Ulrika Liljeberg, kommunalråd i Leksand och Sakarias Winberg, Excel Education

Leksand vill fortsätta växa

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Leksands kommun har satt upp ett mål om 18000 invånare år 2025. "Det är en rimlig befolkningsmängd om vi ska kunna behålla offentlig service och handel och klara kompetensförsörjningen till företagen", säger kommunalrådet Ulrika Liljeberg (C).

Ulrika Liljeberg, kommunalråd Leksand

– Vi vill vara en kommun där folk vill bo, där de vill starta företag och där det finns bra skolor, säger Ulrika Liljeberg, kommunalråd i Leksand.

Foto: Eric Bowes

Leksand placerade sig på plats 74 av landets 290 kommuner i Svenskt Näringslivs senaste rakning. Två av de viktigaste frågorna under den kommande mandatperioden är bostadsbyggande och kompetensförsörjning.

– Vi jobbar efter vårt bostadsförsörjningsprogram för att ta fram nya bostadsområden och även områden för företag och industrimark. När det gäller kompetensförsörjningen så märks det inom många branscher, men det största bristyrket just nu är behöriga lärare. Det är en fråga som vi måste lösa för att skapa en attraktiv kommun, dels genom att försöka locka fler behöriga lärare att flytta hit, men kanske också genom att använda de befintliga tjänsterna smartare. Vi kommer att titta på det, säger Ulrika Liljeberg.

Med sina tio år på posten är hon det kommunalråd i Dalarna som suttit längst på sin post. När hon tillträdde 2008 pratade kommunstyrelsen ”bara om pengar”, konstaterar hon.

– Det var under finanskrisen. Nu har pendeln svängt och den fråga som alla pratar om nu är kompetensförsörjning.

För att lösa den frågan har Leksands kommun antagit en vision om 18000 invånare år 2025. Siffran i dag är strax över 15600 och kommunen har växt med ungefär 6000 invånare de senaste åren.

– Förenklat så kan man säga att när två personer går i pension i Leksand så går en ut gymnasiet. Vi behöver fylla på med invånare för att hjälpa företagen med kompetensförsörjningen, men också för att kommunen ska klara sitt personalbehov och för att vi ska kunna behålla handel och service. Vi har en kostym som klarar 18000 invånare och vi tycker att det är ett rimligt mål.

Kommunen har också valt att prioritera tillväxt i befintliga företag framför nyetableringar.

– Om valet står mellan att hjälpa ett befintligt företag eller att få hit ett nytt, då vill vi hjälpa det befintliga företaget i första hand. Många kommuner pratar om att locka nya företag, men vi tror att det är minst lika viktigt att hjälpa de företag som finns att utvecklas. Det är förmodligen enklare att få ett företag som redan finns att nyanställa mellan 15 och 50 personer, än att förmå ett företag i samma storlek att flytta hit.

Under åren som Ulrika Liljeberg har varit kommunalråd har hon sett hur kontakten med företagen förändrats.

– Jag har kontakt med långt fler än för tio år sedan, tack vare sociala medier. Mötena sker ofta digitalt och jag försöker vara tillgänglig och svara så snabbt jag kan. Sedan har jag också upptäckt att de samråd vi hållit med näringslivet en gång i månaden har spelat ut sin roll. Tidigare var det där som det största informationsutbytet skedde, men nu finns i stället ett behov av att träffa företagare i samma bransch, hellre än på samma gata. Därför har vi börjat med branschmöten inom flera branscher.

En annan utmaning är att få den lokala handeln att klara konkurrensen från e-handeln.

– Vi har gjort Leksands centrum mer tillgängligt för att skapa fler mötesplatser. Jag tror att det driver mer handel om det finns till exempel caféer och bio i centrum. Och så ska man kunna ta sig fram med barnvagn och rullstol förstås. Vi har också en dialog med fastighetsägarna om matchning av lokaler utifrån den efterfrågan som finns. Men där handlar det förstås också om att fastighetsägarna måste få verksamheten att gå runt. Vi ser också att stora evenemang driver kundströmmar tillhandeln och där har vi ju bland annat Melodifestivalen och Putte i Parken i år.

För att nå målet på 18000 invånare tror Ulrika Liljeberg att det är viktigt att skapa framtidstro.

– Det måste finnas positiva saker som folk pratar om, om det så är Leksands IF eller Melodifestivalen eller något annat. Vi vill vara en kommun där folk vill bo, där de vill starta företag och där det finns bra skolor. Det kan vara en så enkel sak som att ett skidspår gör att lockar en behörig lärare att vilja flytta hit. Allt hänger ihop och vi jobbar vidare för att stärka vår attraktionskraft.

Sakarias Winberg 1

Sakarias Winberg, Excel Education

Företagarkommentar: Sakarias Winberg, Excel Education

”Kommunpolitikerna bör fortsätta utveckla Leksand med utbyggnation av god infrastruktur lokalt samt satsa på kommunikationer. En väl fungerande infrastruktur som för information, människor, varor och tjänster från lokalplanet ut såväl regionalt, nationellt som internationellt är viktigt för att kunna agera lokalt och samtidigt vara attraktiv på en global marknad.

Det är också av stor betydelse att kommunen fortsätter att investera i det goda samhället där inte minst barn och unga får tillgång till meningsfulla fritidsaktiviteter. Kvalitativ barnomsorg, äldreomsorg och utbildning är faktorer som påverkar även näringslivsklimatet då livet hänger ihop, både arbetsliv och privatliv. Utöver dessa tre områden så är ett förhållningssätt som genomsyras av nyfikenhet och en vilja att nå längre något som främjar all utveckling.”

Leksands mål för mandatperioden:
  • Fortsätta jobba efter visionen om 18000 invånare till 2025
  • Ta fram nya planer för bostäder och företag i enlighet med bostadsförsörjningsprogrammet
  • Locka fler behöriga lärare till kommunen
  • Behålla valfrihet inom förskolan och äldrevården
  • Fortsätta med UF i gymnasieskolan

Läs mer om Leksands näringslivsstrategi

Välkommen till ett dialogmöte om företagsklimatet i Leksands kommun den 24 maj 2019

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Dalakommuner underlättar för krisande företag

CORONAKRISEN Coronakrisen innebär stora svårigheter för Dalarnas företag, varav många tvingas varsla och andra hotas av konkurs. För att underlätta för Dalarnas företag har kommunerna vidtagit olika typer av åtgärder för att mildra krisens effekter.
NYHET Publicerad:

Vi måste alla hjälpas åt

KRÖNIKA Nu när det nya coronaviruset på många sätt lamslår vårt samhälle gäller det att tänka på de företag som finns omkring oss. Varje gång du köper en tjänst eller produkt så är du med och bidrar till att hålla ett företag i länet igång och hjälper så att en anställd kan behålla sitt jobb. Det skriver Henrik Navjord i en krönika.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Livskraftiga jobb och företag riskerar att slås ut

DEBATT Under den gångna veckan har situationen för många av våra företag i Dalarna förvärrats dramatiskt. I våra kontakter med företagen vittnar nu allt fler om fallande intäkter, problem i produktion och oro över möjligheten att behålla medarbetare. Det slår brett även om vissa branscher givetvis är mer utsatta. Åtgärder behövs och några kommuner har fattat lokala beslut i hur man kan underlätta för det lokala näringslivet, jag hoppas ännu fler följer efter.
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.
NYHET Publicerad:

Anrikt bruk med ny miljöteknik

MILJÖ Arctic Paper Grycksbo utanför Falun började sin satsning mot en fossilfri produktion redan 2009. Bruket producerar idag 220 000 ton finpapper med noll utsläpp av fossila växthusgaser från sin produktion. "Miljöarbetet är väl förankrat i företagets ledning och affärsverksamhet, det finns i vår affärskultur, vårt dna", säger Michel Fejér vd för företaget.
NYHET Publicerad:

Snickeriföretag efterlyser standard för miljöbedömningar

REGELKRÅNGEL Omsorg om människa och miljö har ända sedan starten för 22 år sedan varit en viktig ledstjärna för Dala Ledstång och Snickeri. Därför är det ett hårt slag för delägaren Anna-Karin Tyskhagen, när hon numera förlorar affärer på grund av att företaget inte mäktar med att få verksamheten godkänd enligt branschens alla olika miljöbedömningar.
NYHET Publicerad:

Utbildningssystemet för yrkesbytare måste bli bättre

VUXENUTBILDNING "Systemet för vuxna som vill byta arbete fungerar inte, detta trots att många branscher skriker efter kompetent personal". Det menar Anneli Gunnars som är vd och skolchef vid Älvdalens Utbildningscentrum. På sikt ger detta mycket negativa effekter för företagen i utsatta branscher.
NYHET Publicerad:

Miljöomställning ger sur bi(l)effekt

SKATTER Politiska beslut minskar omsättningen med över 15 miljoner kronor hos Kents Bilcentrum. När argumenten dessutom inte håller då säger en irriterad bilhandlare Per Gruvris ifrån. Han får medhåll från stora delar av bilförsäljningsbranschen när han hävdar att bonus/malus-systemet varken är bra för företagen eller miljön.
NYHET Publicerad:

Brist på lönsamhet en utmaning för logistikbranschen

TRANSPORT Frakter och logistik får inte kosta pengar, det ska bara finnas och det ska fungera. Tyvärr är det en bild många har av en bransch som går på knäna för att överleva. ”Fler måste förstå att branschen har stora utmaningar på grund av bristen på lönsamhet”, säger Anna Gåsste som är CFO hos DalaFrakt.
NYHET Publicerad:

Mattias Holmström ny näringspolitisk rådgivare 

NY PÅ JOBBET Den 1 februari börjar Mattias Holmström som näringspolitisk rådgivare på Svenskt Näringsliv med placering i Sundsvall. Mattias kommer att arbeta i de fem norra regionerna Västernorrland, Dalarna, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten.
NYHET Publicerad:

Byggprogrammet i Malung-Sälen bäst i Dalarna

UTBILDNING I Dalarnas län ska cirka 3 200 niondeklassare och deras föräldrar under de närmaste veckorna välja gymnasieprogram inför nästa läsår. För att hjälpa dem att göra genomtänkta val visar vi på Svenskt Näringsliv i Dalarna hur elever från olika gymnasieprogram har klarat sig på arbetsmarknaden med siffror från Ekonomifaktas Gymnasiepejl.
NYHET Publicerad:

Ge Dalarnas gymnasieelever möjlighet att driva företag

DEBATT Människors kreativitet, mod och initiativkraft lägger grunden för ökad ekonomisk utveckling och ökat välstånd. Ett vitalt näringsliv med många entreprenörer skapar jobb och de skatteintäkter som finansierar välfärden. Det är också avgörande för att lösa många av de problem vi ser idag, inte minst med miljö och klimat. Här kan Ung Företagsamhet spela en viktig roll för framtiden.
NYHET Publicerad:

Kemikalieskatten – varken bra för handeln eller miljön

MILJÖSKATT Det är snart två och ett halvt år sedan kemikalieskatten infördes. Med skatten ville riksdagen minska användningen av farliga flamskyddsmedel i elektronik och stimulera övergång till mer miljö- och hälsovänliga alternativ. Åke Arnesson som bland annat driver Arkos Home i Insjön menar att det inte fungerar och att det är dags för politikerna att tänka om.
NYHET Publicerad:

Nu har du som företagare chansen att påverka våra politiker och tjänstemän!

FÖRETAGSKLIMAT Den 2 januari skickades årets enkät om det lokala företagsklimatet ut till cirka 60 000 företagare i Sverige. Det är ni företagare som kan ge oss de rätta svaren, detta så vi tillsammans kan fortsätta arbetet med att förbättra och utveckla företagsklimatet i länet och i din kommun.
NYHET Publicerad:

2020 fortsätter vi arbetet...

JULHÄLSNING 2020 fortsätter vi arbetet med att företagsklimatet ska stå högt på agendan hos våra myndigheter och beslutsfattare.
NYHET Publicerad:

Dalaföretagen signalerar avmattning

KONJUNKTUR Svensk och global konjunktur ser allt svagare ut, det visar en ny konjunkturprognos från Svenskt Näringsliv. Tillväxten mattas av och blir låg under kommande år med svag utveckling av produktivitet och sysselsättning. En avmattning som även syns hos dalaföretagen.
NYHET Publicerad:

"Vi måste ha skatter som är rimliga och regler som är möjliga att efterleva"

SME Anna Grånäs Jakobsson har tagit plats i Svenskt Näringslivs SME-kommitté. Tillsammans med 35 andra ledamöter ska hon vara ett stöd till Svenskt Näringslivs ledning i frågor som rör små och medelstora företag. Rättviksföretagaren brinner för företagarfrågor och vill gärna vara med och bidra till en positiv syn på företagande samt bättre villkor för företagen.
NYHET Publicerad:

Skyll inte på lagstiftningen – gör istället er hemläxa!

UPPHANDLING Det pågår en intensiv debatt kring nyligen gjorda upphandlingar. Oavsett upphandling så skyller mer eller mindre alla som deltar i debatten på lagen om offentlig upphandling och kräver att denna ska ändras. Det påstås bland annat att det är lagens fel att upphandlande myndigheter måste köpa till ”lägsta pris”, att lagen förhindrar upphandlare att tala med leverantörer och att det enligt lagen inte får ställas krav på referenser. Inget kunde vara mer fel. Självklart får man beakta kvalitet i upphandlingen, tala med varandra och ställa krav på referensobjekt eller referenser.
NYHET Publicerad:

Ansvarsfulla avtal säkrar Dalarnas jobb och välfärd

DEBATT Konjunkturen bromsar nu in, inte bara i Dalarna och resten av Sverige, utan även på viktiga exportmarknader. Nu gäller det att fortsätta med ansvarsfulla avtal. Den svenska löneökningstakten måste växlas ned för att säkra jobb och välfärd och det gäller i synnerhet för Dalarna med så många exportberoende företag.