"LAS måste moderniseras – annars ger jag upp"

NYHET Publicerad

LAS Lagen om anställningsskydd skapar osäkerhet och oro bland små och medelstora företag – inte bara för företagarna utan även för de anställda. Det kan Anna Karin Tyskhagen vittna om. Hon äger och driver Dala Ledstång och Snickeri AB i Rättvik tillsammans med sin man. LAS var nära att försätta företaget i konkurs för några år sedan. Nu välkomnar hon det nyväckta politiska intresset för en modernisering av lagen. 

Anna-Karin Tyskhagen -1

Anna-Karin Tyskhagen äger och driver tillsammans med sin man Dala Ledstång och Snickeri AB i Rättvik.

– Lagen om anställningsskydd tillkom år 1974 och bäst före-datum har passerats för länge sedan. Arbetsmarknaden och företagens villkor har förändrats oerhört under dessa 43 år, medan lagen har fått vara i princip oförändrad sedan den kom, säger Anna Karin Tyskhagen.

Men nu börjar något hända. I Moderaternas senaste skuggbudget framkommer en tydlig intention om att lagen om anställningsskydd (LAS) måste ses över i syfte att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden. Kompetens ska vara styrande vid en anställning så att företagens flexibilitet ökar och därmed förbättrar möjligheterna att växa och anställa fler. I praktiken finns det också redan nu en majoritet i riksdagen om att ändra LAS.

Har blivit skeptisk med åren

– Jag välkomnar det nyvakna intresset för LAS och jag kommer vara den första att korka upp champagnen om det sker en förändring. Tyvärr har jag lärt mig att vara skeptisk. I år fyller vårt företag 20 år och jag har engagerat mig starkt i LAS-frågan offentligt utan att något har hänt under dessa år, säger Anna Karin Tyskhagen.

De stelbenta turordningsreglerna anser hon vara illa nog – men ett ännu större hinder är svårigheterna att säga upp anställda som inte kan eller vill göra sina arbetsuppgifter. När någon missköter sig eller underlåter att dyka upp på sin arbetsplats har man mycket små lagliga möjligheter att åtgärda problemet. Endast om den anställde hotar eller stjäl finns möjlighet till uppsägning – såvida företaget kan bevisa det.

– Vi hade ett fall för några år sedan som var nära att ödelägga vårt företag. En anställd underlät grovt att utföra sitt arbete. Jag varken vill eller får gå in på detalj men händelsen tog mycket kraft kostade väldigt mycket pengar. Vi har ännu inte återhämtat oss helt från detta.

Företag vågar inte nyanställa

Anna Karin Tyskhagen anger flera starka skäl till att LAS är så skadlig. Även om det finns lättnader för företag med färre anställda så försvårar LAS att behålla den mest kompetenta personalen vid arbetsbrist. Det är arbetsår i första hand som avgör oavsett om personen bidrar till verksamheten.

– Rent generellt vågar företag inte nyanställa när det finns risk att ”låsa in” en anställd. Det är inte något som just vi har drabbats av men risken finns att man måste avskeda en hel kedja av anställda innan man kommer åt problemet, säger Anna Karin Tyskhagen.

Lagen om anställningsskydd är en djungel av juridik som väldigt få småföretagare har tid och möjlighet att sätta sig in i. Att få en stridbar fackföreningsföreträdare som motpart kan vara både överväldigande och skrämmande för en småföretagare.

– 96 procent av Sveriges företag har färre än tio anställda. Vi har ingen HR-avdelning med bolagsjurister som kan specialisera sig på anställningsregler. När fackförbunden dyker upp med sina pålästa jurister är det lätt att känna sig liten och bortgjord.

Hoppas på förändring

Dala Ledstång och Snickeri skulle kunna anställa många fler om det inte innebar oändligt pappersarbete och stark oro varje gång de ska hitta ny personal. Hon välkomnar en lagändring som gör det tryggare för både arbetsgivare och arbetstagare och att LAS anpassar sig efter vilken typ av företag det gäller.

– Jag önskar jag kunde vara den entusiastiska och glada arbetsledaren jag i grund och botten är. Men nu blir man fastnaglad vid skrivbordet för att undvika bekymmer vid nyanställningar.

– Jag hoppas verkligen att något händer nu. Jag har lagt så mycket energi på frågan och har tröttnat på det. Om det ännu en gång visar sig vara tom retorik och röstfiske så ger jag upp. Då är det bättre att lägga kraften på annat, avslutar Anna Karin Tyskhagen.

Henrik Sjögren

Anna Karins invändningar mot LAS
  • Det är i praktiken omöjligt att säga upp någon som missköter sitt jobb.
  • Omedelbar uppsägning kan bara ske om medarbetaren stulit eller hotat, och det krävs omfattande bevisning och dokumentation från företagaren.
  • Svårigheter att behålla rätt kompetens vid arbetsbrist då endast arbetsår räknas när företaget måste säga upp.
  • Inlåsningseffekten: Den som har många arbetsår sitter säkrast och vågar inte byta arbetsgivare.
  • Företag vågar inte nyanställa på grund av de höga kostnader som felrekryteringar och inlåsningseffekter ger.
  • Regeln om att undanta två personer från turordningsreglerna är i praktiken tandlös då det bara gäller arbetsbrist, och då man måste erbjuda återanställning under nio månader om företaget behöver nyanställa.
  • LAS-reglerna är krångliga och tar orimligt mycket tid i anspråk för en liten företagare.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Regeringen och arbetsgivarna oeniga om äldre i arbetslivet

ARBETSMARKNAD Förläng anställningsskyddet till 69 års ålder, föreslår regeringen i en promemoria. Nej tack, säger arbetsgivarna. ”Det vore kontraproduktivt”, menar Svenskt Näringslivs vice vd Peter Jeppsson.
NYHET Publicerad:

Eksjöföretagaren: ”LAS ställer till problem för alla inblandade”

JOBBSKAPARNA. Lagen om anställningsskydd är inte bara destruktiv för företag. Den kan även tvinga kvar människor på arbetsplatser de vantrivs på och därigenom bidra till arbetsmiljöproblem. Det anser Johan Åsbrink som äger och driver äldreboendet Lunnagårds Sjukhem AB i Eksjö.
NYHET Publicerad:

Gammal LAS hämmar Dalarnas tillväxt

LAS Små företag tvekar att anställa när osäkerheten är stor. Många av Dalarnas företagare vittnar om att de skulle våga anställa fler om Lagen om anställningsskydd (LAS) reformerades. 55 procent av Svenskt Näringlivs företagarpanel uppger att lagen hämmar deras utveckling och tillväxt och i Dalarna svarar 73 procent av företagen att de vill ha förändrade arbetsrättsregler. "En förändrad lagstiftning skulle underlätta för oss på så många sätt" menar Josefin Elmer, som äger och driver O´Learys i Mora.
NYHET Publicerad:

Höjd LAS-ålder hämmar företagens vilja att anställa äldre

ARBETSMARKNAD Regeringen vill höja LAS-åldern från 67 till 69 år. Arbetsgivarna är kritiska och vänder sig mot rätten att få vara kvar. Den bästa lösningen är individuella överenskommelser på arbetsplatsen mellan arbetsgivare och medarbetare, anser pensionsexpert Ingvar Backle.
NYHET Publicerad:

Undersökning: LAS bromsar tillsvidarejobben för 7 av 10 företagare

ARBETSMARKNAD Fler än sju av tio företagare har hindrats från att tillsvidareanställa på grund av Lagen om anställningsskydd. Det visar en ny undersökning som Kantar Sifo har gjort på uppdrag av Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Företagarberättelser: LAS – ett hinder för tillväxt och jobbskapande

ARBETSMARKNAD ”För att kunna expandera måste man våga rekrytera, men som LAS ser ut nu kan man istället tvingas avstå, vilket varken gynnar företag eller medarbetare”, berättar måleriföretagaren Jörgen Bergqvist som är en av de många företagare som ser behov av att förändra LAS.
NYHET Publicerad:

Kritiken mot LAS: ”Vi förlorar en hel generation”

ARBETSMARKNAD LAS skapar en falsk trygghet och står i vägen för generationsskiften. Det menar företagaren Jörgen Bergqvist, som avstått från att anställa fler medarbetare då risken för felrekrytering är stor.
NYHET Publicerad:

Professor: LAS ökar sjukfrånvaron och minskar produktiviteten

ARBETSMARKNAD En lättnad av turordningsreglerna leder till mindre sjukfrånvaro och högre produktivitet, visar färsk forskning. Att avskaffa tvåundantaget i LAS skulle ge stora negativa effekter, menar professor Per Skedinger.
NYHET Publicerad:

Anställningsskyddet behöver förändras

LAS Företag drar sig för att anställa på grund av gällande LAS-regler. Unga och oerfarna utestängs från arbetsmarknaden, antalet fast jobb minskar. Lagstiftningen behöver reformeras på ett genomgripande sätt, skriver Anders Weihe, förhandlingschef på Teknikföretagen.
NYHET Publicerad:

Ny undersökning: Anställningsskydd ökar inte tryggheten

LAS Trygghet på jobbet skapas genom kompetens och arbetsinsats, snarare än anställningsskydd. Det visar en undersökning som Kantar Sifo har gjort på uppdrag av Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Småföretagare: "Vi måste börja prata om LAS"

ARBETSMARKNAD Kjell-Arne Edvinsson vet vad han talar om när han berättar om hur lagen om anställningsskydd gör livet som småföretagare svårt och ibland omöjligt. Samtidigt tror han att lösningen kan vara att fack och arbetsgivare är överens om hur man ska tolka lagen, snarare än att skriva om den.
NYHET Publicerad:

LAS destruktiv för anställda och företag

ARBETSMARKNAD "En utdragen och kränkande uppsägningsprocess hjälper inte någon", säger Johan Åsbrink, som äger och driver äldreboendet Lunnagårds Sjukhem AB i Eksjö.
NYHET Publicerad:

Omställningsförmågan viktig för företagen

KOMMENTAR En förändring av LAS skulle inte påverka omställningsförsäkringarna som arbetsgivare och fack har utvecklat tillsammans. "Vi är måna om att bidra till att en bra verksamhet fortsatt bedrivs och utvecklas på detta område", säger vice vd Peter Jeppsson.
NYHET Publicerad:

"LAS behöver anpassas till dagens arbetsmarknad"

LAS För fjärde året i rad har Otto Nilssons Byggnads AB utsetts till Gasellföretag. Företaget har vuxit till 65 anställda och därmed skapat en massa nya arbetstillfällen i Eslöv. Men ett hinder för nya anställningar är lagen om anställningsskydd (LAS), enligt Patrik Wibelius som driver företaget.
NYHET Publicerad:

Nya regler kan ge fler fasta jobb

ARBETSMARKNAD Lagen om anställningsskydd försvårar för företag att anställa. Helena Bonnevie driver en friskola. "Vi blir restriktiva med anställningar, men kan sysselsätta ett 10-tal personer utöver den bemanning som vi har idag”, säger hon.
NYHET Publicerad:

Företagare: Las hindrar oss från att anställa

LAS En av tre företagare avstår från att anställa på grund av Las, visar en ny undersökning. Björn Jonzon är en av dem. Han behöver anställa två kockar, och innan dess vågar han inte anställa till andra tjänster. "Alla blir förlorare, när alla istället skulle kunna bli vinnare", säger han.
NYHET Publicerad:

Snårigt regelverk ger färre jobb

LAS Lagen om anställningsskydd stänger ute människor från arbetsmarknaden snarare än välkomnar dem. Framförallt drabbar det dem som redan står långt från arbetsmarknaden. Det menar Pernilla Jennervall på Tyllingstrands Konsult i Falun.
NYHET Publicerad:

Jeppsson: Positivt att LO vill diskutera LAS

ARBETSMARKNAD Igår kom beskedet från LO och ordförande Karl-Petter Thorwaldsson att de vill förhandla om anställningstrygghet med motparten. Peter Jeppsson ser positivt på att LO nu vill diskutera LAS.
NYHET Publicerad:

Anställningsskyddet måste moderniseras

LAS Arbetsmarknaden förändras ständigt. Teknikutveckling, digitalisering och globalisering är några av de faktorer som driver på utvecklingen. Men lagen om anställningsskydd (LAS) är en kvarleva från en annan tid. Det skriver Peter Jeppsson och Lotta Petterson i en debattartikel.
NYHET Publicerad:

"LAS måste moderniseras – annars ger jag upp"

LAS Lagen om anställningsskydd skapar osäkerhet och oro bland små och medelstora företag – inte bara för företagarna utan även för de anställda. Det kan Anna Karin Tyskhagen vittna om. Därför välkomnar hon nu det nyväckta politiska intresset för en modernisering av lagen.