Johan Högdahl, Ica Nära Bärkehallen och Fredrik Rönning, kommunalråd Smedjebacken

Smedjebacken vill utveckla besöksnäringen

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Efter några år på botten i Svenskt Näringslivs ranking har Smedjebackens kommun vänt uppåt i statistiken. För att behålla den positiva utvecklingen vill kommunalrådet Fredrik Rönning (S) satsa på nyetableringar och turism. – Vi vill inte bli jättestora inom besöksnäringen, men det finns potential att växa.

Fredrik Rönning, kommunalråd i Smedjebacken 2019

Fredik Rönning, kommunalråd i Smedjebackens kommun

Foto: Martina Huber

För fyra år sedan låg Smedjebacken på sista plats i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Men utvecklingen har vänt och nu har kommunen klättrat upp till plats 162. Företagarna som svarat på enkäten är mer positiva inom en rad områden, bland annat när det gäller kontakten med kommunpolitiker och tjänstemän, kommunens tillämpning av lagar och regler och service till företag. Kommunalrådet Fredrik Rönning (S) tror att placeringen har att göra med utvecklingen i stort.

– Vi jobbar inte mot rankingen över huvud taget, men det är så klart kul om vi går framåt. Jag tror att det beror på att vi har en bra utveckling generellt, företagen har god tillväxt och arbetslösheten sjunker. Det i sin tur tror jag spelar in i hur företagen ser på kommunen.

Enligt rankingen tycker en majoritet av Smedjebackens företagare att lägre skatter och avgifter är en viktig fråga.

– Där vill jag inte prata om skatter, utan om utveckling i stort. Det handlar om att få fler företag till regionen och att driva på besöksnäringen, säger Fredrik Rönning.

Just besöksnäring och turism är en prioriterad fråga för kommunen den närmaste tiden. 

– Inom besöksnäringen är vi små i dag och vi vill inte bli jättestora, men det finns potential att växa. Bland annat jobbar vi tillsammans med Högskolan Dalarna och Visit Dalarna för att utveckla friluftsområdet Malingsbo Kloten. Kommunen stöttar många evenemang sommartid och det finns en politisk diskussion om att utveckla sportfältet, säger Fredrik Rönning.

Ett annat fokusområde är etableringar. Kommunen har nyligen köpt in ett markområde som planlagts för företagande och industri. Nästa steg är att presentera marken för företag.

Precis som många andra kommuner har Smedjebacken en framtida utmaning i att hitta arbetskraft. Många företagare har lyft fram frågan i Svenskt Näringslivs enkät, men Fredrik Rönning tycker att kommunen redan gör mycket.

– Vi har teknikcollege och omsorgscollege i närområdet och vi samarbetar med grannkommunerna för att bredda arbetsmarknaden och göra hela regionen attraktiv för inflyttning.

Han påpekar att det inte minst är en viktig fråga för företagen att lyfta.

– En del har börjat ställa om till att det är arbetskraftsbrist nu, något vi inte har haft i Sverige på länge, men långt ifrån alla. Många vill ha multikompetent arbetskraft, när man i stället måste fråga sig vilken arbetskraft man över huvud taget kan få tag i. Företagen kan möta det här genom att till exempel internutbilda personal och jobba med sin attraktionskraft som arbetsgivare. Men jag känner igen problemet från kommunen, vi är en stor arbetsgivare och behöver också fundera på vilken kompetens som är ett måste och vad som är ”bra att ha”. Till exempel när vi efterfrågar körkort inom äldreomsorgen fast bilkörning kanske inte ingår i tjänsten.

Varje vecka gör Fredrik Rönning företagsbesök tillsammans med näringslivskontoret.

– Vi försöker hitta olika modeller för dialog, men min bild är att möten där vi träffar ett företag i taget ger mest effekt. Då hinner vi prata och jag kan få en bra bild av verksamheten. Just nu går det bra för många företag i kommunen, men det är viktigt att vi är rustade för omställning i en lågkonjunktur. Det finns flera exempel på lokala företag som tappat stora ordrar och lyckats hitta nya marknader. Sådant är kul att se, då sätts verkligen entreprenörskapet på prov.

Företagarröst: Johan Högdahl, Ica Nära Bärkehallen

Johan Högdahl

Johan Högdahl, Ica Nära Bärkehallen

”Jag tycker att vi har ett bra företagsklimat i Smedjebacken. Vi har en näringslivsenhet som jobbar aktivt mot företag och ett kommunalråd som förstår hur viktigt det är med en bra mix och mångfald bland företagen i kommunen. Men jag tycker kommunen borde satsa på en kontaktperson som företag kan vända sig till för att få all hjälp de behöver vid kontakter inom kommunens avdelningar. En riktig spindel i nätet som hjälper till med till exempel bygglovsansökningar och tillståndsansökningar. Jag tror det är många enmansföretagare som drar sig för att expandera för att det tar mycket tid med sådana handlingar och för att det är en krånglig byråkrati.”

Mål för mandatperioden:
  • Kommunen ska aktivt arbeta för att bredda näringslivet genom att främja och skapa förutsättningar för tjänsteföretag och besöksnäring.
  • Kommunen ska prioritera att förädla, förtäta och bygga ut befintliga handels- och industriområden, samt planlägga mark för nya typer av verksamheter, bland annat lagring, lager och besöksnäring. Därutöver beakta möjligheterna till utökning av industrimark i anslutning till befintliga områden, företrädesvis i Vilmoren och Söderbärke.
  • Vid planering av framtida industriområden ska närhet till gods- och persontransporter beaktas.
  • Arbetsplatsområden ska anslutas till gemensamt VA och bredband.
  • Vid detaljplanering av industrimark i riksvägsläge ska krav på bebyggelse och restriktioner mot synliga upplag finnas.
  • Kommunen ska arbeta för att tillgodose behovet av kompetensförsörjning och verka för att höja utbildningsnivån.
  • För att bredda arbetsmarknaden och tillgången på arbetskraft ska möjligheterna till in- och utpendling förbättras.

Läs mer om Smedjebackens Näringslivsstrategi (sid 37-40)

Välkommen till ett dialogmöte om företagsklimatet i Smedjebackens kommun den 27 maj 2019

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Vasaloppet en motor för turism och ungdomsidrott

TILLVÄXT Den ideella verksamheten Vasaloppet har blivit en ekonomisk motor för turismen i Dalarna. På tio år har Vasaloppet dubblat sin omsättning. Det ger näring till både turismen och ungdomsidrotten. Varumärket har funnits i över 50 år och ägs av ideella föreningar. Varje år levererar arrangemanget 20 till 25 miljoner till det lokala och regionala föreningslivet. Nu hoppas Vasaloppet växa ytterligare med nya sommaraktiviteter.
NYHET Publicerad:

Konjunkturen tappar kraft i Dalarna

KONJUNKTUREN Konjunkturen viker nedåt för företagen i Dalarna, visar Svenskt Näringslivs konjunkturrapport. En del företag kommer att minska sin personalstyrka det kommande halvåret och lägre tillväxt är att vänta. Utrymmet företagens kostnadsökningar blir sämre vilket får betydelse för avtalsrörelsen.
NYHET Publicerad:

"Minska regelkrånglet i besöksnäringen"

REGELKRÅNGEL Myndigheternas stora regelbörda är en belastning för företag inom besöksnäringen. Sarah Larsson anläggningschef på Mora Parken vill se förenklingar för branschen. "Det känns som att arbetslagstiftningen är anpassad för kontorsjobb och inte för oss som behöver mer flexibilitet"
NYHET Publicerad:

Skistart och Outdoorexperten vill bli största nätbutiken

TILLVÄXT I Dalarna finns e-handelsbutiken Skistart som vill bli störst i landet inom friluftsliv. Detta tillsammans med sin nya partner Outdoorexperten i Västerås. Skistart har efter 13 intensiva år intagit platsen som Nordens största skidbutik på nätet. Detta trots att längdskidor är komplext att sälja då det ska mätas både vikt, spann och åkförmåga men här har ägarna Henrik Lindh och Johan Rehnström tagit hjälp av ny teknik och fixat en välfungerande lösning."Det är därför vi vill vara specialister, vi är bra på skidor och erbjuder garantier om kunden mot förmodan inte är nöjd," säger Johan Rehnström.
NYHET Publicerad:

"Vi ser världen som rekryteringsbas"

KOMPETENSFÖRSÖRJNING På ABB i Ludvika kommer medarbetarna från 50 olika nationaliteter. "Vi ser världen som vår rekryteringsbas och vi kommer att behöva rekrytera mer från utlandet i framtiden. Mångfald gör oss bättre och mer innovativa", säger platschefen Magnus Ström.
NYHET Publicerad:

Omsorgsföretagare krävs på tredubbla avgifter

TILLSTÅNDSPLIKT Vid årsskiftet införde Inspektionen för vård och omsorg, IVO, nya avgifter för privata omsorgsföretag. Annikas Hemtjänst måste betala 90 000 kronor till IVO. "Det är både tidsödande och dyrt", säger Annika Hedström som driver företaget.
NYHET Publicerad:

"Viktigt att vi inte bara pratar om Google"

FÖRETAGSKLIMAT Om Google bygger serverhallar i Horndal innebär det ett lyft för regionen, menar Avestas kommunalråd Lars Isacsson (S). "Jag tror att de kommer att locka kompetens till länet som blir till nytta för alla. Men grunden i tillväxtarbetet är fortfarande våra aktiva företag".
NYHET Publicerad:

Näringslivsfrågorna ges högsta prioritet i Hedemora

FÖRETAGSKLIMAT Att förbättra för näringslivet är en prioriterad fråga för Hedemoras styrande koalition. "Vi sitter verkligen inte stilla i båten, utan jobbar på flera olika fronter", säger kommunalrådet Ola Gilén (S).
NYHET Publicerad:

Bra kommunal service är Säters filosofi

FÖRETAGSKLIMAT Säters kommun har haft en positiv utveckling de senaste åren, med låg arbetslöshet och stor efterfrågan på bostäder. " När vi blir fler invånare vill vi också växa på företagssidan", säger kommunalrådet Mats Nilsson (S).
NYHET Publicerad:

Dalarnas unga är företagsamma

NY RAPPORT Dalarna är ett av få län där nyföretagsamheten ökar. Den ökar sett till totalen, men också för såväl kvinnor som för unga personer. Det framgår av Svenskt Näringslivs rapport, Företagsamheten i Dalarna 2019. "Dalarnas framtid är beroende av att vi har starka och växande företag. Och bakom varje företag finns det en eller flera människor. I den här rapporten sätter vi fokus på dem", säger Teresa Bergkvist regionchef på Svenskt Näringsliv i Dalarna.
NYHET Publicerad:

Förenklingar och dialog ska lyfta Dalarnas näringsliv

UPPHANDLING Genom att arbeta strategiskt med upphandlingsfrågor kan kommuner både förbättra det lokala företagsklimatet och få större nytta för skattemedlen. Det har man insett i Dalarna och nu börjar Upphandlingscenters arbete märkas hos företagen.
NYHET Publicerad:

Bygg- och tjänstesektorn visar starkast konjunktur i Dalarna

KONJUNKTUREN Arbetsmarknaden inom den privata sektorn i Dalarna har utvecklats något bättre det senaste halvåret jämfört med snittet för övriga Sverige. Störst tillväxt kommande halvår väntas inom bygg- och tjänstesektorn. Det framgår av Svenskt Näringslivs konjunkturrapport för första kvartalet 2019.
NYHET Publicerad:

Gagnef vill vända den negativa trenden

FÖRETAGSKLIMAT "Det är genom växande och välmående företag vi skapar förutsättningar för hela kommunen med vård, skola och omsorg. Därför är det viktigt att ha ett välfungerande och positivt företagsklimat", säger Fredrik Jarl (C) som är nytt kommunalråd i Gagnef.
NYHET Publicerad:

Leksand vill fortsätta växa

FÖRETAGSKLIMAT Leksands kommun har satt upp ett mål om 18000 invånare år 2025. "Det är en rimlig befolkningsmängd om vi ska kunna behålla offentlig service och handel och klara kompetensförsörjningen till företagen", säger kommunalrådet Ulrika Liljeberg (C).
NYHET Publicerad:

Falun behöver jobba på förtroendet för att främja tillväxten

FÖRETAGSKLIMAT "Vi har haft en del olyckliga omständigheter som dragit ner förtroendet" säger kommunalrådet Joakim Storck (C). För att bygga upp förtroendet igen vill han att kommunen ska jobba för att främja tillväxten, samtidigt som myndighetsutövningen ska förbättras.
NYHET Publicerad:

Företagen gillar när han drar i kommuntyglarna

FÖRETAGSKLIMAT Han är kommunalrådet som var med om att varsla 55 anställda, avvecklade näringslivskontoret och uppmanar företagare att ringa till honom. Möt Hans Unander (S) som leder Malung/Sälen, kommunen som har byggboom och attraherar flera livskraftiga företag.
NYHET Publicerad:

Bostadsbrist orsakar kompetensbrist för Mora

FÖRETAGSKLIMAT Mora kommun jobbar för att lösa kompetensförsörjningen till både lokala företag och kommunens egna verksamheter. En viktig fråga att lösa är bostadsbristen. "Vi får hit kompetent personal, men om de inte hittar någonstans att bo så flyttar de igen", säger kommunalrådet Anna Hed (C).
NYHET Publicerad:

Industrins konkurrenskraft högt på agendan i Borlänge

FÖRETAGSKLIMAT För några år sedan kunde en pappersrulle från Borlänge ta sig till Göteborgs hamn på åtta timmar. I dag tar det tolv timmar. Jan Bohman, kommunalråd i Borlänge, tycker det är dags att frågan om industrins konkurrenskraft lyfts regionalt.
NYHET Publicerad:

Orsa vill klättra i statistiken

FÖRETAGSKLIMAT "Vi har som mål att vara bland de 100 bästa företagen i Svenskt Näringslivs kommunranking, senast år 2020. Det säger Mikael Thalin (C), kommunalråd i Orsa. För att nå dit ska kommunen bland annat jobba med bemötande och kompetensförsörjning.
NYHET Publicerad:

Bostadsbyggandet en viktig fråga för Ludvika

FÖRETAGSKLIMAT Bostadsbyggandet rankades som den viktigaste frågan för Ludvika kommun att ta tag i vid den senaste mätningen av företagsklimatet i Sveriges kommuner. Något som kommunalrådet Leif Pettersson (S) håller med om. "Vi ser en ökad inpendling från flera håll och det gör att bostadsbyggandet måste få bättre fart".