Ulrika Liljeberg, kommunalråd i Leksand och Sakarias Winberg, Excel Education

Leksand vill fortsätta växa

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Leksands kommun har satt upp ett mål om 18000 invånare år 2025. "Det är en rimlig befolkningsmängd om vi ska kunna behålla offentlig service och handel och klara kompetensförsörjningen till företagen", säger kommunalrådet Ulrika Liljeberg (C).

Ulrika Liljeberg, kommunalråd Leksand

– Vi vill vara en kommun där folk vill bo, där de vill starta företag och där det finns bra skolor, säger Ulrika Liljeberg, kommunalråd i Leksand.

Foto: Eric Bowes

Leksand placerade sig på plats 74 av landets 290 kommuner i Svenskt Näringslivs senaste rakning. Två av de viktigaste frågorna under den kommande mandatperioden är bostadsbyggande och kompetensförsörjning.

– Vi jobbar efter vårt bostadsförsörjningsprogram för att ta fram nya bostadsområden och även områden för företag och industrimark. När det gäller kompetensförsörjningen så märks det inom många branscher, men det största bristyrket just nu är behöriga lärare. Det är en fråga som vi måste lösa för att skapa en attraktiv kommun, dels genom att försöka locka fler behöriga lärare att flytta hit, men kanske också genom att använda de befintliga tjänsterna smartare. Vi kommer att titta på det, säger Ulrika Liljeberg.

Med sina tio år på posten är hon det kommunalråd i Dalarna som suttit längst på sin post. När hon tillträdde 2008 pratade kommunstyrelsen ”bara om pengar”, konstaterar hon.

– Det var under finanskrisen. Nu har pendeln svängt och den fråga som alla pratar om nu är kompetensförsörjning.

För att lösa den frågan har Leksands kommun antagit en vision om 18000 invånare år 2025. Siffran i dag är strax över 15600 och kommunen har växt med ungefär 6000 invånare de senaste åren.

– Förenklat så kan man säga att när två personer går i pension i Leksand så går en ut gymnasiet. Vi behöver fylla på med invånare för att hjälpa företagen med kompetensförsörjningen, men också för att kommunen ska klara sitt personalbehov och för att vi ska kunna behålla handel och service. Vi har en kostym som klarar 18000 invånare och vi tycker att det är ett rimligt mål.

Kommunen har också valt att prioritera tillväxt i befintliga företag framför nyetableringar.

– Om valet står mellan att hjälpa ett befintligt företag eller att få hit ett nytt, då vill vi hjälpa det befintliga företaget i första hand. Många kommuner pratar om att locka nya företag, men vi tror att det är minst lika viktigt att hjälpa de företag som finns att utvecklas. Det är förmodligen enklare att få ett företag som redan finns att nyanställa mellan 15 och 50 personer, än att förmå ett företag i samma storlek att flytta hit.

Under åren som Ulrika Liljeberg har varit kommunalråd har hon sett hur kontakten med företagen förändrats.

– Jag har kontakt med långt fler än för tio år sedan, tack vare sociala medier. Mötena sker ofta digitalt och jag försöker vara tillgänglig och svara så snabbt jag kan. Sedan har jag också upptäckt att de samråd vi hållit med näringslivet en gång i månaden har spelat ut sin roll. Tidigare var det där som det största informationsutbytet skedde, men nu finns i stället ett behov av att träffa företagare i samma bransch, hellre än på samma gata. Därför har vi börjat med branschmöten inom flera branscher.

En annan utmaning är att få den lokala handeln att klara konkurrensen från e-handeln.

– Vi har gjort Leksands centrum mer tillgängligt för att skapa fler mötesplatser. Jag tror att det driver mer handel om det finns till exempel caféer och bio i centrum. Och så ska man kunna ta sig fram med barnvagn och rullstol förstås. Vi har också en dialog med fastighetsägarna om matchning av lokaler utifrån den efterfrågan som finns. Men där handlar det förstås också om att fastighetsägarna måste få verksamheten att gå runt. Vi ser också att stora evenemang driver kundströmmar tillhandeln och där har vi ju bland annat Melodifestivalen och Putte i Parken i år.

För att nå målet på 18000 invånare tror Ulrika Liljeberg att det är viktigt att skapa framtidstro.

– Det måste finnas positiva saker som folk pratar om, om det så är Leksands IF eller Melodifestivalen eller något annat. Vi vill vara en kommun där folk vill bo, där de vill starta företag och där det finns bra skolor. Det kan vara en så enkel sak som att ett skidspår gör att lockar en behörig lärare att vilja flytta hit. Allt hänger ihop och vi jobbar vidare för att stärka vår attraktionskraft.

Sakarias Winberg 1

Sakarias Winberg, Excel Education

Företagarkommentar: Sakarias Winberg, Excel Education

”Kommunpolitikerna bör fortsätta utveckla Leksand med utbyggnation av god infrastruktur lokalt samt satsa på kommunikationer. En väl fungerande infrastruktur som för information, människor, varor och tjänster från lokalplanet ut såväl regionalt, nationellt som internationellt är viktigt för att kunna agera lokalt och samtidigt vara attraktiv på en global marknad.

Det är också av stor betydelse att kommunen fortsätter att investera i det goda samhället där inte minst barn och unga får tillgång till meningsfulla fritidsaktiviteter. Kvalitativ barnomsorg, äldreomsorg och utbildning är faktorer som påverkar även näringslivsklimatet då livet hänger ihop, både arbetsliv och privatliv. Utöver dessa tre områden så är ett förhållningssätt som genomsyras av nyfikenhet och en vilja att nå längre något som främjar all utveckling.”

Leksands mål för mandatperioden:
  • Fortsätta jobba efter visionen om 18000 invånare till 2025
  • Ta fram nya planer för bostäder och företag i enlighet med bostadsförsörjningsprogrammet
  • Locka fler behöriga lärare till kommunen
  • Behålla valfrihet inom förskolan och äldrevården
  • Fortsätta med UF i gymnasieskolan

Läs mer om Leksands näringslivsstrategi

Välkommen till ett dialogmöte om företagsklimatet i Leksands kommun den 24 maj 2019

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Ingen vanlig semester för Dalarnas företagare

I dagsläget har närmare 11 700 personer korttidspermitterats i länet. Hela 1 500 personer har varslats. Det är ytterst allvarligt.
NYHET Publicerad:

”Det handlar bara om att överleva”  

CORONAKRISEN "Just nu är det helt värdelöst, det kommer inte in någonting", säger Lasse Söderberg, vd för Bergeå kem & vattentvätt AB.
NYHET Publicerad:

Ung företagsamhet lyfter Mora kommun

UNG FÖRETAGSAMHET Morapolitikernas uttalade fokus på Ung Företagsamhet i skolorna börjar ge resultat. Fler lärare har gått UF-utbildning och fler gymnasieprogram får möjlighet att driva UF-företag som en del av utbildningen. UF har blivit en strategi för kompetensförsörjning.
NYHET Publicerad:

Bilmetro ställer om för att klara av krisen

CORONAKRISEN Bilmetros planer för året ställdes på ända när coronakrisen slog till. Nybilsförsäljningen har minskat märkbart. Nu skär bolaget i sina kostnader för att ta sig igenom krisen.
NYHET Publicerad:

Dags att återstarta Dalarnas ekonomi

KRÖNIKA Corona-krisen har inneburit en ekonomisk inbromsning av sällan skådat slag. Det andra kvartalet är det värsta i modern tid och medför kraftigt ökad arbetslöshet, med de sociala och ekonomiska följderna det innebär. Detta resulterar inte minst i att offentlig sektor får färre skattekronor att fördela, i en tid när det redan är svårt att finansiera den gemensamma välfärden.
NYHET Publicerad:

Hur utvecklas företagsklimatet i Dalarna just nu

FÖRETAGSKLIMAT Det är en svår tid för såväl företag som kommuner där både liv och livsverk står på spel. Det är en tid när kommunernas inställning och välvilja att hjälpa och underlätta för företag har fått prövas på ett helt unikt sätt. Aldrig tidigare har kommunernas vilja och förmåga att göra vad de kan för att rädda sitt lokala näringsliv visat sig så tydligt i praktiken. Lite paradoxalt är detta kärnan i det som kännetecknar ett gott företagsklimat.
NYHET Publicerad:

Stor lättnad efter beskedet om slopat inreseförbud

VÄLKOMMET BESKED "Jag känner en stor lättnad. Det här förändrar allt. Jag blir precis mållös", säger Fredrik Gundhe, ägare och vd på Dala Kvalitetsskog i Insjön. Glädjen är inte att ta miste på sedan regeringen, efter en rekommendation från Europeiska rådet och kommissionen, meddelat att man kommer att införa undantag i inreseförbudet för säsongsarbetare inom trädgårds- och skogsnäringen.
NYHET Publicerad:

Kompetenslyft tar fjällhotellet ur krisen

BESÖKSNÄRING Anställda hos Sälens högfjällshotell går utbildningar inom marknadsföring och digitalisering under korttidspermitteringen. "Ingen mår bra av att sitta hemma 80 procent av sin arbetstid och inte veta vad man ska göra", säger Thommy Backner, vd och ägare.
NYHET Publicerad:

Mörka siffror för Dalarnas företag

KONJUNKTUREN Svenskt Näringslivs senaste konjunkturrapport visar att 61 procent av företagen i Dalarna har en lägre produktion och försäljningsvolym än för sex månader sedan. Siffrorna är alarmerande, säger Henrik Navjord, regionchef vid Svenskt Näringsliv Dalarna.
NYHET Publicerad:

Bemanningsförmedling istället för uppsägningar

CORONAKRISEN För att inte behöva säga upp sina anställda har dalaföretagaren Robin Sjöblom utvecklat bemanningsförmedlingen Uniser. Tjänsten gör det möjligt för företag som har tappat efterfrågan på grund av coronakrisen att hyra ut sin personal till verksamheter där behovet av arbetskraft är större.
NYHET Publicerad:

Coronakrisen slår hårt mot företag i Dalarna

OROVÄCKANDE SIGNALER Corona-krisen påverkar många företag i Dalarna. Bara 13 procent av företagen anser att de har en normal produktionskapacitet. Hela 52 procent av företagen i länet upplever finansierings- och likviditetsproblem.
NYHET Publicerad:

Vi behöver se ökad inhemsk turism i sommar

CORONAKRISEN Garpenbergs slott har funnits i över tvåhundra år, men har sällan varit så öde som nu. Coronakrisen har fått till följd att i princip samtliga gäster uteblivit. – Ju fler svenskar som väljer att semestra i Sverige, desto fortare kommer det gå att få näringslivet på fötter igen, menar ägaren John Sandh.
NYHET Publicerad:

Restaurangbranschen är Sveriges största integrationsmotor

CORONAKRISEN När restauranger, caféer och butiker tvingar säga upp sin personal till följd av corona-krisen försvinner den språngbräda in på arbetsmarknaden som dessa verksamheter har inneburit för många. Urban Italian Groups vd Brazer Bozlak varnar för konsekvenserna av detta.
NYHET Publicerad:

TSL redo att hjälpa vid arbetsbrist

OMSTÄLLNING Coronakrisen tvingar just nu många företag runt om i landet till både permitteringar och varsel och på TSL Trygghetsfonden står man nu redo. "Vår verksamhet är designad för att klara stora ökningar av antalet uppsagda, men detta är en extrem situation. Därför har vi skalat upp resurserna och justerat våra verksamhetsprocesser så att vi kan hantera alla de som kommer att behöva hjälp till nytt jobb", säger Markus Sandin, på Trygghetsfonden TSL region Mitt.
NYHET Publicerad:

Orsa Besparingsskog hjälper lokala företagare

CORONAKRISEN Orsa Besparingsskog grundades 1879 och redan från början var syftet att använda avkastningen för sådant som gynnade delägare och bygd. På grund av corona-krisen öppnar nu styrelsen upp möjligheten för företag att skicka in affärsförslag till Orsa Besparingsskog. Det berättar Joakim Myhrman, förvaltare vid Orsa Besparingsskog.
NYHET Publicerad:

Dalakommuner underlättar för krisande företag

CORONAKRISEN Coronakrisen innebär stora svårigheter för Dalarnas företag, varav många tvingas varsla och andra hotas av konkurs. För att underlätta för Dalarnas företag har kommunerna vidtagit olika typer av åtgärder för att mildra krisens effekter.
NYHET Publicerad:

Vi måste alla hjälpas åt

KRÖNIKA Nu när det nya coronaviruset på många sätt lamslår vårt samhälle gäller det att tänka på de företag som finns omkring oss. Varje gång du köper en tjänst eller produkt så är du med och bidrar till att hålla ett företag i länet igång och hjälper så att en anställd kan behålla sitt jobb. Det skriver Henrik Navjord i en krönika.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Livskraftiga jobb och företag riskerar att slås ut

DEBATT Under den gångna veckan har situationen för många av våra företag i Dalarna förvärrats dramatiskt. I våra kontakter med företagen vittnar nu allt fler om fallande intäkter, problem i produktion och oro över möjligheten att behålla medarbetare. Det slår brett även om vissa branscher givetvis är mer utsatta. Åtgärder behövs och några kommuner har fattat lokala beslut i hur man kan underlätta för det lokala näringslivet, jag hoppas ännu fler följer efter.
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.