Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET28 juni 2021

”Det går när man har bestämt sig”  

Orsa kommun har på några år klättrat rejält i rankingen av företagsklimatet. År 2015 hamnade kommunen på plats 269, 2020 på plats 83. I årets enkätsvar ökar det sammanfattande omdömet ytterligare.

”Vår positiva resa är ett utmärkt exempel på vad som händer när man bestämt sig”, säger Mikael Thalin (C), kommunstyrelsens ordförande.  Foto: Claes Söderberg

2015 beslutade den nya politiska ledningen i Orsa kommun att göra näringslivsfrågorna till en av tre prioriterade områden. Och den prioriteringen har följt med kommunens arbete sedan dess, berättar Mikael Thalin.  

– Undersökningen speglar inte bara det konkreta näringslivsarbetet, utan också känslan hur det är i kommunen. Vi gör detta tillsammans med näringslivet och näringslivsorganisationerna. Orsa är en liten kommun och därför är det viktigt att vi arbetar med frågan gemensamt. Också oppositionen är i allra högsta grad involverad och förstår betydelsen av ett starkt näringsliv, säger han.  

Orsa synliggör sina lokala företag 

Mikael Thalin berättar hur kommunen arbetar för att ha en bra och regelbunden dialog med de lokala företagen. Här är lokala företagarfrukostar och företagsbesök viktiga.  

– Utöver detta har vi den så kallade företagarstafetten på Facebook, där ett lokalt företag får presentera sig i veckan. Det är viktigt att synliggöra företagens betydelse för kommunen.   

Tack vare kommunens storlek har kommunledningen haft möjlighet att göra företagsbesök hos en stor del av företagen, varav många börjar få besök för andra gången.   

– Företagsbesöken är jätteviktiga och vi har en nära dialog med många av kommunens företag. Vi har försökt upprätthålla coronasäkrade fysiska företagsbesök även under pandemin, då det är svårt att ersätta det fysiska mötet. Jag vill att alla ska veta att de kan vända sig till oss om de behöver hjälp med någonting, fortsätter Mikael Thalin.  

”Kompetensförsörjning är en nyckel för näringslivet”, säger Linn Löfman.
Foto: Orsa kommun

Linn Löfman är näringslivsutvecklare på kommunen och en av dem som håller i och koordinerar det praktiska näringslivsarbetet. Utöver kommunstyrelsens ordförande, oppositionsrådet och kommunchefen deltar alltid någon av näringslivsutvecklarna på företagsbesöken.  

– Det är vi som tar kontakt med företagen och bokar in besök, vanligtvis är det två besök i veckan. I kommunen har både tjänstemännen och politikerna en avsatt tid för företagsbesök, så det finns en bra kontinuitet. Det visar också att företagsbesöken är något som prioriteras.   

Hon berättar att de håller mötet enkelt, så att företagen får tid att prata om sin verksamhet och sina funderingar. 

– Vi har ingen agenda utan ett samtal där företagarna får berätta om sin verksamhet, kontakter med kommunen och utmaningar man ser i sitt företagande. Vi hoppas i dessa möten få höra vad företagen önskar att kommunen kan göra för att underlätta deras arbete, fortsätter hon.  

Vill bidra till minskad osund konkurrens 

Kommunens bästa delrankingsfaktor är ”konkurrens från kommunen”. Mikael Thalin berättar att det är en fråga som kommunen har arbetat med.  

– Vi har arbetat för att få till arbetsmarknadspolitiska åtgärder som inte konkurrerar med företagen. Tidigare hade kommunen exempelvis biltvätt av sina egna bilar, men det har tagits bort. Det finns fortfarande saker att förbättra, vilket är något som vi jobbar med, säger han.    

Framöver planerar Linn Löfman att komma vidare i arbetet med kompetensförsörjning, där första steget är att komma igång med det årshjul av aktiviteter kopplat till skola och näringsliv som kommunen har planerat men under pandemiåret inte kunnat genomföra fullt ut. 

– Kompetensförsörjning är en nyckel för näringslivet, och att skolan och företagen kommer närmare varandra, i form av prao, studiebesök, föreläsningar och liknande, blir viktigt i det arbetet. Men vi vill också lyfta fram tanken på lärlingsutbildningar, vilket är ett av de ämnen som vi har planerat in på en av höstens företagsfrukostar. Det är en fråga som kommunen har möjlighet att informera företagen om ytterligare, avslutar Linn Löfman.  

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist