Fredrik Jarl, kommunalråd Gagnefs kommun och Jan A Persson, ägare till Gagnef Golfbana

Gagnef vill vända den negativa trenden

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Fredrik Jarl (C) är nytt kommunalråd i Gagnef. Han säger sig vilja förbättra företagsklimatet ”avsevärt” under mandatperioden. – Det är genom växande och välmående företag vi skapar förutsättningar för hela kommunen med vård, skola och omsorg. Därför är det så viktigt att ha ett välfungerande och positivt företagsklimat.

Fredrik Jarl, kommunalråd Gagnef

Fredik Jarl, kommunalråd i Gagnefs kommun

Foto: Anita Carlsson, Claes Söderberg

Under förra mandatperioden har Gagnefs kommun tappat 76 platser i Svenskt Näringslivs ranking.

– Jag tror att det beror på flera faktorer. För det första har företagsfrågorna inte prioriterats på den politiska agendan som jag tycker att de borde ha gjorts. En annan sak vi måste konstatera är att kommunens bemötande i kontakten med företagen inte lever upp till den nivå vi önskar. En annan stor faktor är att det har inträffat saker i kommunen som har fått negativ publicitet, demensboendet och sopstriden, och det är klart att det färgar av sig på företagarnas syn på kommunen i stort.

För att komma till rätta med bemötandefrågorna kommer Gagnefs kommun att inrätta en företagslots.

– Det här kommer att vara en person som blir en kontaktväg in för företagen, så att de ska slippa bli runtbollade. En annan sak vi planerar är en omstöpning av hela samhällsbyggnadsprocessen. Vi har avskaffat den tekniska nämnden och lyft in den under kommunstyrelsen. Det gör att vi samordnar ur personalsynpunkt och får ett bättre samarbete för alla som arbetar med samhällsutveckling. I förlängningen hoppas vi att samhällsbyggnadsförvaltningen ska kunna jobba effektivare och att det ska korta handläggningstiderna.

Kommunen kommer också att börja arbeta med konceptet Tillväxt & Tillsyn som Rättviks kommun har tagit fram.

– Centerpartiet lade en motion om detta under förra mandatperioden, men den röstades ner. Nu när vi har tagit över ordförandeposten i kommunstyrelsen så tar vi tag i detta, säger Fredrik Jarl.

Han vill också att kommunen ska starta en dialog med lokala företag om företagsklimatet.

– Vi vill bjuda in lokala företag och branschorganisationer och prata om vilka behov de har och vad som måste förbättras. Målet är ett avsevärt bättre företagsklimat och vi i kommunen sitter inte på alla nycklar. Jag hoppas att företagen vill vara med i det här arbetet, för det är viktigt att vi gör det tillsammans.

Bland kommunens utmaningar för framtiden ser Fredrik Jarl kompetensförsörjningen och tillgången på mark att bygga på.

– Kompetensförsörjningsfrågan är ett problem i hela Dalarna. Jag skulle också säga att generationsväxlingen kan räknas in där. Kommunen driver projekt för att hjälpa till med de här sakerna men vi måste nog göra mer. Tillgången på attraktiv mark är en annan sak vi brottas med.

I Svenskt Näringslivs enkätundersökning kommer skatter och avgifter upp som en prioriterad fråga för företagarna. Fredrik Jarl utesluter inte en sänkning av kommunalskatten.

– Vi har som ambition att inte ha en högre skatt än genomsnittet i Dalarna, men vi kommer inte att sänka under 2019. Det beror dels på den osäkra situationen med regeringsbildningen och -budgeten och dels på konjunkturläget, som går in i en avmattning. Först måste vi se till att få ordning på kostnadsutvecklingen i kommunen, som har varit alldeles för hög under den senaste mandatperioden. Om vi får ordning och reda på ekonomin finns det förutsättningar för att sänka kommunalskatten 2020.

Företagarkommentar, Jan A Persson, skogsägare, rådgivare, entreprenör och ägare till Gagnef Golfbana:

Jan A Persson

Jan A Persson, Gafnefs Golfbana

”Ett väl fungerande tele- och IT-nät är avgörande för etablering och utveckling av företag inom Gagnefs kommun. Vi har sett en positiv trend de senaste åren, men fortfarande saknar många företag möjlighet till fiberanslutning och det finns stora brister i stabil mobiltäckning inom kommunen. Här måste kommunens politiker aktivt påverka regionalpolitiken och aktörer på marknaden så att deras prioriteringar blir till investeringar inom kommunens gränser. Något som absolut måste byggas ut är fiberredundans, här måste Gagnefs kommun påverka investeringar och prioriteringar genom sin styrelsepost och sitt ägande i Dala Energi.

Det krävs också välfungerande vägar, järnväg och flygförbindelser. Samordning mellan Gagnefs kommun och Trafikverket om ny översiktsplan måste ske tidigt och föras aktivt och löpande för området längs nya E16/väg 70. Alternativen för väg och järnväg måste noga övervägas för att inte hamna i en situation där en ny sträckning av E16 blir att styra över möjligheterna till nya och utökade områden för bostäder och andra ändamål i framtiden.”

Mål för mandatperioden:
  • Inrätta en företagslots som blir en kontaktväg in för företagen.
  • Arbeta med Tillväxt & Tillsyn.
  • Ta fram en ny näringslivsstrategi.
  • Bjuda in till dialog med lokala företag och ta fram en gemensam näringslivsstrategi.
  • Kortare handläggningstider.
  • Jobba med kompetensförsörjning.
  • Planläggning av mark för industri och företag.
  • Jobba med upphandling för att underlätta för små aktörer att lämna anbud.

*Näringslivsstrategi saknas

Välkommen till ett dialogmöte om företagsklimat i Gagnefs kommun den 22 maj 2019

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Ge Dalarnas gymnasieelever möjlighet att driva företag

DEBATT Människors kreativitet, mod och initiativkraft lägger grunden för ökad ekonomisk utveckling och ökat välstånd. Ett vitalt näringsliv med många entreprenörer skapar jobb och de skatteintäkter som finansierar välfärden. Det är också avgörande för att lösa många av de problem vi ser idag, inte minst med miljö och klimat. Här kan Ung Företagsamhet spela en viktig roll för framtiden.
NYHET Publicerad:

Kemikalieskatten – varken bra för handeln eller miljön

MILJÖSKATT Det är snart två och ett halvt år sedan kemikalieskatten infördes. Med skatten ville riksdagen minska användningen av farliga flamskyddsmedel i elektronik och stimulera övergång till mer miljö- och hälsovänliga alternativ. Åke Arnesson som bland annat driver Arkos Home i Insjön menar att det inte fungerar och att det är dags för politikerna att tänka om.
NYHET Publicerad:

Nu har du som företagare chansen att påverka våra politiker och tjänstemän!

FÖRETAGSKLIMAT Den 2 januari skickades årets enkät om det lokala företagsklimatet ut till cirka 60 000 företagare i Sverige. Det är ni företagare som kan ge oss de rätta svaren, detta så vi tillsammans kan fortsätta arbetet med att förbättra och utveckla företagsklimatet i länet och i din kommun.
NYHET Publicerad:

2020 fortsätter vi arbetet...

JULHÄLSNING 2020 fortsätter vi arbetet med att företagsklimatet ska stå högt på agendan hos våra myndigheter och beslutsfattare.
NYHET Publicerad:

Dalaföretagen signalerar avmattning

KONJUNKTUR Svensk och global konjunktur ser allt svagare ut, det visar en ny konjunkturprognos från Svenskt Näringsliv. Tillväxten mattas av och blir låg under kommande år med svag utveckling av produktivitet och sysselsättning. En avmattning som även syns hos dalaföretagen.
NYHET Publicerad:

"Vi måste ha skatter som är rimliga och regler som är möjliga att efterleva"

SME Anna Grånäs Jakobsson har tagit plats i Svenskt Näringslivs SME-kommitté. Tillsammans med 35 andra ledamöter ska hon vara ett stöd till Svenskt Näringslivs ledning i frågor som rör små och medelstora företag. Rättviksföretagaren brinner för företagarfrågor och vill gärna vara med och bidra till en positiv syn på företagande samt bättre villkor för företagen.
NYHET Publicerad:

Skyll inte på lagstiftningen – gör istället er hemläxa!

UPPHANDLING Det pågår en intensiv debatt kring nyligen gjorda upphandlingar. Oavsett upphandling så skyller mer eller mindre alla som deltar i debatten på lagen om offentlig upphandling och kräver att denna ska ändras. Det påstås bland annat att det är lagens fel att upphandlande myndigheter måste köpa till ”lägsta pris”, att lagen förhindrar upphandlare att tala med leverantörer och att det enligt lagen inte får ställas krav på referenser. Inget kunde vara mer fel. Självklart får man beakta kvalitet i upphandlingen, tala med varandra och ställa krav på referensobjekt eller referenser.
NYHET Publicerad:

Ansvarsfulla avtal säkrar Dalarnas jobb och välfärd

DEBATT Konjunkturen bromsar nu in, inte bara i Dalarna och resten av Sverige, utan även på viktiga exportmarknader. Nu gäller det att fortsätta med ansvarsfulla avtal. Den svenska löneökningstakten måste växlas ned för att säkra jobb och välfärd och det gäller i synnerhet för Dalarna med så många exportberoende företag.
NYHET Publicerad:

Kompetensbristen ett tillväxthinder för Dalab

KOMPETENSFÖRSÖRJNING De senaste åren har Dalab i Borlänge, som jobbar med luftbehandling, VVS och el, vuxit stort. Men bristen på kompetent arbetskraft gör det svårare för företaget att utvecklas ytterligare. ­"Det behövs ett bättre samarbete mellan skola och näringsliv för att lösa den här frågan", säger Henrik Ekgren, vd för Dalab Sverige AB.
NYHET Publicerad:

Inspirerande Arbetsgivardag i Mora

ARBETSGIVARDAG För femte året i rad arrangerade Svenskt Näringsliv i Dalarna en arbetsgivardag för medlemmar i länet. Dagen bjöd på nyttig information och kunskap varvat med mingel och inspiration. "Bra innehåll och rätt frågor på det som presenteras vid de olika seminarierna. Verkligen höjd på de som medverkar här idag" är några av kommentarerna som vi fick av Patrik Eriksson, Anette Schönberg och Marielle Broberg Lund från Clockwork Mora AB.
NYHET Publicerad:

Sjudande näringsliv hos årets klättrare

RANKING 2019 Dalakommunen klättrar 158 placeringar, från plats 256 till 98 i årets undersökning. ”Det har aldrig varit roligare att vara företagare i Malung-Sälen”, säger Leif Nilsson.
NYHET Publicerad:

Malung-Sälens kommun klättrar flest placeringar i landet

RANKING 2019 Av Sveriges 290 kommuner placerar sig Vansbro, Rättvik, Leksand, Orsa och Malung-Sälen på topp 100 listan, detta när Svenskt Näringslivs årliga ranking av det lokala företagsklimatet presenteras. Malung-Sälen är faktiskt den kommun som klättrat mest av samtliga kommuner i hela Sverige, 158 platser upp från förra året till plats 98 totalt.
NYHET Publicerad:

Henrik Navjord - ny på jobbet som regionchef i Dalarna

NY PÅ JOBBET Henrik Navjord och har i dagarna tillträtt som regionchef för Svenskt Näringsliv i Dalarna. – Dalarna är ett spännande län med både stora möjligheter, men även en hel del utmaningar. Vi har en stor entreprenörsanda med många skickliga företagare som ska ha det bästa företagsklimatet för att kunna bedriva sina företag på ett sunt sätt. Jag tar mig an uppdraget med stor ödmjukhet, säger Henrik.
NYHET Publicerad:

Rut-avdraget bakom lyckad integration

SKATTER Rut-avdraget fördubblades första juli, från 25 000 till 50 000 kronor. Susanne Moffat, regionchef på hemserviceföretaget Homemaid i Falun, tycker att Rut är en vinst för hela samhället. "Det blir en språngbräda in i arbetslivet för väldigt många."
NYHET Publicerad:

Fraktsubventioner skapar osund konkurrens

OSUND KONKURRENS Förra året tog Mikael och Sofie Sjöstrand över nätbutiken Lek Ute i Falun. Som e-handlare tycker de att FN:s paketsubventioner skapar en osund konkurrens för e-handlare. "Kina är en stormakt, de behöver inte billigare frakter", säger Mikael Sjöstrand.
NYHET Publicerad:

Få företag i Dalarna ansöker om mönsterskydd

MÖNSTERSKYDD Bland de olika immaterialrättsliga skydden är mönsterskyddet det minst kända, säger Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt på Svenskt Näringsliv. Av den statistik som Patent- och registreringsverket nu presenterat, framgår att det från Dalarna bara gjordes en enda mönsterskyddsansökan under 2018.
NYHET Publicerad:

Försiktig satsning gav god lönsamhet

FÖRETAGSAMHET Nya produkter och samarbeten har hjälpt Grådö Mejeri att ta sig vidare efter den stora Milkokrisen. Snart går mejeriet för full kapacitet och kan behöva nyanställa.
"Vi har svårt att hitta utbildad personal", säger mejerichefen Staffan Eklöv.
NYHET Publicerad:

Fäbod får dispens för elektroniskt kassaregister

REGELKRÅNGEL Tin Gumuns på Karl Tövåsens fäbod utanför Vikarbyn blev rikskänd när hon tog strid mot Skatteverkets krav på elektroniskt kassaregister. Att driva en fäbod är ett kulturarv där elektroniska kassaregister inte fungerar i praktiken. Av den enkla anledningen att det saknas el på genuina fäbodar.
Nu har Tin Gumuns fått dispens från kravet igen, den här gången gäller dispensen i tre år.
 
NYHET Publicerad:

Skolan behöver ny syn på kunskap

NY RAPPORT En av de stora utmaningarna för Dalarna är svårigheterna att rekrytera arbetskraft. Detta problem sammanfaller med de låga kunskapsresultaten i svensk skola. Det visar en rapport från Svenskt Näringsliv som släpps i dag. För att komma åt problemen föreslår Svenskt Näringsliv att betydelsen av bas- och ämneskunskaper ska stärkas.
NYHET Publicerad:

"Vi vill inte behöva flytta jobb till Stockholm"

KOMPETENSFÖRSÖRJNING 70 nya jobb står på spel i Långshyttan. Men träindustriföretaget Setra har svårt att få tag i nya medarbetare med rätt kompetens. Därmed återstår alternativet att förlägga nya jobb för tjänstemän i Stockholm eller Gävle, något företaget vill undvika. "Det pratas ofta om att det inte finns högprofilerade karriärjobb på mindre orter och nu när vi har sådana tjänster så hittar vi inte rätt kompetens," säger Anna-Lena Gull på Setra Group.