Johan Högdahl, Ica Nära Bärkehallen och Fredrik Rönning, kommunalråd Smedjebacken

Smedjebacken vill utveckla besöksnäringen

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Efter några år på botten i Svenskt Näringslivs ranking har Smedjebackens kommun vänt uppåt i statistiken. För att behålla den positiva utvecklingen vill kommunalrådet Fredrik Rönning (S) satsa på nyetableringar och turism. – Vi vill inte bli jättestora inom besöksnäringen, men det finns potential att växa.

Fredrik Rönning, kommunalråd i Smedjebacken 2019

Fredik Rönning, kommunalråd i Smedjebackens kommun

Foto: Martina Huber

För fyra år sedan låg Smedjebacken på sista plats i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Men utvecklingen har vänt och nu har kommunen klättrat upp till plats 162. Företagarna som svarat på enkäten är mer positiva inom en rad områden, bland annat när det gäller kontakten med kommunpolitiker och tjänstemän, kommunens tillämpning av lagar och regler och service till företag. Kommunalrådet Fredrik Rönning (S) tror att placeringen har att göra med utvecklingen i stort.

– Vi jobbar inte mot rankingen över huvud taget, men det är så klart kul om vi går framåt. Jag tror att det beror på att vi har en bra utveckling generellt, företagen har god tillväxt och arbetslösheten sjunker. Det i sin tur tror jag spelar in i hur företagen ser på kommunen.

Enligt rankingen tycker en majoritet av Smedjebackens företagare att lägre skatter och avgifter är en viktig fråga.

– Där vill jag inte prata om skatter, utan om utveckling i stort. Det handlar om att få fler företag till regionen och att driva på besöksnäringen, säger Fredrik Rönning.

Just besöksnäring och turism är en prioriterad fråga för kommunen den närmaste tiden. 

– Inom besöksnäringen är vi små i dag och vi vill inte bli jättestora, men det finns potential att växa. Bland annat jobbar vi tillsammans med Högskolan Dalarna och Visit Dalarna för att utveckla friluftsområdet Malingsbo Kloten. Kommunen stöttar många evenemang sommartid och det finns en politisk diskussion om att utveckla sportfältet, säger Fredrik Rönning.

Ett annat fokusområde är etableringar. Kommunen har nyligen köpt in ett markområde som planlagts för företagande och industri. Nästa steg är att presentera marken för företag.

Precis som många andra kommuner har Smedjebacken en framtida utmaning i att hitta arbetskraft. Många företagare har lyft fram frågan i Svenskt Näringslivs enkät, men Fredrik Rönning tycker att kommunen redan gör mycket.

– Vi har teknikcollege och omsorgscollege i närområdet och vi samarbetar med grannkommunerna för att bredda arbetsmarknaden och göra hela regionen attraktiv för inflyttning.

Han påpekar att det inte minst är en viktig fråga för företagen att lyfta.

– En del har börjat ställa om till att det är arbetskraftsbrist nu, något vi inte har haft i Sverige på länge, men långt ifrån alla. Många vill ha multikompetent arbetskraft, när man i stället måste fråga sig vilken arbetskraft man över huvud taget kan få tag i. Företagen kan möta det här genom att till exempel internutbilda personal och jobba med sin attraktionskraft som arbetsgivare. Men jag känner igen problemet från kommunen, vi är en stor arbetsgivare och behöver också fundera på vilken kompetens som är ett måste och vad som är ”bra att ha”. Till exempel när vi efterfrågar körkort inom äldreomsorgen fast bilkörning kanske inte ingår i tjänsten.

Varje vecka gör Fredrik Rönning företagsbesök tillsammans med näringslivskontoret.

– Vi försöker hitta olika modeller för dialog, men min bild är att möten där vi träffar ett företag i taget ger mest effekt. Då hinner vi prata och jag kan få en bra bild av verksamheten. Just nu går det bra för många företag i kommunen, men det är viktigt att vi är rustade för omställning i en lågkonjunktur. Det finns flera exempel på lokala företag som tappat stora ordrar och lyckats hitta nya marknader. Sådant är kul att se, då sätts verkligen entreprenörskapet på prov.

Företagarröst: Johan Högdahl, Ica Nära Bärkehallen

Johan Högdahl

Johan Högdahl, Ica Nära Bärkehallen

”Jag tycker att vi har ett bra företagsklimat i Smedjebacken. Vi har en näringslivsenhet som jobbar aktivt mot företag och ett kommunalråd som förstår hur viktigt det är med en bra mix och mångfald bland företagen i kommunen. Men jag tycker kommunen borde satsa på en kontaktperson som företag kan vända sig till för att få all hjälp de behöver vid kontakter inom kommunens avdelningar. En riktig spindel i nätet som hjälper till med till exempel bygglovsansökningar och tillståndsansökningar. Jag tror det är många enmansföretagare som drar sig för att expandera för att det tar mycket tid med sådana handlingar och för att det är en krånglig byråkrati.”

Mål för mandatperioden:
  • Kommunen ska aktivt arbeta för att bredda näringslivet genom att främja och skapa förutsättningar för tjänsteföretag och besöksnäring.
  • Kommunen ska prioritera att förädla, förtäta och bygga ut befintliga handels- och industriområden, samt planlägga mark för nya typer av verksamheter, bland annat lagring, lager och besöksnäring. Därutöver beakta möjligheterna till utökning av industrimark i anslutning till befintliga områden, företrädesvis i Vilmoren och Söderbärke.
  • Vid planering av framtida industriområden ska närhet till gods- och persontransporter beaktas.
  • Arbetsplatsområden ska anslutas till gemensamt VA och bredband.
  • Vid detaljplanering av industrimark i riksvägsläge ska krav på bebyggelse och restriktioner mot synliga upplag finnas.
  • Kommunen ska arbeta för att tillgodose behovet av kompetensförsörjning och verka för att höja utbildningsnivån.
  • För att bredda arbetsmarknaden och tillgången på arbetskraft ska möjligheterna till in- och utpendling förbättras.

Läs mer om Smedjebackens Näringslivsstrategi (sid 37-40)

Välkommen till ett dialogmöte om företagsklimatet i Smedjebackens kommun den 27 maj 2019

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Dags att återstarta Dalarnas ekonomi

KRÖNIKA Corona-krisen har inneburit en ekonomisk inbromsning av sällan skådat slag. Det andra kvartalet är det värsta i modern tid och medför kraftigt ökad arbetslöshet, med de sociala och ekonomiska följderna det innebär. Detta resulterar inte minst i att offentlig sektor får färre skattekronor att fördela, i en tid när det redan är svårt att finansiera den gemensamma välfärden.
NYHET Publicerad:

Hur utvecklas företagsklimatet i Dalarna just nu

FÖRETAGSKLIMAT Det är en svår tid för såväl företag som kommuner där både liv och livsverk står på spel. Det är en tid när kommunernas inställning och välvilja att hjälpa och underlätta för företag har fått prövas på ett helt unikt sätt. Aldrig tidigare har kommunernas vilja och förmåga att göra vad de kan för att rädda sitt lokala näringsliv visat sig så tydligt i praktiken. Lite paradoxalt är detta kärnan i det som kännetecknar ett gott företagsklimat.
NYHET Publicerad:

Stor lättnad efter beskedet om slopat inreseförbud

VÄLKOMMET BESKED "Jag känner en stor lättnad. Det här förändrar allt. Jag blir precis mållös", säger Fredrik Gundhe, ägare och vd på Dala Kvalitetsskog i Insjön. Glädjen är inte att ta miste på sedan regeringen, efter en rekommendation från Europeiska rådet och kommissionen, meddelat att man kommer att införa undantag i inreseförbudet för säsongsarbetare inom trädgårds- och skogsnäringen.
NYHET Publicerad:

Kompetenslyft tar fjällhotellet ur krisen

BESÖKSNÄRING Anställda hos Sälens högfjällshotell går utbildningar inom marknadsföring och digitalisering under korttidspermitteringen. "Ingen mår bra av att sitta hemma 80 procent av sin arbetstid och inte veta vad man ska göra", säger Thommy Backner, vd och ägare.
NYHET Publicerad:

Mörka siffror för Dalarnas företag

KONJUNKTUREN Svenskt Näringslivs senaste konjunkturrapport visar att 61 procent av företagen i Dalarna har en lägre produktion och försäljningsvolym än för sex månader sedan. Siffrorna är alarmerande, säger Henrik Navjord, regionchef vid Svenskt Näringsliv Dalarna.
NYHET Publicerad:

Bemanningsförmedling istället för uppsägningar

CORONAKRISEN För att inte behöva säga upp sina anställda har dalaföretagaren Robin Sjöblom utvecklat bemanningsförmedlingen Uniser. Tjänsten gör det möjligt för företag som har tappat efterfrågan på grund av coronakrisen att hyra ut sin personal till verksamheter där behovet av arbetskraft är större.
NYHET Publicerad:

Coronakrisen slår hårt mot företag i Dalarna

OROVÄCKANDE SIGNALER Corona-krisen påverkar många företag i Dalarna. Bara 13 procent av företagen anser att de har en normal produktionskapacitet. Hela 52 procent av företagen i länet upplever finansierings- och likviditetsproblem.
NYHET Publicerad:

Vi behöver se ökad inhemsk turism i sommar

CORONAKRISEN Garpenbergs slott har funnits i över tvåhundra år, men har sällan varit så öde som nu. Coronakrisen har fått till följd att i princip samtliga gäster uteblivit. – Ju fler svenskar som väljer att semestra i Sverige, desto fortare kommer det gå att få näringslivet på fötter igen, menar ägaren John Sandh.
NYHET Publicerad:

Restaurangbranschen är Sveriges största integrationsmotor

CORONAKRISEN När restauranger, caféer och butiker tvingar säga upp sin personal till följd av corona-krisen försvinner den språngbräda in på arbetsmarknaden som dessa verksamheter har inneburit för många. Urban Italian Groups vd Brazer Bozlak varnar för konsekvenserna av detta.
NYHET Publicerad:

TSL redo att hjälpa vid arbetsbrist

OMSTÄLLNING Coronakrisen tvingar just nu många företag runt om i landet till både permitteringar och varsel och på TSL Trygghetsfonden står man nu redo. "Vår verksamhet är designad för att klara stora ökningar av antalet uppsagda, men detta är en extrem situation. Därför har vi skalat upp resurserna och justerat våra verksamhetsprocesser så att vi kan hantera alla de som kommer att behöva hjälp till nytt jobb", säger Markus Sandin, på Trygghetsfonden TSL region Mitt.
NYHET Publicerad:

Orsa Besparingsskog hjälper lokala företagare

CORONAKRISEN Orsa Besparingsskog grundades 1879 och redan från början var syftet att använda avkastningen för sådant som gynnade delägare och bygd. På grund av corona-krisen öppnar nu styrelsen upp möjligheten för företag att skicka in affärsförslag till Orsa Besparingsskog. Det berättar Joakim Myhrman, förvaltare vid Orsa Besparingsskog.
NYHET Publicerad:

Dalakommuner underlättar för krisande företag

CORONAKRISEN Coronakrisen innebär stora svårigheter för Dalarnas företag, varav många tvingas varsla och andra hotas av konkurs. För att underlätta för Dalarnas företag har kommunerna vidtagit olika typer av åtgärder för att mildra krisens effekter.
NYHET Publicerad:

Vi måste alla hjälpas åt

KRÖNIKA Nu när det nya coronaviruset på många sätt lamslår vårt samhälle gäller det att tänka på de företag som finns omkring oss. Varje gång du köper en tjänst eller produkt så är du med och bidrar till att hålla ett företag i länet igång och hjälper så att en anställd kan behålla sitt jobb. Det skriver Henrik Navjord i en krönika.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Livskraftiga jobb och företag riskerar att slås ut

DEBATT Under den gångna veckan har situationen för många av våra företag i Dalarna förvärrats dramatiskt. I våra kontakter med företagen vittnar nu allt fler om fallande intäkter, problem i produktion och oro över möjligheten att behålla medarbetare. Det slår brett även om vissa branscher givetvis är mer utsatta. Åtgärder behövs och några kommuner har fattat lokala beslut i hur man kan underlätta för det lokala näringslivet, jag hoppas ännu fler följer efter.
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.
NYHET Publicerad:

Anrikt bruk med ny miljöteknik

MILJÖ Arctic Paper Grycksbo utanför Falun började sin satsning mot en fossilfri produktion redan 2009. Bruket producerar idag 220 000 ton finpapper med noll utsläpp av fossila växthusgaser från sin produktion. "Miljöarbetet är väl förankrat i företagets ledning och affärsverksamhet, det finns i vår affärskultur, vårt dna", säger Michel Fejér vd för företaget.
NYHET Publicerad:

Snickeriföretag efterlyser standard för miljöbedömningar

REGELKRÅNGEL Omsorg om människa och miljö har ända sedan starten för 22 år sedan varit en viktig ledstjärna för Dala Ledstång och Snickeri. Därför är det ett hårt slag för delägaren Anna-Karin Tyskhagen, när hon numera förlorar affärer på grund av att företaget inte mäktar med att få verksamheten godkänd enligt branschens alla olika miljöbedömningar.
NYHET Publicerad:

Utbildningssystemet för yrkesbytare måste bli bättre

VUXENUTBILDNING "Systemet för vuxna som vill byta arbete fungerar inte, detta trots att många branscher skriker efter kompetent personal". Det menar Anneli Gunnars som är vd och skolchef vid Älvdalens Utbildningscentrum. På sikt ger detta mycket negativa effekter för företagen i utsatta branscher.
NYHET Publicerad:

Miljöomställning ger sur bi(l)effekt

SKATTER Politiska beslut minskar omsättningen med över 15 miljoner kronor hos Kents Bilcentrum. När argumenten dessutom inte håller då säger en irriterad bilhandlare Per Gruvris ifrån. Han får medhåll från stora delar av bilförsäljningsbranschen när han hävdar att bonus/malus-systemet varken är bra för företagen eller miljön.