NYHET6 november 2020

Onödigt hårda krav kan slå mot kompetensförsörjning 

Foto: Tomas Wiklund

Värme och energi är samhällsbyggande funktioner som behövs oavsett hemarbete och internationell konjunktur. Anders Pettersson på Solör Bioenergi ser inga stora oväder på marknadshimlen men önskar lite bättre konsekvenstänk kring regler, bidrag och kompetenskrav. 

Solör Bioenergi verkar inom fjärr- och närvärme (lokala fjärrvärmeläggningar på stora industrier, sjukhus med flera) i Sverige, Norge och Polen. Sammanlagt driver de totalt 141 värmeanläggningar.  

En större pelletsfabrik i Älvdalen och en mindre i Vansbro är tydliga tecken på deras närvaro i Dalarna. De negativa effekterna för företaget under pandemivåren har varit små.  

Anders Pettersson tycker att tydliga regler är bra, men anser att nya påbud inte alltid tar hänsyn till vilka konsekvenser de får för företagen. 

– Det vi har märkt är att några närvärmeverk som är kopplade till besöksnäringen försvunnit. Men vår analys är att det gick dåligt redan innan, så pandemieffekten skyndande bara på förloppet, säger Anders Pettersson, vd på Solör Bioenergi Fjärrvärme. 

Anders Pettersson ser dock en liten negativ trend där regioner (tidigare landsting) kopplar bort sina ofta stora fastigheter från bioenergieldad fjärrvärme för att med statliga bidrag gå över till eldrivna värmepumpsanläggningar.  

– Det blir lite märkligt när man byggt upp ett bra nätverk med fjärrvärme baserat på biobränsle, men väljer att avstå för att det finns bidrag att hämta inom vind- och solenergi. Ibland kan vi väl känna att fjärrvärmeföretagen är lite bortglömda i nuvarande debatter kring klimatanpassning. 

Bidrag och regelverk, med från början goda intentioner, kan slå fel menar Anders Pettersson. 

– Visst är det så att vi kan nyttja bidrag för att investera i biobränsleanläggningar för värme hos kunder, men det borde vara mer fokus på att få bort fossilbaserade anläggningar än biobränsle om man ska dela ut miljöbidrag.  

Han tycker att tydliga regler är bra, men anser att nya påbud inte alltid tar hänsyn till vilka konsekvenser de får för företagen. Han tar upp ett exempel: de högra krav som ställs från Arbetsmiljöverket på företagets anställda pannskötare. 

– Vi har personer som jobbat med det här i 40 år, men som inte fixar de teoretiska proven och därför väljer att gå i pension tidigare eller att sluta. Vi har inget emot vettiga regler, men den nivån det handlar om kan innebära att vi kommer få svårt att hitta personer som kan jobba på våra anläggningar.  

Nya regler gör även gällande att man som pannskötare ska ha certifikat för sin kompetens och förnya detta vart femte år. Högre krav på teoretiska certifieringar slår hårt mot en grupp som valt och är duktiga på praktiska jobb, där många har svårt för att sätta sig i skolbänken med teoretiska prov.  

– Många har gjort ett utmärkt jobb i 40 år och nu får de inte fortsätta. 30–35 procent av alla våra pannskötare kuggar på certifieringen, trots hög praktisk kompetens. Det är oroande, säger Anders Pettersson. 

Det är i stora drag en positiv framtid som möter Solör Bioenergi tycker Anders Petterson. Att ta till vara på spillvärme från exempelvis tillverkningsindustri och serverhallar ser han som en stor möjlighet. Ett område som de redan idag är verksamma inom. Energiåtervinning av värme som ändå alstras i annan verksamhet minskar klimatpåverkan. 

I ett grått och varmt november önskar sig Anders Petterson inga stora julklappar av politikerna, men han hoppas att högre makter kan hjälpa till: 

– Vi sitter på ett ganska stort lager pellets nu, efter en varm vinter förra året. Vi hoppas det blir kallt i år så vi kan beta av våra lager.  

EnergiRegelkrångel
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist