LogoLogo
LogoLogo
NYHET28 januari 2021

”Dyra regler utan goda skäl”  

Arbetsmiljöverket har infört krav på certifiering och utbildning för alla anställda i företag som har värmepannor över en viss storlek.

”Man känner sig bara så tillplattad, det är ett direkt slag mot företag på landsbygden”. Det säger Anders Haglund som är den fjärde generationens ägare av Torsångs handelsträdgård i Borlänge. Foto: Jenny Haglund

Anders Haglund är mer eller mindre uppvuxen på Torsångs Handelsträdgård, som han nu äger till hälften. Han berättar att det varit helt naturligt för honom att arbeta med verksamheten, men att ökad byråkrati gör att han och många andra börjar att tappa lusten att driva företag.  

– Man känner sig tillplattad. Om det bara hade varit denna bit hade det väl varit lugnt, men vi har fått så många bitar att hantera, vilket är att lägga sten på börda, säger han. Ökade bestämmelser och kostsamma krav riskerar att göra att glädjen försvinner.   

Anders Haglund, som också är ordförande för Prydnadsväxtodlarna i Sverige, berättar att Arbetsmiljöverket i augusti månad 2020 gick ut med information på myndighetens hemsida om vad som gäller för företag med värmepannor.  

– De företag som har en panna över 100 kWh och har en högre förbränningstemperatur på över 65 grader måste nu få dessa certifierade vartannat år och en ansvarig på arbetsplatsen måste gå en utbildning som kostar mellan 15 000 och 25 000 kronor. Detta är alltså för en värmepanna som inte är så mycket större än vad som finns i varje villa, berättar han. 

– För oss vara detta en överraskning. Att myndigheten dessutom annonserade de nya bestämmelserna i augusti och krävde att såväl certifiering som utbildning skulle vara genomförd under december månad visar hur taktlösa myndigheter kan vara. Dessutom skedde detta mitt under coronapandemin. Tack och lov har Arbetsmiljöverket förlängt den tid vi företag har på oss.  

”Självklart ska säkerheten gå först” 

Anders Haglund vill understryka att han inte har något emot krav på hög säkerhet. ”I just detta fall har jag dock svårt att se hur stort problemet är”, säger han.  

– Den utbildning som krävs pågår i cirka tre dagar. Den av mina kollegor i branschen som gått utbildningen berättade att endast några timmar av utbildningen hade med små värmepannor att göra, resterande del handlade om frågor som i princip bara är aktuella för värmeverk. Det känns verkligen som om de har tryckt in oss mindre företag i denna bestämmelse, säger Anders Haglund.  

– Detta medför bland annat en stor merkostnad för själva utbildningen, som vi till stor del inte har någon nytta av. Dessutom har vi redan en lönekostnad för personen och den extrapersonal som krävs medan utbildningen pågår. Det är viktigt att myndigheter tar hänsyn till sådant när beslut fattas, avslutar Anders Haglund.  

Inga dokumenterade allvarliga olyckor 

Stefan Wistrand på Gröna arbetsgivare håller med Anders Haglund om att de nya kraven är missriktade.  

– Det finns inga rapporterade olyckor med de aktuella pannorna och i och med detta finns det ej heller några handhavandefel för de som sköter pannorna. Enligt en förordning (2007:1244) ska en myndighet göra en konsekvensutredning där kostnaderna för en regeländring ska vägas mot vad som kan sparas. I detta fall väger kostnaden över markant mot den besparing som görs, säger han. 

– Det måste vara unikt i svensk lagstiftning att man får en sanktionsavgift (30 000 kr/panna) för kunskaper man saknar och som man inte behöver. Det viktiga måste vara att man har kunskaper och kan sköta sin egen panna. 

Stefan Wistrand säger också att det ligger i företagets egenintresse att se till att pannan fungerar som den ska.  

– Om det är något en företagare med en panna är noga med att sköta så är det pannan. Den får absolut inte stanna, exempelvis när det är -20 grader. Detta kan få enorma konsekvenser för företaget. När det gäller riskbedömning så har pannorna ett antal säkerhetssystem inbyggda, vilket gör att det aldrig inträffat några olyckor där pannan exploderat, avslutar han.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist