Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET25 maj 2021

Bättre företagsklimat i Gävleborg

I åtta av Gävleborgs tio kommuner ger de lokala företagen ett bättre betyg av företagsklimatet än vid föregående år. Det visar de nya enkätsvaren som Svenskt Näringsliv publicerar idag. 

I åtta av Gävleborgs tio kommuner ger de lokala företagen ett bättre betyg av företagsklimatet än vid föregående år.Foto: Mostphoto

Ovanåker förbättrar sitt företagsklimat ytterligare och behåller fortsatt sin ledande position i länet. Tätt därefter följer Ockelbo som i år passerar Hofors och intar en andra plats. Söderhamn fortsätter också sin positiva resa med att förbättra sitt resultat och de två kommuner som lyfter sig starkast i länet är Nordanstig och Sandviken.

Årets enkätsvar visar att kommunernas pågående arbete för att förbättra företagsklimatet tillsammans med företagen ger avtryck, säger Lotta Petterson.
Foto: Ernst Henry

– Att åtta av länets tio kommuner får ett bättre betyg av företagen är otroligt viktigt för länet som helhet. Det visar också att kommunernas pågående arbete för att förbättra företagsklimatet tillsammans med företagen ger avtryck, säger Lotta Petterson, regionchef Svenskt Näringsliv.

Hofors och Ljusdal är däremot två kommuner i länet som dessvärre tappar i årets enkätresultat.

Det är tredje året i rad som Hofors tappar från sin tidigare första placering i länet. Det visar också att de andra kommunerna har intensifierat sitt arbete och blivit bättre. Även Ljusdal befinner sig i en prövande tid där vi hoppas att bland annat kommunens arbete för att förbättra service och bemötande mycket snart börjar ge resultat, säger Lotta Petterson.

Årets enkät har besvarats av både företagare och kommunpolitiker. På många enkätfrågor sätter politikerna ett högre betyg än företagen.

– Att skillnaderna är stora är inte alls bra. En förutsättning för att kunna åstadkomma förbättringar är att politiker och företagare har samma bild av nuläget. Här behöver samtliga kommuner i länet stämma av och göra sitt hemarbete, säger Lotta Petterson.

Det genomsnittliga betyget för Gävleborg förbättras till 3,2, samtidigt som rikssnittet ligger kvar på samma nivå som föregående år (3,4). 

I Gävleborg svarade 1 053 företagare (51% svarsfrekvens) på enkäten som genomfördes under perioden januari till mars av Demoskop på uppdrag av Svenskt Näringsliv.

Fakta

Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2021:

  • Antal svar från företagare: 32 000 (50% svarsfrekvens)
  • Antal svar från kommunpolitiker: 6 143 (50% svarsfrekvens)
  • Undersökningsperiod: januari-mars 2021
  • Metod: Webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer
  • Genomfört av Demoskop på uppdrag av Svenskt Näringsliv
  • Enkätsvaren från företagen ligger tillsammans med statistiska fakta till grund för Svenskt Näringslivs årliga kommunranking som presenteras den 22 september. Läs mer om alla kommuners resultat på www.foretagsklimat.se
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist