NYHET20 december 2022

God jul och gott nytt år!

Året närmar sig sitt slut och det ges möjlighet att se tillbaka på den tid som har varit. Sedan jag började som regionchef har jag dag efter dag imponerats över hur ni företagare hanterar alla utmaningar ni tvingas möta.

Henrik Navjord, regionchef Svenskt Näringsliv Dalarna

Först en pandemi med allt vad det innebar, till en situation med krig och höga elpriser och sedan den lågkonjunktur som vi i någon form redan befinner oss i, åtminstone i många branscher. Det finns många som för länge sedan hade gett upp och lagt ner sin verksamhet, men ni visar på en imponerande uthållighet och vilja att övervinna de problem ni företagare ställs inför.

Vår prognos är att inflationen toppar under tidig vår och att det därmed också kanske kan komma räntesänkningar igen redan om ett år, det skulle kunna peka på en mildare recession denna gång än exempelvis tidigare svackor som 2008-2009.

Den betydelse ert arbete har för den svenska välfärden kan inte överdrivas. Företagen i Dalarna bidrar med cirka 24 miljarder kronor i skatteintäkter varje år vilket motsvarar 169 grundskolor eller 8046 poliser. Utan företagare som väljer att ta risker, investera och anställa finns heller inga pengar att bygga upp vår gemensamma välfärd.

Varje dag har jag fokus på att skapa ett bättre företagsklimat i Dalarna. För att möjliggöra detta är era inspel och tankar kring vad som måste förändras för att det ska bli enklare att driva företag ovärderliga i mitt arbete. Under nästkommande år kommer jag att fortsätta lägga ett stort fokus på länsstyrelsens påverkan på företagsklimatet i länet. Länsstyrelsen har en stor påverkan över många frågor som påverkar länets företag och jag hör vissa oroande tendenser i deras myndighetsutövning. Därför tar jag mer än gärna emot inspel också kring hur ni ser att länsstyrelsen skulle kunna jobba på ett mer serviceinriktat sätt för att underlätta ert arbete och hur det påverkar er och näringslivet i Dalarna.

Med detta önskar jag er en god jul och ett gott nytt år!

Henrik Navjord, regionchef Svenskt Näringsliv Dalarna

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist