Fredrik Jarl, kommunalråd Gagnefs kommun och Jan A Persson, ägare till Gagnef Golfbana

Gagnef vill vända den negativa trenden

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Fredrik Jarl (C) är nytt kommunalråd i Gagnef. Han säger sig vilja förbättra företagsklimatet ”avsevärt” under mandatperioden. – Det är genom växande och välmående företag vi skapar förutsättningar för hela kommunen med vård, skola och omsorg. Därför är det så viktigt att ha ett välfungerande och positivt företagsklimat.

Fredrik Jarl, kommunalråd Gagnef

Fredik Jarl, kommunalråd i Gagnefs kommun

Foto: Anita Carlsson, Claes Söderberg

Under förra mandatperioden har Gagnefs kommun tappat 76 platser i Svenskt Näringslivs ranking.

– Jag tror att det beror på flera faktorer. För det första har företagsfrågorna inte prioriterats på den politiska agendan som jag tycker att de borde ha gjorts. En annan sak vi måste konstatera är att kommunens bemötande i kontakten med företagen inte lever upp till den nivå vi önskar. En annan stor faktor är att det har inträffat saker i kommunen som har fått negativ publicitet, demensboendet och sopstriden, och det är klart att det färgar av sig på företagarnas syn på kommunen i stort.

För att komma till rätta med bemötandefrågorna kommer Gagnefs kommun att inrätta en företagslots.

– Det här kommer att vara en person som blir en kontaktväg in för företagen, så att de ska slippa bli runtbollade. En annan sak vi planerar är en omstöpning av hela samhällsbyggnadsprocessen. Vi har avskaffat den tekniska nämnden och lyft in den under kommunstyrelsen. Det gör att vi samordnar ur personalsynpunkt och får ett bättre samarbete för alla som arbetar med samhällsutveckling. I förlängningen hoppas vi att samhällsbyggnadsförvaltningen ska kunna jobba effektivare och att det ska korta handläggningstiderna.

Kommunen kommer också att börja arbeta med konceptet Tillväxt & Tillsyn som Rättviks kommun har tagit fram.

– Centerpartiet lade en motion om detta under förra mandatperioden, men den röstades ner. Nu när vi har tagit över ordförandeposten i kommunstyrelsen så tar vi tag i detta, säger Fredrik Jarl.

Han vill också att kommunen ska starta en dialog med lokala företag om företagsklimatet.

– Vi vill bjuda in lokala företag och branschorganisationer och prata om vilka behov de har och vad som måste förbättras. Målet är ett avsevärt bättre företagsklimat och vi i kommunen sitter inte på alla nycklar. Jag hoppas att företagen vill vara med i det här arbetet, för det är viktigt att vi gör det tillsammans.

Bland kommunens utmaningar för framtiden ser Fredrik Jarl kompetensförsörjningen och tillgången på mark att bygga på.

– Kompetensförsörjningsfrågan är ett problem i hela Dalarna. Jag skulle också säga att generationsväxlingen kan räknas in där. Kommunen driver projekt för att hjälpa till med de här sakerna men vi måste nog göra mer. Tillgången på attraktiv mark är en annan sak vi brottas med.

I Svenskt Näringslivs enkätundersökning kommer skatter och avgifter upp som en prioriterad fråga för företagarna. Fredrik Jarl utesluter inte en sänkning av kommunalskatten.

– Vi har som ambition att inte ha en högre skatt än genomsnittet i Dalarna, men vi kommer inte att sänka under 2019. Det beror dels på den osäkra situationen med regeringsbildningen och -budgeten och dels på konjunkturläget, som går in i en avmattning. Först måste vi se till att få ordning på kostnadsutvecklingen i kommunen, som har varit alldeles för hög under den senaste mandatperioden. Om vi får ordning och reda på ekonomin finns det förutsättningar för att sänka kommunalskatten 2020.

Företagarkommentar, Jan A Persson, skogsägare, rådgivare, entreprenör och ägare till Gagnef Golfbana:

Jan A Persson

Jan A Persson, Gafnefs Golfbana

”Ett väl fungerande tele- och IT-nät är avgörande för etablering och utveckling av företag inom Gagnefs kommun. Vi har sett en positiv trend de senaste åren, men fortfarande saknar många företag möjlighet till fiberanslutning och det finns stora brister i stabil mobiltäckning inom kommunen. Här måste kommunens politiker aktivt påverka regionalpolitiken och aktörer på marknaden så att deras prioriteringar blir till investeringar inom kommunens gränser. Något som absolut måste byggas ut är fiberredundans, här måste Gagnefs kommun påverka investeringar och prioriteringar genom sin styrelsepost och sitt ägande i Dala Energi.

Det krävs också välfungerande vägar, järnväg och flygförbindelser. Samordning mellan Gagnefs kommun och Trafikverket om ny översiktsplan måste ske tidigt och föras aktivt och löpande för området längs nya E16/väg 70. Alternativen för väg och järnväg måste noga övervägas för att inte hamna i en situation där en ny sträckning av E16 blir att styra över möjligheterna till nya och utökade områden för bostäder och andra ändamål i framtiden.”

Mål för mandatperioden:
  • Inrätta en företagslots som blir en kontaktväg in för företagen.
  • Arbeta med Tillväxt & Tillsyn.
  • Ta fram en ny näringslivsstrategi.
  • Bjuda in till dialog med lokala företag och ta fram en gemensam näringslivsstrategi.
  • Kortare handläggningstider.
  • Jobba med kompetensförsörjning.
  • Planläggning av mark för industri och företag.
  • Jobba med upphandling för att underlätta för små aktörer att lämna anbud.

*Näringslivsstrategi saknas

Välkommen till ett dialogmöte om företagsklimat i Gagnefs kommun den 22 maj 2019

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Henrik Navjord - ny på jobbet som regionchef i Dalarna

NY PÅ JOBBET Henrik Navjord och har i dagarna tillträtt som regionchef för Svenskt Näringsliv i Dalarna. – Dalarna är ett spännande län med både stora möjligheter, men även en hel del utmaningar. Vi har en stor entreprenörsanda med många skickliga företagare som ska ha det bästa företagsklimatet för att kunna bedriva sina företag på ett sunt sätt. Jag tar mig an uppdraget med stor ödmjukhet, säger Henrik.
NYHET Publicerad:

Rut-avdraget bakom lyckad integration

SKATTER Rut-avdraget fördubblades första juli, från 25 000 till 50 000 kronor. Susanne Moffat, regionchef på hemserviceföretaget Homemaid i Falun, tycker att Rut är en vinst för hela samhället. "Det blir en språngbräda in i arbetslivet för väldigt många."
NYHET Publicerad:

Fraktsubventioner skapar osund konkurrens

OSUND KONKURRENS Förra året tog Mikael och Sofie Sjöstrand över nätbutiken Lek Ute i Falun. Som e-handlare tycker de att FN:s paketsubventioner skapar en osund konkurrens för e-handlare. "Kina är en stormakt, de behöver inte billigare frakter", säger Mikael Sjöstrand.
NYHET Publicerad:

Få företag i Dalarna ansöker om mönsterskydd

MÖNSTERSKYDD Bland de olika immaterialrättsliga skydden är mönsterskyddet det minst kända, säger Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt på Svenskt Näringsliv. Av den statistik som Patent- och registreringsverket nu presenterat, framgår att det från Dalarna bara gjordes en enda mönsterskyddsansökan under 2018.
NYHET Publicerad:

Försiktig satsning gav god lönsamhet

FÖRETAGSAMHET Nya produkter och samarbeten har hjälpt Grådö Mejeri att ta sig vidare efter den stora Milkokrisen. Snart går mejeriet för full kapacitet och kan behöva nyanställa.
"Vi har svårt att hitta utbildad personal", säger mejerichefen Staffan Eklöv.
NYHET Publicerad:

Fäbod får dispens för elektroniskt kassaregister

REGELKRÅNGEL Tin Gumuns på Karl Tövåsens fäbod utanför Vikarbyn blev rikskänd när hon tog strid mot Skatteverkets krav på elektroniskt kassaregister. Att driva en fäbod är ett kulturarv där elektroniska kassaregister inte fungerar i praktiken. Av den enkla anledningen att det saknas el på genuina fäbodar.
Nu har Tin Gumuns fått dispens från kravet igen, den här gången gäller dispensen i tre år.
 
NYHET Publicerad:

Skolan behöver ny syn på kunskap

NY RAPPORT En av de stora utmaningarna för Dalarna är svårigheterna att rekrytera arbetskraft. Detta problem sammanfaller med de låga kunskapsresultaten i svensk skola. Det visar en rapport från Svenskt Näringsliv som släpps i dag. För att komma åt problemen föreslår Svenskt Näringsliv att betydelsen av bas- och ämneskunskaper ska stärkas.
NYHET Publicerad:

"Vi vill inte behöva flytta jobb till Stockholm"

KOMPETENSFÖRSÖRJNING 70 nya jobb står på spel i Långshyttan. Men träindustriföretaget Setra har svårt att få tag i nya medarbetare med rätt kompetens. Därmed återstår alternativet att förlägga nya jobb för tjänstemän i Stockholm eller Gävle, något företaget vill undvika. "Det pratas ofta om att det inte finns högprofilerade karriärjobb på mindre orter och nu när vi har sådana tjänster så hittar vi inte rätt kompetens," säger Anna-Lena Gull på Setra Group.
NYHET Publicerad:

Malung-Sälen och Orsa tar stora steg framåt

FÖRETAGSKLIMAT Malung-Sälen och Orsa kommun tar stora steg framåt i årets undersökning av företagsklimatet i Dalarna och Vansbro kommun har länets allra bästa företagsklimat. Det framgår av Svenskt Näringslivs undersökning om företagsklimatet för 2019.
NYHET Publicerad:

Vasaloppet en motor för turism och ungdomsidrott

TILLVÄXT Den ideella verksamheten Vasaloppet har blivit en ekonomisk motor för turismen i Dalarna. På tio år har Vasaloppet dubblat sin omsättning. Det ger näring till både turismen och ungdomsidrotten. Varumärket har funnits i över 50 år och ägs av ideella föreningar. Varje år levererar arrangemanget 20 till 25 miljoner till det lokala och regionala föreningslivet. Nu hoppas Vasaloppet växa ytterligare med nya sommaraktiviteter.
NYHET Publicerad:

Konjunkturen tappar kraft i Dalarna

KONJUNKTUREN Konjunkturen viker nedåt för företagen i Dalarna, visar Svenskt Näringslivs konjunkturrapport. En del företag kommer att minska sin personalstyrka det kommande halvåret och lägre tillväxt är att vänta. Utrymmet företagens kostnadsökningar blir sämre vilket får betydelse för avtalsrörelsen.
NYHET Publicerad:

"Minska regelkrånglet i besöksnäringen"

REGELKRÅNGEL Myndigheternas stora regelbörda är en belastning för företag inom besöksnäringen. Sarah Larsson anläggningschef på Mora Parken vill se förenklingar för branschen. "Det känns som att arbetslagstiftningen är anpassad för kontorsjobb och inte för oss som behöver mer flexibilitet"
NYHET Publicerad:

Skistart och Outdoorexperten vill bli största nätbutiken

TILLVÄXT I Dalarna finns e-handelsbutiken Skistart som vill bli störst i landet inom friluftsliv. Detta tillsammans med sin nya partner Outdoorexperten i Västerås. Skistart har efter 13 intensiva år intagit platsen som Nordens största skidbutik på nätet. Detta trots att längdskidor är komplext att sälja då det ska mätas både vikt, spann och åkförmåga men här har ägarna Henrik Lindh och Johan Rehnström tagit hjälp av ny teknik och fixat en välfungerande lösning."Det är därför vi vill vara specialister, vi är bra på skidor och erbjuder garantier om kunden mot förmodan inte är nöjd," säger Johan Rehnström.
NYHET Publicerad:

"Vi ser världen som rekryteringsbas"

KOMPETENSFÖRSÖRJNING På ABB i Ludvika kommer medarbetarna från 50 olika nationaliteter. "Vi ser världen som vår rekryteringsbas och vi kommer att behöva rekrytera mer från utlandet i framtiden. Mångfald gör oss bättre och mer innovativa", säger platschefen Magnus Ström.
NYHET Publicerad:

Omsorgsföretagare krävs på tredubbla avgifter

TILLSTÅNDSPLIKT Vid årsskiftet införde Inspektionen för vård och omsorg, IVO, nya avgifter för privata omsorgsföretag. Annikas Hemtjänst måste betala 90 000 kronor till IVO. "Det är både tidsödande och dyrt", säger Annika Hedström som driver företaget.
NYHET Publicerad:

"Viktigt att vi inte bara pratar om Google"

FÖRETAGSKLIMAT Om Google bygger serverhallar i Horndal innebär det ett lyft för regionen, menar Avestas kommunalråd Lars Isacsson (S). "Jag tror att de kommer att locka kompetens till länet som blir till nytta för alla. Men grunden i tillväxtarbetet är fortfarande våra aktiva företag".
NYHET Publicerad:

Näringslivsfrågorna ges högsta prioritet i Hedemora

FÖRETAGSKLIMAT Att förbättra för näringslivet är en prioriterad fråga för Hedemoras styrande koalition. "Vi sitter verkligen inte stilla i båten, utan jobbar på flera olika fronter", säger kommunalrådet Ola Gilén (S).
NYHET Publicerad:

Bra kommunal service är Säters filosofi

FÖRETAGSKLIMAT Säters kommun har haft en positiv utveckling de senaste åren, med låg arbetslöshet och stor efterfrågan på bostäder. " När vi blir fler invånare vill vi också växa på företagssidan", säger kommunalrådet Mats Nilsson (S).
NYHET Publicerad:

Dalarnas unga är företagsamma

NY RAPPORT Dalarna är ett av få län där nyföretagsamheten ökar. Den ökar sett till totalen, men också för såväl kvinnor som för unga personer. Det framgår av Svenskt Näringslivs rapport, Företagsamheten i Dalarna 2019. "Dalarnas framtid är beroende av att vi har starka och växande företag. Och bakom varje företag finns det en eller flera människor. I den här rapporten sätter vi fokus på dem", säger Teresa Bergkvist regionchef på Svenskt Näringsliv i Dalarna.
NYHET Publicerad:

Förenklingar och dialog ska lyfta Dalarnas näringsliv

UPPHANDLING Genom att arbeta strategiskt med upphandlingsfrågor kan kommuner både förbättra det lokala företagsklimatet och få större nytta för skattemedlen. Det har man insett i Dalarna och nu börjar Upphandlingscenters arbete märkas hos företagen.