LogoLogo
LogoLogo
NYHET25 mars 2020

Vi måste alla hjälpas åt

Nu när det nya coronaviruset på många sätt lamslår vårt samhälle gäller det att tänka på de företag som finns omkring oss. Varje gång du köper en tjänst eller produkt så är du med och bidrar till att hålla ett företag i länet igång och hjälper så att en anställd kan behålla sitt jobb.

Läget i näringslivet har försämrats dramatiskt under den senaste veckan i sviterna av Corona, många nödvändiga åtgärder för att begränsa virusets spridning påverkar också näringslivet hårt i länet. Svenskt Näringsliv lanserade idag ett nytt åtgärdspaket som är tänkt att hjälpa många av länets små och familjeägda företag. Våra mätningar visar att över 40 procent av företagen tänkt eller redan har varslat. Över hälften upplever stora likviditetsproblem som måste lösas i absolut närtid.

Många led påverkas

Det är en oroande situation för Dalarna. Ett exempel är besöksnäringen, där många unga och nyanlända får sitt första jobb, detta vittnar bland annat många krögare om som jag pratat med och över 6500 arbetar i näringen i Dalarna. Handeln känner av en växande oro för utvecklingen och köpkraften, börsen har gått ned i en snabbare takt än under finanskrisen vilket också påverkar konsumtionsviljan. Samtidigt är Dalarnas industri exportberoende och kräver en väl fungerande global logistik.

Svenskt Näringsliv för en kontinuerlig dialog med regeringen där vi nu har lagt fram förslag som syftar till att undvika att jobb och företag slås ut i onödan.

Svenskt Näringslivs förslag i korthet i det vi presenterade den 24 mars:

Stärkt system för korttidspermittering

Möjligheten att använda systemet bör förstärkas. Det ska vara möjligt att minska sysselsättningen ner till noll procent. Företagens andel av den totala lönekostnaden bör minska i samma grad som minskningen av arbetstiden.

Räddningsersättning vid omsättningsfall

Företag som fått minskad omsättning med minst 40 procent ska få ersättning för vissa fasta utgifter, exempelvis hyra under en viss period.

Tillfälligt slopade arbetsgivavgifter och egenavgifter för alla företag

För att motverka de ekonomiska effekterna av krisen slopas arbetsgivaravgiften upp till ett tak på tre miljoner kronor under tre månader.

Likviditet ut till företagen - sänkt ränta vid anstånd med skatteinbetalningar och statliga kreditgarantier

Många företag har drabbats av likviditetsproblem. Möjligheten till anstånd med skatteinbetalningar är en bra åtgärd men regeringen måste korrigera räntenivån till högst 1,25 procent. Därtill föreslås en statlig bankgaranti som innebär att bankerna kan låna ut pengar till fler företag men dela risken med staten, ännu mer träffsäkert än Riksbankens pengar.

Ytterligare åtgärder riktade till de allra minsta företagen

Den omständigheten att familjeföretag enligt lagens utformning inte kan omfattas av korttidsarbete medför att de därmed inte kan få del av de kostnadslättnader som andra företag genom korttidsarbetessystemet kan få. Åtgärder bör vidtas så att dessa företag kan få del av motsvarande likviditetsförbättringar.

Säkra varurörligheten inom EU

Regeringen måste agera för att säkerställa att den fria rörligheten för varor fungerar på EU:s inre marknad.

Till slut följer en del av det vi tillsammans kan göra här och nu!

Företagare: Ni som har möjlighet, fortsätt boka in konferenser och utbildningar för er personal. Vi måste ha tilltro till att det finns ett liv efter corona och nu är det viktigt att företagen får in bokningar, även om dessa ligger längre fram. Samtidigt kan du fortsätta att stötta din lokala restaurang genom att köpa lunch ute, väldigt många erbjuder både take-away och hemkörning till arbetsplatser och hem.

Kommunföreträdare: Det är mycket viktigt att upprätthålla efterfrågan på varor och tjänster. Därför bör man hos kommunerna, regionen och övrig offentlig verksamhet inte minska sina inköp av varor och tjänster. Dessutom kan offentliga inköp och investeringar kanske tidigareläggas för att lindra den negativa effekten av situationen. Flera uppmuntrande lokala paket i kommunerna i Dalarna har lanserats vilket är mycket positivt, anstånd för fakturor, pausande av tillsyn, rådgivning med mera.

Privatperson: Fortsätt att leva ditt liv så gott det går. Tänk på att varje gång du köper en tjänst eller produkt så är du med och bidrar till att hålla ett företag igång och hjälper till så att en anställd kan behålla sitt jobb.

Företagen behöver vård och omsorg

Målet är att så långt som möjligt lindra de negativa effekterna på företag och jobb i Dalarna. Att våra lokala företag är konkurrenskraftiga, kan behålla sina anställda och betala ut löner är en förutsättning för hela vår välfärd. Vi utvecklar en ny sorts solidaritet mellan människor, företag och organisationer. På så sätt kan vi gå stärkta även ur denna kris och att förståelsen för varandra ökar ännu mer.

Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist