Ulrika Liljeberg, kommunalråd i Leksand och Sakarias Winberg, Excel Education

Leksand vill fortsätta växa

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Leksands kommun har satt upp ett mål om 18000 invånare år 2025. "Det är en rimlig befolkningsmängd om vi ska kunna behålla offentlig service och handel och klara kompetensförsörjningen till företagen", säger kommunalrådet Ulrika Liljeberg (C).

Ulrika Liljeberg, kommunalråd Leksand

– Vi vill vara en kommun där folk vill bo, där de vill starta företag och där det finns bra skolor, säger Ulrika Liljeberg, kommunalråd i Leksand.

Foto: Eric Bowes

Leksand placerade sig på plats 74 av landets 290 kommuner i Svenskt Näringslivs senaste rakning. Två av de viktigaste frågorna under den kommande mandatperioden är bostadsbyggande och kompetensförsörjning.

– Vi jobbar efter vårt bostadsförsörjningsprogram för att ta fram nya bostadsområden och även områden för företag och industrimark. När det gäller kompetensförsörjningen så märks det inom många branscher, men det största bristyrket just nu är behöriga lärare. Det är en fråga som vi måste lösa för att skapa en attraktiv kommun, dels genom att försöka locka fler behöriga lärare att flytta hit, men kanske också genom att använda de befintliga tjänsterna smartare. Vi kommer att titta på det, säger Ulrika Liljeberg.

Med sina tio år på posten är hon det kommunalråd i Dalarna som suttit längst på sin post. När hon tillträdde 2008 pratade kommunstyrelsen ”bara om pengar”, konstaterar hon.

– Det var under finanskrisen. Nu har pendeln svängt och den fråga som alla pratar om nu är kompetensförsörjning.

För att lösa den frågan har Leksands kommun antagit en vision om 18000 invånare år 2025. Siffran i dag är strax över 15600 och kommunen har växt med ungefär 6000 invånare de senaste åren.

– Förenklat så kan man säga att när två personer går i pension i Leksand så går en ut gymnasiet. Vi behöver fylla på med invånare för att hjälpa företagen med kompetensförsörjningen, men också för att kommunen ska klara sitt personalbehov och för att vi ska kunna behålla handel och service. Vi har en kostym som klarar 18000 invånare och vi tycker att det är ett rimligt mål.

Kommunen har också valt att prioritera tillväxt i befintliga företag framför nyetableringar.

– Om valet står mellan att hjälpa ett befintligt företag eller att få hit ett nytt, då vill vi hjälpa det befintliga företaget i första hand. Många kommuner pratar om att locka nya företag, men vi tror att det är minst lika viktigt att hjälpa de företag som finns att utvecklas. Det är förmodligen enklare att få ett företag som redan finns att nyanställa mellan 15 och 50 personer, än att förmå ett företag i samma storlek att flytta hit.

Under åren som Ulrika Liljeberg har varit kommunalråd har hon sett hur kontakten med företagen förändrats.

– Jag har kontakt med långt fler än för tio år sedan, tack vare sociala medier. Mötena sker ofta digitalt och jag försöker vara tillgänglig och svara så snabbt jag kan. Sedan har jag också upptäckt att de samråd vi hållit med näringslivet en gång i månaden har spelat ut sin roll. Tidigare var det där som det största informationsutbytet skedde, men nu finns i stället ett behov av att träffa företagare i samma bransch, hellre än på samma gata. Därför har vi börjat med branschmöten inom flera branscher.

En annan utmaning är att få den lokala handeln att klara konkurrensen från e-handeln.

– Vi har gjort Leksands centrum mer tillgängligt för att skapa fler mötesplatser. Jag tror att det driver mer handel om det finns till exempel caféer och bio i centrum. Och så ska man kunna ta sig fram med barnvagn och rullstol förstås. Vi har också en dialog med fastighetsägarna om matchning av lokaler utifrån den efterfrågan som finns. Men där handlar det förstås också om att fastighetsägarna måste få verksamheten att gå runt. Vi ser också att stora evenemang driver kundströmmar tillhandeln och där har vi ju bland annat Melodifestivalen och Putte i Parken i år.

För att nå målet på 18000 invånare tror Ulrika Liljeberg att det är viktigt att skapa framtidstro.

– Det måste finnas positiva saker som folk pratar om, om det så är Leksands IF eller Melodifestivalen eller något annat. Vi vill vara en kommun där folk vill bo, där de vill starta företag och där det finns bra skolor. Det kan vara en så enkel sak som att ett skidspår gör att lockar en behörig lärare att vilja flytta hit. Allt hänger ihop och vi jobbar vidare för att stärka vår attraktionskraft.

Sakarias Winberg 1

Sakarias Winberg, Excel Education

Företagarkommentar: Sakarias Winberg, Excel Education

”Kommunpolitikerna bör fortsätta utveckla Leksand med utbyggnation av god infrastruktur lokalt samt satsa på kommunikationer. En väl fungerande infrastruktur som för information, människor, varor och tjänster från lokalplanet ut såväl regionalt, nationellt som internationellt är viktigt för att kunna agera lokalt och samtidigt vara attraktiv på en global marknad.

Det är också av stor betydelse att kommunen fortsätter att investera i det goda samhället där inte minst barn och unga får tillgång till meningsfulla fritidsaktiviteter. Kvalitativ barnomsorg, äldreomsorg och utbildning är faktorer som påverkar även näringslivsklimatet då livet hänger ihop, både arbetsliv och privatliv. Utöver dessa tre områden så är ett förhållningssätt som genomsyras av nyfikenhet och en vilja att nå längre något som främjar all utveckling.”

Leksands mål för mandatperioden:
  • Fortsätta jobba efter visionen om 18000 invånare till 2025
  • Ta fram nya planer för bostäder och företag i enlighet med bostadsförsörjningsprogrammet
  • Locka fler behöriga lärare till kommunen
  • Behålla valfrihet inom förskolan och äldrevården
  • Fortsätta med UF i gymnasieskolan

Läs mer om Leksands näringslivsstrategi

Välkommen till ett dialogmöte om företagsklimatet i Leksands kommun den 24 maj 2019

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Ge Dalarnas gymnasieelever möjlighet att driva företag

DEBATT Människors kreativitet, mod och initiativkraft lägger grunden för ökad ekonomisk utveckling och ökat välstånd. Ett vitalt näringsliv med många entreprenörer skapar jobb och de skatteintäkter som finansierar välfärden. Det är också avgörande för att lösa många av de problem vi ser idag, inte minst med miljö och klimat. Här kan Ung Företagsamhet spela en viktig roll för framtiden.
NYHET Publicerad:

Kemikalieskatten – varken bra för handeln eller miljön

MILJÖSKATT Det är snart två och ett halvt år sedan kemikalieskatten infördes. Med skatten ville riksdagen minska användningen av farliga flamskyddsmedel i elektronik och stimulera övergång till mer miljö- och hälsovänliga alternativ. Åke Arnesson som bland annat driver Arkos Home i Insjön menar att det inte fungerar och att det är dags för politikerna att tänka om.
NYHET Publicerad:

Nu har du som företagare chansen att påverka våra politiker och tjänstemän!

FÖRETAGSKLIMAT Den 2 januari skickades årets enkät om det lokala företagsklimatet ut till cirka 60 000 företagare i Sverige. Det är ni företagare som kan ge oss de rätta svaren, detta så vi tillsammans kan fortsätta arbetet med att förbättra och utveckla företagsklimatet i länet och i din kommun.
NYHET Publicerad:

2020 fortsätter vi arbetet...

JULHÄLSNING 2020 fortsätter vi arbetet med att företagsklimatet ska stå högt på agendan hos våra myndigheter och beslutsfattare.
NYHET Publicerad:

Dalaföretagen signalerar avmattning

KONJUNKTUR Svensk och global konjunktur ser allt svagare ut, det visar en ny konjunkturprognos från Svenskt Näringsliv. Tillväxten mattas av och blir låg under kommande år med svag utveckling av produktivitet och sysselsättning. En avmattning som även syns hos dalaföretagen.
NYHET Publicerad:

"Vi måste ha skatter som är rimliga och regler som är möjliga att efterleva"

SME Anna Grånäs Jakobsson har tagit plats i Svenskt Näringslivs SME-kommitté. Tillsammans med 35 andra ledamöter ska hon vara ett stöd till Svenskt Näringslivs ledning i frågor som rör små och medelstora företag. Rättviksföretagaren brinner för företagarfrågor och vill gärna vara med och bidra till en positiv syn på företagande samt bättre villkor för företagen.
NYHET Publicerad:

Skyll inte på lagstiftningen – gör istället er hemläxa!

UPPHANDLING Det pågår en intensiv debatt kring nyligen gjorda upphandlingar. Oavsett upphandling så skyller mer eller mindre alla som deltar i debatten på lagen om offentlig upphandling och kräver att denna ska ändras. Det påstås bland annat att det är lagens fel att upphandlande myndigheter måste köpa till ”lägsta pris”, att lagen förhindrar upphandlare att tala med leverantörer och att det enligt lagen inte får ställas krav på referenser. Inget kunde vara mer fel. Självklart får man beakta kvalitet i upphandlingen, tala med varandra och ställa krav på referensobjekt eller referenser.
NYHET Publicerad:

Ansvarsfulla avtal säkrar Dalarnas jobb och välfärd

DEBATT Konjunkturen bromsar nu in, inte bara i Dalarna och resten av Sverige, utan även på viktiga exportmarknader. Nu gäller det att fortsätta med ansvarsfulla avtal. Den svenska löneökningstakten måste växlas ned för att säkra jobb och välfärd och det gäller i synnerhet för Dalarna med så många exportberoende företag.
NYHET Publicerad:

Kompetensbristen ett tillväxthinder för Dalab

KOMPETENSFÖRSÖRJNING De senaste åren har Dalab i Borlänge, som jobbar med luftbehandling, VVS och el, vuxit stort. Men bristen på kompetent arbetskraft gör det svårare för företaget att utvecklas ytterligare. ­"Det behövs ett bättre samarbete mellan skola och näringsliv för att lösa den här frågan", säger Henrik Ekgren, vd för Dalab Sverige AB.
NYHET Publicerad:

Inspirerande Arbetsgivardag i Mora

ARBETSGIVARDAG För femte året i rad arrangerade Svenskt Näringsliv i Dalarna en arbetsgivardag för medlemmar i länet. Dagen bjöd på nyttig information och kunskap varvat med mingel och inspiration. "Bra innehåll och rätt frågor på det som presenteras vid de olika seminarierna. Verkligen höjd på de som medverkar här idag" är några av kommentarerna som vi fick av Patrik Eriksson, Anette Schönberg och Marielle Broberg Lund från Clockwork Mora AB.
NYHET Publicerad:

Sjudande näringsliv hos årets klättrare

RANKING 2019 Dalakommunen klättrar 158 placeringar, från plats 256 till 98 i årets undersökning. ”Det har aldrig varit roligare att vara företagare i Malung-Sälen”, säger Leif Nilsson.
NYHET Publicerad:

Malung-Sälens kommun klättrar flest placeringar i landet

RANKING 2019 Av Sveriges 290 kommuner placerar sig Vansbro, Rättvik, Leksand, Orsa och Malung-Sälen på topp 100 listan, detta när Svenskt Näringslivs årliga ranking av det lokala företagsklimatet presenteras. Malung-Sälen är faktiskt den kommun som klättrat mest av samtliga kommuner i hela Sverige, 158 platser upp från förra året till plats 98 totalt.
NYHET Publicerad:

Henrik Navjord - ny på jobbet som regionchef i Dalarna

NY PÅ JOBBET Henrik Navjord och har i dagarna tillträtt som regionchef för Svenskt Näringsliv i Dalarna. – Dalarna är ett spännande län med både stora möjligheter, men även en hel del utmaningar. Vi har en stor entreprenörsanda med många skickliga företagare som ska ha det bästa företagsklimatet för att kunna bedriva sina företag på ett sunt sätt. Jag tar mig an uppdraget med stor ödmjukhet, säger Henrik.
NYHET Publicerad:

Rut-avdraget bakom lyckad integration

SKATTER Rut-avdraget fördubblades första juli, från 25 000 till 50 000 kronor. Susanne Moffat, regionchef på hemserviceföretaget Homemaid i Falun, tycker att Rut är en vinst för hela samhället. "Det blir en språngbräda in i arbetslivet för väldigt många."
NYHET Publicerad:

Fraktsubventioner skapar osund konkurrens

OSUND KONKURRENS Förra året tog Mikael och Sofie Sjöstrand över nätbutiken Lek Ute i Falun. Som e-handlare tycker de att FN:s paketsubventioner skapar en osund konkurrens för e-handlare. "Kina är en stormakt, de behöver inte billigare frakter", säger Mikael Sjöstrand.
NYHET Publicerad:

Få företag i Dalarna ansöker om mönsterskydd

MÖNSTERSKYDD Bland de olika immaterialrättsliga skydden är mönsterskyddet det minst kända, säger Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt på Svenskt Näringsliv. Av den statistik som Patent- och registreringsverket nu presenterat, framgår att det från Dalarna bara gjordes en enda mönsterskyddsansökan under 2018.
NYHET Publicerad:

Försiktig satsning gav god lönsamhet

FÖRETAGSAMHET Nya produkter och samarbeten har hjälpt Grådö Mejeri att ta sig vidare efter den stora Milkokrisen. Snart går mejeriet för full kapacitet och kan behöva nyanställa.
"Vi har svårt att hitta utbildad personal", säger mejerichefen Staffan Eklöv.
NYHET Publicerad:

Fäbod får dispens för elektroniskt kassaregister

REGELKRÅNGEL Tin Gumuns på Karl Tövåsens fäbod utanför Vikarbyn blev rikskänd när hon tog strid mot Skatteverkets krav på elektroniskt kassaregister. Att driva en fäbod är ett kulturarv där elektroniska kassaregister inte fungerar i praktiken. Av den enkla anledningen att det saknas el på genuina fäbodar.
Nu har Tin Gumuns fått dispens från kravet igen, den här gången gäller dispensen i tre år.
 
NYHET Publicerad:

Skolan behöver ny syn på kunskap

NY RAPPORT En av de stora utmaningarna för Dalarna är svårigheterna att rekrytera arbetskraft. Detta problem sammanfaller med de låga kunskapsresultaten i svensk skola. Det visar en rapport från Svenskt Näringsliv som släpps i dag. För att komma åt problemen föreslår Svenskt Näringsliv att betydelsen av bas- och ämneskunskaper ska stärkas.
NYHET Publicerad:

"Vi vill inte behöva flytta jobb till Stockholm"

KOMPETENSFÖRSÖRJNING 70 nya jobb står på spel i Långshyttan. Men träindustriföretaget Setra har svårt att få tag i nya medarbetare med rätt kompetens. Därmed återstår alternativet att förlägga nya jobb för tjänstemän i Stockholm eller Gävle, något företaget vill undvika. "Det pratas ofta om att det inte finns högprofilerade karriärjobb på mindre orter och nu när vi har sådana tjänster så hittar vi inte rätt kompetens," säger Anna-Lena Gull på Setra Group.