NYHET27 januari 2021

Nya krisåtgärder välkomnas

Regeringen och samarbetspartierna har de senaste dagarna presenterat ytterligare krisåtgärder för näringslivet. De nya åtgärderna är i linje med vad vi på Svenskt Näringsliv arbetat för allt sedan rekommendationerna och restriktionerna skärptes under hösten. 

”Idag befinner sig många företag i ett ännu tuffare läge än i våras, med mindre reserver att ta av. Därför är beslutet om utökade krisåtgärder välkommet”, skriver Henrik Navjord.

I samband med den nya pandemilagen påtalade vi behovet om att full ersättning ska utgå vid nedstängningar. Det nya krispaketet levererar detta. Företag som har tappat all sin omsättning under en period på grund av nedstängning ska kunna få 100 procent av sina fasta kostnader ersatta, upp till ett tak på 75 miljoner kronor per företag och månad.

Utöver detta nedstängningsstöd innehåller det nya paketet bland annat utökat stöd till korttidspermitteringar, höjt tak för omställningsstöd och tidigarelagd sänkning av arbetsgivaravgiften för unga, även om det hade varit att föredra en sänkning av arbetsgivaravgifter för flera och riktade till de mest utsatta branscherna.

MEN! För att krisåtgärder ska få avsedd effekt måste de fungera i praktiken. De ska vara enkla att hantera och snabbt nå de behövande företagen. Detta gäller självfallet både de nya stöden och de som redan finns på plats.

Tyvärr har väntetiderna i många fall blivit allt längre. Ett exempel är stödet för korttidspermitteringar. När det infördes kunde företag få stöd redan inom några dagar efter ansökan. Men under senare tid har vart tredje företag tvingats vänta i mer än en månad, och vissa så länge som upp till ett halvår. Det som i början av krisen kunde ta några dagar kan alltså nu ta flera månader.

Likviditeten är mycket ansträngd och det är inte sällan likviditeten som ligger bakom många företags konkurser. Detta vittnar många företagare i de utsatta branscherna om runt om i vårt län nu! 

Att helt nödvändiga åtgärder idag tar längre tid än under krisens första fas är mycket oroväckande och vi hoppas att de resurser som nu tillsätts också kortar ledtiderna i högt tempo. Självfallet behövs kontroller, men utgångspunkten kan inte vara att alla företag försöker fuska.

Idag befinner sig dessutom många företag i ett ännu tuffare läge än i våras, med mindre reserver att ta av. Det innebär ökande risker för uppsägningar och konkurser. Därför är beslutet om utökade krisåtgärder välkommet. Stöden måste nu snabbt nå de företag som kämpar för att överleva i Dalarna.

Skriven avHenrik Navjord
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist