NYHET24 september 2019

Malung-Sälens kommun klättrar flest placeringar i landet

Av Sveriges 290 kommuner placerar sig Vansbro, Rättvik, Leksand, Orsa och Malung-Sälen på topp 100 listan, detta när Svenskt Näringslivs årliga ranking av det lokala företagsklimatet presenteras.

Henrik Navjord, regionchef vid Svenskt Näringsliv Dalarna

Idag presenteras Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Rankingen baseras dels på hur företagen upplever företagsklimatet i sin kommun, men också på ett antal statistiska parametrar som påverkar företagen och dess förutsättningar. Kommunens attraktivitet för nyetableringar, nivån på kommunalskatten, nyföretagsamhet och kompetens och marknadsförsörjning bland annat.

Det är glädjande ur ett dalaperspektiv att flera kommuner i länet tar stora kliv framåt i årets ranking. Malung-Sälen är faktiskt den kommun som klättrat mest av samtliga kommuner i hela Sverige, 158 platser upp från förra året till plats 98 totalt. Även Orsa klättrar många placeringar, 128 placeringar till plats 80, och tar tar sig därmed tillsammans med Malung-Sälens kommun in på topp 100 listan.

Bästa placeringen i Dalarna får Vansbro på plats 49, tätt följd av Rättvik och Leksand.

– Det är många runt om i dessa kommuner verkligen kan sträcka på sig för denna utveckling. Det som utmärker när jag pratat med några i kommunerna är att näringslivsfrågorna i dessa kommuner engagerar alla, såväl politiker som tjänstemän. I Malung-Sälen som gör den största förflyttningen uppåt i hela Sverige har man jobbat mycket med tillgängligheten, attityden och att ge tydliga svar till företagen, både positiva och negativa men det uppskattas bland företagen med tydlighet och väl underbyggda och motiverade beslut, säger Henrik Navjord, Svenskt Näringslivs regionchef i Dalarna.

Vansbro har också näringslivsfrågan högt på agendan och tillgängligheten är viktig, här jobbar man mycket med skolan och relationen med näringslivet, såväl grundskola som vuxenutbildningen. Detta för att motverka och förebygga den kompetensbrist många upplever i vissa yrken.

Många kommuner i Sverige och Dalarna arbetar målinriktat och strategiskt med att hela tiden utvärdera och förbättra företagsklimatet. Resultaten visar också mycket riktigt att det lokala företagsklimatet är på rätt väg i Dalarna och totalt sett fortsätter den positiva trenden vi sett de senaste åren. Eftersom kommunerna jämförs med varandra och då många prioriterar företagsklimatet lokalt så kan en kommun sjunka i relativa termer i rankingen även om betyget från företagen i kommunerna gått upp.

Målet för Svenskt Näringsliv är att vara med och bidra och förstärka den utveckling som många kommuner gör bra och utvecklar idag. Att skapa opinion och föra samman de lokala företagen med kommunerna och andra myndigheters beslutande politiker och tjänstemän är en viktig fråga och vi deltar gärna i den dialogen runt om i länet.

– Jag hoppas att den positiva utvecklingen kan inspirera och motivera de kommuner som hamnar längre ned i rankingen. Vi har exempelvis 4 kommuner i länet som hamnar under plats 200, här finns en jättebra potential framåt, något jag gärna är med och inspirerar och bidrar till, säger Henrik Navjord.

– Jag är positiv inför framtiden, trenden pekar uppåt i länet, den måste fortsätta. Att vara lyhörd och öppen och att engagera många i kommunen tror jag är nyckeln framåt, samt mötet med de som faktiskt svarar på våra frågor som ligger till grund för resultatet, d v s de lokala företagen. Jag ser fram emot under detta och även nästa år att få komma ut och träffa många av er i länets kommuner och företag för att fortsätta dialogen hos er, avslutar Henrik Navjord.

Läs mer om rankingen 2019 på www.foretagsklimat.se

Ranking 2019

- 27

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist