Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET5 juli 2021

Glad sommar Dalarna!

Efter ytterligare ett händelserikt halvår är det dags för mig att sammanfatta några av vårens händelser och aktiviteter som jag arbetat med på Svenskt Näringsliv i Dalarna.

Henrik Navjord

Våren har precis som för många av er säkert inneburit både hemarbete, för de som har möjlighet till det vill säga, (vilket i många branscher inte har fungerat för alla och inneburit stora utmaningar) och digitala möten.

Äntligen ser vi ljuset i tunneln vad gäller pandemin och att det så sakta återhämtar sig i takt med att samhället kan öppna upp allt mer.

Många har det fortsatt väldigt tufft men restriktionerna börjar lätta och det är med både glädje och sorg jag tagit del av era berättelser om er vardag som företagare i dessa tider och hur kreativa ni varit, stor respekt och beundran för detta!

Den 25 maj släppte vi enkätsvaren om hur Sveriges och Dalarnas företagare ser på företagsklimatet i kommunerna. På det stora hela blir det lite bättre, men i ett antal kommuner har betygen också blivit sämre. För att följa upp alla svar som företagen i Dalarnas 15 kommuner givit, har jag redan nu hunnit genomföra dialogmöten i många av dessa kommuner. Det har varit givande och framåtriktade möten där kommunala politiker och tjänstemän tillsammans diskuterat hur det ser ut och vad man kan göra för att förbättra förutsättningarna i respektive kommun.

Dessa möten hoppas jag att våra kommunala politiker har med sig när de sätter sig ner efter sommaren för att lägga strategierna framåt, det är i alla fall något jag kommer följa upp! Flera kommuner jobbar med nya näringslivsstrategier och det gäller att dessa omsätts från ord till handling, goda exempel i länet att ta efter finns onekligen och viljan att utveckla samspelet ytterligare med det lokala näringslivet är hög på de allra flesta håll.

Under våren har vi också genomfört flertalet aktiviteter för att lyfta företagarfrågor som legat högt på agendan och i den allmänna debatten. Kompetensdagar och Dalarnas långsiktiga ödesfråga kompetensförsörjningen. Ett flertal kommuner startar nu upp ytterligare samverkan mellan näringsliv och skola. Inspirationsdag på tema företagsklimat för politiker och tjänstemän.

Helt nya arbetssätt och mer tidig dialog utlovar många kommuner nu vad gäller upphandling med er i näringslivet, att fler lokala företag lämnar anbud tjänar vi alla på, men då måste förutsättningarna i underlagen finnas för det.

Pilotprojekt med polisen för att involvera näringslivet mer i det brottsförebyggande arbetet är påbörjat i ett par kommuner och kommer spridas i länet. För att inte glömma alla företagarberättelser i form av artiklar på hemsidan och Facebook, era berättelser är det bästa verktyg jag har när det gäller att jobba med positiv förändring och utveckling i myndighetsutövningen.

Därför vill jag också passa på att tacka alla er som varit med på våra digitala möten, deltagit i våra undersökningar och berättat om er verklighet på vår hemsida. Utan er medverkan hade jag inte kunnat vara lika relevant i debatten och vår opinionsbildning. Fortsätt höra av er till mig så kan jag lyfta både goda exempel och även förslag på utveckling i vårt län både vad gäller kommun, länsstyrelse och på riksnivå.

Nu hoppas jag att ni alla får en härlig sommar efter ett onekligen prövande år och att vi ses igen till hösten och gärna fysiskt i större utsträckning även om det digitala arbetssätten också visat sig ha många fördelar. Då står också ett valår för dörren och då ska vi berätta för alla politiker på både riks- och kommunnivå vad ni som företagare anser är viktigast för att ni ska kunna driva och utveckla era verksamheter.

Glad sommar till er alla och tack för ert engagemang och tid när jag också hör av mig till er!

Henrik Navjord, regionchef Svenskt Näringsliv Dalarna

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist