Fredrik Jarl, kommunalråd Gagnefs kommun och Jan A Persson, ägare till Gagnef Golfbana

Gagnef vill vända den negativa trenden

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Fredrik Jarl (C) är nytt kommunalråd i Gagnef. Han säger sig vilja förbättra företagsklimatet ”avsevärt” under mandatperioden. – Det är genom växande och välmående företag vi skapar förutsättningar för hela kommunen med vård, skola och omsorg. Därför är det så viktigt att ha ett välfungerande och positivt företagsklimat.

Fredrik Jarl, kommunalråd Gagnef

Fredik Jarl, kommunalråd i Gagnefs kommun

Foto: Anita Carlsson, Claes Söderberg

Under förra mandatperioden har Gagnefs kommun tappat 76 platser i Svenskt Näringslivs ranking.

– Jag tror att det beror på flera faktorer. För det första har företagsfrågorna inte prioriterats på den politiska agendan som jag tycker att de borde ha gjorts. En annan sak vi måste konstatera är att kommunens bemötande i kontakten med företagen inte lever upp till den nivå vi önskar. En annan stor faktor är att det har inträffat saker i kommunen som har fått negativ publicitet, demensboendet och sopstriden, och det är klart att det färgar av sig på företagarnas syn på kommunen i stort.

För att komma till rätta med bemötandefrågorna kommer Gagnefs kommun att inrätta en företagslots.

– Det här kommer att vara en person som blir en kontaktväg in för företagen, så att de ska slippa bli runtbollade. En annan sak vi planerar är en omstöpning av hela samhällsbyggnadsprocessen. Vi har avskaffat den tekniska nämnden och lyft in den under kommunstyrelsen. Det gör att vi samordnar ur personalsynpunkt och får ett bättre samarbete för alla som arbetar med samhällsutveckling. I förlängningen hoppas vi att samhällsbyggnadsförvaltningen ska kunna jobba effektivare och att det ska korta handläggningstiderna.

Kommunen kommer också att börja arbeta med konceptet Tillväxt & Tillsyn som Rättviks kommun har tagit fram.

– Centerpartiet lade en motion om detta under förra mandatperioden, men den röstades ner. Nu när vi har tagit över ordförandeposten i kommunstyrelsen så tar vi tag i detta, säger Fredrik Jarl.

Han vill också att kommunen ska starta en dialog med lokala företag om företagsklimatet.

– Vi vill bjuda in lokala företag och branschorganisationer och prata om vilka behov de har och vad som måste förbättras. Målet är ett avsevärt bättre företagsklimat och vi i kommunen sitter inte på alla nycklar. Jag hoppas att företagen vill vara med i det här arbetet, för det är viktigt att vi gör det tillsammans.

Bland kommunens utmaningar för framtiden ser Fredrik Jarl kompetensförsörjningen och tillgången på mark att bygga på.

– Kompetensförsörjningsfrågan är ett problem i hela Dalarna. Jag skulle också säga att generationsväxlingen kan räknas in där. Kommunen driver projekt för att hjälpa till med de här sakerna men vi måste nog göra mer. Tillgången på attraktiv mark är en annan sak vi brottas med.

I Svenskt Näringslivs enkätundersökning kommer skatter och avgifter upp som en prioriterad fråga för företagarna. Fredrik Jarl utesluter inte en sänkning av kommunalskatten.

– Vi har som ambition att inte ha en högre skatt än genomsnittet i Dalarna, men vi kommer inte att sänka under 2019. Det beror dels på den osäkra situationen med regeringsbildningen och -budgeten och dels på konjunkturläget, som går in i en avmattning. Först måste vi se till att få ordning på kostnadsutvecklingen i kommunen, som har varit alldeles för hög under den senaste mandatperioden. Om vi får ordning och reda på ekonomin finns det förutsättningar för att sänka kommunalskatten 2020.

Företagarkommentar, Jan A Persson, skogsägare, rådgivare, entreprenör och ägare till Gagnef Golfbana:

Jan A Persson

Jan A Persson, Gafnefs Golfbana

”Ett väl fungerande tele- och IT-nät är avgörande för etablering och utveckling av företag inom Gagnefs kommun. Vi har sett en positiv trend de senaste åren, men fortfarande saknar många företag möjlighet till fiberanslutning och det finns stora brister i stabil mobiltäckning inom kommunen. Här måste kommunens politiker aktivt påverka regionalpolitiken och aktörer på marknaden så att deras prioriteringar blir till investeringar inom kommunens gränser. Något som absolut måste byggas ut är fiberredundans, här måste Gagnefs kommun påverka investeringar och prioriteringar genom sin styrelsepost och sitt ägande i Dala Energi.

Det krävs också välfungerande vägar, järnväg och flygförbindelser. Samordning mellan Gagnefs kommun och Trafikverket om ny översiktsplan måste ske tidigt och föras aktivt och löpande för området längs nya E16/väg 70. Alternativen för väg och järnväg måste noga övervägas för att inte hamna i en situation där en ny sträckning av E16 blir att styra över möjligheterna till nya och utökade områden för bostäder och andra ändamål i framtiden.”

Mål för mandatperioden:
  • Inrätta en företagslots som blir en kontaktväg in för företagen.
  • Arbeta med Tillväxt & Tillsyn.
  • Ta fram en ny näringslivsstrategi.
  • Bjuda in till dialog med lokala företag och ta fram en gemensam näringslivsstrategi.
  • Kortare handläggningstider.
  • Jobba med kompetensförsörjning.
  • Planläggning av mark för industri och företag.
  • Jobba med upphandling för att underlätta för små aktörer att lämna anbud.

*Näringslivsstrategi saknas

Välkommen till ett dialogmöte om företagsklimat i Gagnefs kommun den 22 maj 2019

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Dalakommuner underlättar för krisande företag

CORONAKRISEN Coronakrisen innebär stora svårigheter för Dalarnas företag, varav många tvingas varsla och andra hotas av konkurs. För att underlätta för Dalarnas företag har kommunerna vidtagit olika typer av åtgärder för att mildra krisens effekter.
NYHET Publicerad:

Vi måste alla hjälpas åt

KRÖNIKA Nu när det nya coronaviruset på många sätt lamslår vårt samhälle gäller det att tänka på de företag som finns omkring oss. Varje gång du köper en tjänst eller produkt så är du med och bidrar till att hålla ett företag i länet igång och hjälper så att en anställd kan behålla sitt jobb. Det skriver Henrik Navjord i en krönika.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Livskraftiga jobb och företag riskerar att slås ut

DEBATT Under den gångna veckan har situationen för många av våra företag i Dalarna förvärrats dramatiskt. I våra kontakter med företagen vittnar nu allt fler om fallande intäkter, problem i produktion och oro över möjligheten att behålla medarbetare. Det slår brett även om vissa branscher givetvis är mer utsatta. Åtgärder behövs och några kommuner har fattat lokala beslut i hur man kan underlätta för det lokala näringslivet, jag hoppas ännu fler följer efter.
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.
NYHET Publicerad:

Anrikt bruk med ny miljöteknik

MILJÖ Arctic Paper Grycksbo utanför Falun började sin satsning mot en fossilfri produktion redan 2009. Bruket producerar idag 220 000 ton finpapper med noll utsläpp av fossila växthusgaser från sin produktion. "Miljöarbetet är väl förankrat i företagets ledning och affärsverksamhet, det finns i vår affärskultur, vårt dna", säger Michel Fejér vd för företaget.
NYHET Publicerad:

Snickeriföretag efterlyser standard för miljöbedömningar

REGELKRÅNGEL Omsorg om människa och miljö har ända sedan starten för 22 år sedan varit en viktig ledstjärna för Dala Ledstång och Snickeri. Därför är det ett hårt slag för delägaren Anna-Karin Tyskhagen, när hon numera förlorar affärer på grund av att företaget inte mäktar med att få verksamheten godkänd enligt branschens alla olika miljöbedömningar.
NYHET Publicerad:

Utbildningssystemet för yrkesbytare måste bli bättre

VUXENUTBILDNING "Systemet för vuxna som vill byta arbete fungerar inte, detta trots att många branscher skriker efter kompetent personal". Det menar Anneli Gunnars som är vd och skolchef vid Älvdalens Utbildningscentrum. På sikt ger detta mycket negativa effekter för företagen i utsatta branscher.
NYHET Publicerad:

Miljöomställning ger sur bi(l)effekt

SKATTER Politiska beslut minskar omsättningen med över 15 miljoner kronor hos Kents Bilcentrum. När argumenten dessutom inte håller då säger en irriterad bilhandlare Per Gruvris ifrån. Han får medhåll från stora delar av bilförsäljningsbranschen när han hävdar att bonus/malus-systemet varken är bra för företagen eller miljön.
NYHET Publicerad:

Brist på lönsamhet en utmaning för logistikbranschen

TRANSPORT Frakter och logistik får inte kosta pengar, det ska bara finnas och det ska fungera. Tyvärr är det en bild många har av en bransch som går på knäna för att överleva. ”Fler måste förstå att branschen har stora utmaningar på grund av bristen på lönsamhet”, säger Anna Gåsste som är CFO hos DalaFrakt.
NYHET Publicerad:

Mattias Holmström ny näringspolitisk rådgivare 

NY PÅ JOBBET Den 1 februari börjar Mattias Holmström som näringspolitisk rådgivare på Svenskt Näringsliv med placering i Sundsvall. Mattias kommer att arbeta i de fem norra regionerna Västernorrland, Dalarna, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten.
NYHET Publicerad:

Byggprogrammet i Malung-Sälen bäst i Dalarna

UTBILDNING I Dalarnas län ska cirka 3 200 niondeklassare och deras föräldrar under de närmaste veckorna välja gymnasieprogram inför nästa läsår. För att hjälpa dem att göra genomtänkta val visar vi på Svenskt Näringsliv i Dalarna hur elever från olika gymnasieprogram har klarat sig på arbetsmarknaden med siffror från Ekonomifaktas Gymnasiepejl.
NYHET Publicerad:

Ge Dalarnas gymnasieelever möjlighet att driva företag

DEBATT Människors kreativitet, mod och initiativkraft lägger grunden för ökad ekonomisk utveckling och ökat välstånd. Ett vitalt näringsliv med många entreprenörer skapar jobb och de skatteintäkter som finansierar välfärden. Det är också avgörande för att lösa många av de problem vi ser idag, inte minst med miljö och klimat. Här kan Ung Företagsamhet spela en viktig roll för framtiden.
NYHET Publicerad:

Kemikalieskatten – varken bra för handeln eller miljön

MILJÖSKATT Det är snart två och ett halvt år sedan kemikalieskatten infördes. Med skatten ville riksdagen minska användningen av farliga flamskyddsmedel i elektronik och stimulera övergång till mer miljö- och hälsovänliga alternativ. Åke Arnesson som bland annat driver Arkos Home i Insjön menar att det inte fungerar och att det är dags för politikerna att tänka om.
NYHET Publicerad:

Nu har du som företagare chansen att påverka våra politiker och tjänstemän!

FÖRETAGSKLIMAT Den 2 januari skickades årets enkät om det lokala företagsklimatet ut till cirka 60 000 företagare i Sverige. Det är ni företagare som kan ge oss de rätta svaren, detta så vi tillsammans kan fortsätta arbetet med att förbättra och utveckla företagsklimatet i länet och i din kommun.
NYHET Publicerad:

2020 fortsätter vi arbetet...

JULHÄLSNING 2020 fortsätter vi arbetet med att företagsklimatet ska stå högt på agendan hos våra myndigheter och beslutsfattare.
NYHET Publicerad:

Dalaföretagen signalerar avmattning

KONJUNKTUR Svensk och global konjunktur ser allt svagare ut, det visar en ny konjunkturprognos från Svenskt Näringsliv. Tillväxten mattas av och blir låg under kommande år med svag utveckling av produktivitet och sysselsättning. En avmattning som även syns hos dalaföretagen.
NYHET Publicerad:

"Vi måste ha skatter som är rimliga och regler som är möjliga att efterleva"

SME Anna Grånäs Jakobsson har tagit plats i Svenskt Näringslivs SME-kommitté. Tillsammans med 35 andra ledamöter ska hon vara ett stöd till Svenskt Näringslivs ledning i frågor som rör små och medelstora företag. Rättviksföretagaren brinner för företagarfrågor och vill gärna vara med och bidra till en positiv syn på företagande samt bättre villkor för företagen.
NYHET Publicerad:

Skyll inte på lagstiftningen – gör istället er hemläxa!

UPPHANDLING Det pågår en intensiv debatt kring nyligen gjorda upphandlingar. Oavsett upphandling så skyller mer eller mindre alla som deltar i debatten på lagen om offentlig upphandling och kräver att denna ska ändras. Det påstås bland annat att det är lagens fel att upphandlande myndigheter måste köpa till ”lägsta pris”, att lagen förhindrar upphandlare att tala med leverantörer och att det enligt lagen inte får ställas krav på referenser. Inget kunde vara mer fel. Självklart får man beakta kvalitet i upphandlingen, tala med varandra och ställa krav på referensobjekt eller referenser.
NYHET Publicerad:

Ansvarsfulla avtal säkrar Dalarnas jobb och välfärd

DEBATT Konjunkturen bromsar nu in, inte bara i Dalarna och resten av Sverige, utan även på viktiga exportmarknader. Nu gäller det att fortsätta med ansvarsfulla avtal. Den svenska löneökningstakten måste växlas ned för att säkra jobb och välfärd och det gäller i synnerhet för Dalarna med så många exportberoende företag.