Fredrik Jarl, kommunalråd Gagnefs kommun och Jan A Persson, ägare till Gagnef Golfbana

Gagnef vill vända den negativa trenden

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Fredrik Jarl (C) är nytt kommunalråd i Gagnef. Han säger sig vilja förbättra företagsklimatet ”avsevärt” under mandatperioden. – Det är genom växande och välmående företag vi skapar förutsättningar för hela kommunen med vård, skola och omsorg. Därför är det så viktigt att ha ett välfungerande och positivt företagsklimat.

Fredrik Jarl, kommunalråd Gagnef

Fredik Jarl, kommunalråd i Gagnefs kommun

Foto: Anita Carlsson, Claes Söderberg

Under förra mandatperioden har Gagnefs kommun tappat 76 platser i Svenskt Näringslivs ranking.

– Jag tror att det beror på flera faktorer. För det första har företagsfrågorna inte prioriterats på den politiska agendan som jag tycker att de borde ha gjorts. En annan sak vi måste konstatera är att kommunens bemötande i kontakten med företagen inte lever upp till den nivå vi önskar. En annan stor faktor är att det har inträffat saker i kommunen som har fått negativ publicitet, demensboendet och sopstriden, och det är klart att det färgar av sig på företagarnas syn på kommunen i stort.

För att komma till rätta med bemötandefrågorna kommer Gagnefs kommun att inrätta en företagslots.

– Det här kommer att vara en person som blir en kontaktväg in för företagen, så att de ska slippa bli runtbollade. En annan sak vi planerar är en omstöpning av hela samhällsbyggnadsprocessen. Vi har avskaffat den tekniska nämnden och lyft in den under kommunstyrelsen. Det gör att vi samordnar ur personalsynpunkt och får ett bättre samarbete för alla som arbetar med samhällsutveckling. I förlängningen hoppas vi att samhällsbyggnadsförvaltningen ska kunna jobba effektivare och att det ska korta handläggningstiderna.

Kommunen kommer också att börja arbeta med konceptet Tillväxt & Tillsyn som Rättviks kommun har tagit fram.

– Centerpartiet lade en motion om detta under förra mandatperioden, men den röstades ner. Nu när vi har tagit över ordförandeposten i kommunstyrelsen så tar vi tag i detta, säger Fredrik Jarl.

Han vill också att kommunen ska starta en dialog med lokala företag om företagsklimatet.

– Vi vill bjuda in lokala företag och branschorganisationer och prata om vilka behov de har och vad som måste förbättras. Målet är ett avsevärt bättre företagsklimat och vi i kommunen sitter inte på alla nycklar. Jag hoppas att företagen vill vara med i det här arbetet, för det är viktigt att vi gör det tillsammans.

Bland kommunens utmaningar för framtiden ser Fredrik Jarl kompetensförsörjningen och tillgången på mark att bygga på.

– Kompetensförsörjningsfrågan är ett problem i hela Dalarna. Jag skulle också säga att generationsväxlingen kan räknas in där. Kommunen driver projekt för att hjälpa till med de här sakerna men vi måste nog göra mer. Tillgången på attraktiv mark är en annan sak vi brottas med.

I Svenskt Näringslivs enkätundersökning kommer skatter och avgifter upp som en prioriterad fråga för företagarna. Fredrik Jarl utesluter inte en sänkning av kommunalskatten.

– Vi har som ambition att inte ha en högre skatt än genomsnittet i Dalarna, men vi kommer inte att sänka under 2019. Det beror dels på den osäkra situationen med regeringsbildningen och -budgeten och dels på konjunkturläget, som går in i en avmattning. Först måste vi se till att få ordning på kostnadsutvecklingen i kommunen, som har varit alldeles för hög under den senaste mandatperioden. Om vi får ordning och reda på ekonomin finns det förutsättningar för att sänka kommunalskatten 2020.

Företagarkommentar, Jan A Persson, skogsägare, rådgivare, entreprenör och ägare till Gagnef Golfbana:

Jan A Persson

Jan A Persson, Gafnefs Golfbana

”Ett väl fungerande tele- och IT-nät är avgörande för etablering och utveckling av företag inom Gagnefs kommun. Vi har sett en positiv trend de senaste åren, men fortfarande saknar många företag möjlighet till fiberanslutning och det finns stora brister i stabil mobiltäckning inom kommunen. Här måste kommunens politiker aktivt påverka regionalpolitiken och aktörer på marknaden så att deras prioriteringar blir till investeringar inom kommunens gränser. Något som absolut måste byggas ut är fiberredundans, här måste Gagnefs kommun påverka investeringar och prioriteringar genom sin styrelsepost och sitt ägande i Dala Energi.

Det krävs också välfungerande vägar, järnväg och flygförbindelser. Samordning mellan Gagnefs kommun och Trafikverket om ny översiktsplan måste ske tidigt och föras aktivt och löpande för området längs nya E16/väg 70. Alternativen för väg och järnväg måste noga övervägas för att inte hamna i en situation där en ny sträckning av E16 blir att styra över möjligheterna till nya och utökade områden för bostäder och andra ändamål i framtiden.”

Mål för mandatperioden:
  • Inrätta en företagslots som blir en kontaktväg in för företagen.
  • Arbeta med Tillväxt & Tillsyn.
  • Ta fram en ny näringslivsstrategi.
  • Bjuda in till dialog med lokala företag och ta fram en gemensam näringslivsstrategi.
  • Kortare handläggningstider.
  • Jobba med kompetensförsörjning.
  • Planläggning av mark för industri och företag.
  • Jobba med upphandling för att underlätta för små aktörer att lämna anbud.

*Näringslivsstrategi saknas

Välkommen till ett dialogmöte om företagsklimat i Gagnefs kommun den 22 maj 2019

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Ingen vanlig semester för Dalarnas företagare

I dagsläget har närmare 11 700 personer korttidspermitterats i länet. Hela 1 500 personer har varslats. Det är ytterst allvarligt.
NYHET Publicerad:

”Det handlar bara om att överleva”  

CORONAKRISEN "Just nu är det helt värdelöst, det kommer inte in någonting", säger Lasse Söderberg, vd för Bergeå kem & vattentvätt AB.
NYHET Publicerad:

Ung företagsamhet lyfter Mora kommun

UNG FÖRETAGSAMHET Morapolitikernas uttalade fokus på Ung Företagsamhet i skolorna börjar ge resultat. Fler lärare har gått UF-utbildning och fler gymnasieprogram får möjlighet att driva UF-företag som en del av utbildningen. UF har blivit en strategi för kompetensförsörjning.
NYHET Publicerad:

Bilmetro ställer om för att klara av krisen

CORONAKRISEN Bilmetros planer för året ställdes på ända när coronakrisen slog till. Nybilsförsäljningen har minskat märkbart. Nu skär bolaget i sina kostnader för att ta sig igenom krisen.
NYHET Publicerad:

Dags att återstarta Dalarnas ekonomi

KRÖNIKA Corona-krisen har inneburit en ekonomisk inbromsning av sällan skådat slag. Det andra kvartalet är det värsta i modern tid och medför kraftigt ökad arbetslöshet, med de sociala och ekonomiska följderna det innebär. Detta resulterar inte minst i att offentlig sektor får färre skattekronor att fördela, i en tid när det redan är svårt att finansiera den gemensamma välfärden.
NYHET Publicerad:

Hur utvecklas företagsklimatet i Dalarna just nu

FÖRETAGSKLIMAT Det är en svår tid för såväl företag som kommuner där både liv och livsverk står på spel. Det är en tid när kommunernas inställning och välvilja att hjälpa och underlätta för företag har fått prövas på ett helt unikt sätt. Aldrig tidigare har kommunernas vilja och förmåga att göra vad de kan för att rädda sitt lokala näringsliv visat sig så tydligt i praktiken. Lite paradoxalt är detta kärnan i det som kännetecknar ett gott företagsklimat.
NYHET Publicerad:

Stor lättnad efter beskedet om slopat inreseförbud

VÄLKOMMET BESKED "Jag känner en stor lättnad. Det här förändrar allt. Jag blir precis mållös", säger Fredrik Gundhe, ägare och vd på Dala Kvalitetsskog i Insjön. Glädjen är inte att ta miste på sedan regeringen, efter en rekommendation från Europeiska rådet och kommissionen, meddelat att man kommer att införa undantag i inreseförbudet för säsongsarbetare inom trädgårds- och skogsnäringen.
NYHET Publicerad:

Kompetenslyft tar fjällhotellet ur krisen

BESÖKSNÄRING Anställda hos Sälens högfjällshotell går utbildningar inom marknadsföring och digitalisering under korttidspermitteringen. "Ingen mår bra av att sitta hemma 80 procent av sin arbetstid och inte veta vad man ska göra", säger Thommy Backner, vd och ägare.
NYHET Publicerad:

Mörka siffror för Dalarnas företag

KONJUNKTUREN Svenskt Näringslivs senaste konjunkturrapport visar att 61 procent av företagen i Dalarna har en lägre produktion och försäljningsvolym än för sex månader sedan. Siffrorna är alarmerande, säger Henrik Navjord, regionchef vid Svenskt Näringsliv Dalarna.
NYHET Publicerad:

Bemanningsförmedling istället för uppsägningar

CORONAKRISEN För att inte behöva säga upp sina anställda har dalaföretagaren Robin Sjöblom utvecklat bemanningsförmedlingen Uniser. Tjänsten gör det möjligt för företag som har tappat efterfrågan på grund av coronakrisen att hyra ut sin personal till verksamheter där behovet av arbetskraft är större.
NYHET Publicerad:

Coronakrisen slår hårt mot företag i Dalarna

OROVÄCKANDE SIGNALER Corona-krisen påverkar många företag i Dalarna. Bara 13 procent av företagen anser att de har en normal produktionskapacitet. Hela 52 procent av företagen i länet upplever finansierings- och likviditetsproblem.
NYHET Publicerad:

Vi behöver se ökad inhemsk turism i sommar

CORONAKRISEN Garpenbergs slott har funnits i över tvåhundra år, men har sällan varit så öde som nu. Coronakrisen har fått till följd att i princip samtliga gäster uteblivit. – Ju fler svenskar som väljer att semestra i Sverige, desto fortare kommer det gå att få näringslivet på fötter igen, menar ägaren John Sandh.
NYHET Publicerad:

Restaurangbranschen är Sveriges största integrationsmotor

CORONAKRISEN När restauranger, caféer och butiker tvingar säga upp sin personal till följd av corona-krisen försvinner den språngbräda in på arbetsmarknaden som dessa verksamheter har inneburit för många. Urban Italian Groups vd Brazer Bozlak varnar för konsekvenserna av detta.
NYHET Publicerad:

TSL redo att hjälpa vid arbetsbrist

OMSTÄLLNING Coronakrisen tvingar just nu många företag runt om i landet till både permitteringar och varsel och på TSL Trygghetsfonden står man nu redo. "Vår verksamhet är designad för att klara stora ökningar av antalet uppsagda, men detta är en extrem situation. Därför har vi skalat upp resurserna och justerat våra verksamhetsprocesser så att vi kan hantera alla de som kommer att behöva hjälp till nytt jobb", säger Markus Sandin, på Trygghetsfonden TSL region Mitt.
NYHET Publicerad:

Orsa Besparingsskog hjälper lokala företagare

CORONAKRISEN Orsa Besparingsskog grundades 1879 och redan från början var syftet att använda avkastningen för sådant som gynnade delägare och bygd. På grund av corona-krisen öppnar nu styrelsen upp möjligheten för företag att skicka in affärsförslag till Orsa Besparingsskog. Det berättar Joakim Myhrman, förvaltare vid Orsa Besparingsskog.
NYHET Publicerad:

Dalakommuner underlättar för krisande företag

CORONAKRISEN Coronakrisen innebär stora svårigheter för Dalarnas företag, varav många tvingas varsla och andra hotas av konkurs. För att underlätta för Dalarnas företag har kommunerna vidtagit olika typer av åtgärder för att mildra krisens effekter.
NYHET Publicerad:

Vi måste alla hjälpas åt

KRÖNIKA Nu när det nya coronaviruset på många sätt lamslår vårt samhälle gäller det att tänka på de företag som finns omkring oss. Varje gång du köper en tjänst eller produkt så är du med och bidrar till att hålla ett företag i länet igång och hjälper så att en anställd kan behålla sitt jobb. Det skriver Henrik Navjord i en krönika.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Livskraftiga jobb och företag riskerar att slås ut

DEBATT Under den gångna veckan har situationen för många av våra företag i Dalarna förvärrats dramatiskt. I våra kontakter med företagen vittnar nu allt fler om fallande intäkter, problem i produktion och oro över möjligheten att behålla medarbetare. Det slår brett även om vissa branscher givetvis är mer utsatta. Åtgärder behövs och några kommuner har fattat lokala beslut i hur man kan underlätta för det lokala näringslivet, jag hoppas ännu fler följer efter.
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.