NYHET26 oktober 2020

Företagen i Gävleborgs län bygger välfärden

Coronapandemin har slagit hårt mot svenska företag och jobb. Den har också satt fokus på hur vår välfärd fungerar. Vård och omsorg har fått fungera som en frontlinje i kampen mot pandemin. Samtidigt har krisen satt djupa ekonomiska spår hos de som faktiskt skapar vår välfärd, företagen. Krisen har därför tydliggjort, kanske mer än någonsin, vad företagens betydelse för vår gemensamma välfärd betyder. Det har aldrig varit viktigare att möjliggöra för företagare att kunna skapa jobb så att nya skatteintäkter genereras. Gävleborgs företagare kommer att vara motorn i återhämningen efter krisen genom att bidra till framtidstro och få i gång tillväxt och jobbskapande. 

I Gävleborgs län genererade privata företag, tillsammans med sina medarbetare, totalt 21,1 miljarder kronor i skatt under förra året. I år kommer den summan vara betydligt mindre. Foto: Mostphoto
Alla tjänar på att det går bra för våra företag konstaterar Lotta Petterson, Svenskt Näringsliv Gävleborg.
Foto: Ernst Henry Photography AB

Sverige har en av världens mer avancerade välfärdsmodeller. Liksom de andra nordiska länderna har Sverige varit en pionjär i att utveckla offentlig finansiering av skola, vård och omsorg. Låt oss se till att det förblir så. Det gör vi genom en sund företagsutveckling och att nya jobb skapas. Det skapar skatteintäkter till välfärden. Av dessa skäl är det viktigt att politikerna prioriterar ett gott företagsklimat med allt från mindre regelkrångel, effektivare offentliga upphandlingar och god infrastruktur. Det ger företagen möjlighet att växa. 

Företagsklimatet har en direkt påverkan på möjligheterna för en kommun, region och stat att kunna leverera skola, vård, omsorg och rättsväsende till medborgarna. Enbart i Gävleborgs län genererade privata företag, tillsammans med sina medarbetare, totalt 21,1 miljarder kronor i skatt under förra året. I år kommer den summan vara betydligt mindre. Det krävs kraftfulla åtgärder för att företagen åter ska kunna växa, utveckla sina verksamheter och anställa fler. Om det ska gå bra för vårt län måste det gå bra för våra företag.  

Kan den kommunala organisationen arbeta med serviceinriktad och effektiv myndighetsutövning samt ha rimliga och enkla upphandlingar kommer vi en bra bit på vägen.

Toppas det med en god dialog och tillit mellan politiker, tjänstepersoner och företagare så kommer vi ännu längre. Vi är övertygade om att alla kommuner i länet kan genomsyras av en sådan anda – bara alla och envar bestämmer sig för att det är viktigt. För alla tjänar på att det går bra för våra företag.  

Återstarta SverigeVälfärdsskaparnacoronakrisenLokalt Företagsklimat
Skriven avLotta Petterson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist