”Från socialt perspektiv till arbetsmarknadsperspektiv”

NYHET Publicerad

INSPIRATION Hur kan företagen vara en del av lösningen i lokala insatser för jobb och integration? Hur kan kommunen underlätta och vara rådgivande för företagens väg genom myndighetsdjungeln? Hur höjer man tillsammans ambitionen för ett bättre lokalt företagsklimat? Det var några av frågeställningarna som diskuterades under Svenskt Näringslivs inspirationsdagar i mars 2019.

Cecilia Lejon om Trelleborgsmodellen på Inspirationsdag
Foto: Johanna Lindqvist

Cecilia Lejon PWC, tidigare Trelleborgs kommun, berättar om Trelleborgsmodellen på Inspirationsdagen.

Cecilia Lejon, PWC och tidigare arbetsmarknadschef i Trelleborgs kommun, föreläste om framgångskonceptet ”Trelleborgsmodellen”. Ett vinnande koncept när det gäller att få fler människor att gå från försörjningsstöd till självförsörjning.

– Vi vände blicken inåt och frågade oss själva om det arbete kommunen gör hjälper människor att komma till egen försörjning. Vi gjorde ett strategiskt vägval och ändrade perspektiv, från socialt perspektiv till arbetsmarknadsperspektiv. Det kommuner måste fråga sig i de utmaningar de har är vilket strategiskt vägval väljer vi? säger Cecilia Lejon.

En annan fråga som diskuterades var den myndighetsdjungel företagare ofta känner att de ska igenom när det gäller tillstånd, kontroller, avgifter och planer vilka ska godkännas av kommunen.

Daniel Andersson

Daniel Andersson

Foto: Ernst Henry Photography

– Varje kommun borde sträva efter att bli världsmästare på att hjälpa företagen på att göra rätt. Förståelse, förtroende och kommunikation är tre viktiga grundstenar till ett bra arbetssätt när det gäller myndighetsutövning, säger Daniel Andersson, projektledare kommunrelationer Svenskt Näringsliv.

Roger Sundström och Ola Sjöström

Ola Sjöström och Roger Sundström

Roger Sundström, vd för Hudiksvalls Näringslivs AB (HNA), deltog vid inspirationsdagen i Umeå och tyckte att det var spännande att träffa gelikar som jobbar för tillväxt- och näringslivsutveckling.

– Det jag tar med mig är bland annat Trelleborgsmodellen och deras tänk när det gäller perspektiv. Att gå från socialperspektiv till arbetsmarknadsperspektiv, att gå från fokus på biståndrätt till fokus på självförsörjning. Dessutom får vi bekräftelse på att vi gör rätt saker och att merparten av kommunerna i stort sett har samma tänk men att vi lyckas lite olika, säger Roger Sundström.

På plats vid inspirationsdagen i Umeå fanns också Ola Sjöström, näringslivsutvecklare HNA.

– Det jag speciellt tänkt på under dagen är vikten av att lyfta företagen och vara tydligare med vad de betyder för kommunen i form av skattepengar. Vi fick se här hur många förskoleplatser en viss summa pengar genererar. Jag tror inte att folk förstår vad företagen betyder för exempelvis omsorgen. Att lyfta statusen på företagen och tala om för dem vad de genererar är något jag tänkt börja med. Samtidigt så behöver företagarna veta vilka lagar, förordningar och regler som tjänstepersoner inom olika förvaltningar har att utgå ifrån. Det ger dem bättre förståelse för varandra, säger Ola Sjöström. 

Roger Sundström fortsätter;

– Vi är rätt eniga om vilka hinder och möjligheter som vi har i samarbetet mellan näringsliv och kommun. Det är viktigt att träffas och diskutera vid frukostmöten, nätverk och företagsbesök. Vår devis om att Hudiksvalls Näringslivsbolag jobbar för ett modigare och roligare Hudiksvall känns helt rätt.

Jan Fagerström

Jan Fagerström, näringslivsutvecklare och företagslots Sandvikens kommun.

Jan Fagerström, näringslivsutvecklare och företagslots i Sandvikens kommun, deltog vid inspirationsdagen på Arlanda. Han tyckte också att dagen var intressant och inspirerande.

– Att nätverka med andra kommuner och inspireras av deras arbetssätt är en viktig ingrediens vid Svenskt Näringslivs inspirationsdagar. Seminariet om upphandling var också intressant eftersom det är ett område som är i fokus för många företagare, säger Jan Fagerström.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Underkänt betyg kräver krafttag i offentlig upphandling

KRÖNIKA "Den senaste statistiken visar att företagens intresse av att delta i offentliga upphandlingar avtagit år efter år. Det är oroande eftersom det i sin tur innebär en minskad konkurrens om uppdragen. Min uppmaning är därför följande. Har ni förslag på hur upphandlingarna kan göras bättre – ta er tid att framföra detta till upphandlarna eller politikerna", skriver Birgitta Laurent i en krönika.
NYHET Publicerad:

Gävleborg i Sverigebotten på patent

IMMATERIALRÄTT Patent- och registreringsverket har nyligen presenterat sin statistik över ansökningar som gjordes under 2018. Av denna statistik framkommer att Gävleborg ligger i Sverigebotten beträffande nationella patentansökningar per invånare.
NYHET Publicerad:

Statlig jätte smular sönder små lokala företag

OSUND KONKURRENS I juni slog det statligt ägda Arento AB upp portarna på sin nya filial i Söderhamn, något som djupt oroar de lokala företagarna. ”Det känns helt enkelt som ett slag under bältet att någon som använder mina skattemedel nu kommer hit och försöker konkurrera ut min verksamhet”, säger Lars Burefjord, vd på Söderhamns biltjänst.
NYHET Publicerad:

UF satsar på sommarlovsentreprenörer i Gävle

ENTREPRENÖRSKAP Inom ramen för Gävle kommuns erbjudande om feriearbete satsar Ung Företagsamhet i Gävleborg för nionde året i rad på sommarlovsentreprenörer i staden.
NYHET Publicerad:

Öka kvaliteten i den svenska skolan

NY RAPPORT Trots en arbetslöshet på 9,5 procent finns stora svårigheter att hitta kompetent arbetskraft i Gävleborg. Om möjligheterna för alla att få jobb ska förbättras krävs det att kunskapsnivåerna i skolan ökar. Därför föreslår Svenskt Näringsliv höjda krav på lärarutbildningarna, en nationell skolpeng samt satsningar för att höja kunskapsnivån hos såväl låg- som högpresterande elever.
NYHET Publicerad:

Kliv in i företagarens vardag och förbättra företagsklimatet

KRÖNIKA För att klara de tuffa samhällsutmaningarna behöver vi undvika situationer där den offentliga verksamheten i Gävleborg och näringslivet hamnar i ett motsatsförhållande. Därför måste kommunerna i vår region byta perspektiv, kliva in i företagarens vardag och se över sin osunda konkurrens. Det skriver Lotta Petterson i en krönika.
NYHET Publicerad:

Hofors bäst i länet men med hack i kurvan

FÖRETAGSKLIMAT I det sammanfattande omdömet i enkäten om det lokala företagsklimatet ger företagarna i Hofors den egna kommunen ett bra betyg. Det är visserligen en aning sämre än förra året, men Hofors är trots detta lilla hack i kurvan fortfarande klart bäst i Gävleborgs län.
NYHET Publicerad:

Gävles företagsklimat sämst i länet

FÖRETAGSKLIMAT Gävles företagare ger kommunens företagsklimat ett uselt betyg i Svenskt Näringslivs nya undersökning. Vi måste gå 15 år tillbaka i tiden för att hitta ett ännu sämre resultat. Det sammanfattande omdömet blir nu 2,6. Det är bara en aning över bottennoteringen från 2004.
NYHET Publicerad:

Sämre företagsklimat i Gävleborg

FÖRETAGSKLIMAT I sex av Gävleborgs tio kommuner ger de lokala företagen ett sämre betyg av företagsklimatet än föregående mätning. Det visar de nya enkätsvaren som Svenskt Näringsliv publicerar idag.
NYHET Publicerad:

UF-silver till Gävleborg

UNG FÖRETAGSAMHET Den 6-7 maj avgjordes SM i Ung Företagsamhet på Stockholms Mässan. 20 elever från Gävleborg ställde ut och deltog i olika tävlingskategorier med en enorm kreativitet, vilja och entreprenörskap. Adrian Skoglund, Thoren Business School i Gävle, vann silver i kategorin ”Årets Säljare”.
NYHET Publicerad:

FRAMFÖR-företagen utsedda

FRAMFÖR För nittonde året i rad uppmärksammas 50 företag i FRAMgångsrikt FÖRetag; FRAMFÖR i Gästrikland.
NYHET Publicerad:

EU-valet är viktigt för vårt välstånd

KRÖNIKA "Den 26 maj hålls det val till Europaparlamentet i Sverige och denna gång röstar vi om Europas framtid. Utmaningarna är stora med Brexit, växande protektionism och en osäker geopolitisk utveckling. Det är därför viktigt att vi inte glömmer bort själva ursprungstanken med vårt europeiska samarbete som är att bevara fred genom handel och ekonomisk integration", skriver Lotta Petterson i en krönika.
NYHET Publicerad:

"EU ska vara ett samarbete inte en bankomat"

EU-VALET EU-valets toppkandidater drabbade i veckan samman i en debatt arrangerad av Svenskt Näringsliv och Företagarna. Den inre marknaden, men även frågan om EU:s utvidgning och framtid, nagelfors av kandidaterna.
NYHET Publicerad:

Tomma platser på gymnasieprogram som ger jobb

GYMNASIEVALET I dagarna har länets drygt 3 000 niondeklassare fått sina preliminära antagningsbesked till gymnasiet. Svenskt Näringsliv har granskat söktrycket i den preliminära gymnasieantagningen. Granskningen visar att det finns lediga platser på utbildningar, trots att elever som går där har en ljus arbetsmarknad.
NYHET Publicerad:

Finns vilja, finns möjligheter

KRÖNIKA "Svenskt Näringslivs undersökning "Företagsamheten i Gävleborgs län 2019" visar på att i sju av regionens tio kommuner backar nyföretagsamheten och är den lägsta på tio år. Bland kvinnor och unga når nyföretagsamheten bottennoteringar. Sammantaget är nyföretagsamheten i vår region näst svagast i Sverige", skriver Lotta Petterson i en krönika.
NYHET Publicerad:

Lyckad regional UF-mässa

UNG FÖRETAGSAMHET Årets mest företagsamma dag i Gävleborg var torsdag den 14 mars i Iggesund. Då gick den regionala UF-mässan ”Entreprenörskap på riktigt 2019” av stapeln och Igge Camp fylldes av kreativitet, entreprenörskap och företagsamhet.
NYHET Publicerad:

Nordanstig satsar på företagsbesök

FÖRETAGSKLIMAT Nordanstigs företagsklimat har stärkts det senaste året. Ola Wigg (S) är kommunstyrelsens ordförande. Han framhåller god kommunikation mellan kommunen och företagen som en väg för att stärka företagsklimatet ytterligare.
NYHET Publicerad:

”Från socialt perspektiv till arbetsmarknadsperspektiv”

INSPIRATION Hur kan företagen vara en del av lösningen i lokala insatser för jobb och integration? Hur kan kommunen underlätta och vara rådgivande för företagens väg genom myndighetsdjungeln? Hur höjer man tillsammans ambitionen för ett bättre lokalt företagsklimat? Det var några av frågeställningarna som diskuterades under Svenskt Näringslivs inspirationsdagar i mars 2019.
NYHET Publicerad:

Ockelbo lägger grunden för fortsatt stärkt företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT Ockelbos företagsklimat går framåt. Nu vill man fortsätta utveckla dialogen med företagare och jobba vidare med de insatser som påbörjats.
NYHET Publicerad:

Ny näringslivsorganisation ska stärka Söderhamn

FÖRETAGSKLIMAT Sedan 2016 har företagsklimatet i Söderhamn stadigt försämrats och i den senaste rankingen hamnade kommunen på plats 289 av landets 290 kommuner. John-Erik Jansson (C), kommunstyrelsens ordförande, hoppas att en ny kommunal näringslivsorganisation ska hjälpa till att stärka företagsklimatet.