NYHET31 maj 2022

Blandad bild av företagsklimatet i Gävleborg

I fyra av Gävleborgs tio kommuner ger de lokala företagen ett bättre betyg av företagsklimatet än föregående mätning. Två kommuner får ett sämre betyg och i fyra kommuner ger företagen ett oförändrat betyg. Det visar de nya enkätsvaren som Svenskt Näringsliv publicerar idag.

”Undesökningen visar svart på vitt att kommuner som arbetar målinriktat och konsekvent kan nå stora förbättringar av företagsklimatet över tid”, konstaterar Lotta Petterson. 
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Ockelbo, Hofors, Ovanåker och Bollnäs är de fyra kommuner i länet som förbättrar sina betyg av det lokala företagsklimatet. Ockelbo tar klivet framåt och har nu samma resultat som Ovanåker i den viktigaste frågan om det sammanfattande omdömet.

– För att förbättra företagsklimatet är det viktigt att kommunerna orkar hålla en långsiktig plan och ha tålamod. Det gäller att ha frågan högt uppe på dagordningen i kommunen och arbeta med den kontinuerligt samt följa upp och utvärdera, säger Lotta Petterson, regionchef Svenskt Näringsliv.

De fyra kommuner i länet som hamnar på ett oförändrat läge från föregående mätning i frågan ”sammanfattande omdöme” är Gävle, Ljusdal, Sandviken och Söderhamn.

– Det vi kan utläsa av resultatet är att kommunerna sammantaget måste jobba mer för att förbättra attityden till företagen och företagande. Dialogen och informationen måste bli bättre och i det ingår att jobba med bemötande, handläggning och service mot företagen. Hela länet är i fortsatt stort behov av att förbättra företagsklimatet, säger Lotta Petterson.

I årets mätning pekar de svarande företagen på att attityderna till företag och företagande lokalt är en viktig fråga som måste förbättras. Även brott och otrygghet, tillgång på relevant kompetens och upphandling är områden i enkäten som får låga betyg. Hofors och Ockelbo är de kommuner i länet som har förbättrat sitt företagsklimat mest i år.

– Hofors har gjort ett omtag i arbetet för att förbättra företagsklimatet och jag hoppas att det nu håller i sig över tid. Ockelbo har sedan fem år tillbaka jobbat tålmodigt och målinriktat för att förbättra sitt resultat där relationen mellan kommunen och företagen blivit mycket bättre, säger Lotta Petterson.

Totalt i Sverige svarade 32 000 företagare på enkäten. På den nationella nivån ligger betyget kvar på den höga nivå som befästes i fjol.

– Svenskt Näringsliv har mätt företagens uppfattning av det lokala företagsklimatet i över 20 år. Vårt underlag visar svart på vitt att kommuner som arbetar målinriktat och konsekvent kan nå stora förbättringar av företagsklimatet över tid. Erfarenheten visar att det är ledarskapet, dialogen och de ständiga förbättringarna som ger resultat och i mycket mindre utsträckning vilka allmänna förutsättningar kommunen har, säger Lotta Petterson. 

Om undersökningen av det lokala företagsklimatet 

Varje år mäter Svenskt Näringsliv företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. I årets enkätundersökning har drygt 32 000 företag svarat på hur de upplever det lokala företagsklimatet. Resultatet används i utvecklingsinriktade dialoger med ledande kommunpolitiker och tjänstepersoner. Läs mer på foretagsklimat.se

Enkätsvaren från företagen ligger tillsammans med företagsrelaterad statistik till grund för Svenskt Näringslivs årliga ranking av kommunernas företagsklimat som släpps den 28 september.  

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist