Debatt med näringsliv och företagande i fokus

NYHET Publicerad

VALET 2018 Hur kommer villkoren för företagandet i Sverige och länet att se ut efter valet? Svenskt Näringsliv och Företagarna Gävleborg bjöd in till lunch och politisk paneldebatt för att diskutera företagens viktigaste frågor.

Deltagarna i panelen vid lunchdebatten på Söders Källa i Gävle

Med mindre än två veckor kvar till valet samlades under måndagen företagare och andra näringslivsintresserade på Söders Källa i Gävle för att lyssna till hur toppkandidaterna i respektive riksdagsparti tänker hantera företagens viktigaste frågor. Från scenen behandlades ämnen som skatter, arbetsgivaravgifter, regelbörda och kompetensförsörjning. Diskuterade gjorde politikerna Roger Hedlund (SD), Andrea Bromhed (MP), Per Åsling (C), Martina Kyngäs (KD), Lars Beckman (M), Per-Åke Fredriksson (L), Ulla Andersson (V) och Åsa Lindestam (S). Svenskt Näringslivs regionchef Lotta Petterson och Företagarnas regionchef Eva Cooper ledde samtalet.

Bra med lokalt förankrade frågor
Katarina Svender, Östernäs Affärsfastigheter

Katarina Svender

En av företagarna som kom för att lyssna var Katarina Svender från Ljusdal. Förutom att driva företaget Östernäs Affärsfastigheter är hon också ordförande i Företagarna Ljusdal. Hon tyckte att det var positivt att man i debatten fokuserade på företagande och företagare i länet:

– Jag tycker att det är bra när man som idag pratar om specifika frågeställningar; frågor som många berörs av och som har en lokal förankring. Jag brinner för företagande i vårt område och skulle jag välja ut den viktigaste politiska frågan för mig som företagare så är det just det lokala företagsklimatet. Att det finns en bra dialog mellan kommun och näringsliv och att man försöker lösa frågor tillsammans. Här idag pratade man en del om handläggningstider och det är också viktigt. Men framför allt tror jag att det handlar om att jobba mot gemensamma mål och att ha en respektfull dialog. Det är särskilt viktigt på en mindre ort som Ljusdal där jag är verksam. Där måste vi jobba tillsammans för att komma någon vart.

Vad förväntar du dig av en kommande regering?
– Övergripande och nationellt sett så tycker jag att det är tre områden som känns extra viktiga: kompetensförsörjningen, att se över en del regelverk så att det blir enklare att vara företagare och att minska kostnaderna för att anställa.

Bättre kompetensmatchning
Anders Hansson, Sveriges Byggindustrier

Anders Hansson

Anders Hansson från Sveriges Byggindustrier fanns också med i publiken. Även han lyfter fram kompetensförsörjningen som en viktig fråga.

– Det är ett skriande behov av arbetskraft i byggbranschen och där behöver man bli bättre på matchning mellan den kompetens som finns och det vi behöver. Framför allt tror jag det finns mycket att göra när det handlar om nyanlända. Jag är övertygad om att det finns många i den gruppen med den kompetens som vi behöver. Vi måste bara hitta varandra.

Fick du med dig några lösningar från panelen? 
– Flera av partierna är ju inne på samma sak. Man håller med varandra i stort och strävar egentligen åt samma håll. Men det gör ju också att man kan fundera över varför det inte händer mer än vad det gör.

Alltid bra att lyssna
Susanne Engström, Ockelbo webbdesign

Susanne Engström

Susanne Engström driver Ockelbo webbdesign och är relativt ny som företagare. Hon uppskattade panelsamtalet och de nya kontaktytor som uppstår när många företagare träffas.

– Det jag tar med mig härifrån är att det alltid är nyttigt att komma och lyssna, även om alla frågor inte rör ens egen verksamhet. Det här med reglerna kring personalliggare var exempelvis helt nytt för mig, eftersom det inte är aktuellt i mitt företag. Men det var ändå intressant att få förståelse för den frågan och insyn i den problematik det kan innebära.

Vilka frågor är viktiga för dig och ditt företag?
– Att minska regelkrånglet och göra det enklare för oss som driver eget. Och att göra det enklare att hitta rätt kompetens. Jag tycker att det var bra att man lyfte den frågan idag, att jobbsökande och företagen behöver bli bättre på att hitta varandra. För mig personligen är bra kommunikationer jätteviktiga. Jag har kunder över hela länet och landet som jag behöver kunna besöka på ett smidigt sätt.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Inga käppar i hjulen för företagarna, tack!

VALET 2018 ”Viktigast efter valet är att politikerna förstår att de inte kan sätta käppar i hjulen för näringslivet. Blomstrar företagen så ger det också välfärd i landet. Går de bra för dem så går det också bra för Sverige.” Mikael Pudas, VD och koncernchef för NMV Group. Han efterlyser mer lyhördhet från kommande regimer både nationellt och lokalt.
NYHET Publicerad:

Företagsfientligare än på decennier

VALET 2018 ”De senaste åren har varit en katastrof för företagande. Sverige har haft den mest företagsfientliga regeringen på många decennier. Att åstadkomma positiva förändringar efter valet bör därför vara tämligen enkelt.” Det säger Anders Hermanson, marknadschef vid tillväxtföretaget BnearIT i Luleå.
NYHET Publicerad:

Tydligare spelregler viktigast efter valet

VALET 2018 ”Med en ny eller nygammal regering blir det nödvändigt att vi får en mycket bättre långsiktighet än i dag. Vi måste få veta att det inte blir ständiga förändringar av lagar, regler, skatter och att vi slipper en massa extra nya påhitt som vi ska ta hand om. Vi är bra på att driva företag och ska inte behöva sköta massor med uppgifter som politiker hittar på.” Det var Jan-Olov Daniels, VD för Modul, viktigaste budskap när han fick träffa de moderata riksdagskandidaterna Mattias Karlsson och Stefan Sydberg.
NYHET Publicerad:

VALET 2018: reformera Lagen om anställningsskydd (LAS)

VALET 2018. Svenska företag har levt med Lagen om anställningsskydd, LAS, sedan 1974. Många företagare vittnar om att lagstiftningen försvårar kompetensförsörjning, skapar tillväxthinder, inlåsningseffekter, tudelning och i värsta fall tvingar företag i konkurs är dessvärre många.
NYHET Publicerad:

Jörgens vallöfte till jobbskaparna i Halland

VALET 2018. Inför hösten val är Svenskt Näringsliv nyfikna på hur riksdagskandidaterna i Halland ser på företagarfrågor och vi vill upplysa väljarna om den saken. Det är en del i vårt arbete för ett bättre företagsklimat, att öka kunskapen om hur partiernas kandidater resonerar. Här är Jörgen Warborn, från Moderaterna.
NYHET Publicerad:

Sänkta avgifter ska underlätta för småföretagen

HALLÅ DÄR HALLÅ DÄR Ann-Christine From Utterstedt, som kandiderar till riksdagen för Sverigedemokraterna i höstens val. Vi på Svenskt Näringsliv vill veta hur länets riksdagskandidater ser på företagsamhet, entreprenörskap och på villkoren för landets företag
NYHET Publicerad:

Trött på att utmålas som skurk

GÄSTKRÖNIKA "Jag är vd för Hermelinen, en så kallad välfärdsföretagare. Hermelinen räknas till företag som gör vinster i välfärden. Jag är mycket bekymrad över den politiska retoriken som utmålar oss som skurkar som misshushållar med skattemedel och som enbart ser till privata vinstintressen. Det är en retorik som är kränkande för alla våra medarbetare och som varje dag gör en fantastisk insats". Det skriver Lisbeth Engelmark, vd för Hermelinen i Luleå.
NYHET Publicerad:

Underlätta generationsväxlingen i Värmland

VALET 2018. Trygghetssystemen måste anpassas bättre till företagarna, den svenska modellen är värd att utvecklas och politiken måste bistå vid generationsväxlingar inom företagen. Det anser Kenneth Johansson, socialdemokratisk riksdagskandidat.
NYHET Publicerad:

VALET 2018: värna arbetskraftsinvandring

VALET 2018. Att kunna rekrytera arbetskraft med relevant kompetens är avgörande för ett företags möjlighet att växa och utvecklas. När den kompetensen inte finns att tillgå i det egna landet måste man kunna vända sig utomlands, något som förslaget om minskad arbetskraftsinvandring hämmar.
NYHET Publicerad:

Sänkta löneavgifter viktigt för oss i norr

VALET 2018 ”För oss i Norrlands inland är det väldigt viktigt att en ny regering sänker arbetsgivaravgiften. Vi vill förutom en generell sänkning också se att man återinför ungdomsrabatten.” Det säger Karin Prytz, VD för Släp och lastbilspåbyggnader i Övertorneå AB.
NYHET Publicerad:

Välkommen till oss, Jonas Sjöstedt

VÄLFÄRD Debatten om vinster i välfärden har hamnat på fel nivå anser Lotta Peltoarvo, Vd för Strandhälsan i Falkenberg, som är trött på att utmålas som bov. ”Alla tycker att vi gör att fantastiskt arbete – att vi är bra – men ändå är det vi och våra kunder som skulle drabbas av ett vinstförbud. I slutändan även Sverige”, säger Lotta Peltoarvo.
NYHET Publicerad:

Debatt med näringsliv och företagande i fokus

VALET 2018 Hur kommer villkoren för företagandet i Sverige och länet att se ut efter valet?  Svenskt Näringsliv och Företagarna Gävleborg bjöd in till lunch och politisk paneldebatt för att diskutera företagens viktigaste frågor.
NYHET Publicerad:

VALET 2018: Sänkt skatt på arbete

VALET 2018. Sverige har en av världens högsta skatter på arbete, vilket gör det svårare att växa och konkurrera i internationella sammanhang. För att kunna utvecklas och skapa ökad välfärd behöver företagen en lättare tillvaro att verka i.
NYHET Publicerad:

Sluta lägga krokben för landets företagare

VALET 2018 ”Respekten för distanskostnader måste vara större från nästa regering när den funderar över hur man ska kunna skapa jobb i hela Sverige. Man måste vara medvetna om att när man påför distanskostnader så slår det förstås hårdast mot de delar av näringslivet som ligger längst bort.” Det var budskapet från Richard Jonsson, utbildad inom industriell datateknik med inriktning på företagsekonomi och VD för Agio, när han träffade riksdagskandidat Linus Sköld (S).
NYHET Publicerad:

”Entreprenörer måste ges goda förutsättningar”

RIKSDAGSKANDIDAT 2018 Inför valet 2018 träffar vi skånska riksdagskandidater från alla partier för att diskutera företagarfrågor. Nu har turen kommit till Socialdemokraterna i Malmö valkrets. Vi träffade Joakim Sandell, förstanamn på Socialdemokraternas riksdagslista i Malmö, på ett företagsbesök hos TePe tillsammans med vd Joel Eklund.
NYHET Publicerad:

Trygghet och välfärd på tapeten

FÖRETAGSKLIMAT Det finns 14 000 hemtjänstföretag i Sverige. Ett av dem är Personstöd AB i Västerås med Tony Blomqvist som vd. Han är oroad av den politiska debatten kring välfärden. "Kommer våra kunder ges möjlighet att själva välja utförare enligt LOV i framtiden? En av flera viktiga frågor som borde diskuteras i valrörelsen." Tillsammans med andra lokala förtagare träffade han Samuel Stengård och Jesper Songer, som båda är lokala fritidspolitiker från KD som kandiderar till riksdagen.
NYHET Publicerad:

Plåtföretagare: Det behövs fler insatser än bara utbildning

RIKSDAGSKANDIDAT 2018 Det saknas mer än 2000 plåtslagare i Sverige. Lödde Plåt, med huvudkontor i Malmö, är ett av många företag som kämpar med att rekrytera medarbetare. "Vi letar hela tiden efter fler plåtslagare att anställa" säger Nicklas Nordbeck, operativ chef på Lödde Plåt.
NYHET Publicerad:

Vill ha klara regler för friskolesektorn

VALET 2018 ”Det vore välkommet om en ny regering snabbt försökte ta ett initiativ till en blocköverskridande överenskommelse som ger klara spelregler framöver för oss inom friskolesektorn." Det säger Magnus Selberg, VD för Nya Läroverket i Luleå.
NYHET Publicerad:

"Glöm arbetsförmedlingen och satsa på lärlingssystem i stället"

FÖRETAGSKLIMAT Givande samtal om anställningsvillkor, kompetensförsöjning, utbildningsfrågor och välfärd fick Lars Kallsäby (C), kommunalråd i Västerås, som hoppas på en plats i Sveriges riksdag efter valet i höst, då han tillsammans med partikollegan Sture Johansson från Sala träffade lokala företagare i Västerås.
NYHET Publicerad:

VALET 2018: värna arbetskraftsinvandring

VALET 2018. Att kunna rekrytera arbetskraft med relevant kompetens är avgörande för ett företags möjlighet att växa och utvecklas. När den kompetensen inte finns att tillgå i det egna landet måste man kunna vända sig utomlands, något som förslaget om minskad arbetskraftsinvandring hämmar.