Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET27 mars 2020

Dalakommuner underlättar för krisande företag

Coronakrisen innebär stora svårigheter för Dalarnas företag, varav många tvingas varsla och andra hotas av konkurs. För att underlätta för företagen har kommunerna vidtagit olika typer av åtgärder för att mildra krisens effekter.

Enligt en ny undersökning från Svenskt Näringsliv har 67 procent av Dalarnas företag märkt av störningar i försäljningar och orderingång på grund av Coronaviruset. 33 procent av företagen upplever nu finansierings- och likviditetsproblem och 31 procent har eller planerar att varsla personal.

Den 17 mars skickade Svenskt Näringsliv ut en lista med förslag på åtgärder till Dalarnas kommuner, region och länsstyrelse med förslag på åtgärder de kan vidta för att mildra de negativa effekterna av coronakrisen på näringslivet och arbetstillfällena i kommunen.

– Responsen från kommunerna har verkligen varit god och samtliga kommuner i Dalarna har vidtagit åtgärder för att underlätta för företagen. Jag är väldigt glad över att de har varit så lyhörda och snabba att få betydelsefulla lättnader på plats, säger Henrik Navjord, regionchef Svenskt Näringsliv Dalarna.

Längre och kortare betalningstider

Många kommuner har vidtagit likartade lättnader men det finns också skillnader dem emellan, inte minst beroende på respektive kommuns förutsättningar. Det gemensamma syftet med åtgärderna är att stärka likviditeten och frigöra tid för företagen att hantera sina svåra utmaningar.

Linda Wallin
Foto: Ulf Palm

– Jag vet att väldigt många lokala företag går igenom en tuff period och nu krävs det att vi alla kraftsamlar för att stötta. Våra insatser är ett sätt att hjälpa men jag vet också att många insatser görs mellan företagen och ihop med andra organisationer. Det är det totala stödet som bygger på ett tillsammanskap ihop med regeringens insatser som får effekter. Både på kort och på lång sikt. Som näringslivschef försöker jag jobba utifrån det jag kan och har mandat att göra här och nu samt bidra till andra satsningar som görs för våra företag, säger Linda Wallin, näringslivschef Falun kommun.

Kommunerna har bland annat förlängt betalningstider och erbjudit individuella avbetalningsplaner för de företag som har svårt att betala sina fakturor just nu. För att stärka företagens likviditet lovar också vissa kommuner att betala fakturor från företag som inkommit till kommunen snabbare än vanligt.

Mer tid för företagen

Ett annat sätt för att underlätta för företagen är att skjuta upp tillstånds- och tillsynsärenden som inte anses vara akuta att genomföra just nu. Istället prioriterar kommunerna verksamhetskritiska ärenden. Ett annat sätt att underlätta den ekonomiska situationen för restauranger och caféer är att förlänga säsongen för uteserveringar, såtillvida det får godkänt av polisen.

Flera av dalakommunerna erbjuder också stöd och vägledning till företag som har frågor eller funderingar hur de ska hantera sina svårigheter. Rättvik, Gagnef och Leksands kommuner har tillsammans med Leksands sparbank valt att finansiera en gemensam företagsakut.

Angelica Ekholm

– För många företag är det oerhört pressat, inte minst ekonomiskt. Likviditeten sinar snabbt när kunder och försäljning uteblir. De stödpaket som tas fram kommer vara till hjälp för många företag, men de blir också stressade av att försöka förstå åtgärderna och hur man exempelvis permitterar sina anställda eller hur man ansöker om uppskov med momsinbetalningar. Företagen har börjat kontakta oss i dessa frågor och här känner vi att vi har en väldigt praktisk roll att fylla, säger Angelica Ekholm, näringslivschef Borlänge kommun.

Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist