NYHET25 april 2024

Nu ska det bli lättare att forska och jobba samtidigt

Svenskt Näringsliv välkomnar att det blir enklare att kombinera arbete i näringslivet med en akademisk karriär, skriver Ulrika Wallén, högskolepolitisk expert.

Ulrika Wallén, högskolepolitisk expert. Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Utbildningsdepartementets har lagt ett ändringsförslag för att öka mobiliteten tidigt i den akademiska karriären. Det är avgörande för att Sverige ska kunna stärka sin konkurrenskraft och ställning som ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer.

Det är bra att det blir enklare att kombinera arbete som forskare och lärare på ett lärosäte med arbete inom näringslivet. Ökad mobilitet mellan akademi och näringsliv kan ge upphov till ny kunskap, nya idéer till produkter och tjänster samt värdefulla personliga nätverk respektive understödja kompetensförsörjningen. Svenskt Näringsliv menar att alla lärosäten behöver ha goda förutsättningar för att rekrytera den bästa kompetensen och på så sätt gynna excellens och internationalisering i svensk högskola. Det är också bra att tillgodose skilda förutsättningar och behov som finns vid olika universitet och högskolor för att främja rörlighet och excellens.

Det behövs personer som har förståelse för både akademiska perspektiv som näringslivsperspektivet.

Rörligheten mellan akademi och näringslivet har stor betydelse eftersom det skapar bättre insikt om näringslivets utmaningar. Det behövs personer som har förståelse för både akademiska perspektiv som näringslivsperspektivet. Detta möjliggör att man tillsammans kan angripa utmaningar men även att man kan dra bättre nytta av forskningsresultat inom näringslivet. En ökad rörlighet ökar dessutom forskningsprogrammens attraktivitet.

Men regeringens förslag som handlar om att begränsa företagens möjligheter att rekrytera och behålla internationell kompetens kan tyvärr motverka mobiliteten. Ett exempel är det höjda försörjningskravet på 80 procent av medianlönen, som infördes den 1 november 2023. Förslaget om att ytterligare höja lönekravet till 100 procent av medianlönen kan komma att avsevärt begränsa möjligheterna för personer från tredje land att kombinera arbete med akademisk karriär.

Högskola och universitet
Skriven avUlrika Wallén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist