Ulrika Liljeberg, kommunalråd i Leksand och Sakarias Winberg, Excel Education

Leksand vill fortsätta växa

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Leksands kommun har satt upp ett mål om 18000 invånare år 2025. "Det är en rimlig befolkningsmängd om vi ska kunna behålla offentlig service och handel och klara kompetensförsörjningen till företagen", säger kommunalrådet Ulrika Liljeberg (C).

Ulrika Liljeberg, kommunalråd Leksand

– Vi vill vara en kommun där folk vill bo, där de vill starta företag och där det finns bra skolor, säger Ulrika Liljeberg, kommunalråd i Leksand.

Foto: Eric Bowes

Leksand placerade sig på plats 74 av landets 290 kommuner i Svenskt Näringslivs senaste rakning. Två av de viktigaste frågorna under den kommande mandatperioden är bostadsbyggande och kompetensförsörjning.

– Vi jobbar efter vårt bostadsförsörjningsprogram för att ta fram nya bostadsområden och även områden för företag och industrimark. När det gäller kompetensförsörjningen så märks det inom många branscher, men det största bristyrket just nu är behöriga lärare. Det är en fråga som vi måste lösa för att skapa en attraktiv kommun, dels genom att försöka locka fler behöriga lärare att flytta hit, men kanske också genom att använda de befintliga tjänsterna smartare. Vi kommer att titta på det, säger Ulrika Liljeberg.

Med sina tio år på posten är hon det kommunalråd i Dalarna som suttit längst på sin post. När hon tillträdde 2008 pratade kommunstyrelsen ”bara om pengar”, konstaterar hon.

– Det var under finanskrisen. Nu har pendeln svängt och den fråga som alla pratar om nu är kompetensförsörjning.

För att lösa den frågan har Leksands kommun antagit en vision om 18000 invånare år 2025. Siffran i dag är strax över 15600 och kommunen har växt med ungefär 6000 invånare de senaste åren.

– Förenklat så kan man säga att när två personer går i pension i Leksand så går en ut gymnasiet. Vi behöver fylla på med invånare för att hjälpa företagen med kompetensförsörjningen, men också för att kommunen ska klara sitt personalbehov och för att vi ska kunna behålla handel och service. Vi har en kostym som klarar 18000 invånare och vi tycker att det är ett rimligt mål.

Kommunen har också valt att prioritera tillväxt i befintliga företag framför nyetableringar.

– Om valet står mellan att hjälpa ett befintligt företag eller att få hit ett nytt, då vill vi hjälpa det befintliga företaget i första hand. Många kommuner pratar om att locka nya företag, men vi tror att det är minst lika viktigt att hjälpa de företag som finns att utvecklas. Det är förmodligen enklare att få ett företag som redan finns att nyanställa mellan 15 och 50 personer, än att förmå ett företag i samma storlek att flytta hit.

Under åren som Ulrika Liljeberg har varit kommunalråd har hon sett hur kontakten med företagen förändrats.

– Jag har kontakt med långt fler än för tio år sedan, tack vare sociala medier. Mötena sker ofta digitalt och jag försöker vara tillgänglig och svara så snabbt jag kan. Sedan har jag också upptäckt att de samråd vi hållit med näringslivet en gång i månaden har spelat ut sin roll. Tidigare var det där som det största informationsutbytet skedde, men nu finns i stället ett behov av att träffa företagare i samma bransch, hellre än på samma gata. Därför har vi börjat med branschmöten inom flera branscher.

En annan utmaning är att få den lokala handeln att klara konkurrensen från e-handeln.

– Vi har gjort Leksands centrum mer tillgängligt för att skapa fler mötesplatser. Jag tror att det driver mer handel om det finns till exempel caféer och bio i centrum. Och så ska man kunna ta sig fram med barnvagn och rullstol förstås. Vi har också en dialog med fastighetsägarna om matchning av lokaler utifrån den efterfrågan som finns. Men där handlar det förstås också om att fastighetsägarna måste få verksamheten att gå runt. Vi ser också att stora evenemang driver kundströmmar tillhandeln och där har vi ju bland annat Melodifestivalen och Putte i Parken i år.

För att nå målet på 18000 invånare tror Ulrika Liljeberg att det är viktigt att skapa framtidstro.

– Det måste finnas positiva saker som folk pratar om, om det så är Leksands IF eller Melodifestivalen eller något annat. Vi vill vara en kommun där folk vill bo, där de vill starta företag och där det finns bra skolor. Det kan vara en så enkel sak som att ett skidspår gör att lockar en behörig lärare att vilja flytta hit. Allt hänger ihop och vi jobbar vidare för att stärka vår attraktionskraft.

Sakarias Winberg 1

Sakarias Winberg, Excel Education

Företagarkommentar: Sakarias Winberg, Excel Education

”Kommunpolitikerna bör fortsätta utveckla Leksand med utbyggnation av god infrastruktur lokalt samt satsa på kommunikationer. En väl fungerande infrastruktur som för information, människor, varor och tjänster från lokalplanet ut såväl regionalt, nationellt som internationellt är viktigt för att kunna agera lokalt och samtidigt vara attraktiv på en global marknad.

Det är också av stor betydelse att kommunen fortsätter att investera i det goda samhället där inte minst barn och unga får tillgång till meningsfulla fritidsaktiviteter. Kvalitativ barnomsorg, äldreomsorg och utbildning är faktorer som påverkar även näringslivsklimatet då livet hänger ihop, både arbetsliv och privatliv. Utöver dessa tre områden så är ett förhållningssätt som genomsyras av nyfikenhet och en vilja att nå längre något som främjar all utveckling.”

Leksands mål för mandatperioden:
  • Fortsätta jobba efter visionen om 18000 invånare till 2025
  • Ta fram nya planer för bostäder och företag i enlighet med bostadsförsörjningsprogrammet
  • Locka fler behöriga lärare till kommunen
  • Behålla valfrihet inom förskolan och äldrevården
  • Fortsätta med UF i gymnasieskolan

Läs mer om Leksands näringslivsstrategi

Välkommen till ett dialogmöte om företagsklimatet i Leksands kommun den 24 maj 2019

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Henrik Navjord - ny på jobbet som regionchef i Dalarna

NY PÅ JOBBET Henrik Navjord och har i dagarna tillträtt som regionchef för Svenskt Näringsliv i Dalarna. – Dalarna är ett spännande län med både stora möjligheter, men även en hel del utmaningar. Vi har en stor entreprenörsanda med många skickliga företagare som ska ha det bästa företagsklimatet för att kunna bedriva sina företag på ett sunt sätt. Jag tar mig an uppdraget med stor ödmjukhet, säger Henrik.
NYHET Publicerad:

Rut-avdraget bakom lyckad integration

SKATTER Rut-avdraget fördubblades första juli, från 25 000 till 50 000 kronor. Susanne Moffat, regionchef på hemserviceföretaget Homemaid i Falun, tycker att Rut är en vinst för hela samhället. "Det blir en språngbräda in i arbetslivet för väldigt många."
NYHET Publicerad:

Fraktsubventioner skapar osund konkurrens

OSUND KONKURRENS Förra året tog Mikael och Sofie Sjöstrand över nätbutiken Lek Ute i Falun. Som e-handlare tycker de att FN:s paketsubventioner skapar en osund konkurrens för e-handlare. "Kina är en stormakt, de behöver inte billigare frakter", säger Mikael Sjöstrand.
NYHET Publicerad:

Få företag i Dalarna ansöker om mönsterskydd

MÖNSTERSKYDD Bland de olika immaterialrättsliga skydden är mönsterskyddet det minst kända, säger Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt på Svenskt Näringsliv. Av den statistik som Patent- och registreringsverket nu presenterat, framgår att det från Dalarna bara gjordes en enda mönsterskyddsansökan under 2018.
NYHET Publicerad:

Försiktig satsning gav god lönsamhet

FÖRETAGSAMHET Nya produkter och samarbeten har hjälpt Grådö Mejeri att ta sig vidare efter den stora Milkokrisen. Snart går mejeriet för full kapacitet och kan behöva nyanställa.
"Vi har svårt att hitta utbildad personal", säger mejerichefen Staffan Eklöv.
NYHET Publicerad:

Fäbod får dispens för elektroniskt kassaregister

REGELKRÅNGEL Tin Gumuns på Karl Tövåsens fäbod utanför Vikarbyn blev rikskänd när hon tog strid mot Skatteverkets krav på elektroniskt kassaregister. Att driva en fäbod är ett kulturarv där elektroniska kassaregister inte fungerar i praktiken. Av den enkla anledningen att det saknas el på genuina fäbodar.
Nu har Tin Gumuns fått dispens från kravet igen, den här gången gäller dispensen i tre år.
 
NYHET Publicerad:

Skolan behöver ny syn på kunskap

NY RAPPORT En av de stora utmaningarna för Dalarna är svårigheterna att rekrytera arbetskraft. Detta problem sammanfaller med de låga kunskapsresultaten i svensk skola. Det visar en rapport från Svenskt Näringsliv som släpps i dag. För att komma åt problemen föreslår Svenskt Näringsliv att betydelsen av bas- och ämneskunskaper ska stärkas.
NYHET Publicerad:

"Vi vill inte behöva flytta jobb till Stockholm"

KOMPETENSFÖRSÖRJNING 70 nya jobb står på spel i Långshyttan. Men träindustriföretaget Setra har svårt att få tag i nya medarbetare med rätt kompetens. Därmed återstår alternativet att förlägga nya jobb för tjänstemän i Stockholm eller Gävle, något företaget vill undvika. "Det pratas ofta om att det inte finns högprofilerade karriärjobb på mindre orter och nu när vi har sådana tjänster så hittar vi inte rätt kompetens," säger Anna-Lena Gull på Setra Group.
NYHET Publicerad:

Malung-Sälen och Orsa tar stora steg framåt

FÖRETAGSKLIMAT Malung-Sälen och Orsa kommun tar stora steg framåt i årets undersökning av företagsklimatet i Dalarna och Vansbro kommun har länets allra bästa företagsklimat. Det framgår av Svenskt Näringslivs undersökning om företagsklimatet för 2019.
NYHET Publicerad:

Vasaloppet en motor för turism och ungdomsidrott

TILLVÄXT Den ideella verksamheten Vasaloppet har blivit en ekonomisk motor för turismen i Dalarna. På tio år har Vasaloppet dubblat sin omsättning. Det ger näring till både turismen och ungdomsidrotten. Varumärket har funnits i över 50 år och ägs av ideella föreningar. Varje år levererar arrangemanget 20 till 25 miljoner till det lokala och regionala föreningslivet. Nu hoppas Vasaloppet växa ytterligare med nya sommaraktiviteter.
NYHET Publicerad:

Konjunkturen tappar kraft i Dalarna

KONJUNKTUREN Konjunkturen viker nedåt för företagen i Dalarna, visar Svenskt Näringslivs konjunkturrapport. En del företag kommer att minska sin personalstyrka det kommande halvåret och lägre tillväxt är att vänta. Utrymmet företagens kostnadsökningar blir sämre vilket får betydelse för avtalsrörelsen.
NYHET Publicerad:

"Minska regelkrånglet i besöksnäringen"

REGELKRÅNGEL Myndigheternas stora regelbörda är en belastning för företag inom besöksnäringen. Sarah Larsson anläggningschef på Mora Parken vill se förenklingar för branschen. "Det känns som att arbetslagstiftningen är anpassad för kontorsjobb och inte för oss som behöver mer flexibilitet"
NYHET Publicerad:

Skistart och Outdoorexperten vill bli största nätbutiken

TILLVÄXT I Dalarna finns e-handelsbutiken Skistart som vill bli störst i landet inom friluftsliv. Detta tillsammans med sin nya partner Outdoorexperten i Västerås. Skistart har efter 13 intensiva år intagit platsen som Nordens största skidbutik på nätet. Detta trots att längdskidor är komplext att sälja då det ska mätas både vikt, spann och åkförmåga men här har ägarna Henrik Lindh och Johan Rehnström tagit hjälp av ny teknik och fixat en välfungerande lösning."Det är därför vi vill vara specialister, vi är bra på skidor och erbjuder garantier om kunden mot förmodan inte är nöjd," säger Johan Rehnström.
NYHET Publicerad:

"Vi ser världen som rekryteringsbas"

KOMPETENSFÖRSÖRJNING På ABB i Ludvika kommer medarbetarna från 50 olika nationaliteter. "Vi ser världen som vår rekryteringsbas och vi kommer att behöva rekrytera mer från utlandet i framtiden. Mångfald gör oss bättre och mer innovativa", säger platschefen Magnus Ström.
NYHET Publicerad:

Omsorgsföretagare krävs på tredubbla avgifter

TILLSTÅNDSPLIKT Vid årsskiftet införde Inspektionen för vård och omsorg, IVO, nya avgifter för privata omsorgsföretag. Annikas Hemtjänst måste betala 90 000 kronor till IVO. "Det är både tidsödande och dyrt", säger Annika Hedström som driver företaget.
NYHET Publicerad:

"Viktigt att vi inte bara pratar om Google"

FÖRETAGSKLIMAT Om Google bygger serverhallar i Horndal innebär det ett lyft för regionen, menar Avestas kommunalråd Lars Isacsson (S). "Jag tror att de kommer att locka kompetens till länet som blir till nytta för alla. Men grunden i tillväxtarbetet är fortfarande våra aktiva företag".
NYHET Publicerad:

Näringslivsfrågorna ges högsta prioritet i Hedemora

FÖRETAGSKLIMAT Att förbättra för näringslivet är en prioriterad fråga för Hedemoras styrande koalition. "Vi sitter verkligen inte stilla i båten, utan jobbar på flera olika fronter", säger kommunalrådet Ola Gilén (S).
NYHET Publicerad:

Bra kommunal service är Säters filosofi

FÖRETAGSKLIMAT Säters kommun har haft en positiv utveckling de senaste åren, med låg arbetslöshet och stor efterfrågan på bostäder. " När vi blir fler invånare vill vi också växa på företagssidan", säger kommunalrådet Mats Nilsson (S).
NYHET Publicerad:

Dalarnas unga är företagsamma

NY RAPPORT Dalarna är ett av få län där nyföretagsamheten ökar. Den ökar sett till totalen, men också för såväl kvinnor som för unga personer. Det framgår av Svenskt Näringslivs rapport, Företagsamheten i Dalarna 2019. "Dalarnas framtid är beroende av att vi har starka och växande företag. Och bakom varje företag finns det en eller flera människor. I den här rapporten sätter vi fokus på dem", säger Teresa Bergkvist regionchef på Svenskt Näringsliv i Dalarna.
NYHET Publicerad:

Förenklingar och dialog ska lyfta Dalarnas näringsliv

UPPHANDLING Genom att arbeta strategiskt med upphandlingsfrågor kan kommuner både förbättra det lokala företagsklimatet och få större nytta för skattemedlen. Det har man insett i Dalarna och nu börjar Upphandlingscenters arbete märkas hos företagen.