NYHET20 juli 2022

Skedvi Bröd vill fortsätta växa som besöksmål

Redan idag är Skedvi Bröd ett viktigt besöksmål och en populär matdestination i södra Dalarna. Under 2021 hade man ungefär 100 000 kunder. Det är en imponerande siffra, men ambitionerna ligger betydligt högre än så.

– På några års sikt hoppas jag att vi ska komma upp till 250 000 besökare, säger Anders Åkerberg, entreprenör, vd och grundare av Skedvi Bröd i samhället Stora Skedvi (som lokalt uttalas ”skäve”) i Säters kommun.

Bakom det övergripande namnet Skedvi Bröd finns ett knäckebrödsbageri, en saluhall, en restaurang, ett kafé och ett växthus.

– Vi behöver utveckla den nuvarande verksamheten ytterligare, men jag räknar också med att vi kommer att dra igång nya affärsområden. Efter två år med pandemi finns det en frihet att styra över den egna tillvaron igen, påpekar Anders Åkerberg.

10-årsjubileum

För ett par månader sedan kunde företaget fira sitt 10-årsjubileum. I höstas utsågs Skedvi Bröd till Årets Besöksnäringsföretag. Man har nominerats till utmärkelsen Årets Säterambassadör. Dessutom är Skedvi Bröd numera Kunglig Hovleverantör.

– Det ger positiv publicitet och rolig uppmärksamhet, konstaterar Anders Åkerberg.

Företaget har drygt 20 tillsvidareanställda. Under sommaren behövs ungefär 30 medarbetare till. Här brukar det finnas tillräckligt många intresserade gymnasieelever och högskolestudenter för att klara situationen. Värre är det med rekryteringen till bageriet.

Vimlar inte

– Det vimlar inte precis av personer som kan handgrädda knäckebröd. Det krävs åtminstone ett par års rutin för att någotsånär behärska jobbet, säger Anders Åkerberg och berättar att ungefär hälften av medarbetarna i bageriet når pensionsåldern inom fem år.

Han tror att rätt kompetens kan finnas hos en del nyanlända, men här är bekymret att de flesta inte har bil och att de allmänna kommunikationerna till och från Stora Skedvi är tämligen bristfälliga.

Anders Åkerberg ser regelförenklingar för företag som något mycket angeläget.

– Visst finns det regler som förenklas eller tas bort. Problemet är att våra politiska beslutsfattare på samma gång gärna hittar på några nya regler. Det är som småföretagare mer eller mindre omöjligt att ha full koll på allt, inte minst på livsmedelsområdet.

Irritationsmoment

Långsam handläggning är ett annat irritationsmoment för Anders Åkerberg. Som ett exempel nämner han det investeringsstöd som företaget bör ha rätt till för växthuset man byggt. Det har nu gått ett år sedan ansökan skickades in till länsstyrelsen och något besked har fortfarande inte kommit.

Liksom många andra företag tyngs Skedvi Bröd av de höga elpriserna.

– Det har blivit mellan 20 och 30 procent dyrare det senaste året. Bageriet och alla kylar och frysar gör oss till en storförbrukare. Jag saknar den nödvändiga långsiktigheten i den svenska energipolitiken. Som företagare vill du helst veta vad som gäller under många år framöver, säger Anders Åkerberg.

Skriven avSören Karlsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist