NYHET27 maj 2021

”Vi kommer att jobba stenhårt för att underlätta för företagen”

I årets enkätundersökning om det lokala företagsklimatet gör Sandvikens kommun sitt bästa resultat på sex år. Detta efter att ha förbättrat sitt sammanfattande omdöme från 2,9 till 3,2 sedan förra året. Med denna klättring är Sandviken årets raket i länet. Men kommunen utlovar fortsatt stenhårt arbete och vill att företagen ska vara stolta över att verka i Sandviken.

Näringslivsutvecklare Jan Fagerström ser kommunen som en serviceorganisation till såväl invånare som företagare.Foto: Privat

Näringslivsutvecklare Jan Fagerström ser det förbättrade betyget som ett kvitto på att kommunen bättre lyckas och når ut med sina företagsfrämjande aktiviteter. Från kommunens sida tar man företagens åsikter på stort allvar poängterar han.

– Vi ser kommunen som en serviceorganisation till såväl invånare som företagare och då blir uppfattningen av vårt varumärke och arbete grundläggande. Våra företag spelar en otroligt viktig roll i samhällsbyggandet i stort och det är viktigt att de känner det.

Bakom kommunens bättre prestation och betyg ligger förändringar gällande såväl resurser som inställning, tror Jan Fagerström.

– Viktiga anledningar är satsningen på näringslivskontoret med fler företagslotsar samt det interna arbetet med kundbemötande och företagsfrämjande aktiveter, där våra kollegor som jobbar med handläggning i kommunala ärenden gjort en lysande insats.

Framöver tänker kommunen fortsätta att fördjupa dialogen med det lokala näringslivet och förhoppningsvis efter coronakrisen i högre grad träffa företagen.

Till företagen vill jag säga att vi lovar att vi kommer att fortsätta jobba stenhårt för att underlätta och stödja er i ert arbete.

– Vi jobbar i två riktningar kan man säga. Dels det aktiva arbetet utåt mot företag där det handlar om företagslots, dialogmöten, nätverksträffar samt stöd och rådgivning för att fler företag ska startas, utvecklas och etableras i kommunen. Sen pågår också interna processer kring ett företagsfrämjande förhållningssätt där målet om företagens bästa alltid är top of mind.

Från näringslivsenheten i Sandvikens sida är man givetvis glada att det lokala företagsklimatet återigen upplevs som godtagbart, men det finns samtidigt en stor medvetenhet kring att det finns mycket kvar att göra. De lokala företagen eftersträvar ännu bättre dialog med och information från kommunen. 

– Till företagen vill jag säga att vi lovar att vi kommer att fortsätta jobba stenhårt för att underlätta och stödja er i ert arbete. Var stolt över att vara företagare, vi är stolta över att ni är företagare i Sandviken.

Undersökning av det lokala företagsklimatetLokalt Företagsklimat
Skriven avTony Gunnarsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist