Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET12 januari 2021

”En kommun ska upphandla, inte starta verksamheter”

Osund konkurrens mot privata företag från den offentliga sektorn är ett växande problem. Svenskt Näringsliv föreslår i en rapport preciseringar av lagstiftningen för att mer effektivt kunna motarbeta problemet. Gävleföretagaren Hans Engvall välkomnar förslaget och menar att offentlig sektor bör satsa på att utveckla den offentliga upphandlingen, snarare än att konkurrera osunt.

Hans Engvall anser att Gävle Energi är ett exempel på hur kommunen utsätter den privata sektorn för osund konkurrens.Foto: Privat

Hans Engvall driver verkstadsföretaget Semcab med 22 anställda som bygger fördelningscentraler, ställverk och automationsskåp. Han drev även företaget El-teknik i Gävle AB fram till sommaren 2019 då han sålde företaget. Han ger exempel på hur Gävle kommun utsätter den privata sektorn för osund konkurrens.

- Kommunens energibolag bedriver sedan många år konkurrerande verksamhet med en många gånger för låg prissättning. De värvar också personal från det privata näringslivet med löner och förmåner som vi inte kan erbjuda.

Vill kommunen åstadkomma hög standard bör man i stället satsa på att utveckla upphandlingen i kombination med att ställa höga krav på mätbar kvalitet
Hans Engvall
Semcab

Han hänvisar också till kommunägda Gävle Energis hemsida där de marknadsför flera olika tjänster: ”Vi hjälper dig med allt från energieffektiviseringar till fordonsladdning och solceller. Med bred kompetens och lång erfarenhet erbjuder vi företag och BRFer flertalet olika energibesparande, energieffektiviserande och energiövervakande tjänster och produkter”.

Ett sådan agerande från kommunens sida sätter käppar i hjulen för många företag, menar Hans Engvall.

- Detta hämmar utveckling för företagen i länet, för de kan inte konkurrera med verksamhet som finansieras med offentligt kapital. En kommun ska upphandla, inte starta verksamheter där tjänstemän får möjlighet att leka företagare utan risker.

Vill kommunen åstadkomma hög standard bör man i stället satsa på att utveckla upphandlingen i kombination med att ställa höga krav på mätbar kvalitet, anser han.

- Den entreprenör som inte uppfyller sitt kontrakterade åtagande ska omgående få sitt kontrakt hävt, det medför på sikt rätt kvalité till rätt pris, säger Hans Engvall.

Svenskt Näringsliv vill se skarpare lagstiftning 

Stefan Sagebro, Svenskt Näringslivs expert på osund konkurrens och statsstöd, berättar att det i synnerhet är små företag som drabbas av osund konkurrens.  

Stefan Sagebro, Svenskt Näringslivs expert på osund konkurrens och statsstöd, berättar att Svenskt Näringsliv har presenterat förslag till skärpningar av lagstiftningen
Foto: Ernst Henry Photography AB

– Svenskt Näringsliv får regelbundet frågor från privata företag som upplever osund konkurrens från kommun och stat. Problemet är mer utbrett än vad många tror. Enligt en undersökning från Konkurrensverket är var femte privat företag drabbat. Det är dock bara ett av tio drabbade bolag som vänder sig till Konkurrensverket för att få upprättelse, säger Stefan Sagebro.  

Stefan Sagebro berättar att Konkurrensverkets möjligheter att driva dessa frågor i domstol har försämrats, vilket är anledningen till att Svenskt Näringsliv har presenterat förslag till skärpningar av lagstiftningen.  

– När de nya reglerna mot konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet trädde i kraft 2010 fick de en väldigt positiv effekt, vilket inte minst märktes i Svenskt Näringslivs undersökningar av lokalt företagsklimat. Efterhand har dock domstolarna börjat anlägga ett alltför snävt perspektiv på konkurrens, vilket har lagt en orimligt stor bevisbörda på Konkurrensverket. Detta har fått till följd att myndigheten tvingas lägga ner mer tid på varje fall och därmed prioritera bort inkomna tips och klagomål. Vi hoppas att detta kan förbättras med hjälp av våra förslag, avslutar Stefan Sagebro.  

Skriven avTony Gunnarsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist