Handlare besviken på socialdemokraterna

NYHET Publicerad

FÖRETAGANDE Ica-handlaren Mats Andersson i Falun har vuxit upp med traditionellt socialdemokratiska värderingar. Men nu upplever han en socialdemokrati som har tappat både hjärta och ryggrad. "Det behövs en politik som hjälper och stöttar entusiasmen hos människor som vill skapa något, istället för att kväva den. Det är entreprenörsandan som skapar jobbtillfällen. Men i politiken i dag handlar det mest om röstfiske och taktik", säger han.

Mats Andersson, Mat i Slätta AB

Mats Andersson, Mat i Slätta AB

Mats Andersson ser personalen som sin allra största tillgång. Eller ”Ica-Mats” som han har kommit att kallas i området. En personlig relation med kundkretsen anser han vara mycket viktig och han är inte rädd att sticka ut och står för vad han tycker. Han uppmuntrar sin personal att göra det samma och han lägger mycket resurser på att skapa den laganda och tillit som bygger förtroende hos kunderna.

– Personalen är butikens hjärta och nerv. Det är oerhört avgörande att man lyckas rekrytera och behålla rätt personal. Regeringen har tyvärr tagit beslut som försvårar att anställa, bland annat när de fördubblade arbetsgivaravgifterna för ungdomar förra året. Detta är en stor utmaning för Ica som helhet eftersom vi är Sveriges största ungdomsarbetsgivare, säger Mats Andersson.

Tuff startsträcka

För 11 år sedan tog Mats Anderson över Ica Slätta i bostadsområdet Slätta i Falun. Butiken hade haft många år av vikande försäljningssiffror och affären var nedgången och behövde få en rejäl uppfräschning för att kunna överleva. Men Mats Andersson såg potentialen och tog över butiken. Några tuffa år följde, innan det tillslut gav resultat.

– Jag är uppvuxen i Slätta och hjärtat slår för området. Jag såg min chans att skapa något eget samtidigt som vi i personalen gjorde en välgärning för Slätta som bostadsområde. Skulle butiken försvinna skulle mycket av sammanhållningen och pulsen också försvinna, säger Mats Andersson. 

Entusiasmen måste uppmuntras

Mats Andersson jobbade nära nog dygnet runt under den första tiden. Stöttningen från familjen har varit viktig. Hans barn har varit till stor hjälp och arbetat i butiken när det har behövts. Trägen vinner och till slut tog sig Mats Andersson över den första stora puckeln.

– Många som vill starta egna företag är väldigt entusiastiska i början och tror att ett starkt engagemang ska räcka. Men det krävs en enorm personlig insats och ett stort risktagande.

De hårda inledande åren gav resultat. Nu är Ica Supermarket i Slätta ett företag som vilar på stabil grund.

– Även om företaget i dag står stadigt så upplever man som företagare hela tiden nya hotbilder. Nyetableringar av konkurrerande kedjor är på gång i Falun och det kan slå ut stora delar av vår omsättning. Det gäller att ha beredskap för sådant.

Mats Andersson skulle önska att politikerna i högre utsträckning såg det hårda och viktiga arbetet som företagarna gör för att sätta människor i arbete.

– Jag tror att många företagare kan uppleva att de går in i väggen när byråkratin hindrar dem. Det kan också handla om att den första anställningen inte motsvarar förväntningarna, eller att investeringarna blev dyrare än beräknat, eller att det inte blev många kronor kvar att ta ut lön för. Det behövs en politik som underlättar för dessa eldsjälar i stället för att hindra dem, säger Mats Andersson.

Regeringens förslag är kontraproduktiva

Han tycker att regeringen gång på gång lägger förslag som hindrar företagare i sin utveckling. Under 2016 fördubblades arbetsgivaravgifterna för ungdomar under 26 år. Det blev ett stort slag för hela handelsbranschen.

– Fördubblingen av arbetsgivaravgifterna för ungdomar raderade natursligvis stora delar av resultatet. Vi behöver rekrytera ungdomar men blir det dyrare så blir man också mer försiktig. Det drabbar inte bara mig utan det drabbar många ungdomar som nu kanske inte får chansen att komma in med en fot på arbetsmarknaden.

Mats Anderson tycker även att de nya planerade 3:12-reglerna kan ta bort incitamentet för entreprenörer.

– Allt det slit och de risker som en företagare lägger ner ska kunna leda till en belöning längre fram. Men de 3:12-reglerna kan i ett slag förhindra företagare att ta ut den utdelning som de borde vara värda, säger Mats Andersson.

Han beskriver sig som en person som vill få människor att växa av egen kraft. Han tycker också att den traditionella socialdemokratin, som han själv är uppvuxen med, tillät människor att utvecklas samtidigt som man var garanterad ett skyddsnät. Men detta är nu ett minne blott, anser han.

– Det verkar som om socialdemokraterna har övergivit idén om att man ska göra sin plikt och kräva sin rätt. I stället stirrar man sig blind på att vissa yrken ska anses vara ”pigjobb” eller att det ska vara mindre värt att välja bort universitetet och bli hantverkare.

Henrik Sjögren

Fakta - Mat i Slätta AB

Verksamhet: Ica Supermarket livsmedelsbutik
Kommun: Falun
Ägare: Mats Andersson
Etableringsår: Mats Andersson tog över butiken år 2005
Antal anställda: 20 personer
Omsättning: runt 65 miljoner.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Regeringen borde inspireras av våra lokalpolitiker

SOMMARKRÖNIKA "Jag önskar att våra riksdagspolitiker kunde ta lite mer intryck av sina partikollegor ute i våra dalakommuner. Det skulle kunna ge mer resurser till välfärden, fler jobb och ett mer hållbart samhälle." Det skriver Teresa Bergkvist, regionchef för Svenskt Näringsliv Dalarna i sin krönika
NYHET Publicerad:

Stora svårigheter att rekrytera medarbetare

KONJUNKTUR Enligt Dalarnas företagarpanel har 68 procent försökt att rekrytera medarbetare under de senaste sex månaderna. Fyra av fem svarande att det var mycket svårt eller ganska svårt att hitta en medarbetare. Hela 85 procent av de svarande angav brist på personer med rätt yrkeserfarenhet som huvudorsak till svårigheten att rekrytera. 46 procent uppgav bristen på personer med rätt utbildning som orsak.
NYHET Publicerad:

Fantastiskt företagarliv med prövningar

KRÖNIKA "Att vara egen företagare är fantastiskt på många sätt", skriver Pernilla Jennervall. Men det finns hinder för företaget Tyllingstrands i Falun. Hon önskar att politikerna skapade bättre förutsättningar i stället för att sätta krokben för verksamheter.
NYHET Publicerad:

Byråkrati bidrar till utanförskap

KRÖNIKA "Vi vet att ett arbete är en av de bästa och mest effektiva vägarna till lyckad integration av flyktingar och invandrare. Vi vet också att ju tidigare en nyanländ kan komma i arbete desto mer ekonomiskt gynsamt är det för den svenska ekonomin. Vi vet också att företag med utlandsfödda anställda kan hitta flera fördelar i form av ökad export, kontaktnät, kompetensförsörjning etc. Förhoppningsvis säger ingen emot mig på de här tre punkterna." Skriver Jonas Grenfeldt, vd för Panang Kommunikation i sin krönika.
NYHET Publicerad:

Smidigare vägar in i arbete viktigt för integrationen

SIGNALER TILL POLITIKEN Det är företagare som bäst kan hjälpa nyanlända och ungdomar ut på arbetsmarknaden och därmed underlätta integrationen. Det skulle gå ännu bättre om politikerna gav oss rätt förutsättningar att tjäna pengar och göra det lättare att anställa. Tyvärr har vi sett tendenser i motsatt riktning de senaste åren, säger Anders Nygårdh, krögare i Leksand.
NYHET Publicerad:

Marcus Åberg, vilken är din viktigaste signal till politikerna?

SIGNALER TILL POLITIKEN Politikerna bör bli mer medvetna om hur avgörande infrastrukturen är för oss. Varje politisk åtgärd som försvårar, eller fördyrar, för oss riskerar försämra vår konkurrenskraft på den globala marknaden. I slutändan riskerar det att utarma vår landsbygd, säger Marcus Åberg, vd Dellner Brakes, ett företag i Dellner-koncernen som utvecklar och tillverkar bromslösningar till industrin och fartygsmotorer.
NYHET Publicerad:

Företagsklimatet har blivit bättre i 11 av dalakommunerna

FÖRETAGSKLIMAT I dag publicerar vi resultatet från undersökningen "Lokalt företagsklimat" där över 1600 företag i Dalarna svarat på hur de upplever företagsklimatet i sin kommun. Är det här viktigt? Ja, absolut. Låt mig försöka förklara varför.
NYHET Publicerad:

Rättvik går från riktigt bra till ännu bättre – enligt företagen

FÖRETAGSKLIMAT Företagsklimatet i Rättvik fortsätter att förbättras. Det sammanfattande omdömet når en ny toppnotering på 4,2 på en sexgradig skala. Det är ett betyg som få kommuner i Sverige kan skryta med.
NYHET Publicerad:

Rejäl förbättring av företagsklimatet i Mora

FÖRETAGSKLIMAT Budskapet från företagen är tydligt. De upplever att företagsklimatet i Mora har förbättrats under det senaste året. Det sammanfattande omdömet stiger från 3,3 till 3,6 på en sexgradig skala, vilket är det bästa betyget sedan 2011.
NYHET Publicerad:

Företagen i Smedjebacken väldigt nöjda med utvecklingen av företagsklimatet

FÖRETAGSKLIMAT Budskapet från företagen är tydligt. De upplever att företagsklimatet i Smedjebacken har förbättrats under det senaste året. Det sammanfattande omdömet stiger från 3,0 till 3,4 på en sexgradig skala. Det är den fjärde största förbättringen i Sverige.
NYHET Publicerad:

Förbättrat företagsklimat på bred front i Älvdalen

FÖRETAGSKLIMAT Budskapet från företagen är tydligt. De upplever att företagsklimatet i Älvdelen har förbättrats under det senaste året. Det sammanfattande omdömet stiger från 3,2 till 3,6 på en sexgradig skala. Det är den största förbättringen i Dalarna och den näst största i Sverige.
NYHET Publicerad:

Politiker: Hur viktig är egentligen valfrihet?

SIGNALER TILL POLITIKEN "Den fråga som jag som vd och ägare av en friskola ställer till regeringen är: Hur viktig är valfriheten för er egentligen? Vill ni, i ärlighetens namn, inte helst bli av med oss företagare i välfärden? Utredningsförslagen från Ilmar Reepalu visar ju klart var ni står ideologiskt – företagsamheten inom välfärden ska bekämpas!" Det säger Eva Högberg, vd och ägare av friförskolan Talento AB i Falun.
NYHET Publicerad:

Valfriheten håller på att försvinna

SIGNALER TILL POLITIKEN "Sedan Åsa Regnér tillträdde som ansvarig minister för LSS i Löfvens regering 2014 har assistansbranschen drabbats av hårda motgångar – vilket drabbar de funktionsnedsatta i slutändan. – Många av de mindre assistansbolagen kan komma att behöva lägga ner eller bli uppköpta av jättarna i branschen. Inte heller kommunerna kommer att ha råd att bedriva assistans under dessa förutsättningar. Valfriheten för funktionshindrade kommer gå förlorad", säger Roberth Klarqvist som driver Libra Assistans AB i Falun.
NYHET Publicerad:

Så här tycker folk på stan om företagsamhet

GILLA FÖRETAGSAMHET "Företagsamheten är otroligt viktig för Sverige. Det bygger vår välfärd och får vårt land att gå runt. Sverige är bra på att låta företagen växa och det måste vi vara rädda om. Ett exempel på lyckat företagande i min närhet är min kompis som var lärare, men startade ett byggföretag som snabbt växte till 14 anställda. Han gör det inte främst för pengarna, utan för att förverkliga sina idéer." Säger Björn von Sicard, lärare i Falun.
NYHET Publicerad:

Självklart ska vi utgå från kvaliteten i välfärden

DEBATT "Den 9 maj släpptes en märklig utredning signerad Illmar Reepalu. Den är ett resultat av politisk kohandel där man låtit marginalpartiet Vänsterpartiet styra svensk politik inom ett av de allra viktigaste politikområdena, välfärden. Redan på förhand hade regeringen klargjort både vad som var problemet och hur det skulle lösas. Utredningens uppdrag var att mejsla ut detaljerna i en illa genomtänkt lösning på ett problem som inte existerar. Att resultatet blev ett haveri är inte så konstigt." Skriver Teresa Bergkvist, regionchef i Svenskt Näringsliv Dalarna i en debattartikel.
NYHET Publicerad:

Svart marknad växer efter sänkt rot-avdrag

SKATTER Färre beställningar, sänkt sysselsättning och en välgrundad misstanke om en växande svart marknad. Det är effekterna av rot-avdragets sänkning från 50 till 30 procent sedan 1 januari 2016. "Vi har börjat få den obehagliga frågan om vi kan göra jobbet svart i stället", säger Per Schönbeck som äger och driver golvläggningsföretaget BBM i Falun.
NYHET Publicerad:

Allvarliga konsekvenser av sänkt rot-avdrag

ROT Det sänkta Rot-avdraget har lagt en våt filt över många av landets hantverksföretag. Samtidigt som uppdragen minskar i antal dyker förfrågningar om svartjobb upp igen. Något som ROT-avdraget på 50 procent effektivt satte stopp för. "Vi har haft expansionsplaner som vi fått lägga på hyllan", säger Anders Eklund som driver Eklunds VVS i Mora.
NYHET Publicerad:

Regelkrånglet blir bara värre

REGELKRÅNGEL Det är få av oss som ifrågasätter behovet av lagar och regler. Men baksidan av myntet blir en alltmer betungande administration för våra företag. Den aspekten måste man ta med när ny lagstiftning tas fram. I Sverige tar man tyvärr mycket liten hänsyn till detta i den politiska beslutsprocessen och i OECD:s ranking av arbetet med regelkrångel hamnar Sverige långt ner på listan.
NYHET Publicerad:

Friskolor får rätt till skolpeng till slut

FRISKOLAN Efter att Falu kommun förra året betalade ut 32,7 miljoner kronor i retroaktiv ersättning till fristående skolor är det nu Borlänges tur. Även här har gymnasiefriskolornas skolpeng varit för låg i många år. ”Det här agerandet från kommuner är ett problem”, säger Peter Lundström, vd på Helixgymnasiet i Borlänge.
NYHET Publicerad:

Visstid smörjmedel för dalaföretag

VISSTID Visstidsanställning är en viktig arbetsform för många företag. Ingemar Eberstål, Roberth Klarqvist och Gustav Eriksson berättar om hur en begränsning av möjligheten att anställa på visstid påverkar dem.