Dalakommuner underlättar för krisande företag

NYHET Publicerad

CORONAKRISEN Coronakrisen innebär stora svårigheter för Dalarnas företag, varav många tvingas varsla och andra hotas av konkurs. För att underlätta för företagen har kommunerna vidtagit olika typer av åtgärder för att mildra krisens effekter.

Enligt en ny undersökning från Svenskt Näringsliv har 67 procent av Dalarnas företag märkt av störningar i försäljningar och orderingång på grund av Coronaviruset. 33 procent av företagen upplever nu finansierings- och likviditetsproblem och 31 procent har eller planerar att varsla personal.

Den 17 mars skickade Svenskt Näringsliv ut en lista med förslag på åtgärder till Dalarnas kommuner, region och länsstyrelse med förslag på åtgärder de kan vidta för att mildra de negativa effekterna av coronakrisen på näringslivet och arbetstillfällena i kommunen.

– Responsen från kommunerna har verkligen varit god och samtliga kommuner i Dalarna har vidtagit åtgärder för att underlätta för företagen. Jag är väldigt glad över att de har varit så lyhörda och snabba att få betydelsefulla lättnader på plats, säger Henrik Navjord, regionchef Svenskt Näringsliv Dalarna.

Längre och kortare betalningstider

Många kommuner har vidtagit likartade lättnader men det finns också skillnader dem emellan, inte minst beroende på respektive kommuns förutsättningar. Det gemensamma syftet med åtgärderna är att stärka likviditeten och frigöra tid för företagen att hantera sina svåra utmaningar.

Linda Wallin, näringslivschef Falun kommun

Linda Wallin

Foto: Ulf Palm

– Jag vet att väldigt många lokala företag går igenom en tuff period och nu krävs det att vi alla kraftsamlar för att stötta. Våra insatser är ett sätt att hjälpa men jag vet också att många insatser görs mellan företagen och ihop med andra organisationer. Det är det totala stödet som bygger på ett tillsammanskap ihop med regeringens insatser som får effekter. Både på kort och på lång sikt. Som näringslivschef försöker jag jobba utifrån det jag kan och har mandat att göra här och nu samt bidra till andra satsningar som görs för våra företag, säger Linda Wallin, näringslivschef Falun kommun.

Kommunerna har bland annat förlängt betalningstider och erbjudit individuella avbetalningsplaner för de företag som har svårt att betala sina fakturor just nu. För att stärka företagens likviditet lovar också vissa kommuner att betala fakturor från företag som inkommit till kommunen snabbare än vanligt.

Mer tid för företagen

Ett annat sätt för att underlätta för företagen är att skjuta upp tillstånds- och tillsynsärenden som inte anses vara akuta att genomföra just nu. Istället prioriterar kommunerna verksamhetskritiska ärenden. Ett annat sätt att underlätta den ekonomiska situationen för restauranger och caféer är att förlänga säsongen för uteserveringar, såtillvida det får godkänt av polisen.

Flera av dalakommunerna erbjuder också stöd och vägledning till företag som har frågor eller funderingar hur de ska hantera sina svårigheter. Rättvik, Gagnef och Leksands kommuner har tillsammans med Leksands sparbank valt att finansiera en gemensam företagsakut.  

Angelica Ekholm, näringslivschef Borlänge kommun

Angelica Ekholm

– För många företag är det oerhört pressat, inte minst ekonomiskt. Likviditeten sinar snabbt när kunder och försäljning uteblir. De stödpaket som tas fram kommer vara till hjälp för många företag, men de blir också stressade av att försöka förstå åtgärderna och hur man exempelvis permitterar sina anställda eller hur man ansöker om uppskov med momsinbetalningar. Företagen har börjat kontakta oss i dessa frågor och här känner vi att vi har en väldigt praktisk roll att fylla, säger Angelica Ekholm, näringslivschef Borlänge kommun.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Dags att återstarta Dalarnas ekonomi

KRÖNIKA Corona-krisen har inneburit en ekonomisk inbromsning av sällan skådat slag. Det andra kvartalet är det värsta i modern tid och medför kraftigt ökad arbetslöshet, med de sociala och ekonomiska följderna det innebär. Detta resulterar inte minst i att offentlig sektor får färre skattekronor att fördela, i en tid när det redan är svårt att finansiera den gemensamma välfärden.
NYHET Publicerad:

Hur utvecklas företagsklimatet i Dalarna just nu

FÖRETAGSKLIMAT Det är en svår tid för såväl företag som kommuner där både liv och livsverk står på spel. Det är en tid när kommunernas inställning och välvilja att hjälpa och underlätta för företag har fått prövas på ett helt unikt sätt. Aldrig tidigare har kommunernas vilja och förmåga att göra vad de kan för att rädda sitt lokala näringsliv visat sig så tydligt i praktiken. Lite paradoxalt är detta kärnan i det som kännetecknar ett gott företagsklimat.
NYHET Publicerad:

Stor lättnad efter beskedet om slopat inreseförbud

VÄLKOMMET BESKED "Jag känner en stor lättnad. Det här förändrar allt. Jag blir precis mållös", säger Fredrik Gundhe, ägare och vd på Dala Kvalitetsskog i Insjön. Glädjen är inte att ta miste på sedan regeringen, efter en rekommendation från Europeiska rådet och kommissionen, meddelat att man kommer att införa undantag i inreseförbudet för säsongsarbetare inom trädgårds- och skogsnäringen.
NYHET Publicerad:

Kompetenslyft tar fjällhotellet ur krisen

BESÖKSNÄRING Anställda hos Sälens högfjällshotell går utbildningar inom marknadsföring och digitalisering under korttidspermitteringen. "Ingen mår bra av att sitta hemma 80 procent av sin arbetstid och inte veta vad man ska göra", säger Thommy Backner, vd och ägare.
NYHET Publicerad:

Mörka siffror för Dalarnas företag

KONJUNKTUREN Svenskt Näringslivs senaste konjunkturrapport visar att 61 procent av företagen i Dalarna har en lägre produktion och försäljningsvolym än för sex månader sedan. Siffrorna är alarmerande, säger Henrik Navjord, regionchef vid Svenskt Näringsliv Dalarna.
NYHET Publicerad:

Bemanningsförmedling istället för uppsägningar

CORONAKRISEN För att inte behöva säga upp sina anställda har dalaföretagaren Robin Sjöblom utvecklat bemanningsförmedlingen Uniser. Tjänsten gör det möjligt för företag som har tappat efterfrågan på grund av coronakrisen att hyra ut sin personal till verksamheter där behovet av arbetskraft är större.
NYHET Publicerad:

Coronakrisen slår hårt mot företag i Dalarna

OROVÄCKANDE SIGNALER Corona-krisen påverkar många företag i Dalarna. Bara 13 procent av företagen anser att de har en normal produktionskapacitet. Hela 52 procent av företagen i länet upplever finansierings- och likviditetsproblem.
NYHET Publicerad:

Vi behöver se ökad inhemsk turism i sommar

CORONAKRISEN Garpenbergs slott har funnits i över tvåhundra år, men har sällan varit så öde som nu. Coronakrisen har fått till följd att i princip samtliga gäster uteblivit. – Ju fler svenskar som väljer att semestra i Sverige, desto fortare kommer det gå att få näringslivet på fötter igen, menar ägaren John Sandh.
NYHET Publicerad:

Restaurangbranschen är Sveriges största integrationsmotor

CORONAKRISEN När restauranger, caféer och butiker tvingar säga upp sin personal till följd av corona-krisen försvinner den språngbräda in på arbetsmarknaden som dessa verksamheter har inneburit för många. Urban Italian Groups vd Brazer Bozlak varnar för konsekvenserna av detta.
NYHET Publicerad:

TSL redo att hjälpa vid arbetsbrist

OMSTÄLLNING Coronakrisen tvingar just nu många företag runt om i landet till både permitteringar och varsel och på TSL Trygghetsfonden står man nu redo. "Vår verksamhet är designad för att klara stora ökningar av antalet uppsagda, men detta är en extrem situation. Därför har vi skalat upp resurserna och justerat våra verksamhetsprocesser så att vi kan hantera alla de som kommer att behöva hjälp till nytt jobb", säger Markus Sandin, på Trygghetsfonden TSL region Mitt.
NYHET Publicerad:

Orsa Besparingsskog hjälper lokala företagare

CORONAKRISEN Orsa Besparingsskog grundades 1879 och redan från början var syftet att använda avkastningen för sådant som gynnade delägare och bygd. På grund av corona-krisen öppnar nu styrelsen upp möjligheten för företag att skicka in affärsförslag till Orsa Besparingsskog. Det berättar Joakim Myhrman, förvaltare vid Orsa Besparingsskog.
NYHET Publicerad:

Dalakommuner underlättar för krisande företag

CORONAKRISEN Coronakrisen innebär stora svårigheter för Dalarnas företag, varav många tvingas varsla och andra hotas av konkurs. För att underlätta för Dalarnas företag har kommunerna vidtagit olika typer av åtgärder för att mildra krisens effekter.
NYHET Publicerad:

Vi måste alla hjälpas åt

KRÖNIKA Nu när det nya coronaviruset på många sätt lamslår vårt samhälle gäller det att tänka på de företag som finns omkring oss. Varje gång du köper en tjänst eller produkt så är du med och bidrar till att hålla ett företag i länet igång och hjälper så att en anställd kan behålla sitt jobb. Det skriver Henrik Navjord i en krönika.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Livskraftiga jobb och företag riskerar att slås ut

DEBATT Under den gångna veckan har situationen för många av våra företag i Dalarna förvärrats dramatiskt. I våra kontakter med företagen vittnar nu allt fler om fallande intäkter, problem i produktion och oro över möjligheten att behålla medarbetare. Det slår brett även om vissa branscher givetvis är mer utsatta. Åtgärder behövs och några kommuner har fattat lokala beslut i hur man kan underlätta för det lokala näringslivet, jag hoppas ännu fler följer efter.
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.
NYHET Publicerad:

Anrikt bruk med ny miljöteknik

MILJÖ Arctic Paper Grycksbo utanför Falun började sin satsning mot en fossilfri produktion redan 2009. Bruket producerar idag 220 000 ton finpapper med noll utsläpp av fossila växthusgaser från sin produktion. "Miljöarbetet är väl förankrat i företagets ledning och affärsverksamhet, det finns i vår affärskultur, vårt dna", säger Michel Fejér vd för företaget.
NYHET Publicerad:

Snickeriföretag efterlyser standard för miljöbedömningar

REGELKRÅNGEL Omsorg om människa och miljö har ända sedan starten för 22 år sedan varit en viktig ledstjärna för Dala Ledstång och Snickeri. Därför är det ett hårt slag för delägaren Anna-Karin Tyskhagen, när hon numera förlorar affärer på grund av att företaget inte mäktar med att få verksamheten godkänd enligt branschens alla olika miljöbedömningar.
NYHET Publicerad:

Utbildningssystemet för yrkesbytare måste bli bättre

VUXENUTBILDNING "Systemet för vuxna som vill byta arbete fungerar inte, detta trots att många branscher skriker efter kompetent personal". Det menar Anneli Gunnars som är vd och skolchef vid Älvdalens Utbildningscentrum. På sikt ger detta mycket negativa effekter för företagen i utsatta branscher.
NYHET Publicerad:

Miljöomställning ger sur bi(l)effekt

SKATTER Politiska beslut minskar omsättningen med över 15 miljoner kronor hos Kents Bilcentrum. När argumenten dessutom inte håller då säger en irriterad bilhandlare Per Gruvris ifrån. Han får medhåll från stora delar av bilförsäljningsbranschen när han hävdar att bonus/malus-systemet varken är bra för företagen eller miljön.