Vårt tålamod är slut – Reformerna kan inte vänta!

NYHET Publicerad

DEBATT Vi företagare är stolta. Tillsammans med våra anställda bidrar vi till samhället varje dag. Vi skapar produkter och tjänster som behövs. I våra verksamheter utvecklas nya och mer hållbara lösningar på gemensamma problem. Vi satsar och skapar arbetstillfällen och vår framgång genererar skatteintäkter till den gemensamma välfärden.

I vår värld är konkurrensen tuff och global. Förändringstakten är snabb. Vi gör vad vi kan och ställer om inför framtiden. Vi tar risker, satsar, investerar och rekryterar, men vår framgång är beroende av hur den nationella och lokala spelplanen ser ut. Vår framgång är beroende av att Sverige och Dalarna ger oss bästa möjliga förutsättningar.

Vårt tålamod håller på att ta slut. Vi känner oss som en skiva som satts på repeat. Politiker bjuds in till våra företag. Vi berättar om våra verkligheter och vilka konsekvenser politiken får. Vi skriver debattartiklar som den här. Vi säger samma saker om och om igen, men det händer inget. 

Reformerna har lyst med sin frånvaro de senaste två mandatperioderna och det skapar problem här och nu. Varken arbetsmarknad eller bostadsmarknad fungerar tillräckligt bra. Infrastrukturen är undermålig. Vi behöver lägga allt mer tid på byråkrati och regelkrångel.

Nu är det hög tid för våra politiker att kavla upp ärmarna och sätta igång reformarbetet.

Skapa bättre villkor för entreprenörer och växande företag. Regelkrånglet behöver minska. Det finns idag 96 miljoner blanketter för oss att fylla i. Företagens kostnader för administration uppskattat till 90 miljarder kronor årligen. Det är för mycket. Samtidigt måste skatter och regler i större grad utformas för att uppmuntra företagande och investeringar.

Reformera arbetsmarknaden och sänk kostnaden för att anställa. Arbetsmarknaden behöver bli mer flexibel samtidigt som omställningstryggheten stärks. En lägre löneskatt är viktigt för vår konkurrenskraft men gör också att fler som står långt från arbetsmarknaden kan få sitt första jobb hos oss.

Effektivisera kompetensförsörjningen. Hela utbildningssystemet behöver stärkas. Yrkesutbildningen behöver utökas och än bättre anpassas efter arbetsmarknadens behov. Regelverket för bostadsmarknaden behöver ses över så att människor lättare kan flytta dit jobben finns och till livsmiljöer som är attraktiva. Därtill behöver skatterna ses över så att de uppmuntrar till utbildning och ansvarstagande.

Det är en viktig mandatperiod vi har framför oss. Vi dalaföretagare har en stark framtidstro och vill bidra till tillväxt, välstånd och hållbarhet. Reformerna kan inte vänta längre. Nu är det dags!

Anneli Pettersson, Anneli Omsorg Skandinavien AB - Ola Kling, Annonsbladet Dalarna - Göran Eriksson, Aresskor, Eliassonsskor och Sportringen Malung - Åke Arnesson, Arkos Home AB - Bengt Stor, Bengt Stor Måleri - Kristina Lundgren, Bengtsbo Skogsentreprenad AB - Marie Norström, Berglunds Optik AB - Fridus Vis, Bergsmansgård Tolvsbo AB - Lena Kamph, Borlänge Städteknik AB - Annica Wenngren Andersson, Confetti AB - Anders Kalleberg, Dala Golvsystem AB - Anna Karin Tyskhagen, Dala Ledstång & Snickeri AB - Lena Jäderbrink, Dala Wärdshus AB - Henrik Ekgren, DALAB Sverige AB - Göran Malmsten, Daladatorer i Mora AB - Per och Evalotta Ersson, Dala-Floda Värdshus AB - Rolf Sandström, Dala-Profil AB - Allan Salåker, Dalelven Produktutveckling AB - Peter Isaksson, Dalkarlarna i Ornäs AB - Lars-Gunnar Larsson, Duo Fasadsystem AB - Fredrik Bertils, Edvin Larssons Mekaniska AB - Ann Hårdén, Eriksson & Tinnerholm AB - Håkan Blank, Falu Allbygg AB - Johan Frost, Frost Production AB - Robert Skog, Fönsterentreprenader i Dalarna AB - Eva Högberg, Förskolan Talento AB - Linn Sund, GA.Crona Craft & Design AB - Gert Bränd, Gerts Gräv Gert Bränd - Ulla Köhler, Grand Hotell Elektra AB - Henrik Östlund, Göthes Industribeslag AB - Malin Sjoblom, Happy Homes Borlänge AB - Erik Hedlund, Hedlunds Timber AB - Anders Karlsson, Hissdelen.se - Malin och Linus Zetterman, Hotell Älvdalen AB - Mikael Dahlström, ICA Supermarket Idrebua - Gustav Eriksson, Kläppen Ski Resort AB - Fredrik Fagerström, Kyrkbacken i Falun - Lennart Karlsson, L. Karlsson Förvaltning AB - Mats Nobelius, Leksand Sommarland AB - Mikael Johansson, M Johansson Entreprenad AB - Mikael Lipponen, Mikaels Personalkonsult AB - Morgan Westling, Morgan Westling El AB - Jan Mullback, Mullbacks Måleri O Golv AB - Sören Gustafsson, NG Veterinärtjänst AB - Marie-Louise Knuts, Nya Byggvaruhuset i Älvdalen AB - Suzanne Olow, Olow´s-Gården AB - Jonas Grenfeldt, Panang Kommunikation AB - Brazer Bozlak, Restaurang Basta Falun AB - Tommy Karlsson, Rundvirke Industrier AB - Anna Grånäs Jakobsson, Rättviks Trappfabrik AB - Hans Örtengren, Sepson AB - Jiager Malak, Sibylla och malakab - Jan Arnesson, Siljan Schakt Entreprenad AB - Mats Sigvant, SILJAN Skog AB - Mats Bergkvist, Solby Maskin AB - Lars Hedström, Stråkens El AB - Peter Svedlund, Svedlunds Skogstjänst AB - Jon Onsbacke, TAKAB och FALUPLÅTSLAGERI AB - Thomas Arthursson, Thomas Arthursson Åkeri AB - Thommy Backner, Topeja AB - Sofia Samuelsson, Trafikcenter i Dalarna AB - Patric Hedlund, Tremans Fasad AB - Pernilla Jennervall,  Tyllingstrands Konsult AB - Pär Jansson, Vida Packaging Logistics AB - Sten Åkerström, Åkerströms Elektriska AB

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Visioner krävs för miljön och klimatet

KRÖNIKA "Det är en framåtblickande, visionär, syn som måste prägla vårt fortsatta miljöarbete". Det skriver Nicklas Skår, jurist och ansvarig för principiella frågor rörande miljölagstiftning hos Svenskt Näringsliv, i denna krönika.
NYHET Publicerad:

Förtroendet för kommunala upphandlingar har aldrig varit lägre

UPPHANDLING Svenskt Näringsliv mäter varje år företagsklimatet i kommunerna. Bland annat hur företagen upplever att upphandlingarna fungerar i kommunerna. Resultatet i år var nedslående - betyget har aldrig varit lägre, 2,63 på en 6-gradig skala. 
NYHET Publicerad:

Coronakrisen synliggör skatteproblem

SKATTER Coronapandemin har ställt hela vår tillvaro på ända. Sedan mitten av mars har många företag och i vissa fall hela branscher befunnit sig i fritt fall. Andra företag har drabbats genom brutna leveranskedjor, handelshinder och arbetskraft som stoppats vid gränsen. Ingen har lämnats oberörd. 
NYHET Publicerad:

Hur löser vi ett mer än dubbelt så stort elbehov?

SOMMARKRÖNIKA "I Sverige har vi ett av världens mest fossilfria elsystem. Ungefär 98 procent av elen vi använder produceras utan koldioxidutsläpp. Dessutom sker produktionen till en låg kostnad vilket har inneburit en viktig konkurrensfördel för svensk industri. Det är ingen överdrift att säga att låga och stabila elpriser har varit en grundförutsättning för vårt välstånd". Lina Håkansson, Svenskt Näringsliv, lyfter i denna krönika frågan om hur vi ska lösa vårt framtida elbehov.
NYHET Publicerad:

Ingen vanlig semester för Dalarnas företagare

I dagsläget har närmare 11 700 personer korttidspermitterats i länet. Hela 1 500 personer har varslats. Det är ytterst allvarligt.
NYHET Publicerad:

”Det handlar bara om att överleva”  

CORONAKRISEN "Just nu är det helt värdelöst, det kommer inte in någonting", säger Lasse Söderberg, vd för Bergeå kem & vattentvätt AB.
NYHET Publicerad:

Ung företagsamhet lyfter Mora kommun

UNG FÖRETAGSAMHET Morapolitikernas uttalade fokus på Ung Företagsamhet i skolorna börjar ge resultat. Fler lärare har gått UF-utbildning och fler gymnasieprogram får möjlighet att driva UF-företag som en del av utbildningen. UF har blivit en strategi för kompetensförsörjning.
NYHET Publicerad:

Bilmetro ställer om för att klara av krisen

CORONAKRISEN Bilmetros planer för året ställdes på ända när coronakrisen slog till. Nybilsförsäljningen har minskat märkbart. Nu skär bolaget i sina kostnader för att ta sig igenom krisen.
NYHET Publicerad:

Dags att återstarta Dalarnas ekonomi

KRÖNIKA Corona-krisen har inneburit en ekonomisk inbromsning av sällan skådat slag. Det andra kvartalet är det värsta i modern tid och medför kraftigt ökad arbetslöshet, med de sociala och ekonomiska följderna det innebär. Detta resulterar inte minst i att offentlig sektor får färre skattekronor att fördela, i en tid när det redan är svårt att finansiera den gemensamma välfärden.
NYHET Publicerad:

Hur utvecklas företagsklimatet i Dalarna just nu

FÖRETAGSKLIMAT Det är en svår tid för såväl företag som kommuner där både liv och livsverk står på spel. Det är en tid när kommunernas inställning och välvilja att hjälpa och underlätta för företag har fått prövas på ett helt unikt sätt. Aldrig tidigare har kommunernas vilja och förmåga att göra vad de kan för att rädda sitt lokala näringsliv visat sig så tydligt i praktiken. Lite paradoxalt är detta kärnan i det som kännetecknar ett gott företagsklimat.
NYHET Publicerad:

Stor lättnad efter beskedet om slopat inreseförbud

VÄLKOMMET BESKED "Jag känner en stor lättnad. Det här förändrar allt. Jag blir precis mållös", säger Fredrik Gundhe, ägare och vd på Dala Kvalitetsskog i Insjön. Glädjen är inte att ta miste på sedan regeringen, efter en rekommendation från Europeiska rådet och kommissionen, meddelat att man kommer att införa undantag i inreseförbudet för säsongsarbetare inom trädgårds- och skogsnäringen.
NYHET Publicerad:

Kompetenslyft tar fjällhotellet ur krisen

BESÖKSNÄRING Anställda hos Sälens högfjällshotell går utbildningar inom marknadsföring och digitalisering under korttidspermitteringen. "Ingen mår bra av att sitta hemma 80 procent av sin arbetstid och inte veta vad man ska göra", säger Thommy Backner, vd och ägare.
NYHET Publicerad:

Mörka siffror för Dalarnas företag

KONJUNKTUREN Svenskt Näringslivs senaste konjunkturrapport visar att 61 procent av företagen i Dalarna har en lägre produktion och försäljningsvolym än för sex månader sedan. Siffrorna är alarmerande, säger Henrik Navjord, regionchef vid Svenskt Näringsliv Dalarna.
NYHET Publicerad:

Bemanningsförmedling istället för uppsägningar

CORONAKRISEN För att inte behöva säga upp sina anställda har dalaföretagaren Robin Sjöblom utvecklat bemanningsförmedlingen Uniser. Tjänsten gör det möjligt för företag som har tappat efterfrågan på grund av coronakrisen att hyra ut sin personal till verksamheter där behovet av arbetskraft är större.
NYHET Publicerad:

Coronakrisen slår hårt mot företag i Dalarna

OROVÄCKANDE SIGNALER Corona-krisen påverkar många företag i Dalarna. Bara 13 procent av företagen anser att de har en normal produktionskapacitet. Hela 52 procent av företagen i länet upplever finansierings- och likviditetsproblem.
NYHET Publicerad:

Vi behöver se ökad inhemsk turism i sommar

CORONAKRISEN Garpenbergs slott har funnits i över tvåhundra år, men har sällan varit så öde som nu. Coronakrisen har fått till följd att i princip samtliga gäster uteblivit. – Ju fler svenskar som väljer att semestra i Sverige, desto fortare kommer det gå att få näringslivet på fötter igen, menar ägaren John Sandh.
NYHET Publicerad:

Restaurangbranschen är Sveriges största integrationsmotor

CORONAKRISEN När restauranger, caféer och butiker tvingar säga upp sin personal till följd av corona-krisen försvinner den språngbräda in på arbetsmarknaden som dessa verksamheter har inneburit för många. Urban Italian Groups vd Brazer Bozlak varnar för konsekvenserna av detta.
NYHET Publicerad:

TSL redo att hjälpa vid arbetsbrist

OMSTÄLLNING Coronakrisen tvingar just nu många företag runt om i landet till både permitteringar och varsel och på TSL Trygghetsfonden står man nu redo. "Vår verksamhet är designad för att klara stora ökningar av antalet uppsagda, men detta är en extrem situation. Därför har vi skalat upp resurserna och justerat våra verksamhetsprocesser så att vi kan hantera alla de som kommer att behöva hjälp till nytt jobb", säger Markus Sandin, på Trygghetsfonden TSL region Mitt.
NYHET Publicerad:

Orsa Besparingsskog hjälper lokala företagare

CORONAKRISEN Orsa Besparingsskog grundades 1879 och redan från början var syftet att använda avkastningen för sådant som gynnade delägare och bygd. På grund av corona-krisen öppnar nu styrelsen upp möjligheten för företag att skicka in affärsförslag till Orsa Besparingsskog. Det berättar Joakim Myhrman, förvaltare vid Orsa Besparingsskog.
NYHET Publicerad:

Dalakommuner underlättar för krisande företag

CORONAKRISEN Coronakrisen innebär stora svårigheter för Dalarnas företag, varav många tvingas varsla och andra hotas av konkurs. För att underlätta för Dalarnas företag har kommunerna vidtagit olika typer av åtgärder för att mildra krisens effekter.