NYHET5 oktober 2020

Gävle borde kunna vara bättre på patent

Från Gävle gjordes bara två nationella patentansökningar under 2019, enligt ny statistik från Patent- och registreringsverket. Det är lika få som gjordes under 2018. 

Ser man till hela länets så gjordes 26 stycken patentansökningar under 2019.Foto: Mostphoto
”Det borde definitivt finnas utrymme för fler nationella patentansökningar från Gävle”, säger Christina Wainikka.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Ser man på hela Gävleborg ser dock utvecklingen betydligt bättre ut. Under 2018 gjordes 17 nationella patentansökningar från Gävleborg. För 2019 gick den siffran upp till hela 26 stycken. Gävleborg ligger ungefär i mitten om man ser på antal patent i relation till invånarantalet. Betraktat på det sättet ligger Västernorrland i topp, före Stockholms län. Detta trots att 30 % av patentansökningarna 2019 kom från Stockholm.

– För Gävleborg ser utvecklingen positiv ut, säger Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt på Svenskt Näringsliv.

– Förra året såg läget bekymmersamt ut, men trenden tycks ha vänt för Gävleborg, fortsätter hon.

Utvecklingen för Gävle är dock inte lika positiv.

– Det borde definitivt finnas utrymme för fler nationella patentansökningar från Gävle, säger Christina.

– Nationella patent kan för många mindre företag i sig vara det som genererar intäkter, såsom via licenser.

Patent är en rättighet som man bara kan få genom att få en patentansökan beviljad. En nationell patentansökan, med giltighet i Sverige, lämnas in till Patent- och registreringsverket. Vill man ha patent i fler länder kan man lämna in ansökan till EPO. Via det systemet kan man söka patent i 38 länder. Varje nytt land man söker patent för kostar, i form av inte minst ansökningsavgifter. När patent ska sökas bör man ha tagit fram en strategi kring hur patentet ska användas.

Läs mer

Mer information om statistiken från Patent och registreringsverket finns på prv.se

För dig som vill veta mer om immaterialrätt finns PRV-skolan online

Patent
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist