NYHET1 oktober 2020

Stigande patenttrend i Uppsala 

Antalet nationella patentansökningar från Uppsala har ökat de senaste åren. Enligt Patent- och registreringsverkets statistik för 2019 som nyligen presenterades gjordes 65 patentansökningar från Uppsala. Detta kan jämföras med att under de tre tidigare åren gjordes 59 ansökningar årligen. Kommunen hamnade på sjunde plats i listan över antal patentansökningar per kommun.

Uppsala hamnade på sjunde plats i listan över antal patentansökningar per kommun 2019.Foto: Mostphoto
”Det är glädjande att det är en stigande patenttrend i Uppsala”, säger Christina Wainikka
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Från Uppsala län gjordes 83 patentansökningar 2019, vilket kan jämföras med 75 året innan. Nästan hela denna ökning stod alltså Uppsala kommun för.

– Det är glädjande att det är en stigande patenttrend i Uppsala, säger Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt på Svenskt Näringsliv.

– Samtidigt finns det några saker att fundera över, fortsätter hon.

– Uppsala län, och Uppsala, borde kanske ligga högre upp på listorna med tanke på den stora mängd forskning och innovation som sker där. En förklaring skulle dock kunna vara att många företag i Uppsala söker patent i fler länder och då inte gör nationella patentansökningar utan söker patent via exempelvis europeiska patentverket, EPO, förklarar Christina.

Patent är en rättighet som man bara kan få genom att få en patentansökan beviljad. En nationell patentansökan, med giltighet i Sverige, lämnas in till Patent- och registreringsverket. Vill man ha patent i fler länder kan man lämna in ansökan till EPO. Via det systemet kan man söka patent i 38 länder. Varje nytt land man söker patent för kostar, i form av inte minst ansökningsavgifter. När patent ska sökas bör man ha tagit fram en strategi kring hur patentet ska användas.

Läs mer

Mer information om statistiken från Patent och registreringsverket finns på prv.se

För dig som vill veta mer om immaterialrätt finns PRV-skolan online

Patent
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist