Fredrik Jarl, kommunalråd Gagnefs kommun och Jan A Persson, ägare till Gagnef Golfbana

Gagnef vill vända den negativa trenden

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Fredrik Jarl (C) är nytt kommunalråd i Gagnef. Han säger sig vilja förbättra företagsklimatet ”avsevärt” under mandatperioden. – Det är genom växande och välmående företag vi skapar förutsättningar för hela kommunen med vård, skola och omsorg. Därför är det så viktigt att ha ett välfungerande och positivt företagsklimat.

Fredrik Jarl, kommunalråd Gagnef

Fredik Jarl, kommunalråd i Gagnefs kommun

Foto: Anita Carlsson, Claes Söderberg

Under förra mandatperioden har Gagnefs kommun tappat 76 platser i Svenskt Näringslivs ranking.

– Jag tror att det beror på flera faktorer. För det första har företagsfrågorna inte prioriterats på den politiska agendan som jag tycker att de borde ha gjorts. En annan sak vi måste konstatera är att kommunens bemötande i kontakten med företagen inte lever upp till den nivå vi önskar. En annan stor faktor är att det har inträffat saker i kommunen som har fått negativ publicitet, demensboendet och sopstriden, och det är klart att det färgar av sig på företagarnas syn på kommunen i stort.

För att komma till rätta med bemötandefrågorna kommer Gagnefs kommun att inrätta en företagslots.

– Det här kommer att vara en person som blir en kontaktväg in för företagen, så att de ska slippa bli runtbollade. En annan sak vi planerar är en omstöpning av hela samhällsbyggnadsprocessen. Vi har avskaffat den tekniska nämnden och lyft in den under kommunstyrelsen. Det gör att vi samordnar ur personalsynpunkt och får ett bättre samarbete för alla som arbetar med samhällsutveckling. I förlängningen hoppas vi att samhällsbyggnadsförvaltningen ska kunna jobba effektivare och att det ska korta handläggningstiderna.

Kommunen kommer också att börja arbeta med konceptet Tillväxt & Tillsyn som Rättviks kommun har tagit fram.

– Centerpartiet lade en motion om detta under förra mandatperioden, men den röstades ner. Nu när vi har tagit över ordförandeposten i kommunstyrelsen så tar vi tag i detta, säger Fredrik Jarl.

Han vill också att kommunen ska starta en dialog med lokala företag om företagsklimatet.

– Vi vill bjuda in lokala företag och branschorganisationer och prata om vilka behov de har och vad som måste förbättras. Målet är ett avsevärt bättre företagsklimat och vi i kommunen sitter inte på alla nycklar. Jag hoppas att företagen vill vara med i det här arbetet, för det är viktigt att vi gör det tillsammans.

Bland kommunens utmaningar för framtiden ser Fredrik Jarl kompetensförsörjningen och tillgången på mark att bygga på.

– Kompetensförsörjningsfrågan är ett problem i hela Dalarna. Jag skulle också säga att generationsväxlingen kan räknas in där. Kommunen driver projekt för att hjälpa till med de här sakerna men vi måste nog göra mer. Tillgången på attraktiv mark är en annan sak vi brottas med.

I Svenskt Näringslivs enkätundersökning kommer skatter och avgifter upp som en prioriterad fråga för företagarna. Fredrik Jarl utesluter inte en sänkning av kommunalskatten.

– Vi har som ambition att inte ha en högre skatt än genomsnittet i Dalarna, men vi kommer inte att sänka under 2019. Det beror dels på den osäkra situationen med regeringsbildningen och -budgeten och dels på konjunkturläget, som går in i en avmattning. Först måste vi se till att få ordning på kostnadsutvecklingen i kommunen, som har varit alldeles för hög under den senaste mandatperioden. Om vi får ordning och reda på ekonomin finns det förutsättningar för att sänka kommunalskatten 2020.

Företagarkommentar, Jan A Persson, skogsägare, rådgivare, entreprenör och ägare till Gagnef Golfbana:

Jan A Persson

Jan A Persson, Gafnefs Golfbana

”Ett väl fungerande tele- och IT-nät är avgörande för etablering och utveckling av företag inom Gagnefs kommun. Vi har sett en positiv trend de senaste åren, men fortfarande saknar många företag möjlighet till fiberanslutning och det finns stora brister i stabil mobiltäckning inom kommunen. Här måste kommunens politiker aktivt påverka regionalpolitiken och aktörer på marknaden så att deras prioriteringar blir till investeringar inom kommunens gränser. Något som absolut måste byggas ut är fiberredundans, här måste Gagnefs kommun påverka investeringar och prioriteringar genom sin styrelsepost och sitt ägande i Dala Energi.

Det krävs också välfungerande vägar, järnväg och flygförbindelser. Samordning mellan Gagnefs kommun och Trafikverket om ny översiktsplan måste ske tidigt och föras aktivt och löpande för området längs nya E16/väg 70. Alternativen för väg och järnväg måste noga övervägas för att inte hamna i en situation där en ny sträckning av E16 blir att styra över möjligheterna till nya och utökade områden för bostäder och andra ändamål i framtiden.”

Mål för mandatperioden:
  • Inrätta en företagslots som blir en kontaktväg in för företagen.
  • Arbeta med Tillväxt & Tillsyn.
  • Ta fram en ny näringslivsstrategi.
  • Bjuda in till dialog med lokala företag och ta fram en gemensam näringslivsstrategi.
  • Kortare handläggningstider.
  • Jobba med kompetensförsörjning.
  • Planläggning av mark för industri och företag.
  • Jobba med upphandling för att underlätta för små aktörer att lämna anbud.

*Näringslivsstrategi saknas

Välkommen till ett dialogmöte om företagsklimat i Gagnefs kommun den 22 maj 2019

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Vasaloppet en motor för turism och ungdomsidrott

TILLVÄXT Den ideella verksamheten Vasaloppet har blivit en ekonomisk motor för turismen i Dalarna. På tio år har Vasaloppet dubblat sin omsättning. Det ger näring till både turismen och ungdomsidrotten. Varumärket har funnits i över 50 år och ägs av ideella föreningar. Varje år levererar arrangemanget 20 till 25 miljoner till det lokala och regionala föreningslivet. Nu hoppas Vasaloppet växa ytterligare med nya sommaraktiviteter.
NYHET Publicerad:

Konjunkturen tappar kraft i Dalarna

KONJUNKTUREN Konjunkturen viker nedåt för företagen i Dalarna, visar Svenskt Näringslivs konjunkturrapport. En del företag kommer att minska sin personalstyrka det kommande halvåret och lägre tillväxt är att vänta. Utrymmet företagens kostnadsökningar blir sämre vilket får betydelse för avtalsrörelsen.
NYHET Publicerad:

"Minska regelkrånglet i besöksnäringen"

REGELKRÅNGEL Myndigheternas stora regelbörda är en belastning för företag inom besöksnäringen. Sarah Larsson anläggningschef på Mora Parken vill se förenklingar för branschen. "Det känns som att arbetslagstiftningen är anpassad för kontorsjobb och inte för oss som behöver mer flexibilitet"
NYHET Publicerad:

Skistart och Outdoorexperten vill bli största nätbutiken

TILLVÄXT I Dalarna finns e-handelsbutiken Skistart som vill bli störst i landet inom friluftsliv. Detta tillsammans med sin nya partner Outdoorexperten i Västerås. Skistart har efter 13 intensiva år intagit platsen som Nordens största skidbutik på nätet. Detta trots att längdskidor är komplext att sälja då det ska mätas både vikt, spann och åkförmåga men här har ägarna Henrik Lindh och Johan Rehnström tagit hjälp av ny teknik och fixat en välfungerande lösning."Det är därför vi vill vara specialister, vi är bra på skidor och erbjuder garantier om kunden mot förmodan inte är nöjd," säger Johan Rehnström.
NYHET Publicerad:

"Vi ser världen som rekryteringsbas"

KOMPETENSFÖRSÖRJNING På ABB i Ludvika kommer medarbetarna från 50 olika nationaliteter. "Vi ser världen som vår rekryteringsbas och vi kommer att behöva rekrytera mer från utlandet i framtiden. Mångfald gör oss bättre och mer innovativa", säger platschefen Magnus Ström.
NYHET Publicerad:

Omsorgsföretagare krävs på tredubbla avgifter

TILLSTÅNDSPLIKT Vid årsskiftet införde Inspektionen för vård och omsorg, IVO, nya avgifter för privata omsorgsföretag. Annikas Hemtjänst måste betala 90 000 kronor till IVO. "Det är både tidsödande och dyrt", säger Annika Hedström som driver företaget.
NYHET Publicerad:

"Viktigt att vi inte bara pratar om Google"

FÖRETAGSKLIMAT Om Google bygger serverhallar i Horndal innebär det ett lyft för regionen, menar Avestas kommunalråd Lars Isacsson (S). "Jag tror att de kommer att locka kompetens till länet som blir till nytta för alla. Men grunden i tillväxtarbetet är fortfarande våra aktiva företag".
NYHET Publicerad:

Näringslivsfrågorna ges högsta prioritet i Hedemora

FÖRETAGSKLIMAT Att förbättra för näringslivet är en prioriterad fråga för Hedemoras styrande koalition. "Vi sitter verkligen inte stilla i båten, utan jobbar på flera olika fronter", säger kommunalrådet Ola Gilén (S).
NYHET Publicerad:

Bra kommunal service är Säters filosofi

FÖRETAGSKLIMAT Säters kommun har haft en positiv utveckling de senaste åren, med låg arbetslöshet och stor efterfrågan på bostäder. " När vi blir fler invånare vill vi också växa på företagssidan", säger kommunalrådet Mats Nilsson (S).
NYHET Publicerad:

Dalarnas unga är företagsamma

NY RAPPORT Dalarna är ett av få län där nyföretagsamheten ökar. Den ökar sett till totalen, men också för såväl kvinnor som för unga personer. Det framgår av Svenskt Näringslivs rapport, Företagsamheten i Dalarna 2019. "Dalarnas framtid är beroende av att vi har starka och växande företag. Och bakom varje företag finns det en eller flera människor. I den här rapporten sätter vi fokus på dem", säger Teresa Bergkvist regionchef på Svenskt Näringsliv i Dalarna.
NYHET Publicerad:

Förenklingar och dialog ska lyfta Dalarnas näringsliv

UPPHANDLING Genom att arbeta strategiskt med upphandlingsfrågor kan kommuner både förbättra det lokala företagsklimatet och få större nytta för skattemedlen. Det har man insett i Dalarna och nu börjar Upphandlingscenters arbete märkas hos företagen.
NYHET Publicerad:

Bygg- och tjänstesektorn visar starkast konjunktur i Dalarna

KONJUNKTUREN Arbetsmarknaden inom den privata sektorn i Dalarna har utvecklats något bättre det senaste halvåret jämfört med snittet för övriga Sverige. Störst tillväxt kommande halvår väntas inom bygg- och tjänstesektorn. Det framgår av Svenskt Näringslivs konjunkturrapport för första kvartalet 2019.
NYHET Publicerad:

Gagnef vill vända den negativa trenden

FÖRETAGSKLIMAT "Det är genom växande och välmående företag vi skapar förutsättningar för hela kommunen med vård, skola och omsorg. Därför är det viktigt att ha ett välfungerande och positivt företagsklimat", säger Fredrik Jarl (C) som är nytt kommunalråd i Gagnef.
NYHET Publicerad:

Leksand vill fortsätta växa

FÖRETAGSKLIMAT Leksands kommun har satt upp ett mål om 18000 invånare år 2025. "Det är en rimlig befolkningsmängd om vi ska kunna behålla offentlig service och handel och klara kompetensförsörjningen till företagen", säger kommunalrådet Ulrika Liljeberg (C).
NYHET Publicerad:

Falun behöver jobba på förtroendet för att främja tillväxten

FÖRETAGSKLIMAT "Vi har haft en del olyckliga omständigheter som dragit ner förtroendet" säger kommunalrådet Joakim Storck (C). För att bygga upp förtroendet igen vill han att kommunen ska jobba för att främja tillväxten, samtidigt som myndighetsutövningen ska förbättras.
NYHET Publicerad:

Företagen gillar när han drar i kommuntyglarna

FÖRETAGSKLIMAT Han är kommunalrådet som var med om att varsla 55 anställda, avvecklade näringslivskontoret och uppmanar företagare att ringa till honom. Möt Hans Unander (S) som leder Malung/Sälen, kommunen som har byggboom och attraherar flera livskraftiga företag.
NYHET Publicerad:

Bostadsbrist orsakar kompetensbrist för Mora

FÖRETAGSKLIMAT Mora kommun jobbar för att lösa kompetensförsörjningen till både lokala företag och kommunens egna verksamheter. En viktig fråga att lösa är bostadsbristen. "Vi får hit kompetent personal, men om de inte hittar någonstans att bo så flyttar de igen", säger kommunalrådet Anna Hed (C).
NYHET Publicerad:

Industrins konkurrenskraft högt på agendan i Borlänge

FÖRETAGSKLIMAT För några år sedan kunde en pappersrulle från Borlänge ta sig till Göteborgs hamn på åtta timmar. I dag tar det tolv timmar. Jan Bohman, kommunalråd i Borlänge, tycker det är dags att frågan om industrins konkurrenskraft lyfts regionalt.
NYHET Publicerad:

Orsa vill klättra i statistiken

FÖRETAGSKLIMAT "Vi har som mål att vara bland de 100 bästa företagen i Svenskt Näringslivs kommunranking, senast år 2020. Det säger Mikael Thalin (C), kommunalråd i Orsa. För att nå dit ska kommunen bland annat jobba med bemötande och kompetensförsörjning.
NYHET Publicerad:

Bostadsbyggandet en viktig fråga för Ludvika

FÖRETAGSKLIMAT Bostadsbyggandet rankades som den viktigaste frågan för Ludvika kommun att ta tag i vid den senaste mätningen av företagsklimatet i Sveriges kommuner. Något som kommunalrådet Leif Pettersson (S) håller med om. "Vi ser en ökad inpendling från flera håll och det gör att bostadsbyggandet måste få bättre fart".