NYHET23 augusti 2022

Snabb handläggning och gott samarbete gynnar klimatet 

Bergkvist Siljan har fullt fokus på klimatsmarta åtgärder. Allt för att bidra till att Sverige och världen når sina klimatmål. Med en utbyggd containerterminal reducerar Siljan Bergkvist antalet lastbilstransporter med 14 000 per år. 

Tom Wallén och Ewelina Dawidowska.

Sågverkskoncernen Bergkvist Siljan i Insjön är Sveriges sjunde största och med egen terminal ligger de i framkant vad gäller att minimera koldioxidutsläppen. Från sågverket i Insjön lämnar åtta tåg varje vecka deras anläggning med destination Göteborgs hamn. Utöver containertågen ankommer cirka tre timmertåg terminalen varje vecka. 

– Det är både för egen räkning och närliggande företags skull som vi nu satsar och bygger ut terminalen. Idag är den 6 500 kvadratmeter och med den nya delen kommer vi kunna erbjuda 15 000 kvadratmeter yta för omlastning mellan lastbil och tåg, säger Ewelina Dawidowska, projektansvarig för terminalen på Bergkvist Siljan. 

Till terminalen i Insjön kommer idag tåg med bland annat varor till Clas Ohlson och Ejendals. De lastas om och körs den korta sträckan till fabrik och lager med lastbil. 

– Får vi igång en ännu större terminalverksamhet så löper vi hela linan ut. Vi satsar nämligen också på eltruckar för avlastning och el-lastbilar som kör de korta sträckorna från terminalen till kund, säger Ewelina Dawidowska. 

Spårkapaciteten är en trång sektor och för att få en slottid på järnvägen behöver en ansökan lämnas in cirka två år i förväg. Bergkvist Siljans önskemål är att skapa ett dubbelspår in till terminalen, men problemet är att ingen är beredd att ta kostnaden. 

– Trafikverket, alltså staten, vill inte ta kostnaden ensam, och vi klarar inte en så stor investering. Samtidigt vill alla skapa bättre förutsättningar för klimatet och tågtransporter är en viktig nyckel, säger Tom Wallén, platschef Insjösågen. 

Bergkvist Siljan har tillsammans med Länsstyrelsen, Trafikverket, kommunen och Regionen åkt på ett studiebesök till Julaterminalen som ligger långt framme och där går det att lära sig av samarbetet. 

– Det är viktigt att alla parter är involverade och hittills har de visat intresse av att hjälpa till, säger Tom Wallén. 

Svenskt Näringsliv möter många företagare som hamnar i kläm i handläggnings- och tillståndsprocesser som drar ut på tiden och blir kostsamma för företagen. 

– Länsstyrelsen upplevs ibland bromsa många framåtdrivande initiativ med långa handläggningstider. Men jag ser att det går åt rätt håll och Länsstyrelsen Dalarna har sagt att man vill förbättra sina åtaganden gentemot näringslivet så det känns positivt, säger Henrik Navjord, Svenskt Näringsliv Dalarna. 

– Vi som företag vill göra rätt för oss. Vi vill ha rent vatten, en fin miljö och skapa hållbarhet. Men när vi ansöker om lov i olika frågor som ska påverka klimatet i positiv riktning så kan det inte ta fem eller tio år att få beslut från myndigheterna, säger Tom Wallén. 

På Svenskt Näringsliv finns Nicklas Skår som jobbar med tillståndsprocesser och ger en historisk bild av hur näringslivet och myndigheterna samverkat. 

– Sedan drygt 20 år tillbaka har vi blivit varandras motparter. När miljöbalken skapades slogs det fast att myndigheterna ska kontrollera företagen och det har skapat misstroende åt bägge håll. Före miljöbalken var samarbetet mycket mer påtagligt. Näringsliv och myndigheter måste jobba tillsammans eftersom vi vill nå samma mål: Omställning för ett bättre klimat, säger Nicklas Skår. 

På Bergkvist Siljan håller Tom Wallén med. 

– Vi är inte så bra på att söka tillstånd för vi gör det inte så ofta. Länsstyrelsen sitter med detta dagligen och bör kunna bli bättre på att hjälpa oss. De menar att ”Vi får inte vara rådgivande”, men hur ska vi då komma framåt tillsammans? 

– Terminalkapaciteten är idag nästintill maximalt utnyttjad och det finns små möjligheter att ta in nya kunder. Därför fortsätter lastbilarna att rulla i Dalarna och släppa ut koldioxid. Inom en femårsperiod hoppas vi att Vänerexpressen, som driver terminalen, kan säga ja i stället för nej till de förfrågningar som kommer in. 

– Vi börjar förhoppningsvis bygga om ett till 1,5 år. Vi ser bygget i tre etapper och har ett femårsperspektiv innan terminalen är klar, säger Ewelina Dawidowska. 

Leksands kommun har räknat på den nya terminalens effekter på samhället. Idag sysselsätter terminalen direkt eller indirekt ca 1 000 arbetstillfällen. Med en utbyggnation skulle det öka ytterligare.  

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist