Byggprogrammet i Malung-Sälen bäst i Dalarna

UTBILDNING I Dalarnas län ska cirka 3 200 niondeklassare och deras föräldrar under de närmaste veckorna välja gymnasieprogram inför nästa läsår. För att hjälpa dem att göra genomtänkta val visar vi på Svenskt Näringsliv i Dalarna hur elever från olika gymnasieprogram har klarat sig på arbetsmarknaden med siffror från Ekonomifaktas Gymnasiepejl.
NYHET Publicerad:

Ge Dalarnas gymnasieelever möjlighet att driva företag

DEBATT Människors kreativitet, mod och initiativkraft lägger grunden för ökad ekonomisk utveckling och ökat välstånd. Ett vitalt näringsliv med många entreprenörer skapar jobb och de skatteintäkter som finansierar välfärden. Det är också avgörande för att lösa många av de problem vi ser idag, inte minst med miljö och klimat. Här kan Ung Företagsamhet spela en viktig roll för framtiden.
NYHET Publicerad:

Kemikalieskatten – varken bra för handeln eller miljön

MILJÖSKATT Det är snart två och ett halvt år sedan kemikalieskatten infördes. Med skatten ville riksdagen minska användningen av farliga flamskyddsmedel i elektronik och stimulera övergång till mer miljö- och hälsovänliga alternativ. Åke Arnesson som bland annat driver Arkos Home i Insjön menar att det inte fungerar och att det är dags för politikerna att tänka om.
NYHET Publicerad:

Nu har du som företagare chansen att påverka våra politiker och tjänstemän!

FÖRETAGSKLIMAT Den 2 januari skickades årets enkät om det lokala företagsklimatet ut till cirka 60 000 företagare i Sverige. Det är ni företagare som kan ge oss de rätta svaren, detta så vi tillsammans kan fortsätta arbetet med att förbättra och utveckla företagsklimatet i länet och i din kommun.
NYHET Publicerad:

2020 fortsätter vi arbetet...

JULHÄLSNING 2020 fortsätter vi arbetet med att företagsklimatet ska stå högt på agendan hos våra myndigheter och beslutsfattare.
NYHET Publicerad:

Dalaföretagen signalerar avmattning

KONJUNKTUR Svensk och global konjunktur ser allt svagare ut, det visar en ny konjunkturprognos från Svenskt Näringsliv. Tillväxten mattas av och blir låg under kommande år med svag utveckling av produktivitet och sysselsättning. En avmattning som även syns hos dalaföretagen.
NYHET Publicerad:

"Vi måste ha skatter som är rimliga och regler som är möjliga att efterleva"

SME Anna Grånäs Jakobsson har tagit plats i Svenskt Näringslivs SME-kommitté. Tillsammans med 35 andra ledamöter ska hon vara ett stöd till Svenskt Näringslivs ledning i frågor som rör små och medelstora företag. Rättviksföretagaren brinner för företagarfrågor och vill gärna vara med och bidra till en positiv syn på företagande samt bättre villkor för företagen.
NYHET Publicerad:

Skyll inte på lagstiftningen – gör istället er hemläxa!

UPPHANDLING Det pågår en intensiv debatt kring nyligen gjorda upphandlingar. Oavsett upphandling så skyller mer eller mindre alla som deltar i debatten på lagen om offentlig upphandling och kräver att denna ska ändras. Det påstås bland annat att det är lagens fel att upphandlande myndigheter måste köpa till ”lägsta pris”, att lagen förhindrar upphandlare att tala med leverantörer och att det enligt lagen inte får ställas krav på referenser. Inget kunde vara mer fel. Självklart får man beakta kvalitet i upphandlingen, tala med varandra och ställa krav på referensobjekt eller referenser.
NYHET Publicerad:

Ansvarsfulla avtal säkrar Dalarnas jobb och välfärd

DEBATT Konjunkturen bromsar nu in, inte bara i Dalarna och resten av Sverige, utan även på viktiga exportmarknader. Nu gäller det att fortsätta med ansvarsfulla avtal. Den svenska löneökningstakten måste växlas ned för att säkra jobb och välfärd och det gäller i synnerhet för Dalarna med så många exportberoende företag.
NYHET Publicerad:

Kompetensbristen ett tillväxthinder för Dalab

KOMPETENSFÖRSÖRJNING De senaste åren har Dalab i Borlänge, som jobbar med luftbehandling, VVS och el, vuxit stort. Men bristen på kompetent arbetskraft gör det svårare för företaget att utvecklas ytterligare. ­"Det behövs ett bättre samarbete mellan skola och näringsliv för att lösa den här frågan", säger Henrik Ekgren, vd för Dalab Sverige AB.
NYHET Publicerad:

Inspirerande Arbetsgivardag i Mora

ARBETSGIVARDAG För femte året i rad arrangerade Svenskt Näringsliv i Dalarna en arbetsgivardag för medlemmar i länet. Dagen bjöd på nyttig information och kunskap varvat med mingel och inspiration. "Bra innehåll och rätt frågor på det som presenteras vid de olika seminarierna. Verkligen höjd på de som medverkar här idag" är några av kommentarerna som vi fick av Patrik Eriksson, Anette Schönberg och Marielle Broberg Lund från Clockwork Mora AB.
NYHET Publicerad:

Sjudande näringsliv hos årets klättrare

RANKING 2019 Dalakommunen klättrar 158 placeringar, från plats 256 till 98 i årets undersökning. ”Det har aldrig varit roligare att vara företagare i Malung-Sälen”, säger Leif Nilsson.
NYHET Publicerad:

Malung-Sälens kommun klättrar flest placeringar i landet

RANKING 2019 Av Sveriges 290 kommuner placerar sig Vansbro, Rättvik, Leksand, Orsa och Malung-Sälen på topp 100 listan, detta när Svenskt Näringslivs årliga ranking av det lokala företagsklimatet presenteras. Malung-Sälen är faktiskt den kommun som klättrat mest av samtliga kommuner i hela Sverige, 158 platser upp från förra året till plats 98 totalt.
NYHET Publicerad:

Henrik Navjord - ny på jobbet som regionchef i Dalarna

NY PÅ JOBBET Henrik Navjord och har i dagarna tillträtt som regionchef för Svenskt Näringsliv i Dalarna. – Dalarna är ett spännande län med både stora möjligheter, men även en hel del utmaningar. Vi har en stor entreprenörsanda med många skickliga företagare som ska ha det bästa företagsklimatet för att kunna bedriva sina företag på ett sunt sätt. Jag tar mig an uppdraget med stor ödmjukhet, säger Henrik.
NYHET Publicerad:

Rut-avdraget bakom lyckad integration

SKATTER Rut-avdraget fördubblades första juli, från 25 000 till 50 000 kronor. Susanne Moffat, regionchef på hemserviceföretaget Homemaid i Falun, tycker att Rut är en vinst för hela samhället. "Det blir en språngbräda in i arbetslivet för väldigt många."
NYHET Publicerad:

Fraktsubventioner skapar osund konkurrens

OSUND KONKURRENS Förra året tog Mikael och Sofie Sjöstrand över nätbutiken Lek Ute i Falun. Som e-handlare tycker de att FN:s paketsubventioner skapar en osund konkurrens för e-handlare. "Kina är en stormakt, de behöver inte billigare frakter", säger Mikael Sjöstrand.
NYHET Publicerad:

Få företag i Dalarna ansöker om mönsterskydd

MÖNSTERSKYDD Bland de olika immaterialrättsliga skydden är mönsterskyddet det minst kända, säger Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt på Svenskt Näringsliv. Av den statistik som Patent- och registreringsverket nu presenterat, framgår att det från Dalarna bara gjordes en enda mönsterskyddsansökan under 2018.
NYHET Publicerad:

Försiktig satsning gav god lönsamhet

FÖRETAGSAMHET Nya produkter och samarbeten har hjälpt Grådö Mejeri att ta sig vidare efter den stora Milkokrisen. Snart går mejeriet för full kapacitet och kan behöva nyanställa.
"Vi har svårt att hitta utbildad personal", säger mejerichefen Staffan Eklöv.
NYHET Publicerad:

Fäbod får dispens för elektroniskt kassaregister

REGELKRÅNGEL Tin Gumuns på Karl Tövåsens fäbod utanför Vikarbyn blev rikskänd när hon tog strid mot Skatteverkets krav på elektroniskt kassaregister. Att driva en fäbod är ett kulturarv där elektroniska kassaregister inte fungerar i praktiken. Av den enkla anledningen att det saknas el på genuina fäbodar.
Nu har Tin Gumuns fått dispens från kravet igen, den här gången gäller dispensen i tre år.
 
NYHET Publicerad:

Skolan behöver ny syn på kunskap

NY RAPPORT En av de stora utmaningarna för Dalarna är svårigheterna att rekrytera arbetskraft. Detta problem sammanfaller med de låga kunskapsresultaten i svensk skola. Det visar en rapport från Svenskt Näringsliv som släpps i dag. För att komma åt problemen föreslår Svenskt Näringsliv att betydelsen av bas- och ämneskunskaper ska stärkas.