Gävles företagsklimat sämst i länet

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Gävles företagare ger kommunens företagsklimat ett uselt betyg i Svenskt Näringslivs nya undersökning. Vi måste gå 15 år tillbaka i tiden för att hitta ett ännu sämre resultat. Det sammanfattande omdömet blir nu 2,6. Det är bara en aning över bottennoteringen från 2004.

Lotta Petterson

Lotta Petterson, regionchef Svenskt Näringsliv Gävleborg

Foto: PER ERIK JADERBERG

– Residensstaden Gävle är sämst bland kommunerna i Gävleborg, konstaterade Lotta Petterson, Svenskt Näringslivs regionchef, vid ett frukostmöte för politiker och företagare.

Att politikerna ger företagsklimatet ett bättre betyg än vad företagarna gör är mer regel än undantag runt om i Sverige. I Gävle har gapet nu blivit riktigt stort. Politikernas betyg på företagsklimatet är 3,6. Företagarna nöjer sig alltså med att sätta 2,6.

– Det har blivit ett riktigt krokodilgap, säger Lotta Petterson.

Enkätsvaren visar att 60 procent av företagarna under det senaste året haft kontakt med tjänstemän i kommunen och 27 procent med politiker. 17 procent har använt kommunens webbplats. 34 procent svarar att de inte alls kontaktat kommunen.

Fokus på utvalda områden

Lotta Pettersons råd till kommunen är att fokusera på några utvalda områden och föreslår service till företagen, kommunens tillämpning av lagar och regler, dialogen med företagen och på problem som uppstår när företag tvingas konkurrera med kommunal verksamhet.

– Då kommer insatserna att ge resultat, betonar Lotta Petterson.

Helene Åkerlind (L) Gävle kommun

Helene Åkerlind tror att Gävle senast 2022 ska finnas bland de 100 bästa i rankingen.

Helene Åkerlind (L) är 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen. Hon knyter stora förhoppningar kring vad den nya majoritetsledningen med S, MP, L och C ska åstadkomma när det gäller företagsklimatet.

– Jag tänker på sådant som det lokala företagsklimatets plats i den nya kommunplanen, på den utbildning i företagskontakter som anställda i kommunen ska få och på de många företagsbesök som kommunledningen och chefstjänstemännen gör. Det här är början på något nytt för företagsklimatet i Gävle, menar Helene Åkerlind.

Hon är övertygad om att vändningen uppåt kommer att synas i Svenskt Näringslivs enkätundersökning om ett år. I den senaste rankingen, den från oktober 2018, hamnade Gävle på plats 254 bland landets 290 kommuner.

Bland de 100 bästa

– Målet står fast. Innan den här mandatperioden är slut 2022 ska Gävle finnas bland de 100 bästa kommunerna, säger Helene Åkerlind.

William Elofsson (M) är oppositionsråd i Gävle.

William Elofsson,

"Det behövs en rejäl förändring av attityderna", säger William Elofsson.

– Jag har fått en ganska tydlig bild av de kommunala tjänstemännen. Många företagare jag pratat med talar om godtyckligt agerande. Hur en fråga behandlas kan variera från fall till fall. Tjänstemännen beskrivs som nitiska utan någon vilja att visa hjälpsamhet. Det behövs en rejäl förändring av attityderna, poängterar William Elofsson.

Han menar att det är en ledningsfråga för kommunen att ge medarbetarna en utbildning så att de känner sig trygga i sina roller och i sina företagskontakter.

Krävs krafttag 

– Idag är det frustrerande för företagen. Det krävs krafttag för att lyfta företagsklimatet. I mitt politiska arbete är den frågan högprioriterad, förklarar William Elofsson.

Daniel Blomquist, vd Nordlo

"Ta efter näringslivet", uppmanar Daniel Blomquist.

Daniel Blomquist är vd på Nordlo i Gävle. Det är ett tillväxtorienterat företag inom områdena IT-infrastruktur, molntjänster och digitalisering för små och medelstora organisationer över hela Norden. Nordlo har 23 medarbetare i Gävle, 575 totalt i Sverige.

– Det är tråkigt att Gävle får ett så ett lågt betyg. Vi själva har inte så många kontakter med kommunen, men jag förstår naturligtvis problemen, säger Daniel Blomquist.

Han tycker att kommunen borde titta närmare på hur näringslivet arbetar.

– Precis som vi har kundansvariga borde kommunen ha det. Då finns det alltid en bestämd person att höra av sig till. Ta efter näringslivet och tänk företagsmässigt, uppmanar Daniel Blomquist.

Lotta Petterson understryker att det nu handlar om att gå från ord till handling.

– Gävleborg och inte minst Gävle har ett jobb att göra. Det är dags att kavla upp ärmarna och sätta igång, säger hon.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Med sikte på näringslivets klimatomställning

FÖRETAGSBESÖK Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke kom till Gävleborg för att besöka Sandvik och Nilar med fokus på näringslivets hållbarhetsarbete.
NYHET Publicerad:

Politiker, prioritera brotten mot företagare!

KRÖNIKA "Vi möter många företagare som vittnar om hur brottslighet och otrygghet i allt högre grad drabbar deras företag. Det borde vara en självklarhet att det ska vara tryggt att driva företag i hela Sverige men så är det inte i dag", skriver Lotta Petterson i en krönika.
NYHET Publicerad:

UF Gävleborg bäst i Sverige på grundskolan

UNG FÖRETAGSAMHET Under förra läsåret uppvisade Ung Företagsamhet Gävleborg de bästa resultaten i Sverige vad gäller läromedel och utbildningar till barn och ungdomar inom grundskolan.
NYHET Publicerad:

Ung Företagsamhet viktigt för Gävleborg

ENTREPRENÖRSKAP I tider som råder där kommuners försörjningsbörda ökar, ekonomin utmanas och besparingskrav föreligger är det viktigare än någonsin att investera i framtiden. Att investera i framtida entreprenörer, som oavsett om de går till en anställning eller startar egna företag, kommer skapa jobb, skatteintäkter och vara företagsamma. Det skriver styrelsen för Ung Företagsamhet Gävleborg i en debattartikel.
NYHET Publicerad:

Allt blinkar rött – ekonomin bromsar in

KRÖNIKA Vi möts i rask takt av att världskonjunkturen försämras. Att Sverige och vår region dras med i den globala konjunktursvackan är därmed ingen överraskning. Detta scenario har flera bedömare förutspått sedan en bra tid tillbaka. Det skriver Lotta Petterson i en krönika.
NYHET Publicerad:

Välbesökt Arbetsgivardag

ARBETSGIVARDAG För femte året i rad arrangerade Svenskt Näringsliv i Gävleborg en arbetsgivardag för medlemmar i länet. Intresset för de nio valbara seminarierna var stort och över 100 personer deltog.
NYHET Publicerad:

Fem av tio kommuner faller i årets ranking

RANKING 2019 Gävleborgs bästa företagsklimat finns fortsatt i Hofors. Däremot faller kommunen med hela 50 placeringar från förra årets mätning. Det visar Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet som släpptes idag.
NYHET Publicerad:

Överdramatisera inte Arbetsförmedlingens omdaning

KRÖNIKA I januariavtalet slås det fast att Arbetsförmedlingen ska göras om i grunden. Det är lovvärt och kommer inte en dag för sent. Samtidigt pågår en omdaning av såväl kontorsnät och personalstyrka. I det läge som råder ska vi varken överdriva, eller underdriva, konsekvenserna av en sådan omställning. Det skriver Lotta Petterson i en krönika.
NYHET Publicerad:

Hallå där, Mattias Durnik

FÖRETAGSKLIMAT Den 1 augusti började Mattias Durnik som näringslivsdirektör i Gävle kommun. Vi passade på att gratulera och ställa några frågor.
NYHET Publicerad:

Nytt spännande läsår med UF

UNG FÖRETAGSAMHET Ung Företagsamhet Gävleborg kickar i dagarna igång ett nytt läsår och nya elever ska utbildas i entreprenörskap, starta och driva sina UF-företag. ”Vi tror på unga människor och vill att de ska våga tro på sin egen företagsamhet”, säger Anna Leima, regionchef Ung Företagsamhet Gävleborg.
NYHET Publicerad:

Underkänt betyg kräver krafttag i offentlig upphandling

KRÖNIKA "Den senaste statistiken visar att företagens intresse av att delta i offentliga upphandlingar avtagit år efter år. Det är oroande eftersom det i sin tur innebär en minskad konkurrens om uppdragen. Min uppmaning är därför följande. Har ni förslag på hur upphandlingarna kan göras bättre – ta er tid att framföra detta till upphandlarna eller politikerna", skriver Birgitta Laurent i en krönika.
NYHET Publicerad:

Gävleborg i Sverigebotten på patent

IMMATERIALRÄTT Patent- och registreringsverket har nyligen presenterat sin statistik över ansökningar som gjordes under 2018. Av denna statistik framkommer att Gävleborg ligger i Sverigebotten beträffande nationella patentansökningar per invånare.
NYHET Publicerad:

Statlig jätte smular sönder små lokala företag

OSUND KONKURRENS I juni slog det statligt ägda Arento AB upp portarna på sin nya filial i Söderhamn, något som djupt oroar de lokala företagarna. ”Det känns helt enkelt som ett slag under bältet att någon som använder mina skattemedel nu kommer hit och försöker konkurrera ut min verksamhet”, säger Lars Burefjord, vd på Söderhamns biltjänst.
NYHET Publicerad:

UF satsar på sommarlovsentreprenörer i Gävle

ENTREPRENÖRSKAP Inom ramen för Gävle kommuns erbjudande om feriearbete satsar Ung Företagsamhet i Gävleborg för nionde året i rad på sommarlovsentreprenörer i staden.
NYHET Publicerad:

Öka kvaliteten i den svenska skolan

NY RAPPORT Trots en arbetslöshet på 9,5 procent finns stora svårigheter att hitta kompetent arbetskraft i Gävleborg. Om möjligheterna för alla att få jobb ska förbättras krävs det att kunskapsnivåerna i skolan ökar. Därför föreslår Svenskt Näringsliv höjda krav på lärarutbildningarna, en nationell skolpeng samt satsningar för att höja kunskapsnivån hos såväl låg- som högpresterande elever.
NYHET Publicerad:

Kliv in i företagarens vardag och förbättra företagsklimatet

KRÖNIKA För att klara de tuffa samhällsutmaningarna behöver vi undvika situationer där den offentliga verksamheten i Gävleborg och näringslivet hamnar i ett motsatsförhållande. Därför måste kommunerna i vår region byta perspektiv, kliva in i företagarens vardag och se över sin osunda konkurrens. Det skriver Lotta Petterson i en krönika.
NYHET Publicerad:

Hofors bäst i länet men med hack i kurvan

FÖRETAGSKLIMAT I det sammanfattande omdömet i enkäten om det lokala företagsklimatet ger företagarna i Hofors den egna kommunen ett bra betyg. Det är visserligen en aning sämre än förra året, men Hofors är trots detta lilla hack i kurvan fortfarande klart bäst i Gävleborgs län.
NYHET Publicerad:

Gävles företagsklimat sämst i länet

FÖRETAGSKLIMAT Gävles företagare ger kommunens företagsklimat ett uselt betyg i Svenskt Näringslivs nya undersökning. Vi måste gå 15 år tillbaka i tiden för att hitta ett ännu sämre resultat. Det sammanfattande omdömet blir nu 2,6. Det är bara en aning över bottennoteringen från 2004.
NYHET Publicerad:

Sämre företagsklimat i Gävleborg

FÖRETAGSKLIMAT I sex av Gävleborgs tio kommuner ger de lokala företagen ett sämre betyg av företagsklimatet än föregående mätning. Det visar de nya enkätsvaren som Svenskt Näringsliv publicerar idag.
NYHET Publicerad:

UF-silver till Gävleborg

UNG FÖRETAGSAMHET Den 6-7 maj avgjordes SM i Ung Företagsamhet på Stockholms Mässan. 20 elever från Gävleborg ställde ut och deltog i olika tävlingskategorier med en enorm kreativitet, vilja och entreprenörskap. Adrian Skoglund, Thoren Business School i Gävle, vann silver i kategorin ”Årets Säljare”.