Johan Högdahl, Ica Nära Bärkehallen och Fredrik Rönning, kommunalråd Smedjebacken

Smedjebacken vill utveckla besöksnäringen

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Efter några år på botten i Svenskt Näringslivs ranking har Smedjebackens kommun vänt uppåt i statistiken. För att behålla den positiva utvecklingen vill kommunalrådet Fredrik Rönning (S) satsa på nyetableringar och turism. – Vi vill inte bli jättestora inom besöksnäringen, men det finns potential att växa.

Fredrik Rönning, kommunalråd i Smedjebacken 2019

Fredik Rönning, kommunalråd i Smedjebackens kommun

Foto: Martina Huber

För fyra år sedan låg Smedjebacken på sista plats i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Men utvecklingen har vänt och nu har kommunen klättrat upp till plats 162. Företagarna som svarat på enkäten är mer positiva inom en rad områden, bland annat när det gäller kontakten med kommunpolitiker och tjänstemän, kommunens tillämpning av lagar och regler och service till företag. Kommunalrådet Fredrik Rönning (S) tror att placeringen har att göra med utvecklingen i stort.

– Vi jobbar inte mot rankingen över huvud taget, men det är så klart kul om vi går framåt. Jag tror att det beror på att vi har en bra utveckling generellt, företagen har god tillväxt och arbetslösheten sjunker. Det i sin tur tror jag spelar in i hur företagen ser på kommunen.

Enligt rankingen tycker en majoritet av Smedjebackens företagare att lägre skatter och avgifter är en viktig fråga.

– Där vill jag inte prata om skatter, utan om utveckling i stort. Det handlar om att få fler företag till regionen och att driva på besöksnäringen, säger Fredrik Rönning.

Just besöksnäring och turism är en prioriterad fråga för kommunen den närmaste tiden. 

– Inom besöksnäringen är vi små i dag och vi vill inte bli jättestora, men det finns potential att växa. Bland annat jobbar vi tillsammans med Högskolan Dalarna och Visit Dalarna för att utveckla friluftsområdet Malingsbo Kloten. Kommunen stöttar många evenemang sommartid och det finns en politisk diskussion om att utveckla sportfältet, säger Fredrik Rönning.

Ett annat fokusområde är etableringar. Kommunen har nyligen köpt in ett markområde som planlagts för företagande och industri. Nästa steg är att presentera marken för företag.

Precis som många andra kommuner har Smedjebacken en framtida utmaning i att hitta arbetskraft. Många företagare har lyft fram frågan i Svenskt Näringslivs enkät, men Fredrik Rönning tycker att kommunen redan gör mycket.

– Vi har teknikcollege och omsorgscollege i närområdet och vi samarbetar med grannkommunerna för att bredda arbetsmarknaden och göra hela regionen attraktiv för inflyttning.

Han påpekar att det inte minst är en viktig fråga för företagen att lyfta.

– En del har börjat ställa om till att det är arbetskraftsbrist nu, något vi inte har haft i Sverige på länge, men långt ifrån alla. Många vill ha multikompetent arbetskraft, när man i stället måste fråga sig vilken arbetskraft man över huvud taget kan få tag i. Företagen kan möta det här genom att till exempel internutbilda personal och jobba med sin attraktionskraft som arbetsgivare. Men jag känner igen problemet från kommunen, vi är en stor arbetsgivare och behöver också fundera på vilken kompetens som är ett måste och vad som är ”bra att ha”. Till exempel när vi efterfrågar körkort inom äldreomsorgen fast bilkörning kanske inte ingår i tjänsten.

Varje vecka gör Fredrik Rönning företagsbesök tillsammans med näringslivskontoret.

– Vi försöker hitta olika modeller för dialog, men min bild är att möten där vi träffar ett företag i taget ger mest effekt. Då hinner vi prata och jag kan få en bra bild av verksamheten. Just nu går det bra för många företag i kommunen, men det är viktigt att vi är rustade för omställning i en lågkonjunktur. Det finns flera exempel på lokala företag som tappat stora ordrar och lyckats hitta nya marknader. Sådant är kul att se, då sätts verkligen entreprenörskapet på prov.

Företagarröst: Johan Högdahl, Ica Nära Bärkehallen

Johan Högdahl

Johan Högdahl, Ica Nära Bärkehallen

”Jag tycker att vi har ett bra företagsklimat i Smedjebacken. Vi har en näringslivsenhet som jobbar aktivt mot företag och ett kommunalråd som förstår hur viktigt det är med en bra mix och mångfald bland företagen i kommunen. Men jag tycker kommunen borde satsa på en kontaktperson som företag kan vända sig till för att få all hjälp de behöver vid kontakter inom kommunens avdelningar. En riktig spindel i nätet som hjälper till med till exempel bygglovsansökningar och tillståndsansökningar. Jag tror det är många enmansföretagare som drar sig för att expandera för att det tar mycket tid med sådana handlingar och för att det är en krånglig byråkrati.”

Mål för mandatperioden:
  • Kommunen ska aktivt arbeta för att bredda näringslivet genom att främja och skapa förutsättningar för tjänsteföretag och besöksnäring.
  • Kommunen ska prioritera att förädla, förtäta och bygga ut befintliga handels- och industriområden, samt planlägga mark för nya typer av verksamheter, bland annat lagring, lager och besöksnäring. Därutöver beakta möjligheterna till utökning av industrimark i anslutning till befintliga områden, företrädesvis i Vilmoren och Söderbärke.
  • Vid planering av framtida industriområden ska närhet till gods- och persontransporter beaktas.
  • Arbetsplatsområden ska anslutas till gemensamt VA och bredband.
  • Vid detaljplanering av industrimark i riksvägsläge ska krav på bebyggelse och restriktioner mot synliga upplag finnas.
  • Kommunen ska arbeta för att tillgodose behovet av kompetensförsörjning och verka för att höja utbildningsnivån.
  • För att bredda arbetsmarknaden och tillgången på arbetskraft ska möjligheterna till in- och utpendling förbättras.

Läs mer om Smedjebackens Näringslivsstrategi (sid 37-40)

Välkommen till ett dialogmöte om företagsklimatet i Smedjebackens kommun den 27 maj 2019

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Byggprogrammet i Malung-Sälen bäst i Dalarna

UTBILDNING I Dalarnas län ska cirka 3 200 niondeklassare och deras föräldrar under de närmaste veckorna välja gymnasieprogram inför nästa läsår. För att hjälpa dem att göra genomtänkta val visar vi på Svenskt Näringsliv i Dalarna hur elever från olika gymnasieprogram har klarat sig på arbetsmarknaden med siffror från Ekonomifaktas Gymnasiepejl.
NYHET Publicerad:

Ge Dalarnas gymnasieelever möjlighet att driva företag

DEBATT Människors kreativitet, mod och initiativkraft lägger grunden för ökad ekonomisk utveckling och ökat välstånd. Ett vitalt näringsliv med många entreprenörer skapar jobb och de skatteintäkter som finansierar välfärden. Det är också avgörande för att lösa många av de problem vi ser idag, inte minst med miljö och klimat. Här kan Ung Företagsamhet spela en viktig roll för framtiden.
NYHET Publicerad:

Kemikalieskatten – varken bra för handeln eller miljön

MILJÖSKATT Det är snart två och ett halvt år sedan kemikalieskatten infördes. Med skatten ville riksdagen minska användningen av farliga flamskyddsmedel i elektronik och stimulera övergång till mer miljö- och hälsovänliga alternativ. Åke Arnesson som bland annat driver Arkos Home i Insjön menar att det inte fungerar och att det är dags för politikerna att tänka om.
NYHET Publicerad:

Nu har du som företagare chansen att påverka våra politiker och tjänstemän!

FÖRETAGSKLIMAT Den 2 januari skickades årets enkät om det lokala företagsklimatet ut till cirka 60 000 företagare i Sverige. Det är ni företagare som kan ge oss de rätta svaren, detta så vi tillsammans kan fortsätta arbetet med att förbättra och utveckla företagsklimatet i länet och i din kommun.
NYHET Publicerad:

2020 fortsätter vi arbetet...

JULHÄLSNING 2020 fortsätter vi arbetet med att företagsklimatet ska stå högt på agendan hos våra myndigheter och beslutsfattare.
NYHET Publicerad:

Dalaföretagen signalerar avmattning

KONJUNKTUR Svensk och global konjunktur ser allt svagare ut, det visar en ny konjunkturprognos från Svenskt Näringsliv. Tillväxten mattas av och blir låg under kommande år med svag utveckling av produktivitet och sysselsättning. En avmattning som även syns hos dalaföretagen.
NYHET Publicerad:

"Vi måste ha skatter som är rimliga och regler som är möjliga att efterleva"

SME Anna Grånäs Jakobsson har tagit plats i Svenskt Näringslivs SME-kommitté. Tillsammans med 35 andra ledamöter ska hon vara ett stöd till Svenskt Näringslivs ledning i frågor som rör små och medelstora företag. Rättviksföretagaren brinner för företagarfrågor och vill gärna vara med och bidra till en positiv syn på företagande samt bättre villkor för företagen.
NYHET Publicerad:

Skyll inte på lagstiftningen – gör istället er hemläxa!

UPPHANDLING Det pågår en intensiv debatt kring nyligen gjorda upphandlingar. Oavsett upphandling så skyller mer eller mindre alla som deltar i debatten på lagen om offentlig upphandling och kräver att denna ska ändras. Det påstås bland annat att det är lagens fel att upphandlande myndigheter måste köpa till ”lägsta pris”, att lagen förhindrar upphandlare att tala med leverantörer och att det enligt lagen inte får ställas krav på referenser. Inget kunde vara mer fel. Självklart får man beakta kvalitet i upphandlingen, tala med varandra och ställa krav på referensobjekt eller referenser.
NYHET Publicerad:

Ansvarsfulla avtal säkrar Dalarnas jobb och välfärd

DEBATT Konjunkturen bromsar nu in, inte bara i Dalarna och resten av Sverige, utan även på viktiga exportmarknader. Nu gäller det att fortsätta med ansvarsfulla avtal. Den svenska löneökningstakten måste växlas ned för att säkra jobb och välfärd och det gäller i synnerhet för Dalarna med så många exportberoende företag.
NYHET Publicerad:

Kompetensbristen ett tillväxthinder för Dalab

KOMPETENSFÖRSÖRJNING De senaste åren har Dalab i Borlänge, som jobbar med luftbehandling, VVS och el, vuxit stort. Men bristen på kompetent arbetskraft gör det svårare för företaget att utvecklas ytterligare. ­"Det behövs ett bättre samarbete mellan skola och näringsliv för att lösa den här frågan", säger Henrik Ekgren, vd för Dalab Sverige AB.
NYHET Publicerad:

Inspirerande Arbetsgivardag i Mora

ARBETSGIVARDAG För femte året i rad arrangerade Svenskt Näringsliv i Dalarna en arbetsgivardag för medlemmar i länet. Dagen bjöd på nyttig information och kunskap varvat med mingel och inspiration. "Bra innehåll och rätt frågor på det som presenteras vid de olika seminarierna. Verkligen höjd på de som medverkar här idag" är några av kommentarerna som vi fick av Patrik Eriksson, Anette Schönberg och Marielle Broberg Lund från Clockwork Mora AB.
NYHET Publicerad:

Sjudande näringsliv hos årets klättrare

RANKING 2019 Dalakommunen klättrar 158 placeringar, från plats 256 till 98 i årets undersökning. ”Det har aldrig varit roligare att vara företagare i Malung-Sälen”, säger Leif Nilsson.
NYHET Publicerad:

Malung-Sälens kommun klättrar flest placeringar i landet

RANKING 2019 Av Sveriges 290 kommuner placerar sig Vansbro, Rättvik, Leksand, Orsa och Malung-Sälen på topp 100 listan, detta när Svenskt Näringslivs årliga ranking av det lokala företagsklimatet presenteras. Malung-Sälen är faktiskt den kommun som klättrat mest av samtliga kommuner i hela Sverige, 158 platser upp från förra året till plats 98 totalt.
NYHET Publicerad:

Henrik Navjord - ny på jobbet som regionchef i Dalarna

NY PÅ JOBBET Henrik Navjord och har i dagarna tillträtt som regionchef för Svenskt Näringsliv i Dalarna. – Dalarna är ett spännande län med både stora möjligheter, men även en hel del utmaningar. Vi har en stor entreprenörsanda med många skickliga företagare som ska ha det bästa företagsklimatet för att kunna bedriva sina företag på ett sunt sätt. Jag tar mig an uppdraget med stor ödmjukhet, säger Henrik.
NYHET Publicerad:

Rut-avdraget bakom lyckad integration

SKATTER Rut-avdraget fördubblades första juli, från 25 000 till 50 000 kronor. Susanne Moffat, regionchef på hemserviceföretaget Homemaid i Falun, tycker att Rut är en vinst för hela samhället. "Det blir en språngbräda in i arbetslivet för väldigt många."
NYHET Publicerad:

Fraktsubventioner skapar osund konkurrens

OSUND KONKURRENS Förra året tog Mikael och Sofie Sjöstrand över nätbutiken Lek Ute i Falun. Som e-handlare tycker de att FN:s paketsubventioner skapar en osund konkurrens för e-handlare. "Kina är en stormakt, de behöver inte billigare frakter", säger Mikael Sjöstrand.
NYHET Publicerad:

Få företag i Dalarna ansöker om mönsterskydd

MÖNSTERSKYDD Bland de olika immaterialrättsliga skydden är mönsterskyddet det minst kända, säger Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt på Svenskt Näringsliv. Av den statistik som Patent- och registreringsverket nu presenterat, framgår att det från Dalarna bara gjordes en enda mönsterskyddsansökan under 2018.
NYHET Publicerad:

Försiktig satsning gav god lönsamhet

FÖRETAGSAMHET Nya produkter och samarbeten har hjälpt Grådö Mejeri att ta sig vidare efter den stora Milkokrisen. Snart går mejeriet för full kapacitet och kan behöva nyanställa.
"Vi har svårt att hitta utbildad personal", säger mejerichefen Staffan Eklöv.
NYHET Publicerad:

Fäbod får dispens för elektroniskt kassaregister

REGELKRÅNGEL Tin Gumuns på Karl Tövåsens fäbod utanför Vikarbyn blev rikskänd när hon tog strid mot Skatteverkets krav på elektroniskt kassaregister. Att driva en fäbod är ett kulturarv där elektroniska kassaregister inte fungerar i praktiken. Av den enkla anledningen att det saknas el på genuina fäbodar.
Nu har Tin Gumuns fått dispens från kravet igen, den här gången gäller dispensen i tre år.
 
NYHET Publicerad:

Skolan behöver ny syn på kunskap

NY RAPPORT En av de stora utmaningarna för Dalarna är svårigheterna att rekrytera arbetskraft. Detta problem sammanfaller med de låga kunskapsresultaten i svensk skola. Det visar en rapport från Svenskt Näringsliv som släpps i dag. För att komma åt problemen föreslår Svenskt Näringsliv att betydelsen av bas- och ämneskunskaper ska stärkas.