LogoLogo
LogoLogo
NYHET18 september 2020

Fortsatt svår situation för Dalarnas företag 

Coronakrisen är inte över. I en ny undersökning uppger Svenskt Näringslivs företagarpanel att situationen fortfarande är kraftigt sämre än normalt. Ny statistik bekräftar den bilden, även om en del indikatorer börjat vända upp från historiskt låga nivåer. Närmare 34 procent av panelföretagen i Dalarnas län har dragit ned på investeringarna jämfört med ett halvår sedan och 55 procent av företagen har sett sin produktion/försäljning minska under samma tid.

Svenskt Näringslivs statistik över sysselsättning, investeringar och produktion visar att den ekonomiska aktiviteten fortfarande är klart lägre än normalt. Det genomsnittliga antalet arbetade timmar per vecka har exempelvis inte varit lägre sedan 1987, enligt SCB:s statistik.

– Aktiviteten i ekonomin blir sannolikt lägre än innan krisen under lång tid framöver. Sverige kan hamna i en långvarig lågkonjunktur, därför är det viktigt att ge företagen möjlighet att våga investera och anställa igen. Osäkra förutsättningar är investeringars värsta fiende. Konkret handlar det bland annat om bättre avskrivningsregler i företagsbeskattningen, säger Henrik Navjord regionchef på Svenskt Näringsliv i Dalarnas län. 

Krisen påverkar också antalet anställda. Jämfört med ett halvår sedan har 30 procent av företagen färre antal anställda idag. Dessutom tror 19 procent av företagen att antalet anställda kommer att vara ännu färre om ett halvår.

– Läget på arbetsmarknaden är mycket allvarligt med en hög arbetslöshet som riskerar att bita sig fast. För att skynda på återhämtningen behövs nu reformer som gynnar investeringar och jobbskapande. När krisen väl är över kommer de investeringar som görs nu vara avgörande för hur svensk konkurrenskraft kommer att utvecklas, avslutar Henrik Navjord.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist