Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET12 maj 2020

Mörka siffror för Dalarnas företag

Svenskt Näringslivs senaste konjunkturrapport visar att 61 procent av företagen i Dalarna har en lägre produktion och försäljningsvolym än för sex månader sedan. Framtiden ser mörk ut när företagen blickar framåt.

Hela 62 procent av de små företagen med 0-9 anställda uppger att de har en lägre produktion och försäljning än för sex månader sedan. 47 procent av företagen tror att det kommer att vara ännu lägre om ytterligare sex månader.

Som en följd av minskad produktion och försäljning följer även att fler människor förlorar sina jobb. I Dalarnas län har 40 procent av företagen lägre antal anställda än för sex månader sedan. Hela 41 procent tror att antalet kommer att vara ännu färre om ytterligare sex månader.

Henrik Navjord, regionchef Dalarna
Foto: Ernst Henry Photography AB

– Siffrorna i Dalarna är alarmerande. Nästan hälften av de svarande företagen tror att produktion och försäljning kommer att fortsätta nedåt det kommande halvåret. Om dessa företag överhuvudtaget ska ha en möjlighet att överleva är det därför av yttersta vikt att de åtgärder regeringen föreslagit snabbt kommer på plats för att minska risken att fler företag går under, säger Henrik Navjord, regionchef Svenskt Näringsliv Dalarna.

När det kommer till företagens investeringar jämfört med för sex månader sedan har det skett en minskning bland 46 procent av företagen. Minskningen är stor inom samtliga tillfrågade branscher.

Bettina Kashefi, chefekonom Svenskt Näringsliv

– Företag som upplever en extrem nedgång i efterfrågan kämpar för att överleva. De har helt enkelt inga möjligheter att investera för framtiden, säger Bettina Kashefi.

Även om läget är värst inom handel- och transportsektorn, där bland annat hotell och restauranger ingår, är det tydligt att krisen spritt sig till övriga sektorer. Enligt företagarpanelen är skillnaderna betydligt mindre än vad man skulle kunna tro med kraftiga fall i hela näringslivet, säger Bettina Kashefi, chefekonom på Svenskt Näringsliv.

Fakta

Svenskt Näringsliv har sedan flera år sammanställt läget för landets företag utifrån svar från vår företagarpanel runt om i landet, vilket gör att vi snabbt kan få en bild över läget och kan jämföra tidsperioder.

Drygt 3 700 företag i hela landet deltog i undersökningen under perioden 15-27 april 2020. Svarsfrekvensen för Dalarnas län var 48 procent.

Samhällsekonomi
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist